100 let trati Tanvald - Harrachov

Ve dnech 29. června až 7. července 2002 proběhly oslavy 100 let trati Tanvald - Kořenov - Harrachov, jediné ozubnicové a nejstrmější železnice v České republice. Centrem oslav se stal Kořenov, který se po dobu oslav změnil ve výpravčím nepřetržitě obsazenou dirigující stanici pro trať Tanvald - Harrachov státní hranice. Oslavy přilákaly tisíce lidí z blízka i z daleka, kteří si odnesli neopakovatelné zážitky...

Co oslavám předcházelo?

Již v létě 2001 vznikl plán na rozsah oslav, který by i přes omezené technické možnosti (zrušení druhé dopravní koleje v Dolním Polubném, neúplná výhybna Harrachov) přispěl k důstojné prezentaci významného výročí. Pro jubilující trať byl připraven alternativní grafikon se zcela jinými časy, neboť historická vozidla dosahují delších jízdních dob než nyní nasazované motorové vozy řady 810. V Tanvaldě však měly být zachovány přípojné vazby na vlaky jedoucí směrem na Liberec i Železný Brod. Pro předpokládané zájemce bylo připraveno posílení některých spojů z významných lokalit (Praha, Liberec) jako vlaky s netradičně nasazenými typy souprav a lokomotiv nejen parní trakce. Takto se koncepce po vydání souhlasu dostala i do kalendáře "Nostalgie 2002". Její realizaci tehdy byli nakloněni a pomoc přislíbili všichni kompetentní představitelé Českých drah.
743.010-1 a M 262.012 u Smržovky (27.6.2002)
Začátkem dubna 2002 byl předpokládaný rozsah oslav představen širšímu vedení Českých drah. Vleklá negativní finanční situace největší státní organizace v ČR, nejistý předvolební čas i mnohé nepříjemné střety místních železničářů s praktikami pražského vedení ČD, spojené s obavami zainteresovaných výkonných jednotek ČD, však vyústily začátkem května v jasný požadavek na redukci celého programu. Tento zásah shora se stal bohužel nutností a pro blížící se oslavy donutil organizátory řadu předhlášených aktivit omezit. Došlo k mnoha jednáním vedoucím k nalezení řešení, které by veřejnosti - v kontrastu s požadavky vedení ČD - nabídlo alespoň tolik, aby oslavy nebylo lépe odřeknout zcela. Mezitím ale selhali i vytipovaní sponzoři (sklářská firma Ornela po předání požadavku divize dopravní cesty k úhradě údajných služeb ČD na údržbě neužívané vlečkové výhybky přispět odmítla, sdružení obcí Jizerská dráha bylo nuceno doplatit ČD údajný dluh, vzniklý schodkem minulého hospodaření, místo dotace oslav). Nové nápady vzniklé z místních a centrálních zdrojů nebyly v předkládaném redukovaném rozsahu akceptovány. Nedošlo však ani k vzájemné shodě mezi místními organizátory a některými pražskými příznivci oslav, kteří plánovali nerealizovatelný "vlakodrom" s problematickým křižováním v Dolním Polubném.
Až 16. května 2002 byla nalezena shoda, která vylučovala alternativní grafikon a stanovila minimální potřebu vozidel s cílem razantního snížení nákladů, které měly díky absenci sponzorů vzít České dráhy na sebe. Ani toto řešení nezabralo a vedení drah požadovalo další redukce. Nakonec
M 262.012 a M 240.089 v Kořenově (28. 6. 2002)
byla až 20.6.2002 přijata varianta s náhradními autobusy za čtyři, resp. dvě vlakové dvojice mezi Tanvaldem a Kořenovem, se třemi páry vlaků s motorovými zubačkami, parním zvláštním vlakem po oba dny prvního víkendu z Liberce, sedmi páry zvláštních vlaků v přestávkách mezi pravidelnými vlaky na nejatraktivnějším, ale plně adhezním úseku z Kořenova do Harrachova, a třemi páry vlaků až do Szklarske Poręby po dobu následujícího třídenního, o svátek prodlouženého, víkendu. První výkonné pokyny byly pak vydány až týden před prvním termínem akce (21. 6. 2002) a organizace vlastních oslav tak se značným zpožděním mohla začít. Co se však za tak krátkou dobu muselo, a stačilo, stihnout?
Ještě s předstihem se v pátek 14. 6. 2002 (zcela riskantně) musela poslat finanční hotovost, aby zadlužené České dráhy stačily objednat a nakoupit potřebné množství předepsaného tříděného černého uhlí, osm dní před prvním dnem oslav projednat se všemi zainteresovanými návoz a účast vozidel i personálu, vydat alespoň první tiskovou zprávu s přijatým rozsahem programu, vydat nejnutnější propagační tiskoviny pro veřejnost se zahrnutím maxima známých údajů, zajistit tisk jízdenek pro zvláštní vlaky, ale třeba i přesvědčit externího dopravce Společnost železniční Jaroměř (bez jehož aktivity by parní zubačka nebyla pod střechou a jehož účast byla nesmyslným sporem vyvolaným ze strany ČD zamezena) o nutnosti zápůjčky exponátu Národního technického muzea - parní ozubnicové lokomotivy 404.003.
Zatímco zmiňované aktivity probíhaly skutečně na poslední chvíli, od začátku roku 2002 pracovala Správa dopravní cesty Liberec na zvelebení polubenské zubačky: zajistila rozsáhlé prořezání celé trati na české straně, úklid zbořenin a bujné vegetace v nepojížděných kolejích, ale také nákladnou opravou (nové mostnice, nátěr, schůdnost mostovky) chátrajícího Jizerského mostu. Rovněž VTS Tanvald díky nezměrné aktivitě vlastních členů a za výrazné pomoci sponzorů překvapila před zahájením oslav plně provozní a precizně natřenou lokomotivou T 426.003 a motorovou drezínou Tatra 12/52 Vm 32003.

