Motorové vozy Alstom na ŽZO

Motorový vůz 640.001 v Cerhenicích   (foto Jiří Konečný, 11.5.1999)

      Renomovaná francouzská firma GEC ALSTHOM, která se zabývá výrobou kolejových vozidel, vstoupila v roce 1994 do německého kolejového průmyslu koupí 51% akcií firmy Linke-Hofmann-Busch v Salzgitteru. V roce 1997 převzala úplnou kontrolu nad firmou LHB a dnes je tato firma známá pod názvem ALSTOM LHB GmbH. ALSTOM nejenže zachoval zdejší konstrukci a výrobu motorových vozů, ale přišel s novým výrobním programem vozidel pro regionální a koridorovou dopravu tzv. rodinou CORADIA navazující na výrobu motorových vozů řady A-TER pro SNCF. Název CORADIA odpovídá na jedné straně složenině dvou řeckých slov "Chora" (region) a "Dia" (skrz) a na druhé straně slovu Koridor. Do této rodiny motorových vozů dále patří vedle řady 641 pro DB také vozidla rodiny LINT vyvinutá přímo v Salzgitteru.
      Tři různé typy motorových vozů z výrobního programu fy. ALSTOM LHB GmbH bylo možné spatřit také v naší republice na Experimentální základně (Železniční zkušební okruh - ŽZO) ČD Výzkumného ústavu železničního (VÚŽ) v Cerhenicích u Kolína v průběhu loňského a počátkem letošního roku. Na ŽZO byly motorové vozy podrobeny nejrůznějším zkouškám, které prováděl Výzkumný ústav kolejových vozidel (VÚKV) Praha.
      
VT 501 při zkouškách na velkém okruhu   (foto Jiří Konečný, 8.12.1999)
Jako první se na Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích objevil na začátku května loňského roku prototyp lehkého motorového vozu řady 640.001 pro DB AG známý také pod firemním označením CORADIA LINT 27. Tento jednodílný motorový vůz má poháněn jen jeden podvozek Vlastní pohon obstarává dieselový motor MTU o výkonu 315 kW, spojený s hydrodynamickou převodovkou Voith. Pohonná jednotka je umístěna pod podlahou u hnacího podvozku, se kterým je spojena za pomoci kloubového hřídele. Vozová skříň, vyrobená ze svařovaných nerezových profilů, je uložena pomocí vzduchového vypružení na dvou H-rámech, každý se dvěma dvojkolími. Tažné síly jsou přenášeny pomocí středního otočného čepu. Primární vypružení dvojkolí je pomocí čtyř pryžokovových kónických pružin. Na vozidle jsou použity následující brzdy: pneumatická kotoučová, hydrodynamický retardér a pro zajištění odstaveného vozidla brzda střádačová. Běžný podvozek je navíc vybaven brzdou kolejnicovou. Maximální rychlost je 120 km/h. Vůz má 60 míst k sezení z toho 8 v první třídě. Ve střední nízkopodlažní části (598 mm nad TK) je navíc 13 sklopných sedadel a vakuové WC. Z každé strany jsou do nízkopodlažní části dvoje vstupní dveře o světlosti 1300 mm. DB AG mají objednáno celkem kusů 30 těchto motorových vozů.
      Dvoudílná 41,26 m dlouhá třípodvozková verze uvedeného motorového vozu (CORADIA LINT 41) pod označením VT 501 se na ŽZO zkoušela od půli listopadu 1999. Jednalo se o prototyp určený pro privátního dopravce LNVG Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (provoz zajišťuje Nordwestbahn - NWB společně s Deutschen Eisenbahngesellschaft - DEG a Stadtwerke Osnabrück - SW). K pohonu slouží dvě shodné jednotky MTU, každá o výkonu 315 kW. Oba krajní podvozky jsou tedy hnací a střední podvozek Jakobiho konstrukce, který kromě propojení obou dílů umožňuje i jejich vzájemné natáčení, je běžný. Míst k sezení je celkem 129, z toho je 15 sklopných sedaček. Celkem je pro regionální tratě v okolí Osnabrücku objednáno 22 těchto motorových vozů. Dalších 15 vozů stejného typu označené řadou 648 si objednaly DB AG společně s DEG.
Vůz řady 641.001 v Cerhenicích   (foto Jiří Konečný,16.3.2000)

      V období od 22. února do 3. března 2000 se podrobil typovým zkouškám na ŽZO v Cerhenicích zatím poslední typ motorového vozu fy. Alstom, a to prototyp 641.001, určený k provozu na regionálních tratích DB. Německé dráhy si objednaly u firmy Alstom/LHB Salzgitter celkem čtyřicet těchto motorových vozů. Konstrukčně vůz vychází z jednodílného motorového vozu řady 640. Na první pohled je patrný odlišný vzhled čel, ale hlavní rozdíl mezi oběma vozy je v použití dvou pohonných jednotek, každé pro jeden podvozek. Výkon motorového vozu se tím zvýšil na 514 kW (2x257 kW) a maximální rychlost na 140 km/h. Nízkopodlažní prostor byl zvětšen umístěním pohonných jednotek do prostoru pod stanoviště strojvedoucího a zmenšena byla výška jeho podlahy nad TK na 550 mm. Míst k sezení je ve voze 80, z toho 17 je formou sklopných sedáků.
      Dvěstěkusová série shodných motorových vozů pro regionální tratě SNCF pod označením TER X 73500 se v současné době vyrábí ve firmě Alstom/De Dietrich Reichshoffen.


Text a foto Jiří Konečný   

© SPŽ