Mezi nejhezčí stroje veselského depa patří bezesporu lokomotiva
754.066. Na snímku z 12. 8. 2001 je zachycena nedaleko Bzence
v čele nedělního rušícího vlaku 4326 Bojkovice - Brno hl.n.
Stroj 742.318 se v sobotním ránu blíží k zastávce Blatnice pod svatým
Antonínkem s manipulačním vlakem do Velké nad Veličkou (25.8.2001).

DEPO VESELÍ NAD MORAVOU
V GVD 2001/2002

Oproti minulému grafikonu vlakové dopravy nedošlo v provozní jednotce Veselí nad Moravou (spadající pod DKV Valašské Meziříčí) k výraznějším změnám. Zajímavý tak zůstává zejména provoz na trati Brno - Veselí nad Moravou (která je v úseku Blažovice - Veselí n. M. nejdelší neelektrizovanou dvoukolejkou na síti ČD), kde je značná část vlaků osobní dopravy stále tvořena klasickými soupravami vedenými veselskými stroji řady 754. Bez zajímavosti však není ani jednokolejná část vlárské dráhy, včetně ostatních tratí, které jsou obsluhovány stroji z veselského depa.
Přímo ve Veselí nad Moravou je zaturnusováno celkem 11 lokomotiv řady 754 (v šestidenní TS 761 a pětidenní TS 762) z 19 strojů PJ Veselí nad Moravou. Jedná se o stroje čísel 007, 008 (Otrokovice), 009, 012, 013, 016, 018, 025, 030, 031, 037, 049, 050, 061 (Otrokovice), 063, 065, 066, 067 a 075. V létě 2001 byl stav nasazení jednotlivých strojů následující: v šestidenní TS 761 jsou nasazovány stroje 007, 009, 018, 031, 049 a 067, v pětidenní TS 762 pak stroje 012, 013, 037, 066 a 075. Vzhledem k dílenské opravě lokomotivy 754.037, která probíhala do počátku září, byl místo ní nasazen stroj 754.030. Podobně byla do TS 762 nasazena lokomotiva 754.065 za stroj 754.013. Ten je zatím nasazen po provedené úpravě regulační soustavy pouze ve zkušebním provozu, obvykle na denním páru průběžných nákladních vlaků 64472/64473 do Blažovic.
Kromě vozby vlaků osobní dopravy a několika nákladních vlaků je pro fotografy zajímavá hlavně vozba nákladních vlaků na rameni Veselí nad Moravou - Blažovice, kde jsou nově nasazovány lokomotivy řady 754. Ty nahradily dvojice lokomotiv řady 742, které zde byly turnusovány v minulém grafikonu (mnohdy však byl nasazen pouze jeden stroj této řady a výjimečně také stroj řady 771). Na oba páry vlaků jsou turnusovány dvě lokomotivy 754. V případě nedostatku zátěže je nasazen pouze jeden stroj (týká se zejména denního páru Pn 64472/64473) a to vždy ten, který má být ve směru do Blažovic jako vlakový. Nevyužitá přípřežní lokomotiva je pak v případě potřeby nasazována na dispečerské výkony. V letošním grafikonu byla změněna již zaběhnutá časová poloha denního páru. Vlak Pn 64472 jezdíval okolo půl druhé odpoledne z Veselí nad Moravou, nově odjíždí již v 10:29. Z Veselí vlak většinou odjíždí přesně, po dobrání zátěže v Kyjově pak jede v trase před či po vlaku Os 4110. Odjezd vlaku Pn 64473 z Blažovic je stanoven na 14:22, jede však obvykle s náskokem, a to buď těsně před nebo po rychlíku 721, z Kyjova je pak obvykle veden před spěšným vlakem 1925.
Dvojice lokomotiv 754.012 a 754.013 v čele vlaku Pn 64473
projíždí traťovým úsekem Kyjov - Vlkoš (22.8.2001).
Lokomotivy 210.025 a 704.020 s vlakem Mn 84622
projíždí traťovým úsekem Bzenec přívoz - Rohatec
netradičně proti správnému směru (24.8.2001).
