Technické parametry elektrických odklizových lokomotiv ŠKODA 26 Em a 27 E


Typ lokomotivy   26 Em   27 E  

Období dodávek   1972 - 75   1984 - 1989  

Rozchod   1435 mm   1435 mm  

Uspořádání dvojkolí   Bo + Bo + Bo   Bo + Bo + Bo  

Napájecí soustava 1)   1 500 Vss   1 500 Vss  

Druh spřáhla pro spojení se soupravou   tažná vidlice   tažná vidlice  

Hlavní trolej - výška nad TK a klikatost   4 900 - 5 600 mm; ± 300 mm   4 900 - 5 600 mm; ± 300 mm  

Postranní trolej - boční vzdálenost od osy koleje a výška nad TK   1 555 - 1 910 mm; 3 955 - 4310 mm   1 555 - 1 910 mm; 3 955 - 4310 mm  

Hodinový výkon
   - při rychlosti
   - při tažné síle
  2 520 kW
30,3 km/h
253 kN
  2 520 kW
30,3 km/h
258 kN
 

Trvalý výkon
   - při rychlosti
   - při tažné síle
  2 190 kW
28,7 km/h
310 kN
  2 190 kW
28,7 km/h
310 kN
 

Maximální rychlost   65 km/h   65 km/h  

Maximální tažná síla   500 kN   500 kN  

Rozsah rychlostí při EDB   50 - 0 km/h   50 - 0 km/h  

Hmotnost 2)   165 t; 180 t   155 t; 165 t 3)  

Náhon na nápravu   oboustranný; šikmé ozubení   oboustranný; šikmé ozuben  

Převod   5,357 (75:14)   5,357 (75:14)  

Trakční motory; teplotní třída izolace   2 AD 4346 eT; B   4 AD 4346 eT; F  

Trakční odporníky - druh, typ a chlazení   litinové, 30 RT, neofukované   fechralové, 9 RTL 1, nucené chlazení  

Sběrače - hlavní / boční (typ)   3 LSD / 1,5 LSB 1   3 LSD / 1,5 LSB 1  

Pneumaticky ovládaný hlavní kontrolér (vždy 3 ks) - typ   1 KHD2   2 KHD2 (27 E1), 3 KHD2 (27 E2)  

Jízdní stupně - jízda / brzda 4)   24 s; 24 sp, 20 p / 24 p   24 s; 24 sp, 20 p / 24 p  

Dobíjení bateriové sítě 48 V   2 x dynamo   2 x 3f alternátor + usměrňovač  

Rychloměry (z výroby) - počet, druh, náhon   2 x registrační, 611, mechanický   2 x registrační, 672, elektrický  

Počet a typ kompresorů; počet, typ motorů   2 x K2 - lok; 4 x 3A 2934/4   2 x K3 - lok; 2 x 3A 2839/4  

Průměr kol (nových/ojetých)   1 200 / 1 100 mm   1 200 / 1 100 mm  

Délka přes nárazníky   21 490 mm   21 560 mm  

Největší výška střechy   4 300 mm   4 300 mm  

Největší výška se staženými sběrači   4 500 mm   4 630 mm  

Největší šířka 5)   3 050 mm   3 000 mm  

Rozvor náprav každého dílu   3 000 mm   3 000 mm  

Rozvor náprav mezi sousedními díly   4 225 mm   4 225 mm  

Celkový rozvor   17 450 mm   17 450 mm  

Poznámky:
1) HDB: v troleji polarita + ; SHD: v troleji polarita -
2) hmotnost lokomotiv při dodávkách: viz tabulka dodávky; 180 t - s balastem
3) mechanická část lokomotivy konstrukčně přizpůsobena i pro hmotnost 180 t
4) prvních 24 stupňů sériového spojení je určeno pro práci lokomotiv na násypkách uhlí; tyto stupně nejsou součásti rozjezdového pochodu
5) se staženými sběrači


© SPŽ