PROVOZ LOKOMOTIV T 478.4 (754)


    Oba prototypy byly předány z ČKD do Nymburka, v létě 1976 je pak převzalo depo Děčín. Prvních devět lokomotiv ověřovací série převzala depa Bratislava (003-006 a 011) a Plzeň (007-010) koncem prosince 1978. V průběhu prvního čtvrtletí 1979 pak bylo dodáno zbývajících patnáct strojů do Bratislavy (012-014), Plzně (015-020) a Brna (021-026). Lokomotivy byly okamžitě nasazeny především na vozbu mezinárodních rychlíků. Na trati Praha - Plzeň byla řada rychlíků vedena dvojicemi lokomotiv řady 754. V rámci garančního provozu se objevila řada závad především v elektrické části. Po provedení některých úprav byly v červenci 1979 v rámci zkušebního provozu vyměněny mezi Plzní a Bratislavou lokomotivy inventárních čisel 006 a 017. Výroba první série se rozběhla koncem roku 1979, v druhé polovině prosince bylo předáno prvních dvacet strojů. Zbývajících čtyřicet lokomotiv bylo dodáno průběžně do konce června 1980. Kromě již zmíněných dep byly lokomotivy řady T478.4 dodány do Děčína, Hradce Králové a Zvolena.
Chomutovská perla 754.039-6 vyčkává odjezdu
ze stanice Klášterec nad Ohří (foto Michael Bolo 6.5.1998)
    První polovina osmdesátých let představovala vrchol nasazení motorových lokomotiv u ČSD. Náhrada parních lokomotiv byla již dokončena a na elektrizaci se teprve pracovalo. V tomto období byly lokomotivy řady 754 nasazeny na svých největších výkonech. Brněnské stroje vozily přímé rychlíky Brno - Liberec, veškeré osobní vlaky a rychlíky na trati Praha - Plzeň byly též vedeny touto řady, v některých případech zdvojenou. Bratislavské lokomotivy zajížděly až do Púchova. Obdobná situace panovala i v mnoha dalších depech.
    Postupující elektrizace a snaha omezovat provoz motorových lokomotiv na eletrizovaných tratích však vedly ke zkracování jejich provozních ramen. A tak např. brněnské stroje začaly vozit liberecké rychlíky jen do České Třebové a plzeňské lokomotivy s pražskými rychlíky (kromě mezinárodních) končily v Berouně. V květnu 1986 dostaly dva stroje České Budějovice (008 a 020). Současně s dokončením elektrizace trati Praha - Děčín se uvolnily děčínské stroje a v průběhu léta byly předány do Chomutova (039, 040, 047, 049-051, 066) a v listopadu 1986 dostalo lokomotivu T478.4067 depo Liberec.
    Po dokončení elektrizace trati Praha - Plzeň nasadilo plzeňské depo lokomotivy řady T478.4 do Klatov. Na základě rozhodnutí o zajištění elektrického vytápění přednostně u rychlíků byly některé lokomotivy předisponovány do Zdic (015, 016, 018 a 019) a do Tábora (007, 009 a 030). V roce 1987 byla plzeňská T478.4010 předána do Zvolena a naopak bratislavský stroj T478.4013 přešel do Liberce. V té době docházelo k postupnému přeznačování podle nového systému ČSD, podle něhož lokomotivy T478.4 dostaly nové označení 754.
