Muzejní elektrická a motorová hnací vozidla ČD v roce 2000

ČD si začaly uvědomovat atraktivnost provozu nostalgických vlaků vedených historickými vozidly. A to nejen parními lokomotivami, ale pro blízkou budoucnost i lokomotivami a vozy motorovými a elektrickými. Proto byl odborem 12 GŘ ČD zpracován seznam provozních vozidel, vytipovaných pro zachování k muzejním účelům ČD. Jedná se o vozidla, odpovídající této kategorii, s přihlédnutím k jejich technickému stavu.

Vytipovaná elektrická a motorová muzejní vozidla ČD:

Vozidlo DKV Vozidlo DKV Vozidlo DKV
100.001-7   České Budějovice 715.001-4   Liberec 781.529-3   Plzeň
100.003-3   České Budějovice 720.016-6   Česká Třebová 781.600-2   Plzeň
121.017-8   Ústí nad Labem 720.145-2   Plzeň 801.005-0   České Budějovice
140.004-3   Ostrava 721.033-9   Česká Třebová 801.448-2   Brno
140.089-4   Olomouc 721.190-7   České Budějovice 801.463-1   Brno
141.001-8   Praha 725.030-1   Louny 820.021-4   Louny
141.004-2   Praha 725.101-0   Louny 820.046-1   Louny
180.001-0   Česká Třebová 725.211-7   Olomouc 820.056-0   Louny
181.001-9   Česká Třebová 725.247-1   Česká Třebová 830.012-1   Liberec
182.168-5   Ostrava 726.062-3   Česká Třebová 830.049-3   Praha
230.001-0   Brno 726.069-8   Valašské Meziříčí 830.076-6   Olomouc
451.009-5   Praha 735.013-5   Brno 830.111-1   Olomouc
451.010-3   Praha 735.057-2   Liberec 830.154-1   Ústí nad Labem
700.101-9   Praha 751.001-9   Brno 831.187-0   Plzeň
702.069-6   Česká Třebová 751.004-3   Praha 860.001-7   Liberec
705.913-2   Olomouc 753.001-7   Liberec 890.053-2   Česká Třebová
705.916-5   Olomouc 759.002-7   Ostrava 891.016-8   Česká Třebová
710.085-2   Ostrava 770.001-6   Louny 894.017-3   Olomouc
710.090-2   Valašské Meziříčí 771.120-3   Česká Třebová    

Podle "Ročenky strojvůdce 2000" zpracoval Daniel Brabenec

© SPŽ