Motorový vůz řady 854

Prototyp rekonstrukce 854.030 vystavený na MSV v Brně
(foto Daniel Brabenec 15. 9. 1997)
Motorové vozy řady 854 vznikly modernizací motorových vozů řady 853 resp. 852 (ex ČSD M 296.1 a M 296.2), které v počtu 35 a 25 ks v letech 1968-71 pro Československé státní dráhy (ČSD) vyrobila Vagónka Tatra Studénka. Prvních 25 vozů řady 852 převzaly ČSD od prosince 1968 do února 1969, poté následovala od března do dubna 1969 první dodávka deseti vozů ř. 853. V roce 1970 na tuto dodávku navázala druhá série vozů ř. 853 v počtu 25 ks. Celkem tedy ČSD zakoupily 60 ks motorových vozů spolu s novými přípojnými vozy řad Aam (10 ks), Bam (5 ks), BRam (11 ks) a Baim (120 ks). Z hlediska konstrukce se vozy ř. 852 a 853 v podstatě neliší, jediným rozdílem bylo provedení samočinné brzdy a brzdového pákoví na podvozcích vozů ř. 853 (M 296.1), které odpovídalo mezinárodním úmluvám RIC a MC (vozy ř. M 296.1 byly určeny pro vozbu mezinárodních vlaků). Soupravy tvořené dvěma motorovými a čtyřmi vloženými vozy (M 296.1 + Aam + Bam + BRam + Aam + M 296.1) byly v počátku provozu v letech 1969-72 k vidění na mezinárodním rychlíku "Vindobona".
Provoz motorových vozů ř. 852/853 ukázal, že jedním z nejslabších článků celé konstrukce vozu je jeho pohonná jednotka, kterou je spalovací motor KS 12 V 170 DR. Proto již začátkem osmdesátých let začaly v ŽOS Šumperk projektové práce na zástavbě jiného motoru. Tím měl být motor 12 V 150 PV o výkonu 773 kW z ČKD. Přestože byl tento motor úspěšně vyzkoušen, jeho sériová výroba nebyla zavedena, což byl důvod, proč nebyl projekt modernizace realizován. Další pokus o zlepšení vlastností vozidla z hlediska pohonu je datován začátkem 90. let. Tehdy byl navržen dvouagregátový pohon s elektrickým střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu, který měl vycházet z pohonu lokomotiv řady 704. Nakonec ani tato modernizace nebyla realizována, hlavním důvodem
"CATka" 854.031 s osobním vlakem 9509 z Turnova do Prahy
v Mladé Boleslavi (foto Daniel Brabenec 10. 3. 2002)
byla vysoká cena a také to, že dráhy objednaly ve Studénce výrobu nových vozů řady 842 resp. 843. Zajímavou modernizaci těchto vozů představil v roce 1993 podnik ŠKODA Dopravní technika. Vozy měly být přestavěny z motorových na elektrické vozy. Pohon měl zajišťovat jeden asynchronní motor, přičemž měl být zachován skupinový pohon hnacích dvojkolí. V prostoru strojovny měl být zřízen zavazadlový oddíl s plošinou pro invalidní vozíky a ve stávajícím zavazadlovém oddílu měla vzniknout nová místa pro sedící cestující. Pro rekonstrukci byl vybrán zrušený vůz 853.024. Nakonec z finančních důvodů k modernizaci nedošlo a celý projekt byl zrušen.
Poslední - a je třeba říci, že úspěšný - pokus o modernizaci přišel v roce 1996, kdy vedení ČD definitivně rozhodlo o modernizaci těchto vozů. Hlavním důvodem byla vysoká poruchovost a zastaralá koncepce a konstrukce spalovacího motoru KS 12 V 170 DR. Na základě výběrového řízení připadaly v úvahu pohonné jednotky firem MTU a Caterpillar. V únoru 1997 byl pro remotorizaci vybrán dvanáctiválec 3412 E DI‑TA firmy Caterpillar, v jehož prospěch hovořila hlavně možnost zástavby bez úpravy rámu vozu. Provedením remotorizace byla pověřena firma Pars DMN Šumperk (dnes Pars nova), která ve spolupráci s firmou LOKEL (el. a řídící část) vypracovala projektovou dokumentaci. K přestavbě byl 19. 3. 1997 přistaven vůz 853.030 z DKV Praha.
Kromě výměny spalovacího motoru byla provedena také částečná rekonstrukce hydrodynamické převodovky H 750 M, která byla standardně opatřena litinovou skříní. Upravena byla i sekundární část vypružení, kde byly původní pákové tlumiče nahrazeny hydraulickými. K novému motoru byl do výfukového potrubí dosazen tlumič. V rámci remotorizace byl vůz vybaven novým vlakovým zabezpečovacím zařízením LS‑90, dále byl instalován nový teplovodní agregát Eberspächer D 30W s radiátory LO-Trim, řízení vozu je nově zabezpečováno mikroprocesorovým systémem INTELO firmy LOKEL s rychloměrem Metra LT, který umožňuje provoz vozu v mnohočlenném řízení i s řídícími vozy řady 943.
854.016 "Píšťalka" vjíždí do žst. Martinice v Krkonoších
(foto Richard Lužný 5. 3. 2004)
