Přehled lokomotiv řady 242.2 a 242.5 u soukromých dopravců:

Označení Reg. VKM TBZ Trať TBZ Předchozí označení / poznámky
91 54 7 242 206-1 CZ LTB 27. 06. 2015 Nedakonice - Břeclav dlouhodobý pronájem PSŽ
91 54 7 242 219-4 CZ CERSK 26. 08. 2015 Nedakonice - Břeclav
91 54 7 242 256-6 CZ ZOS → MVA 28. 06. 2014 Nedakonice - Hrušky původně "SK-ZOS 91 54 7"
91 54 7 242 262-4 CZ LTB 28. 09. 2014 Nedakonice - Břeclav dlouhodobý pronájem PSŽ
91 54 7 242 271-5 CZ LTB 28. 07. 2016 Nedakonice - Břeclav dlouhodobý pronájem PSŽ
91 54 7 242 282-2 CZ LTB 30. 10. 2014 Nedakonice - Břeclav dlouhodobý pronájem PSŽ
91 54 7 242 287-1 CZ LTB → LTEU 21. 03. 2013 Nedakonice - Hrušky ex 43.554, ex 43.054 BDŽ, ŠKODA 64 E3, 6590/1974
91 54 7 242 288-9 CZ LTB → IDSC 20. 04. 2013 Nedakonice - Hrušky ex 43.523, ex 43.023 BDŽ, ŠKODA 64 E1, 6293/1971
91 56 6 242 543-7 SK RTI 13. 02. 2013 Nedakonice - Břeclav ex 43.543, ex 43.043 BDŽ, ŠKODA 64 E2, 6579/1973
91 56 6 242 555-1 SK LRL 11. 01. 2013 Nedakonice - Břeclav ex 43.555, ex 43.055 BDŽ, ŠKODA 64 E3, 6591/1974
91 56 6 242 556-9 SK ZOS → EXSK 22. 08. 2014 Nedakonice - Břeclav ex 242.202 ČD; neoficiálně před dokončením "242.289"
91 56 6 242 557-7 SK ZOS → EXSK → RTI 22. 08. 2014 Nedakonice - Břeclav ex 242.203 ČD
91 56 6 242 558-5 SK LTEU 15. 12. 2014 Nedakonice - Břeclav ex 242.224 ČD; původně na skříni "CZ-LTEU 91 54 7 .."
91 52 0 044 095-5 BG SŽDS 25. 06. 2015 Nedakonice - Břeclav na čelech 242.559-3, ex 242.280 ČD; EVN SK, později BG-SŽDS 91 52 00 44 095-5
91 52 0 044 112-8 BG RTI 02. 05. 2016 Nedakonice - Břeclav na čelech 242.560-1; EVN BG-RTI 91 52 0044 112-8
91 52 0 044 071-9 BG ZOSHD 30. 05. 2016 Nedakonice - Břeclav na čelech 242.561-9; EVN BG-ZOSHD 91 52 0044 071-9

Dopravci:
CERSK - Cargo Holding SE (CER) Slovakia, Bratislava
IDSC - IDS CARGO, Olomouc
LRL - Lokorail, Bratislava
LTB - Lokotrans, Brno
LTEU - Lokotrain
MVA - Magyár Vasúti Áruszállíto Ktf., Debrecen
PSŽ - Prvá slovenská železničná, Bratislava
RTI - Railtrans International, Leopoldov
SŽDS - Slovenská železničná dopravná spoločnosť, Bratislava
ZOS (ZOSHD) - Zvolenská obchodná spoločnosť, Zvolen

© SPŽ