Motorový vůz 842.034 v čele osobního vlaku 4107
klesá dne 14.8.2001 od Brankovic k Nemoticím.
Druhou nejpočetnější řadou lokomotiv v tomto depu je se svými 16 kusy řada 742. K dispozici jsou stroje evidenčních 063, 065, 076, 085, 103, 107, 248, 318, 320, 321, 328, 345, 346, 333, 444 a 452. Stroje 085, 248, 321 a 333 jsou nasazeny v Hodoníně, kde má jeden stroj v jednodenní TS 770 na starosti mj. dva páry Pn vlaků Hodonín - Kyjov a zpět. Stroj 742.063 je dislokován ve Starém Městě u Uherského Hradiště, odkud kromě staničního posunu zajíždí na manipulačních vlacích do Huštěnovic a Moravského Písku. Lokomotiva 742.444 zajišťuje staniční posun a obsluhu vleček v Kyjově, v pátek pak vede vlak Mn 84501 do Veselí nad Moravou a zpět do Kyjova se vrací v sobotu na vlaku Mn 84500 (včetně obsluhy Moravského Písku vlakem Mn 84401/84400).
Zřejmě nejzajímavější je však čtyřdenní TS 763, v rámci které je zajišťována vozba Mn vlaků na ramenech z Veselí nad Moravou do Bučovic, Bylnice a Velké nad Veličkou. Oproti minulému grafikonu byla vozba manipulačních vlaků na rameni Veselí n. Moravou - Bučovice redukována na jeden pár vlaků Mn 84500/84501 (veden v pracovní dny). V Bučovicích dochází k předání zátěže s Mn vlaky od Brna (vedeny stále dva páry), z Nemotic pak zajišťuje obsluhu Koryčan, kam je vypravován prakticky denně.
PJ Veselí nad Moravou má ve stavu také dvě lokomotivy řady 704. Stroj 704.018 je vystavován na 2. zálohu ve Veselí nad Moravou. Lokomotiva 704.020 je pak v jednodenní TS 769 nasazována na manipulační vlaky Hodonín - Moravský Písek, které jsou vedeny jako hybridní společně se "střídavou žehličkou" z DKV Brno. Trasovány jsou dva páry těchto vlaků.
V depu je pak také několik záložních strojů řady 771 čísel 069, 161, 170 a 180 (všechny jsou provozuschopné). Ty jsou využívány mj. na vozbu ucelených vlaků písku do Kyjova, které jsou však vedeny nepravidelně. Některý z veselských "čmeláků" se může také objevit na veselské 1. záloze (místo lokomotivy řady 742), či na jiných výkonech. Záložní je také stroj 751.002, který je používán zejména pro přepravy lokomotiv do dílen. V prostoru depa je také 5 strojů řady 735 (064, 137, 141, 270 a 271) čekajících na zrušení.
Nejpočetnější řadou motorových vozů zastoupených v tomto depu je řada 810, která zabezpečuje provoz na většině tratí v okolí. Jistě zajímavější je však provoz motorových vozů řady 842. Oproti minulému GVD se počet strojů ve Veselí nad Moravou snížil o stroje 842.017 (předisponován do Brna-Horních Heršpic) a 842.031 (České Budějovice). K úspoře těchto dvou vozů došlo nahrazením jednoho stroje na luhačovické trati motorovým vozem řady 810 (bohužel na úkor komfortu cestování na této lázeňské trati) a druhého zkrácením prostojů těchto motorových vozů, což se však negativně projevuje na jejich (již tak nízké) spolehlivosti. Původních 6 turnusovaných strojů se tak snížilo na 4, které jsou nasazeny v TS 861, kde zajišťují provoz především na rameni Vlárský průsmyk - Brno, v pracovní dny však na páru Os 2713/2714 zavítají i do slovenských Vrbovců. Na výkony této turnusové skupiny jsou vystavovány stroje 842.032, 033, 034 a 035, záložní jsou stroje 842.036 a 037. V případě vysokého správkového stavu těchto motorových vozů mohou být nahrazeny lokomotivami 742.076 nebo 742.320, které jsou vybaveny zařízením pro ovládání dveří a dobíjení přívěsných vozů.
