Vlárská trať v GVD 2005/2006

Současný GVD 2005/2006 nepřinesl do provozu na tratích Brno - Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště -
Se zátěží 2200 tun si hravě poradil stroj 771.069 na spojce Bzenec - Moravský
Písek, který 29. 8. 2005 odvezl jeden z ucelených vlaků s obilím.
Vlárský průsmyk žádné zvraty. Nadále se rozvíjí taktová doprava a stále více je cítit vliv krajských úřadů na podobu jízdních řádů. Zachován zůstal i dosavadní poměr klasických a motorových souprav.
Osobní dopravě nadále vévodí motorové lokomotivy řady 754 DKV Brno, které převažují v pracovní dny a na konci víkendu. V pětidenním oběhu TS 704 tradičně slouží lokomotivy 754.013, 754.037, 754.066, 754.067 a 754.075, které se vymykají fádní nátěrové uniformitě a jsou k zastižení v celé trati od brněnského Petrova až po Vlárský průsmyk. Ve dvoudenním oběhu TS 705 jezdí mezi Brnem a Veselím nad Moravou stroje 754.008 a 754.049, samostatný oběh v TS 706 má 754.012, jíž patří především úsek Brno - Kyjov a noční přípřeže nákladním vlakům do Blažovic. Nakonec dva jednodenní oběhy v TS 707 zahrnují „obracáky“ Brno - Nesovice, kde slouží 754.042 a bohumínské rychlíky na úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice pro změnu dopravuje 754.044. V neděli večer vyjíždí na vlacích Sp 1729/1736 do „Vláry“ lokomotivy z další brněnské TS 702. V důsledku nynějšího způsobu údržby vozidel však dochází k častým výpadkům a náhradám v podobě záložních „čtyřek“, častěji však posledních brněnských „nulek“ - řady 750. Jen krátkou epizodou bylo působení ostravských „čtyřek“ v Luhačovicích na vozbě lázeňských rychlíků v období od 18. 5. do 30. 9. 2005, kdy převzaly a poté zase předaly tyto výkony strojům řady 754 DKV Brno (na pokrytí zvýšených výkonů předalo DKV Brno do Ostravy lokomotivu 754.025).
U motorových vozů došlo k drobným změnám - postavení řady 842 zůstalo téměř beze změn, v Brně nová řada 843 na vlárskou trať - alespoň prozatím - nevyjíždí. Po ústupu řady 850 na jediný pár nemotických osobních vlaků se nyní prodloužil proběh na vlacích Os 4107/Sp 1726 až do Veselí nad Moravou. Nemotické vlaky Os 4141/4146 byly v minulém GVD často v rukou řady 830, která však v říjnu 2005 heršpické depo nadobro opustila a o nedělích zde sloužila ruská motorová jednotka řady 835 v rámci zkušebního provozu. I její služby u ČD již však patří minulosti. Nepravidelně, ale poměrně často, jsou na této trati k zastižení motorové vozy řad 810, 842 a 843 ze všech DKV při zkušebních jízdách po vyvazovacích opravách v DPOV-PSO Veselí nad Moravou.
Nákladní doprava nadále živoří - mimo solidní využití elektrizovaného úseku po Blažovice zbylo minimum výkonů.
Návrat staré klasiky. Heršpický „krokodýl“ 850.029 s přípojným vozem 050.001,
den před jeho poškozením v Brně hl. n., právě minul mosty
přes Moravu u Veselí nad Moravou (24. 1. 2006).
Mn vlaky z Brna-Maloměřic obvykle končí již ve Slavkově, i když se v poslední době obnovila nakládka dřeva v Bučovicích. Stále pokračuje přeprava dřeva po koryčanské lokálce, kterou zajišťuje v rámci křídlové obsluhy kyjovská záloha (742.345, TS 763), která tak zajíždí do Moravského Písku a Veselí nad Moravou. Poměrně vysokého proběhu dosahuje staroměstská záloha (742.328, TS 762), která v noci obsluhuje Otrokovice, kde provádní staniční posun a zpravidla obsluhuje i terminál v Lípě nad Dřevnicí. Ráno pak veze Mn vlak do Uherského Brodu, odkud se následně vrací pro Nex 56100/1, určený pro zdejší terminál. Nakonec vyjede do Bojkovic a večer ještě Uherského Ostrohu a oběh končí půlnoční cestou do Kyjova. Skromnější působení má veselská záloha (742.103, TS 764), která dopoledne vozí Mn vlak do Velké nad Veličkou, po poledni zřídkavě do Strážnice a večer do Uherského Ostrohu. Poslední pravidelný nákladní stroj ČD, který můžeme na „Vláře“ spatřit, je některý z valašských „bucharů“ řady 742 (TS 772 DKV Ostrava), který od Mn vlaků Horní Lideč - Bylnice vyjíždí obsloužit okolní Vlárský průsmyk, Bohuslavice nad Vláří, popřípadě Slavičín. I zde je hostětínské sedlo, stejně jako brankovický kopec, psychologickou hranicí, tvořící pomezí mezi regiony a sférami vlivu jednotlivých UŽST.