Průběh oslav

Již ve čtvrtek 27. 6. 2002 zahájily svoji přepravu na místo oslav postupně doplňované konvoje vozidel po trasách od Šumperka, České Třebové a Lužné u Rakovníka. Na místo však dorazily vzhledem k nízké rychlosti, jízdě po jednokolejných úsecích, mimořádné výluce, nutné opravě nápravového ložiska (za velice vstřícného, rychlého a operativního přístupu správkárny provozní jednotky Kralupy nad Vltavou), ale i díky ukvapenému rozhodnutí dopravy až v odpoledních hodinách dne následujícího. Do pozdních večerních hodin pak byla připravována výstava vozidel v Kořenově, na které byla prezentována následující vozidla: M 262.012, 404.003, M 120.417, 812.613, T 435.016. V případě, že zrovna nebyly nasazeny na vlacích zde byly vystaveny i motorové vozy M 131.101, M 131.1515, M 240.089 a lokomotiva 731.062, která byla v době své výroby (1992) jako poslední ze série vybavena výkonnějším spalovacím motorem (800 kW) pro tehdy nově připravované řešení vozby na polubenské trati, počítající s nasazením úspornějších motorových lokomotiv s lepším výhledem z věžové kabiny v porovnání s řadou 743.
404.003 a T 426.003 v Dolním Polubném 28. 6. 2002
O prvním víkendu 29. a 30. 6. 2002 jel mezi Libercem a Kořenovem jeden pár zvláštních vlaků s parní lokomotivou 464.008 se soupravou čtyř vojenských, celozeleným nátěrem opatřených, vozů Bc. V trati Liberec - Tanvald a zpět "bulíkovi" vydatně pomáhal na postrku "elektronik" 743.007, z Tanvaldu do Kořenova a zpět ozubnicová lokomotiva T 426.001. Na dvou párech zvláštních osobních vlaků mezi Tanvaldem a Kořenovem byly nasazeny obě ozubnicové lokomotivy řady T 426.0 a čerstvě zprovozněná 003 se čtyřmi zelenobílými vozy Bh a služebním Daa-k. Celkem sedm párů zvláštních vlaků Kořenov - Harrachov vedly střídavě na obou koncích soupravy zapojené 310.922 a nově zprovozněná 310.0134, která dříve byla po určitý čas dislokována v žst. Kořenov. Historickou soupravu tvořil červený bufetový vůz BDlm a vozy Ci a Ce. Pravidelné vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem vedla dvojice "elektroniků" 743.001 a 003 se dvěma vozy Bt, jedním BDs a jedním vozem 053. Na pravidelných vlacích mezi Kořenovem a Harrachovem se vystřídal M 131.101 + Clm s M 240.089, alternovaný druhý den zmíněnou 731.062 a dvěma vozy Baa. Na pravidelných vlacích mezi Libercem a Tanvaldem se v provozní přestávce objevily po dlouhé době i motorové vozy řady 853 s vozy 053. Na spěšných vlacích z Prahy do Tanvaldu byly nasazeny "zamračené" 751.007 a 749.006 z ověřovací série. Program prvního víkendu doplňovalo předvádění historických drezín ze sbírek nadšenců z Lysé nad Labem. V době jízd historických zubaček byly pravidelné vlaky dle jízdního řádu vedeny náhradním nízkopodlažním autobusem Karosa Renault Citybus jabloneckého ČSAD.