Motorové vozy řady 842 jsou nasazovány především na vozbu některých osobních vlaků na ramenech z Veselí nad Moravou do Brna, Bojkovic (případně až do Bylnice či Vlárského průsmyku) a Uherského Hradiště resp. Starého Města u Uherského Hradiště. Zřejmě nejzajímavějším výkonem je pak v pracovní dny a v sobotu vozba rychlíku 724 z Vlárského průsmyku do Brna. Kromě zmiňovaných veselských motorových vozů pak na vlárskou trať v menší míře zavítají také motorové vozy řady 850 z DKV Brno. Jejich nejvýznamnějším výkonem je pár rychlíků 723/722 Javořina (v pracovní dny). DKV Brno zajišťuje také vozbu páru spěšných vlaků 1921/1926, na tomto výkonu jsou turnusovány motorové vozy 842.

Text a foto Petr Štefek, spolupráce Leoš TomančákOBĚHY

TS 761, 6x754
TS 762, 5x754
1. den1. den
Pn 64471přBlažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:55X,6 Os 4321Veselí n.M. 5:19 - Bojkovice 6:36X
Lv 74251Veselí n.M. 4:49 - St. Město u Uh.H. 5:43X,6 Os 4336Bojkovice 7:11 - St. Město u Uh.H. 8:23X
Os 4250St. Město u Uh.H. 6:04 - Brno hl.n. 8:26X,6 Os 4337St. Město u Uh.H. 8:50 - Bojkovice 10:27X
R 721Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04X,6 Sp 1924Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35X,6
Sp 1924Bojkovice 11:01 - Brno hl.n. 13:35+ Sp 1927Brno hl.n. 16:20 - Bojkovice 18:54X,6
Sp 1927Brno hl.n. 16:20 - Vlárský průsmyk 19:52+ R 1504Veselí n.M. 17:25 - St. Město u Uh.H. 17:54+
Os 4314Vlárský průsmyk 20:00 - Bylnice 20:07+ Lv 74269St. Město u Uh.H. 18:12 - Bojkovice 19:57+
2. den 2. den
Os 4383Bylnice 5:46 - Vlárský průsmyk 5:56  Os 4332Bojkovice 5:50 - St. Město u Uh.H. 7:02 
R 720Vlárský průsmyk 6:04 - Brno hl.n. 8:57  Lv 74320St. Město u Uh.H. 7:21 - Veselí n.M. 8:02+
R 721Brno hl.n. 13:15 - Bylnice 16:04+ Os 4351St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:17X,6
Os 4385Bylnice 16:09 - Vlárský průsmyk 16:14+ R 704Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15X,6
R 724Vlárský průsmyk 19:34 - Brno hl.n. 22:30+ R 920St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16X,6
Sp 1925Brno hl.n. 14:42 - Uherský Brod 16:401-4 R 921Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15X,6
Pn 64424pkUherský Brod 17:32 - Veselí n.M. 18:251-4 Lv 74254St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:061-4,6
Sp 1925Brno hl.n. 14:42 - Bojkovice 17:185 R 1505St. Město u Uh.H. 18:06 - Veselí n.M. 18:375
Lv 74272Bojkovice 18:14 - Veselí n.M. 19:455 Os 4114Veselí n.M. 16:05 - Brno hl.n. 18:01+
3. den Os 4113Brno hl.n. 19:42 - Veselí n.M. 21:31+
LvVeselí n.M. 0:10 - M. Písek 0:402-4 Pn 64470Veselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:106
Pn 62432M. Písek 1:10 - Veselí n.M. 1:542-4 3. den
Lv 74271Veselí n.M. 3:26 - Uherský Brod 3:552-4 Pn 64471přBlažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:55+
Os 4330Uherský Brod 5:20 - St. Město u Uh.H. 5:552-4 Lv 74253Veselí n.M. 5:50 - St. Město u Uh.H. 6:19+
