Návrat lokomotiv řady 742 OHL ze Saudské Arábie
 
Výstavby vysokorychlostní trati Haramain mezi městy Medina a Mekka v Saudské Arábii se po výběrovém řízení v roce 2011 ujala skupina 12 španělských a dvou arabských firem, sdružených ve společnosti Al Shoula. Kontrakt v hodnotě 6,7 miliard EUR zahrnoval výstavbu 450 km dvojkolejné elektrizované tratě, potřebné infrastruktury, dodávku vysokorychlostních elektrických jednotek a provozování dopravy po dobu 12 let. Jednou ze španělských společností, zodpovědnou za výstavbu trati a příslušné infrastruktury, byla OHL Construcción s přibližně 9% podílem v konsorciu. Pro potřeby přeprav pracovních vlaků společnost OHL poptávala dieselové lokomotivy, uzpůsobené pro provoz v náročném klimatickém prostředí s vysokým rozdílem teplot a vysokou prašností. Dodavatelem těchto lokomotiv se v roce 2013 stala společnost LOKO TRANS Brno, která ve svých dílnách upravila pro OHL do Saudské Arábie 7 lokomotiv řady 742, odkoupených od ČD.

Společnost LOKO TRANS Brno odkoupila pro tuto zakázku v první polovině roku 2013 od ČD 7 nadbytečných lokomotiv řady 742: 017, 028, 132, 155, 159, 195, 269.
Lokomotiva 742.132 s výsypnými vozy čeká na odvoz společností IDS Cargo do přístavu
v Hamburku na nalodění do Saudské Arábie ve stanici Ústí nad Labem Střekov (14. 12. 2013).
Ty následně prošly v dílnách LOKO TRANS v Brně dolním nádraží (bývalý Lokomont) a pobočce ve Střelicích v druhé polovině roku 2013 a počátkem roku 2014 postupně opravou a úpravami pro provoz v pouštním prostředí. Byly dosazeny tropiko plechy na kapoty a kabinu, klimatizace kabin strojvedoucího, filtry. Všechny byly opatřeny jednotným nátěrem s tmavě šedým rámem a pojezdem, žlutými kapotami a kabinou, střecha kapot a kabiny je světle šedá s přesahem na horní část kapot.
Expedice lokomotiv z Brna probíhala postupně ve třech etapách, vždy po kolejích do německého přístavu Hamburg, kde došlo k překládce na loď a následovala námořní cesta až do Saudské Arábie do města Jeddah (Džidda), v poslední části po silnici. Jako první odjely lokomotivy 742.017, 155, 159 a 195, které odvezl 13. 10. 2013 stroj 742.119 až na česko-německou hranici, odkud pokračovaly po kolejích pod německým dopravcem. 14. 12. 2013 absolvovala cestu do Německa 742.132 se soupravou výsypných vozů, taktéž určených pro OHL. Jako poslední se vydaly na cestu 742.028 a 742.269, které byly převezeny 27. 2. 2014 z Brna dolního do Hodonína lokomotivou 749.162 IDS Cargo a odtud nákladním vlakem tohoto dopravce do Děčína, kde došlo k převozu lokomotiv po vlečce do přístavu Děčín Loubí. Z důvodu komplikací ohledně další přepravy byly 4. 3. 2014 převezeny pod hlavičkou IDS Cargo lokomotivou 730.635 do depa Správy Ústecké dráhy (SÚD) v Teplicích. Do přístavu Hamburk odjely až 20. 3. 2014.
Po dokončení výstavby vysokorychlostní tratě v Saudské Arábii došlo v roce 2019 k odprodeji již nepotřebných lokomotiv zpět firmě LOKO TRANS Brno a jejich přepravě zpět do České republiky. A tak došlo 28. 4. 2019 v Jeddahu k naložení 7 lokomotiv na silniční návěsy a jejich přepravě do přístavu a přeložení na zaoceánskou nákladní loď, která s lokomotivami doplula do přístavu v Bremerhavenu. Dne 22. 5. 2019 došlo k přeložení na říční loď MNL Alessandro firmy EVD Praha, která plula do České republiky s cílem v přístavu v Děčíně Loubí. Bohužel po doplutí do Haldenslebenu byl zjištěn nízký stav hladiny Labe a nemožnost proplutí po Labi do Děčína. Proto došlo k přeložení tří lokomotiv do tlačného člunu Alessandro 2 a tím rozložení lokomotiv a snížení ponoru a zajištění bezpečného doplutí do přístavu v Děčíně, kam Alessandro doplula dne 1. 6. 2019. Zde byla loď zakotvena až do 3. 6. 2019, kdy zdejší kolejový přístavní jeřáb vyzvedl všech 7 lokomotiv na místní vlečkové koleje, kde bylo zaměstnanci firmy LOKO TRANS provedeno jejich zprovoznění před další přepravou.
Nejprve byly lokomotivy ve večerních hodinách 3. 6. 2019 přepraveny společností Správa Ústecké dráhy po zdejší vlečce do stanice Děčín východ dolní nádraží, poté do Prostředního Žlebu, kde došlo k objetí lokomotiv a následovala přeprava do areálu společnosti SÚD do Teplic pomocí lokomotivy 742.119. Po odstavení lokomotiv byla objednána přeprava do cílové stanice Střelice dne 6. 6. 2019, kdy ráno vyrazila lokomotiva 742.119 se soupravou lokomotiv 742.132, 028, 159, 195, 155, 269 a 017 do stanice Nymburk. Zde došlo k výměně hnacího vozidla za 740.848, která dovezla celou soupravu téhož dne do Střelic. Lokomotivy budou v LOKO TRANSU Brno postupně uváděny do provozního stavu a budou nabízeny novým zákazníkům.