Na prodloužený třídenní víkend 5. až 7. 7. 2002 dorazila do Kořenova druhá "singrovka" M 240.046 z Kladna. Již při přepravě však u motorového vozu došlo k poruše a do Kořenova byl dopraven jako neschopný. Zásluhou jeho strojvedoucích se ho v pátek podařilo opravit a ve dnech 6. a 7. 7. 2002 byl spolu s M 240.089, vozem Ci a "hektorem" T 435.016 nasazen na pravidelných vlacích mezi Kořenovem a Harrachovem. Na několika párech vlaků do Harrachova se opět vydaly i parní lokomotivy 310.0134 a 310.922 se dvěma vozy Baa a bufetovým BDlm. Na třech párech zvláštních vlaků mezi Tanvaldem a Kořenovem a ve dnech 6. a 7. 7. 2002 i jednom páru vlaků z Kořenova do Harrachova byly nasazeny ozubnicové lokomotivy T 426.001 a 003 se soupravou dvou vojenských Bc,
Konvoj přivážející vozidla na oslavy nad Dolním Polubným 28. 6. 2002
dvou Bh a "hytlákem" Daa-k (díky aktivitě vozmistrů byly z Liberce do Tanvaldu poslány jen dva celozelené vojenské vozy Bc, druhé dva byly opatřeny pro zjištěné závady nálepkou s červeným křížem). Na pravidelných vlacích mezi Tanvaldem a Kořenovem jezdil "elektronik" 743.001 na nejnižším konci další čtyřvozové klasické soupravy (3 x Bt, BDs) spolu se 731.062.
Největším lákadlem však bezesporu byly jízdy zvláštních vlaků po 57 let neprovozované přeshraniční trati, která přes krkonošské Novosvětské sedlo propojuje Kořenov s polskou Szklarskou Porębou. Ve dnech 5. až 7. 7. 2002 vyjely po této trati tři páry zvláštních vlaků, které byly tvořeny plně obsazenou sedmivozovou soupravou složenou z vozů 810 a 010. První den oslav byl prostřední pár do Polska zčásti vyhrazen "generalitě" nejen z Českých drah a zástupců regionu, ale i stejné klientele z Polska. Vzhledem k nedostatku motorových vozů 810 z obozu domácího DKV a z důvodu neúspěšné snahy o získání stejného typu vozidel z jiného DKV došlo k nahrazení 810 na trati Tanvald - Železný Brod soupravou M 131.101 + Clm + M 131.1515 staženou z Kořenova a na trati Liberec - Tanvald lokomotivou 743.004 s klasickou soupravou a motorovým vozem 853 s vozy 053. Nezklamalo ani DKV Praha, které na tanvaldské rychlíky a spěšné vlaky nasadilo prototypové 751.004, 007 a 749.006.
Ve významném jubilejním stém roce se na polubenské zubačce rozhodně bylo nejen na co dívat, čím se projet, ale třeba poznat zajímavé účastníky nejen od nás ale i ze zahraničí. Proti černým proroctvím vzneseným k potřebě redukce rozsahu oslav lze jen uvést, že za výběr jízdného ve zvláštních vlacích (za dva dny jen u 2 párů parních vlaků Liberec - Kořenov a za tři dny u 9 párů Kořenov - Szklarska Poreba) bylo vybráno 21 + 344 tisíc Kč. V osobní pokladně mimořádně obsazené dopravny Kořenov, která by jinak byla z důvodu čerpání řádné dovolené jediného zdejšího zaměstnance ČD zcela uzavřena, se kromě toho vybralo dalších 51 tisíc Kč. K tomu je nutné připočíst rozhodné zvýšení tržeb v ostatních železničních stanicích, kde došlo k prodeji jízdenek za účelem přepravy na místo oslav. Na úplný závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří kladně přispěli k celkově zdárnému průběhu akce.

Fotogalerie:


Text Radko Friml a Petr Prokeš, neoznačené foto Petr Prokeš.

© SPŽ