OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPOLEK PŘÁTEL ŽELEZNIC

  IČO: 26551951, DIČ: CZ26551951
kontakt: Petr Nohel (předseda občanského sdružení), Krymská 7, 625 00 Brno - Starý Lískovec
e-mail: spz@logout.cz, tel.: +420 724 296 961

Spolek přátel železnic vzešel z okruhu lidí, kteří se sešli na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích a od roku 1996 zde začali vydávat internetový magazín o železnici a městské hromadné dopravě Stránky Přátel Železnic. Spojuje je společný zájem o historii, současnost i budoucnost kolejové dopravy nejen u nás i v zahraničí.
Občanské sdružení Spolek přátel železnic vzniklo 11. února 2002 registrací u Ministerstva vnitra ČR. K jeho založení vedla hlavně potřeba zajistit vlastní právní subjektivitu nutnou k pokračování vydávání a rozvoje Stránek Přátel Železnic. Rozsah aktivit se časem rozrostl. Hlavní náplní práce členů našeho občanského sdružení je ale nadále především správa internetového magazínu Stránky Přátel Železnic.

Další aktivity spolku od roku 2002:
  • uspořádání jízdy parního vlaku pro fotografy po uzkorozchodné důlní dráze v Mladějově na Moravě
  • spolupořadatelství veřejné diskuse na téma "Přesun brněnského hlavního nádraží"
  • pravidelná setkání tvůrců, přispěvatelů a spolupracovníků internetového magazínu Stránky Přátel Železnic
  • vydání nástěnného kalendáře na rok 2003 pod názvem "100 let elektrické trakce v českých zemích"
  • členové spolku podnikli řadu exkursí a cest za poznáním a dokumentací historie a současnosti kolejové dopravy
  • výsledky své práce publikovali někteří členové spolku - kromě Stránek Přátel Železnic - také jiných odborných periodicích

NABÍZÍME  • Dále nabízíme nevyužitou kapacitu vlastního serveru logout.cz pro webhosting, na přání jsme schopni zajistit i webmail, webdesign a další věci související s tvorbou a správou webových aplikací a prezentací. Zpoplatněním těchto služeb získáváme prostředky nutné k naplňování hlavního cíle našeho občanského sdružení.