Do vozu byl také instalován nový šroubový kompresor SE 100 lok z Atmosu Chást. Vnější vzhled vozu byl upraven zaslepením dvoukřídlých dvířek do strojovny, dále pak novými vstupními dveřmi (MSV Studénka), okny s determálními skly a vnějším osvětlením vozu. Interiér vozu byl vybaven novými sedadly a protiskluzovou podlahou ALTRO, zavazadlové police mají plastové výplně. Také bylo instalováno nové osvětlení interiéru. Vůz je vybaven vlakovým rozhlasem a informačním systémem. Do vozu byly zabudovány WC buňky DVJ Dunakeszi. Na vozidlo byl také instalován nový hasicí systém.
Na přelomu roku 1997/98 byl motorový vůz 854.030 zkoušen na ŽZO v Cerhenicích a od 26. 1. 1998 byl nasazen do provozu v DKV Praha (PJ Vršovice). Zkušební provoz zpočátku probíhal na páru rychlíků Praha - Karlovy Vary a později byl změněn na dvojici rychlíků R 990/991 z Prahy do Sušice. Na základě zkušebního provozu stroje 854.030, při kterém vůz bez závažnějších poruch ujel cca 200 000 km, bylo rozhodnuto o zahájení sériových rekonstrukcí. Prvním (ještě předsériovým) strojem se stal vůz 854.216 (ex 852.016). Sériové rekonstrukce doznaly dílčích úprav, které vyplynuly ze zkušebního provozu. Zejména šlo o oddělení chladícího okruhu motoru a převodovky, dále byl instalován elektrický pohon ventilátorů chlazení a také byla provedena úprava výfukového potrubí, s čímž úzce souviselo otočení střešního dílu nad strojovnou. Stroj 854.216 byl také jako první vůz sériového provedení v roce 1999 vystaven na MSV v Brně a po jeho skončení byl předán do DKV Praha. V roce 2001 pak začaly probíhat sériové rekonstrukce ve větším měřítku. V průběhu roku 2001 tak byly zařazeny do provozu modernizované vozy čísel 006, 009, 013, 014, 024, 028 a 031. V roce 2002 tyto v současné době asi nejzdařilejší modernizace pokračovaly přestavbou dalších desíti vozů. V provozu se tak objevily nové vozy 854.010, 023, 026, 034 a 204, které v roce 2003 doplnily vozy 854.005, 016, 020, 022, 033, 207, 217 a 223. Flotilu modernizovaných motorových vozů ř. 854 v roce 2004 doplnily vozy 854.032, 017 a 854.202, další čtyři vozy (854.212, 035, 015 a 019) jsou rozpracovány ve firmě Pars nova.
Jistou raritou je stroj 854.009, který byl zkušebně vybaven klimatizačními jednotkami THERMO KING typ SR 15, které slouží pro klimatizaci stanovišť strojvedoucího. Další vozy mají provedenu přípravu k zabudování této klimatizační jednotky. Druhým atypickým vozem bude 854.035, který bude na žádost DKV Praha vybaven vakuovým systémem WC, podobně jako vozy Ampz či Bmz.
854.223 čeká v Pardubicích na odjezd osobního vlaku
do Žďárce u Skutče (foto Pavel Větříšek 3.12.2003)
Prvních šest modernizovaných vozů bylo přiděleno do DKV Praha, další vozy již byly střídavě přidělovány do Prahy a Trutnova. Pražské vozy ovládly vozbu na rameni Praha - Turnov - Tanvald, dále vozí jeden pár rychlíků do Sušice a dva páry spěšných vlaků do Rakovníka. Trutnovské vozy ovládly rychlíkovou vozbu na rameni Liberec – Pardubice, Jaroměř - Trutnov - Chlumec nad Cidlinou a zajíždí také na trať č. 238 do Havlíčkova Brodu.
Modernizaci na ř. 854 mají prodělat postupně všechny motorové vozy 852/853 (celkem 50 vozidel) a cestující veřejnost se tak dočká (resp. již dočkala) zvýšení cestovního komfortu i na jiných než koridorových tratích. Jen je škoda, že soupravy modernizovaných vozů jsou v současné době doplněny pouze dvěma modernizovanými přípojnými vozy ř. 056, které prošly omlazovací kůrou a úpravou interiéru podle vzoru motorových vozů. Řídící vozy ř. 954, které by měly vzniknout rekonstrukcí nepoužívaných poštovních vozů, jsou prozatím ve fázi příprav technické dokumentace, v roce 2004 je plánována výroba jednoho prototypu.
Asi jedinou vadou na kráse této modernizace jsou neustálé změny v umístění vnějšího osvětlení vozu. Původní elegantní řešení vozů M 296.1 a 2 bylo nejprve dle představ designéra změněno do podoby, jakou můžete vidět na prvních dvou snímcích, později se změnil tvar krytu pozičních světel a reflektorů (viz snímek vozu 854.223) a nyní se - počínaje vozem 854.035 - chystá návrat k původnímu tvaru krytu reflektoru. Původně vzhledově jednotná řada 852 a 853 se tak rozpadá na tři skupiny vzhledově nejednotných vozidel. Druhou vadou je zcela nevýrazný nátěr, takže obyčejný smrtelník na první pohled nepozná modernizovaný vůz. Jednoduše řečeno, marketing ČD vůbec nevyužil možnosti prezentovat zvyšování kvality cestování i navenek.