Os 14104St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:152-4 Os 4351St. Město u Uh.H. 7:19 - Luhačovice 8:17+
Os 4101Brno hl.n. 4:40 - Veselí n.M. 6:291 R 704Luhačovice 9:21 - St. Město u Uh.H. 10:15+
Os 14107Veselí n.M. 6:50 - Uh. Hradiště 7:171 R 920St. Město u Uh.H. 12:26 - Luhačovice 13:16+
Os 14106Uh. Hradiště 7:35 - Veselí n.M. 8:001 R 921Luhačovice 15:27 - St. Město u Uh.H. 16:15+
Os 4110Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13.061-4 Lv 74254St. Město u Uh.H. 16:31 - Veselí n.M. 17:06+
Os 4133Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:061-4 Pn 64472Veselí n.M. 10:29 - Blažovice 13:042-6
Os 4132Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:401-4 Pn 64473Blažovice 14:22 - Veselí n.M. 17:002-6
R 723Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:49+ 4. den
R 722Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:07+ LvVeselí n.M. 0:10 - M. Písek 0:401,5-7
Sp 1929Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:321-4,+ Pn 62432M. Písek 1:10 - Veselí n.M. 1:541,5-7
Os 4102Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:125 Lv 74271Veselí n.M. 3:26 - Uherský Brod 3:555
Os 4111Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:325 Os 4330Uherský Brod 5:20 - St. Město u Uh.H. 5:555
Pn 64470přVeselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:105,6 Os 14104St. Město u Uh.H. 6:29 - Veselí n.M. 7:155
4. den Pn 64237Veselí n.M. 7:50 - St. Město u Uh.H. 9:011-4,6
Pn 64471Blažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:556,+ Pn 62430St. Město u Uh.H. 10:20 - Veselí n.M. 10:511-4,6
Sv 4393Bojkovice 4:06 - Pitín 4:27X Os 4112Veselí n.M. 13:00 - Brno hl.n. 15:021-4
Sp 1922Pitín 4:30 - Brno hl.n. 7:20X Os 4123Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:261-4
Sp 1923Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:242-5 Pn 64472přVeselí n.M. 10:29 - Blažovice 13:045
Os 4325Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:032-5 Pn 64473Blažovice 14:22 - Veselí n.M. 17:005
Os 4324Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:552-5 Pn 64939Veselí n.M. 14:05 - St. Město u Uh.H. 15:06+
Os 4109Brno hl.n. 13:26 - Veselí n.M. 15:291 Os 14155St. Město u Uh.H. 15:26 - Uh. Hradiště 15:33+
5. den Os 4341Uh. Hradiště 15:35 - Bojkovice 16:35+
Os 4102Veselí n.M. 3:55 - Brno hl.n. 6:121-4 Os 4326Bojkovice 17:50 - Brno hl.n. 20:39+
Os 4111Brno hl.n. 15:35 - Veselí n.M. 17:321-4 LvBrno hl.n. 21:29 - Kyjov 23:10+
Pn 64237Veselí n.M. 7:50 - St. Město u Uh.H. 9:015 5. den
Pn 62430St. Město u Uh.H. 10:20 - Veselí n.M. 10:515 Os 4120Kyjov 4:10 - Brno hl.n. 5:40X
Os 4112Veselí n.M. 13:00 - Brno hl.n. 15:025 Os 4105Brno hl.n. 6:40 - Veselí n.M. 8:41X
Os 4123Brno hl.n. 17:03 - Kyjov 18:265 Pn 64472přVeselí n.M. 10:29 - Blažovice 13:042-4,6
Lv 74255Veselí n.M. 8:10 - St. Město u Uh.H. 8:436 Pn 64473Blažovice 14:22 - Veselí n.M. 17:002-4,6
R 1430St. Město u Uh.H. 9:50 - Luhačovice 10:406 Os 4110Veselí n.M. 11:11 - Brno hl.n. 13:065