Text a foto Václav Šafář, spolupráce Daniel Brabenec


Fotografie z přepravy lokomotiv 742 OHL do Střelic: 
Říční loď Alessandro se blíží k českým hranicím v lázeňském městě Bad Schandau
dne 1. 6. 2019 a na palubě se vyhřívají 742.155, 195, 269, 159, 017, 132 a 028.
Pohled na přístav a vlečku v Děčíně Loubí, kde se právě k přístavnímu molu pomalu
přibližuje k zakotvení loď Alessandro s lokomotivami řady 742 z daleké Saudské Arábie
dne 1. 6. 2019.
Jako první se z lodě na koleje dostala 742.269 v pondělí 3. 6. 2019 ráno,
na kterou si přepravní společnost DAN-CZECH umístila reklamu.
 
742.195 při počátečním zvedání z útrob Alessandry, důležité bylo,
aby nedošlo ke zhoupnutí lokomotivy do stěny lodě ...
Na lokomotivy 742.269 a 155 se pomocí vysokozdvižného vozíku sune po vlečce další vyložená 742.195.
Lokomotiva 742.017 v depu Správy Ústecké dráhy Teplice stojí mimo kolonu žlutých 742
ve společnosti 742.119, která přivezla lokomotivu ze soustruhu z SOKV Ústí nad Labem
dne 5. 6. 2019.
Alessandro právě proplouvá podél nejníže položené stanice v České republice Dolní Žleb,
kterou v opačném směru projíždí vlak Eurocity dne 1. 6. 2019.
Pohled na celou loď a přístav Děčín Loubí z opačné strany Labe a všechny 742
druhý den 2. 6. 2019, kde se čeká na první pracovní den a vykládku lokomotiv.
 
Lokomotiva 742.159 při vykládce a pohled na jeřáb EDK 1000, který všechny 742 vytáhl
z lodě na koleje. Zajímavostí je, že 742.159 ve zdejším přístavu v 90. letech sloužila na záloze a opět se zde objevila po mnoha letech u jiné firmy ...
Jako poslední opustila loď v odpoledních hodinách 742.028.
 
Celá kolona vyložených lokomotiv 742.269, 155, 195, 159, 028, 132, 017 a v čele 742.119 SÚD nachystána v podvečerních hodinách v přístavu na odjezd do Teplic.
Celý konvoj ve stanici Teplice v Čechách brzy ráno dne 6. 6. 2019 nachystaný na odjezd
do Střelic v pořadí 742.119 SÚD, 742.132, 028, 159, 195, 155, 269 a 017.
 
 
© SPŽ 2024