Text Richard Lužný, spolupráce Petr Vaněk


Fotoalbum řady 854:   České dráhy854   854.2  

Tabulka provedených rekonstrukcí k 10. 5. 2004

označení staré/nové nová řada přístavení k rek. z DKV (PJ) zpět k ČD do DKV (PJ) jméno
M 296.1005/853.005 854.005 27.11.2001 Praha (Vršovice) 21.3.2003 Liberec (Trutnov) Martinka
M 296.1006/853.006 854.006 25.4.2001 Praha (Vršovice) 31.10.2001 Praha (Vršovice) Emilka
M 296.1008/853.008 854.008 8.5.2004 Česká Třebová
(Hradec Králové)
     
M 296.1009/853.009 854.009 11.10.2000 Praha (Vršovice) 29.6.2001 Praha (Vršovice)  
M 296.1010/853.010 854.010 13.8.2001 Liberec (Trutnov) 28.2.2002 Liberec (Trutnov) Andulka
M 296.1013/853.013 854.013 24.5.2001 Liberec (Trutnov) 30.11.2001 Liberec (Trutnov) Pavlína
M 296.1014/853.014 854.014 7.11.2000 Liberec (Trutnov) 14.9.2001 Liberec (Trutnov) Alenka
M 296.1015/853.015 854.015 2.2.2004 Česká Třebová
(Hradec Králové)
     