Malebná trať ožívá i mimořádnými přepravami, kterými je mimo zimu návoz písku z Jestřebí přes Bzenec do Kyjova (prázdné vozy Falls obvykle v nočních Pn vlacích odjíždějí do Brna). Po ojedinělých expedicích cisternových vozů s ropou z vlečky vlkošského Agra začala éra ucelených vlaků, jejichž cílem jsou polské rafinerie. Díky ropě se pozornost loni soustředila i na Nemotice, kam přibližně v osmidenním cyklu přijížděly ucelené vlaky z kralupského Kaučuku. Kotlové vozy ČD v pronájmu Unipetrol Dopravy vozila v první půli roku hlavně lokomotiva 753.197 firmy Šauer, po jejím odstavení do opravy pak především firemní stroje řady 740. Od ledna 2006 se ropa dopravuje náležitostmi Mn vlaků ČD z Kyjova. Loňské léto se neslo ve znamení intervenční akce, během níž se vyprazdňovala četná sila a soupravy „rakví“ pod trolej do Starého Města i Přerova tahal poslední veselský „čmelák“ 771.069. Jeho úspěšné působení bylo v polovině listopadu 2005 předáním do Maloměřic ukončeno a k tomuto účelu by mělo sloužit „dvojče“ 742.320 + 742.346. Ucelené vlaky mířily do severoněmeckých, holandských a belgických přístavů. K přístavbě do Kyjova, Strážnice a Uherského Brodu se používaly i řady 742 a 754. I do této vozby zasáhly aktivity soukromých dopravců - ze Slavkova do České Třebové jezdila "dvojčata" řady 741 firmy Viamont, nebo lokomotiva 740.758 dceřinné společnosti Viamontu IDS Olomouc. Nelze vyloučit další pokračování těchto přeprav.
Na slovenském území je poměrně krátký, ale frekventovaný úsek z Trenčianske Teplé do Vlárského průsmyku. V osobní
Privátní lokomotiva 753.197 čeká 20. 5. 2005 na skladištní koleji v Nemoticích,
vedle právě zastavuje motorový vůz 842.033 v čele MOs 2711 Brno - Vrbovce.
dopravě zde potkáme turnusové motorové vozy řad 810 a 811 ZSSK, ale v roli záskoku často i veterány 830.124, 830.194, 850.006 a 850.022 - to vše z teplanského depa. Čilou nákladní dopravu do nemšovské sklárny a hornosrnianské cementárny zajišťuje řada 742 ZSSK Cargo. Z Nemšové se i nadále vyjíždí pro dříví do Lednických Rovní, které jsou už přes tři roky bez osobní dopravy.
Na závěr malé ohlédnutí nad podobou popisovaných tratí. I když je trať 340 v úseku Blažovice - Veselí nad Moravou dnes už jedinou poslední regulérní dvoukolejnou neelektrizovanou tratí SŽDC a většina zdejších vlaků může i přes krátkost souprav navodit dojem někdejší slávy motorové trakce na hlavních tratích ČSD, skutečnost je prozaičtější. Není tajemstvím, že i přes nárůst cestujících jsou klasické soupravy nasazovány jen z důvodu, že není optimální náhrada v podobě motorových souprav. Navíc rozšiřování IDS a náznaky převodu osobní dopravy mezi Nesovicemi a Kyjovem, tvořících hranice spádových oblastí do autobusů, nedávají příliš šancí udržet tuto podobu věčně. Také líbivá kulisa mechanických návěstidel a stavědel s drátovody by mohla v dohledné době zmizet. Tato vzpomínka na zdvoukolejňování koncem 30. let je dnes už archaismem, snadno nahraditelným. Postupující modernizace stanic v okolí Kunovic tomu dává za pravdu a není vyloučeno, že v okolí Kyjova bude za čas k vidění jednokolejka s dálkově řízenými dopravnami.

Text a foto Leoš Tomančák

Lokomotiva 742.529 z vlečky vojenského zařízení v Bohuslavicích nad Vláří vyjíždí
poměrně málo, někdy to však stojí za to. Do bohuslavické stanice vtahuje
v kalném ránu 18. 10. 2005 mimořádnou zásilku, určenou do Bohušovic nad Ohří.
Zátěž převezmou Mn vlaky do Horní Lidče a Valašského Meziříčí.
Typický představitel "Vláry" - "rudý ďábel" 754.066 zdolává v čele
Sp 1727 z Brna hlavního nádraží do Bylnice náročné stoupání u obce Pitín,
která je na fotografii reprezentována pouze kostelní věží na pozadí.
(20. 10. 2005)
 
© SPŽ