R 1431Luhačovice 16:34 - St. Město u Uh.H. 17:256 Os 4133Brno hl.n. 14:15 - Bučovice 15:065
Lv 74256St. Město u Uh.H. 18:12 - Veselí n.M. 18:446 Os 4132Bučovice 15:52 - Brno hl.n. 16:405
Pn 64470přVeselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:101-4,+ Sp 1929Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:325
6. den
Pn 64471Blažovice 1:30 - Veselí n.M. 3:55X
Os 4106Veselí n.M. 5:16 - Brno hl.n. 7:11X
Sp 1923Brno hl.n. 11:58 - Veselí n.M. 13:241
Os 4325Veselí n.M. 13:28 - Bojkovice 15:031
Os 4324Bojkovice 15:42 - Veselí n.M. 16:551
Os 4109Brno hl.n. 13:26 - Veselí n.M. 15:292-5
LvKyjov 5:19 - Brno hl.n. 6:406
R 723Brno hl.n. 7:50 - Vlárský průsmyk 10:496
R 722Vlárský průsmyk 13:10 - Brno hl.n. 16:076
Sp 1929Brno hl.n. 19:02 - Bojkovice 21:326
Pn 64470Veselí n.M. 22:48 - Blažovice 1:10X,+
 
TS 763, 4x742
TS 769, 1x704
1. den 1. den
Pn 64425Veselí n.M. 4:06 - Uherský Brod 5:44X,6 Mn 84623Hodonín 0:06 - M. Písek 1:472-6
Mn 84473Uherský Brod 8:20 - Újezdec u L. 8:27X,6 Mn 84620M. Písek 3:05 - Hodonín 4:222-6
Mn 84476Újezdec u L. 9:28 - Uherský Brod 9:34X,6 Mn 84621Hodonín 6:05 - M. Písek 12:12X,6
Mn 84930Uherský Brod 10:26 - Hradčovice 10:37X,6 Mn 84622M. Písek 14:00 - Hodonín 18:34X,6
Mn 84931Hradčovice 11:32 - Uherský Brod 11:42X,6 LvHodonín 13:00 - Veselí n.M. 14:007
Pn 64424Uherský Brod 17:32 - Veselí n.M. 18:25X,6 LvVeselí n.M. 16:00 - Hodonín 17:007
Mn 84500Veselí n.M. 23:54 - Bzenec 0:091-4,+  
2. den
TS 770, 1x742
Mn 84401Bzenec 0:30 - M. Písek 0:38X 1. den
Mn 84400M. Písek 1:00 - Bzenec 1:08X Pn 64460Hodonín 7:37 - Kyjov 8:30X
Mn 84500Bzenec 1:30 - Bučovice 4:59X Pn 64461Kyjov 9:45 - Hodonín 10:39X
Mn 84501Bučovice 7:10 - Nemotice 8:27X Mn 84626Hodonín 16:11 - Lužice 16:20X
Mn 94040Nemotice 8:50 - Koryčany 9:04X Mn 84627Lužice 17:39 - Hodonín 17:48X
Mn 94041Koryčany 9:30 - Nemotice 9:44X Pn 64462Hodonín 18:42 - Kyjov 19:30X
Mn 84501Nemotice 10:20 - Kyjov 10:42X Pn 64463Kyjov 20:00 - Hodonín 20:54X
Mn 84501Kyjov 11:10 - Veselí n.M. 13:001-4 LvHodonín 13:00 - Veselí n.M. 14:007
Mn 84921Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:151-4 LvVeselí n.M. 16:00 - Hodonín 17:007
Mn 84920Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:361-4
Mn 84211Veselí n.M. 7:43 - Bylnice 14:096
Mn 84210Bylnice 15:18 - Veselí n.M. 21:396
3. den
Mn 84211Veselí n.M. 7:43 - Bylnice 14:09X
Mn 84210Bylnice 15:18 - Veselí n.M. 21:39X
Mn 84500Kyjov 3:13 - Bučovice 4:596
Mn 84501Bučovice 7:10 - Veselí n.M. 13:006
Mn 84921Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:156
Mn 84920Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:366
Mn 84941Veselí n.M. 22:10 - Kunovice 0:01X,+
4. den
Mn 84940Kunovice 0:52 - Veselí n.M. 2:00X,6
Mn 84221Veselí n.M. 8:23 - Velká n.V. 9:06X,6
Mn 84220Velká n.V. 11:23 - Veselí n.M. 11:59X,6
Mn 84921Veselí n.M. 13:42 - Rohatec 16:155
Mn 84920Rohatec 17:42 - Veselí n.M. 19:365

© SPŽ