WTB komunikace a nové řídicí vozy ČD

České dráhy začaly v průběhu měsíce září 2011 přejímat první řídicí vozy řady Bfhpvee295 (dříve pracovně označované jako ř. 961).
Během jízdně-technických zkoušek v čele zkušební soupravy sunuté
lokomotivou 380.019 se řidící vůz 80 - 30 001 potkal v žel. stanici
Adamov s jednotkou řady 560 (foto 16. 8. 2011).
Řídicí vůz, který vnikl přestavbou vozu původní řady Bdt z osmdesátých let s podvozky typu GP 200 ve firmě Pars nova Šumperk, nabízí cestující veřejnosti klimatizovaný velkoprostorový oddíl 2. třídy, WC buňku uzpůsobenou pro invalidy a víceúčelový oddíl pro objemná zavazadla a jízdní kola. Vůz je vybaven elektronickým informačním systémem.
Co je však podstatné, uvedené řídicí vozy, na rozdíl od řídicích vozů řady 954, komunikují prostřednictvím datové sběrnice osmnáctižilového UIC vedení za pomocí WTB (Wire Train Bus) komunikačního protokolu ČD, který z větší části vychází z vyhlášky UIC 556, vydání z roku 2005. Vůz je proto vybaven komunikační gateway, což je komunikační uzel propojující WTB linky s vozidlovým počítačem. Gateway komunikuje se sousední gateway (může být v sousedním vozidle nebo až v některém dalším, mají-li mezilehlá vozidla průběžné propojení žil WTB) po vodičích 17 a 18 osmnáctižilového UIC vedení. Vždy je jedna linka provozní a jedna záložní, proto je třeba propojit mezi vozidly vždy oba kabely. Fyzické parametry linky a signálu TCN (Train communication network) udává norma IEC 61375, konfiguraci a komunikační protokol řeší vyhláška UIC 556, která umožňuje využití tzv. národní části a tím i tvorbu národních protokolů, např. pro přesnější diagnostiku a obsáhlejší informační systém pro cestující. Pro pořádek uveďme, že řídicí vozy řady 954 a k nim určené motorové a vlečné vozy komunikují prostřednictvím tzv. národní vlakové linky (NVL), která je popsaná v TNŽ 28 1500 a s vozidly komunikujícími na základě WTB komunikačního protokolu ČD nejsou kompatibilní.
Jelikož se jedná o řídicí vůz, je vybaven také plnohodnotným stanovištěm strojvedoucího, kdy uspořádání ovladačů sice vychází z lokomotivy řady 380, ale respektuje poslední závěry projektu EUDDplus a vyhlášky UIC 612-0. Tyto samé požadavky byly uplatněny také na lokomotivách, které budou do souprav s řídicími vozy řady Bfhpvee295 řazeny – jedná se o řady 163, 362 a 242 s tím, že na lokomotivy musí být v rámci opravy dosazeno rovněž dálkové ovládání prostřednictvím WTB komunikačního protokolu ČD. Uvedené řídicí vozy je možné provozovat také s modernizovanými motorovými lokomotivami řady 750.7 anebo lokomotivami řady 380. Lokomotivy řady 380 byly např. využívány při zkušebních jízdách těchto vozů, zejména bylo-li třeba dosáhnout zkušební rychlosti 154 km/h. Dále jsou využívány pro provedení zkoušky v rozsahu TBZ, které se realizují na trati Zábřeh na Moravě – Grygov, kdy je potřeba dosáhnout rychlosti 150 km/h.
K počátku září byly v Šumperku dokončeny první čtyři řídicí vozy a budou na základě rozhodnutí Drážního úřadu nasazeny do zkušebního provozu s cestujícími. Současně jsou v dílnách PMV Servis České Velenice upravovány vozy řady Bdmtee, kterým je dosazován průběžný osmnáctižilový kabel UIC. Z lokomotiv mohou být v rámci zkušebního provozu nasazeny modernizované motorové lokomotivy řady 750.7, první upravený „plecháč“ na WTB komunikaci 242.264 (DKV Plzeň) a po ukončení zkoušek také na WTB upravená 163.039 (DKV Č. Třebová). V průběhu října přibude ještě 163.088 (DKV Česká Třebová) a první na WTB upravené „eso“ 362.087 (zrychlené z 363.087), po kterém bude hned následovat 362.165 (obě DKV Brno). V běžném provozu v GVD 2011/12 se předpokládá nasazení čtyř souprav na relaci Ústí nad Labem – Kolín (hnacím vozidlem bude upravená lokomotiva řady 163) a pěti souprav na relaci Břeclav - Přerov - Olomouc/Hranice na Moravě (hnacím vozidlem bude upravená lokomotiva řady 362).

Text a foto Jiří Konečný

 
Základní technické parametry řídicího vozu řady Bfhpvee295:
Délka přes nárazníky24 500 mm
Šířka2 883 mm
Výška4 230 mm
Počet míst k sezení58 (+12 sklopných sedadel)
Počet míst k stání60
Maximální rychlost140 km/h
Hmotnost41,1 t
 
Řidící vůz 80 - 30 001 během jízdně-technické zkoušky
v zastávce Česká (foto 16. 8. 2011).
Interiér řídicího vozu Bfhpvee295 80 - 30 003 na výstavě
Czech Raildays 2011 v Ostravě (foto 15. 6. 2011).
Řídicí vůz 80 - 30 002 společně s lokomotivou 380.019 během přepravy
na zkoušku v rozsahu TBZ v žel. stanici Bludov (foto 9. 9. 2011).
Stanoviště strojvedoucího řídicího vozu Bfhpvee295 80 - 30 003
(foto 15. 6. 2011).
 
© SPŽ 2011