"Sergej" 781.448 je předjížděn ve stanice Stráž nad Ohří rychlíkem
v jehož čele jede stroj 754.040-4 (foto Jan Kopal, květen 1996)
V květnu 1988 dostalo Brno zvolenskou 754.012 a v červenci téhož roku přišla bratislavská 754.086 do Chomutova. Současně dostává v létě 1988 Chomutov i čtyři děčínské stroje (037, 038, 064 a 065), zbývající dvě sériové lokomotivy přešly z Děčína v následujících dvou letech (754.031 v roce 1989 a 754.048 v roce 1990). Prototypové lokomotivy, označené podle nového systému z důvodů odlišnosti konstrukce inventárními čísly 201 a 202 (754.201 a 754.202) zůstaly v Děčíně. Chomutov nasadil stroje této řady na dopravu rychlíků do Prahy a do Karlových Varů. Některé rychlíky byly vedeny ve dvojicích. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byl veden dvěma lokomotivami veden rychlík "Thermal" (Praha - Karlovy Vary s přímými vozy Moskva - Karlovy Vary), trasovaný přes tzv. "Pražský Semmering". Po přechodnou dobu se jednalo o jediný rychlík v motorové trakci, který zajížděl na pražské hlavní nádraží (později pod názvem "Ohře"). V létě 1992 byly zdické lokomotivy 754 nahrazeny novou řadou 750, vzniklou rekonstrukcí poůvodní řady 753 (T478.3) na elektrické vytápění souprav. Lokomotivy 754.016 a 018 byly předány do Tábora a 754.015 a 019 se vrátily do Plzně, kam se současně vrátila i chebská 754.006. Na Slovensku bylo řadou 754 po elektrizaci trati Bratislava - Púchov podstatně posíleno depo Zvolen, když na jaře 1988 dostalo z Bratislavy 7 strojů (004, 017, 033, 034, 036, 071 a 082). Dále byly postupně předány do Zvolena bratislavské lokomotivy 754.011, 014 a 072 a jako poslední v září 1991 stroje 754.003, 032. V květnu 1991 dostalo pět bratislavských lokomotiv řady 754 i depo Prešov (035, 073, 083-085) a v lednu přešla do Prešova zvolenská 754.032.
    Po rozdělení ČSD na nástupnické správy ČD a ŽSR ke dni 31.12.1993 připadlo Českým drahám 60 lokomotiv řady 754. Železnice Slovenskej republiky obdržely zbylých 26 strojů. S ohledem na atypičnost byly oba dva prototypy (754.201,202) přeznačeny na řadu 750 s inventárními čísly 409 a 410. České dráhy tak mají dnes 58 lokomotiv řady 754.
"Brejlovec" 754.041-2 s "esem" 363 160-3 ve stanici Brno hl. n. (foto Petr Musil)
S přípravou grafikonu 1995/96 bylo v souvislosti s dokončením rekonstrukcí lokomotiv řady 753 na 750 a zahájením elektrického provozu Brno - Přerov přistoupeno k celkové redislokaci lokomotiv řady 754 i 750. Byla přitom přijata zásada zajistit maximální možné nasazení lokomotiv řady 754 a zálohovat je popřípadě stroji řady 750. S ohledem na zahájení pravidelného elektrického provozu mezi Brnem a Přerovem až v červenci však nebyly všechny přesuny realizovány již počátkem grafikonu 1995/96. Brněnské lokomotivy stále zajížděly do České Třebové, Jihlavy, na vlárskou trať a stále i s několika vlaky do Přerova, poněvadž blažovická trať po níž byly některé vlaky vedeny nebyla dosud elektrizována. V DKV Hradec Králové bylo šest strojů rozděleno mezi pracoviště Jaroměř a Týniště nad Orlicí. V Plzni byly lokomotivy řady 754 nasazeny na trati Plzeň - Furth im Wald a do Žatce. Vlak EC 166/167 "Albert Einstein" byl v úseku Plzeň - Furth im Wald veden dvojicí lokomotiv. Nově byly lokomotivy řady 754 nasazeny na dělnické vlaky z Plzně do Klatov a na rekreační vlaky do Železné Rudy. Na konci roku 1996 došlo k zahájení pravidelného elektrického provozu na trati Brno - Blažovice, odkud řadu 754 vytlačila řada 363.
V rámci soustředění lokomotivních řad byly převedeny chomutovské lokomotivy řady 754 do Valašského Meziříčí, jako první přišla 754.050 v roce 1998. V roce 2000 následovaly další lokomotivy 754.039, 040, 047, 048, 064 a 086.
    S postupující elektrizací a omezováním provozu "brejlovců" a veškeré motorové trakce je osud této lokomotivní řady nejistý, neboť kolegyně 753 se hromadně ruší již dnes.

© SPŽ