Životopisy prototypů řady 263

263.001-0 (ex S 499.2001)
31.01.1984výrobní dokončení
20.03.1984zavázání
31.03.1984první jízda vlastní silou na zkušební trati ŠKODA
10.05.1984odeslání na zkoušky do Nezvěstic
20.05.1984 - 25.05.1984zkoušky na ŽZO Cerhenice
25.05.1984návrat do Nezvěstic
05.06.1984 - 09.06.1984zkušební jízdy Plzeň-Cheb
22.06.1984poprvé 2070 t těžký nákladní vlak do Strakonic
23.06.1984převezení do LD Plzeň
11.07.1984 - 02.08.1984provoz v turnusu LD Plzeň - proběh 350 km/den
07.09.1984 vystavena na MSV Brno 1984 (spolu s ES 499.1003)
19.09.1984příjezd od Jihlavy
26.09.1984najeto 19.457 km, začátek najíždění 100.000 km u ČSD na trati Kutná Hora - Bratislava, průměrný denní běh 918 km
13.11.1984 - 23.11.1984najeto 55 000 km, oprava ve ŠKODĚ Plzeň
19.12.1984měření hluku na ŽZO Cerhenice
01.02.1985celkově najeto 101.358 km, z toho v provozu v provozu ČSD 100.894 km (v LD Jihlava 81.901 km)
04.02.1985 - 14.02.1985dílenská zkouška v LD Jihlava
20.02.1985lokomotiva ve ŠKODĚ na provedení úprav před předáním ČSD
14.04.1985dosazení prototypového sběrače nad II. stanoviště
04.05.1985zkouška v závodě před předáním ČSD
07.05.1985převzetí k ČSD
08.05.1985 - 24.05.1985zkoušky na ŽZO Cerhenice, pak odeslání do Jihlavy
29.05.1985TBZ-ČSD Brno Horní Heršpice - Podivín
03.08.1985násilné poškození v žst.Leština u Světlé
29.08.1985zkušební jízda Havlíčkův Brod - Ždár n. S.
15.01.1986 - 28.01.1986výměna transformátoru u výrobce
01.01.1988přeznačena na 263.001-0
19.06.1989ukončení opravy ERS v Jihlavě
23.09.1991ukončení opravy ERS v LD Přerov
21.05.1995předání do DKV Brno
 
263.002-8 (ex S 499.2002)
16.04.1984výrobní dokončení lokomotivy
03.06.1984první jízda vlastní silou na zkušební trati ŠKODA
11.06.1984zahájení zkoušek v Nezvěsticích
08.07.1984 - 10.11.1984komplexní zkoušky na ŽZO Cerhenice
11.01.1985zahájení zkušebních jízd na ramenech LD Plzeň
11.02.1985ve ŠKODĚ přípravy na předvádění a zkoušky u BDŽ
18.03.1985příjezd do depa Gorna Orjachovica (BDŽ)
28.03.1985nasazení na expres "Jantra" Gorna Orjachovica - Sofia
02.04.1985ukončení zkoušek v Bulharsku
29.04.1985po zkouškách zpět u výrobce
25.06.1985převzetí k ČSD
29.06.1985TBZ-ČSD Brno Horní Heršpice - Podivín
11.07.1985odstavena pro poruchu trakčního transformátoru
25.07.1985 - 13.09.1986oprava trakčního transformátoru + celková úprava na provedení 70 Er, instalace diagnostického procesorového systému Primis
15.09.1986odeslání na zkoušky cílového brzdění do Pačejova
31.10.19862. TBZ-ČSD na ŽZO Cerhenice a odeslání do Plzně
03.11.1986 - 12.11.1986zkušební jízdy na ramenech LD Plzeň
22.11.1986odeslání z Plzně do LD Jihlava
21.12.1986požár na osobním vlaku v zastávce Havlíčkův Brod-Perknov
28.12.1986 - 13.03.1987oprava po požáru u výrobce
31.03.1987 - 30.04.1987provoz a měření v LD Plzeň
01.05.1987vrácení do provozu LD Jihlava
01.09.1987 - 05.09.1987vystavena v Plzni u příležitosti oslav 60. výročí zahájení výroby el. lokomotiv ŠKODA
01.01.1988přeznačena na 263.002-8
14.01.1988 - 14.03.1988zkoušení nového typu sedadla strojvedoucího
26.09.1989ukončení opravy ERS v LD Přerov
14.02.1992ukončení opravy ERS v LD Přerov
23.05.1995předání do DKV Brno

© SPŽ