Porovnání parametrů lokomotiv ř. 363 a 362 ČD/ZSSK pro soustavy 3 kVss a 25 kV, 50Hz
 
 

označení ČSD, resp. ČD/ZSSK   363.001, 002   363.003-181   362.001; 362.002-30 1)   360.601 (VÚŽ)  

původní   ES 499.1001, 002   363.003-181 2)   -   -  

typ ŠKODA   69 E0   69 E1-5 11)   69 Er   101 Er  

období výroby   1980 3)   1984-90   1990; 1993-01   1992  

uspořádání náprav   B´o B´o   B´o B´o   B´o B´o   B´o B´o  

napájecí systémy   3 kVss/25 kV, 50 Hz   3 kVss/25 kV, 50 Hz   3 kVss/25 kV, 50 Hz   3 kVss/25 kV, 50 Hz  

trvalý výkon-systém 3 kVss 6)   3480 kW 7)   3480 kW 7)   3480 kW 7)   3480 kW 7)  

trvalý výkon-systém 25 kV, 50 Hz 6)   3060 kW   3060 kW   3060 kW   3060 kW  

trvalá tažná síla   180,5 kN 4)   176,5 kN   152,3 kN   88,3 kN  

trvalá rychlost-systém 3 kVss   64,8 km/h   66,5 km/h   77 km/h   133 km/h  

trvalá rychlost-systém 25 kV, 50 Hz   56,9 km/h   59 km/h   68,4 km/h   118 km/h  

maximální tažná síla   292 kN 4)   285 kN 9)   258 kN   150 kN  

maximální rychlost   120 km/h   120 km/h   140 km/h   180 km/h  

trvalý výkon EDB   3000 kW   3000 kW   3000 kW   3000 kW  

maximální brzdná síla EDB   162 kN   160 kN 10)   140 kN   82 kN  

typ trakčního motoru   Al 4542 FiR   Al 4542 FiR   Al 4542 FiR (5   1 Al 4542 FiR  

převod   83:23 (3,609)   81:23 (3,522)   79:26 (3,038)   67:38 (1,763)  

hmotnost 8)   87 t   88 t 8)   88 t   88 t  

délka přes nárazníky   16 740 mm   16 800 mm   16 800 mm   16 800 mm  

vzdálenost otočných čepů   8 300 mm   8 300 mm   8 300 mm   8 300 mm  

rozvor podvozků   3 200 mm   3 200 mm   3 200 mm   3 200 mm  

průměr kol (nových)   1 250 mm   1 250 mm   1 250 mm   1 250 mm  

výška se zaklesnutým sběračem   4 625 mm   4 625 mm   4 625 mm   4 625 mm  

Poznámky:
1)série 101 E1 v roce 1992 nevyrobena, parametry platí i pro lokomotivy 362.002-016 ZSSK a 362.060...168 ČD
2)stroje 363.003-042 byly dodány se starým označením ES 499.1003-042
3)předání k ČSD v r. 1981
4)po ověření trakčních charakteristik; v technických podmínkách původně hodnota 173,5 kN
5)lokomotivy ř. 362, modernizované u ČD dostávají kompletní podvozky ze ř. 162, kde byly z výroby trakční motory 1 Al 4542 FiR
6)na hřídelých trakčních motorů při jmenovitém napětí trakčního vedení a středním opotřebení obručí (1215 mm)
7)v tech. podmínkách lokomotiv 69 E1-E4 se shodně pro oba napájecí systémy (nesprávně) uvádí trvalý výkon na obvodu kol 3060 kW, v tech. podmínkách lokomotiv 69 E5 pak výkon 3258/2890 kW (tj. správné hodnoty trvalého výkonu na obvodu kol pro všechny lokomotivy 363/362; obvyklejší je však uvádět hodnotu na hřídelích trakčních motorů)
8)podle tech. podmínek s tolerancí ±2% pro prototypy a +0/-2% pro sériové lokomotivy (vč. 69 Er a 101 Er): +0/-4%; přesné hodnoty hmotnosti se liší podle provedení jednotlivých sérií, při dodávkách mezi 87,3 a 86,0 t; u lokomotiv 363.174 a 175 z výroby hmotnost 85,62, resp. 85,34 t
9)počínaje sérií 69 E3 vč. se uvádí 300 kN (se "zpětnou" platností i pro předchozí série)
10)počínaje sérií 69 E3 vč. se uvádí 162 kN (se "zpětnou" platností i pro předchozí série)
11)lokomotivy 363.174 a 175 = typ 69 Em


© SPŽ