Konec jednoho neobyčejného motorového vozu

Dne 19. 2. 2007 se uzavřela zajímavá a přitom málo známá kapitola v historii motorových vozů řady 810 u Českých drah.
Tento snímek dokládá, že vůz 810.614 býval odlišný od ostatních.
Dne 23. 10. 1994 míjí ještě mechanickou předvěst žst. Uherský Ostroh
jako MOs 14126.
Pro závadu spalovacího motoru byl odstaven vůz 810.614 z DKV Brno, PJ Veselí nad Moravou. Protože je s ním plánována modernizace na řadu 814, nebyl už podroben opravě, ale odstrojení.
Původní vůz M 152.0614 byl 15. 2. 1984 převzat od výrobce n. p. Vagónka Studénka a 27. 2. 1984 vykonal technicko-bezpečnostní zkoušku. Veselskému depu byl věrný po celou svoji dosavadní éru. Počátkem 90. let byl vytipován k provedení dílčí rekonstrukce a to výměně mechanického ovládání výkonu za elektronické. Ve spolupráci s firmou ČKD Hronov, která dodala elektrický stavěč otáček a elektronický regulátor, tuto úpravu provedlo domovské LD Veselí nad Moravou Na první pohled se vůz neodlišoval od ostatních - včetně řízení. Zůstala zachována palivová páka, zbavená aretace, ale nově napojená na přesný potenciometr. Na statické části ovladače byly vyznačeny úrovně otáček a tomu odpovídající rychlosti. Zadaný signál šel do elektronického regulátoru, umístěného vespod elektrického rozvaděče. Vyhodnocené informace pak zadávaly nastavení polohy stavěče otáček. Ten byl umístěn na bloku spalovacího motoru, v blízkosti vstřikovacího čerpadla. Propojením stavěče a táhloví čerpadla tak docházelo k přímé regulaci otáček motoru a tím i rychlosti vozidla. To však až při zařazeném 2. blokovaném stupni, kdy je přímý mechanický záběr mezi motorem a hnacím dvojkolím. Zrušena byla také klasická silová regulace řazení hydromechanické převodovky, která byla změněna na otáčkovou.
Vlastní provoz byl poměrně bezproblémový, závady se vyskytovaly pouze ojediněle. Zpočátku musel strojvedoucí při změně stanoviště přepínat ovladač v el. rozvaděči, později byla tato závislost sloučena se spínačem řízení na pultu. Dosazení stavěče se projevilo jemnějším řízením, klidnějším řazením převodovky, přesnějším dodržováním stanovené rychlosti při jízdě silou i úsporou paliva. Odpadla také pravidelná výměna palivového lanka, prováděná při každí třetí malé periodické prohlídce. Na kladkách vytemovaná lanka byla a jsou totiž častým zdrojem potíží řady 810.
Třebaže se tato úprava v původní podobě dále nerozšířila, posloužila jako funkční vzorek pro pozdější montáže elektronických prvků do nemnoha vybraných vozů řady 810. Regulační soustavu INTELO Piko však v odlišném provedení vyráběla firma Lokel Ostrava. Uplatnění pak našla v modernizovaných vozech řad 811, 812 a 814 ČD.
Od května 1994, kdy byla uvedená modernizace provedena, ujel vůz cca 1,040.000 km, což je u těchto vozidel na místních výkonech a krátkých ramenech jistě úctyhodné číslo.

Text a foto Leoš Tomančák

Těleso stavěče otáček na vyvázaném naftovém motoru LIAZ ML 634.
Opotřebená palivová páka a tabulka s nastavením otáček
a požadované rychlosti.
Skříňka elektronického regulátoru vespod elektrického rozvaděče.
Poslední podoba vozu 810.614 v sousedství teplanské 850.007.
Vlárský průsmyk (27. 5. 2000).
 
© SPŽ