Konec Sergejů v Čechách

781 578-0 Stráž nad Ohří 23.4.1998

           Sergeje - lokomotivy někým zatracované, jinými obdivované, jednotné lokomotivy socialistického bloku. Jaká je vlastně jejich historie a součastný stav? Původ těchto lokomotiv není možná překvapivě v bývalém SSSR, ale v Maďarsku. Koncem 50-tých let se u MÁV projevoval nedostatek nákladních lokomotiv. MÁV řešila tuto situaci nákupem loko M61 od firmy Nohab. Současně byly zahájeny jednání se SSSR o dodávce lokomotiv ze socialistického bloku. V SSSR tedy začal vývoj nové nákladní lokomotivy s přihlédnutím k Maďarským požadavkům. Po náročných a důkladných zkouškách byla zahájena sériová výroba mnoha stovek sérií. Lokomotivy se dodávaly k MÁV, DR, PKP, SŽD a taky k ČSD. Jejich označení u SŽD řadou M62 je převzaté označení z Maďarska. Pro SŽD se lokomotivy dostávaly též ve zdvojené i ztrojené verzi.
           Charakteristickým technickým znakem těchto lokomotiv je bezesporu spalovací motor. Jedná se o naftový dvojtaktní motor, s 12-ti válci do V a přeplňovaný dvěma dmychadly. Původ tohoto motoru je zahalen tajemstvím. Časté tvrzení, že se jedná o motor z anglických ponorek lze považovat pouze za spekulaci. Přenos výkonu je elektrický, provedený s ruskou důkladností. Tvrzení, že silová část je 4x předimenzována má něco do sebe. Podle tvrzení strojvedoucích z LD Sokolov není problém proud z generátoru kolem 5kA, rekord je 5225A. V provozu se bohužel projevuje značná neekonomičnost dvojdobého motoru. Spotřeba nafty je při plném vytížení a plynulé jízdě menší než např. u 2 x 753, ale v našich podmínkách, s častými prostoji a pomalými jízdami se dosahuje poněkud jiných spotřeb.
           První lokomotivy byly k ČSD dodávány v březnu roku 1966 do depa Zvolen. Dostaly označení T 679.1. První předaný Sergej byl T679.1002, dne 18.3.1966. Postupně Sergeje ovládly veškerou nákladní dopravu na hlavních tratích. Postupná elektrizace a prudké snížení výkonů po roce 1989 vedly k jejich postupnému rušení. V dnešní době jsou pravidalně nasazovány pouze v depu Sokolov. Sergeje jsou nasazovány na trať č.140 v úseku Sokolov

781 591-3 Stráž nad Ohří 23.4.1998
seřazovací n. - Kadaň. Na uvedém úseku zajišťují většinu nákladní dopravy. V úseku Nové Sedlo - Vojkovice lze většinu Pn vlaků vidět s postrkem. Postrkovou službu zajišťují 2 lokomotivy ř.781. Pouze Pn vlaky s uhlím jezdí s postrky v celém úseku až do Kadaně. Vozbu některých vlaků zajišťuje též služebna Chomutov. Ta, po zrušení všech svých Sergejů v roce 1995, vystavuje dvojice lokomotiv ř. 753.
           Další, velice zajímavý výkon, jezdí Sergeje v Chebu. Používá se zde 1 lokomotiva na přetahy uhlí z Chebu do německého Arzbergu. Naše lokomotiva jede jako vlaková a na přípřeži jezdí německá 218. V Chebu jsou 2 loko této řady, do Německa jezdí jen jedna, druhá je provozní záloha. V souvislosti s pronájmem trati č. 145 Sokolov - Kraslice a příchodem asi 20 loko 753 do Chomutova dojde k úplné likvidaci lokomotiv 781 a současně dojde ke zrušení depa Sokolov. Sokolovští strojvedoucí budou jezdit na chomutovských dvojčatech.

Aktualizace 1998
           Vzhledem ke značné nespolehlivosti lokomotiv 753 a odstavení motorových vozů 843, je v LD Chomutov nedostatek lokomotiv pro nákladní dopravu. Proto je možno spatřit jednoho, někdy i tři sergeje na traťových výkonech. Nejčastěji jezdí na postrcích N. Sedlo - Vojkovice. Není vzácností jejich nasazení jako vlakové loko a zajíždějí až do Kadaně. V provozu jsou nejčastěji 781.545, 600, 448, 487, 529. Ostatní stojí v Sokolovském depu a čekají na další osud. Od GVD 1999/2000 jsou Sergeje opět v pravidelném provozu, kromě uhelného vlaku do Německa, je zaveden turnus pro dva stroje na trati K.Vary - Kadaň.

Aktualizace 1999
          

To, že lokomotivy 781 jsou ohroženým druhem je dostatečně známo. Informace, podle kterých měly být od GVD 99/00 nasazeny do turnusové služby se ukázala jako nenaplněná. Jeden sergej sice čestně jezdí, ale systémem jak uzná dispečer za vhodné.
Ke všemu přispívá fakt, že loko 781 mají silně omezenou přechodnost. Například v žst. Stráž smějí přejíždět ze sudých na liché a opačně pouze na jednom zhlaví. Další rána pro provoz je zakázaná přechodnost v 2.TK v úseku Perštejn - Klášterec n/O. z důvodu havarijního stavu mostu přes Ohři.
           Jako náhrada se začala používat dvojčata 753 LD Chomutov. Ale jejich vysoký správkový stav (+jedno dvojče po nehodě) si vyžádal nová opatření. Na postrky se častěji používá jedné loko 753. Do postrkové služby jsou turnusovány i lokomotivy 754, společně se stroji 750. 754 jsou běžné i na NExácích. V případě totální krize v Chomutovském depu lze vidět i loko 742 - sólo. Řada 770,771 se na postrcích již nevyskytuje.
           Že to s provozem 781 nevypadá vůbec dobře svědčí to, že LD Sokolov úspěšně začalo nasazovat dvojče 2x742. Na postrku jezdí loko 753 nebo 750 - sólo.
Personální obsazení na dvojčatech zajišťuje převážně LD Sokolov. Opět se množí velmi potvrzené informace o zrušení Sokolovského depa. Svědčí o tom i plánovaný odprodej ubytovny v Sokolově.
Provoz lokomotiv 781 ukončí zcela jistě elektrizace trati, která se má uskutečnit do roku 2004. Otázkou zůstává, kde ČD vezmou dostatečný počet dvousystémových lokomotiv.
V současné době probíhají na trati K. Vary - Kadaň četné výluky, které s touto akcí souvisejí.

Text Milan Procházka, foto Daniel Brabenec  

© SPŽ