Hnací vozidla patřící firmě Stavební Obnova Železnic (SOŽ)

      Seznam lokomotiv v majetku SOŽ (stav k 1.1.2000), vozidla jsou deponována v areálu SOŽ v žst. Bohumín.

  701.432-7     742.510-1   
  701.442-6     742.512-7   
  701.464-0     742.513-5   
  701.483-0     742.514-3   
  730.612-9     742.523-4   
  730.614-5     742.525-9   
  730.630-1     742.538-2   
  730.631-9     742.540-8   
  742.501-0     742.541-4   
  742.503-6     770.618-4   
  742.505-1      

Lokomotivy SOŽ 730.614-5 a 742.505-1 odpočívají po práci na modernizaci
I. koridoru v žst. Blansko (foto Petr Nohel 1. 3. 1998).
Další vozidlo SOŽ Praha 742.512-7 ve Velešíně (foto Petr Nohel 25. 5. 1999).

© SPŽ