Literatura:

 
  • [1] Malát, J., Singer, V.: Elektrická lokomotiva S 499.02, typ 73 E. Sborník Současné elektrické lokomotivy ŠKODA, Plzeň 1976
  • [2] Šrámek, M.: 35 let provozu elektrických lokomotiv ŠKODA u BDŽ. Dráha 1998/9/29-32 a 10/21-26
  • [3] Hodánek, J.: Současný provoz lokomotiv řady 242. Dráha 1999/5/17
  • [4] Němeček, A.: Konec plechovek v údolí Ohře. Dráha 2012/2/18-9
  • [5] spz.logout.cz


© SPŽ