M 296.1016/853.016 854.016 9.10.2002 Praha (Vršovice) 29.10.2003 Liberec (Trutnov) Píšťalka
M 296.1017/853.017 854.017 1.7.2003 Liberec (Trutnov) 4.3.2004 Liberec (Trutnov) Dorotka
M 296.1019/853.019 854.019 4.5.2003 Liberec (Trutnov)     Babička
M 296.1020/853.020 854.020 11.12.2002 Liberec (Trutnov) 28.11.2003 Liberec (Trutnov) Krakonoš
M 296.1022/853.022 854.022 4.3.2003 Liberec (Trutnov) 23.12.2003 Liberec (Trutnov) Barborka
M 296.1023/853.023 854.023 20.9.2001 Praha (Vršovice) 25.6.2002 Praha (Vršovice) Lucka
M 296.1024/853.024 854.024 27.3.2000 Česká Třebová
(Hradec Králové)
30.4.2001 Praha (Vršovice)  
M 296.1026/853.026 854.026 5.11.2001 Praha (Vršovice) 31.10.2002 Praha (Vršovice) Jana
M 296.1028/853.028 854.028 3.11.2001 Praha (Vršovice) 31.7.2001 Praha (Vršovice)  
M 296.1030/853.030 854.030 19.3.1997 Praha (Vršovice) 23.1.1998 Praha (Vršovice) Edita
M 296.1031/853.031 854.031 29.6.2000 Praha (Vršovice) 13.6.2001 Praha (Vršovice) Catka
M 296.1032/853.032 854.032 26.5.2003 Praha (Vršovice) 30.1.2004 Praha (Vršovice) Jarča
M 296.1033/853.033 854.033 8.2.2003 Praha (Vršovice) 18.12.2003 Praha (Vršovice)  
M 296.1034/853.034 854.034 9.7.2001 Praha (Vršovice) 3.1.2002 Praha (Vršovice) Karel
M 296.1035/853.035 854.035 15.2.2004 Česká Třebová
(Hradec Králové)
     
M 296.2002/852.002 854.202 5.9.2003 Liberec (Trutnov) 29.4.2004 Liberec (Trutnov) Janinka
M 296.2004/852.004 854.204 23.11.2001 Česká Třebová
(Hradec Králové)
21.12.2002 Liberec (Trutnov) Bohunka
M 296.2007/852.007 854.207 2.1.2002 Liberec (Trutnov) 31.5.2003 Praha (Vršovice) Radka
M 296.2012/852.012 854.212 11.12.2003 Česká Třebová
(Hradec Králové)
     
M 296.2015/852.015 854.215 24.3.2004 Česká Třebová
(Hradec Králové)
     
M 296.2016/852.016 854.216 26.2.1999 Praha (Vršovice) 30.11.1999 Praha (Vršovice) Evita
M 296.2017/852.017 854.217 17.5.2002 Česká Třebová
(Hradec Králové)
30.8.2003 Liberec (Trutnov) Maruška
M 296.2023/852.023 854.223 25.3.2002 Liberec (Trutnov) 30.6.2003 Liberec (Trutnov) Milenka


 • Prameny:
  [1] Bittner, J.: Motorové vozy řad 850 až 854, Gradis 1999
  [2] Bittner, J.: Další motorové vozy řady 854, In: Dráha 4/2002
  [3] Bittner, J.: Martinka, Lucka, Bohunka, Radka, ... a Karel, In: Dráha 9/2003
  [4] Bittner, P.: Provoz motorových vozů řad 852, 853 a 854 v GVD 2002/2002, In: Dráha 9/2001
  [5] firemní materiály Pars nova Šumperk
 • [6] informace pracovníků DKV Liberec
© SPŽ