Motorové jednotky Ganz

     
M 495.004 čtyřdílné provedení v depu Praha Libeň h.n.
Po zastavení výroby motorové jednotky Tatran (M 492.0) byly ČSD nuceny obstarat si vhodná vozidla z dovozu. V rámci tehdejší zahraničně-obchodní politiky bylo rozhodnuto pro nákup jednotek z Maďarska. Na základě objednávky INVESTY (č. 343-6730) ze dne 4.9.1951, vyrobil závod GANZ Vagon és Gépgyár Budapest třídílnou motorovou jednotku, kterou ČSD označily jako řadu M 495.0. Prototyp nové jednoky byl v roce 1952 nasazen do zkušebního provozu, po jeho ukončení bylo rozhodnuto o nákupu těchto jednotek. V letech 1953-58 bylo zakoupeno 10 ks 3-dílných jednotkek, označených jako M 495.0. Spolu s nimi byla zakoupena 20 kusová série motorových vozů M 275.1 (1955-56). Jejich parametry odpovídaly jednomu hnacímu dílu M 495.0. Prvních šest sériových jednotek M 495.0 bylo dodáno v letech 1953/54 do depa Praha Libeň hor.n. Roku 1957 byly ČSD dodány další dvě jednotky M 495.007 a 008 v čtyřdílném provedení. Třetí a poslední dodávka proběhla v roce 1958, dodáním čtyřvozových jednotek M 495.009 a 010. Ve stejném roce výrobce dodal ještě duplicitní motorové vozy M 495.004a a M 495.005a, které byly zničeny při provozu následkem požáru v roce 1954 resp. 1956. Technicko policejní zkoušky se prováděly na trati Praha - Choceň a zpět.
      Jednotka měla uspořádání (1B)'2'+2'2'+2'(B1)'. A právě toto řešení činilo v provozu největší potíže. Hnací 3-osý podvozek typu "Rónai" totiž neměl otočné čepy, ale postranní vodící kluznice.
      V praxi byly jednotky velice náchylné k vykolejování. Přesto, že podvozky byly mnohokráte upravovány, včetně rekonstrukce na otočný čep, nebyl provoz uspokojivý. To byl zřejmě hlavní důvod, proč byly všechny jednotky M 295.0,2 a motorové vozy M 275.1 k 22.5/66 vyřazeny.
M 495.006 - pravděpodobně též depo Libeň

      Oba hnací vozy jednotky byly vybaveny 12-ti válcovým, vodou chlazeným motorem Ganz-Jendrassik. Dával výkon 450 koní. Přenos výkonu byl mechanický pomocí 5-stupňové převodovky. Její ovládání bylo pneumatické. Vložený vůz měl restaurační oddíl. První série měla interiér v oddílovém uspořádání, druhá série pak ve velkoprostorovém. Protože jednotky kapacitně nestačily a bylo nutno je zdvojovat, byla druhá série (7-10) dodána jako 4-dílná a k ostatním přikoupily ČSD další vložené vozy. Pro malý instalovaný výkon se toto uspořádání neosvědčilo a vložené vozy byly využívány jinak. Jsou známé z fotografií ze zkoušek T 698.0 na trati č.260.
      Jedna jednotka však byla provozována ve 4-dílném provedení, ČSD ji převzaly do svého vozového parku v roce 1955. Nesla označení M 495.1 a sloužila pro přepravu vládních činitelů. Jednotka však nebyla dostatečně využívána a byla po většinu své existence odstavena v depu, takže se brzdy stala zdrojem náhradních dílů pro ostatní jednotky řady M 495.0. Stejné jednoty zakoupily i DR. (ř. VT 12.14) Lišily se jen jiným napětím v řídícíh obvodech a restaurační oddíl byl upraven v motorovém voze. Po nehodě našich M 495.002+M 495.010 na DR (1963), při níž byla jedna jednotka zničena, poskytly DR ČSD jako náhradu svojí jednotku. Ta dostala označení M 295.2.
      Protože provoz jednotek M 295.0 byl neuspokojivý, objednaly ČSD v továrně Ganz pozměněnou variantu. Hlavním požadavkem bylo odstranit tolik problematický 3-osý podvozek. Byly dodány 4-dílné motorové jednotky označené původně M 498.0. Uspořádání B'2'+2'2'+2'2'+2'B´. Výkon byl zvýšen na 2 x 600 koní. Přenos výkonu zůstal mechanický.
      Jednotky měly oddílové uspořádání, 1. vložený vůz byl s oddíly 1. třídy a 2. s restauračním oddílem. Motorové vozy měly 2. třídu.
M 298.0 - Kotvina

      Obě řady byly nasazovány jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní dopravě. Známé je jejich působení na MEx Vindobona. Jednotky M 495.0 byly postupně nasazeny na rychlíky "Slovenská Strela", "Ostravan" a rychlík "Mír-Frieden" mezi Prahou a Berlínem spolu se staršími vozy řady M 297.0. Od zavedení GVD 60/61 (29.5.1960) byly jednotky M 495.0 nasazeny na rychlík "Vindobona" a společně s jednotkami typu Köln na "Hungarii", tento jízdní řád byl také poslední, kdy byly jednotky M 495.0 zařazeny na rychlíky "Slovenská Strela" a "Ostravan". Od jízdního řádu 61/62 byla jedna souprava M 495.0 převedena do depa Bratislava hl.st., kde byla nasazena na rychlík z Bratislavy do Košic "Tatran" za již dosluhující M 283.0, zvané Arpád. M 495.0 na tomto spoji jezdily až do května 1963, kdy jednotku nahradila klasická souprava. Výkony po jednokách M 495.0 postupně přebíraly jednotky M 498.0 až do doby, kdy byly dodány motorové vozy M 296.1. Tehdy přešly M 298.0 do vnitrostátní dopravy. Dojezdily na MR 130/131 Krušnohor Praha-K.Vary začátkem 80-tých let. Jedna jednotka měla být zachována pro muzejní účely, leč v Čadci byla zlikvidována. Jedinými pozůstatky je několik původně restauračních vložených vozů.
      Jednotky byly původně označeny jako M 495.0 resp. M 498.0. Jednotlivé díly pak navíc písmeny a,b (hnací), c,d (vložené) se stejným inventárním číslem. Protože v provozu byl tento systém těžkopádný, byly k 1.1/65 jednotky přeznačeny. Každý díl dostal svoje inventární číslo a řadové se změnilo na dnes již známé M 295.0 a M 298.0 a vložené díly na N 295.0 resp. N 298.0

      Autor příspěvku rád přivítá jakékoliv doplňující informace a zejména výkresovou dokumentaci k řadě M298.0.

  M 295.0 M 298.0
Motor:
počet válců
průměr [mm]
zdvih [mm]
max.otáčky
výkon [kW]

12
170
240
1150
331

12
170
240
1250
441
délka přes nárazníky [mm] 72 220 93 800
hmotnost jednotky [t] 154 184
max. rychlost[km/h] 125 130
počet míst k sezení
1. třída
2. třída

24
120

24
150
M 298.0 v Libčicích nad Vltavou 25.5.1971


Text Milan Procházka, foto sbírka autora   

© SPŽ