Lokomotivy na vlečkách v Martině
 
Je krásný teplý „letní“ večer a já vyrážím pouze v tričku a krátkém rukávu na domluvené focení lokomotivy v teplárně Martin. Píše se 2. listopad roku 2018 a je neuvěřitelných 17 stupňů nad nulou.
735.503-5 (T 466.0503) odstavená v areálu ZŤS Martin na vlečce (8. 10. 1999).
I když je takové teplo, uhlí do teplárny se nakupuje a bude se dnes vykládat. Uhlí je dováženo z Polska, přesněji z hnědouhelného dolu (KWB) Turów, kvůli nízké sirnatosti. Tudíž není potřeba vápenec na odsíření zplodin. Přes den se nám nepodařilo sehnat strojvedoucího, který by s „karkulkou“ vyjel z remízy, tak nám ochotný vedoucí dopravy se směnovým mistrem domluvil noční focení, které dopadlo velmi dobře. Zde se dozvídáme, že rok 2019 by měl být posledním pro tuto vlečku v provozu, jelikož se teplárna rekonstruuje na spalování zemního plynu. Ale toto se ani v roce 2019 nestihlo, a využití vlečky se ještě o rok prodloužilo. Nakonec přijel poslední vlak s uhlím 10. března 2020. V každém případě končí činnost poslední martinské vlečky, na které ještě funguje vnitropodniková doprava a místní vlečky tak úplně zaniknou. Kvůli tomu jsem se rozhodl, že sepíši tento článek a vrátím se do roku 1999, kdy jsem tyto vlečky a jejich lokomotivy navštívil poprvé. A věřte, že tu jezdily opravdové skvosty.

Začnu tedy s teplárnou Martin, kde je dodnes v provozu „karkulka“ T 444.044. Je to poslední stroj své řady v pravidelném provozu (i když jen vlečkovém) v celém bývalém Československu. Tato lokomotiva byla dodána k tehdejším ČSD pod výrobním číslem 043 roku 1963 do depa Vrútky, konkrétně 5. 6. 1963. Ještě od ČSD je 1. května 1992 prodána do teplárny Martin. Po ní následuje koupě druhého stroje téže řady a teplárna se stává 18. 6. 1993 majitelem „plešaté karkulky“ T 444.057. Ta byla dodána k ČSD 1. 11. 1963 do depa Nové Zámky pod výrobním číslem 063 roku 1963. Během svého života depa měnila - k 23. 9. 1978 Leopoldov, od března 1979 opět Nové Zámky a nakonec je předaná dne 28. 7. 1981 do depa Vrútky, kde jezdí až do prodeje se svou kolegyní T 444.044. I tato zmíněná lokomotiva se ještě do dnešních dnů nachází v teplárně Martin, ovšem zde slouží již jen jako zdroj náhradních dílů. Z výroby je do ERZ-Tepláreň Martin dodán „puklík“ T 211.0561 roku 1958 pod výrobním číslem 4463 z tehdejší produkce ČKD Praha. Dnem 7. 10. 1985 je „puklík“ remotorizován a přeznačen na T 211.1591. Ten se ještě ke dni 9. 10. 1999 v teplárně nachází, ovšem následující rok je rozpálen. Dalším „prasátkem“, které figurovalo na této vlečce, je stroj T 212.0539, který byl do teplárny zakoupen z ZŤS Olomouc. Zde ovšem sloužil pouze na náhradní díly a tak je roku 2004 prodán společnosti OKV Martin (sídlo Vrútky - opravy kolejových vozidel) a v bývalém depu RD Vrútky je použit rám této lokomotivy k rekonstrukci na „Adélu“ 199.413, jež dlouhou dobu od vyrobení sloužila v depu RD Zvolen. Jeho kolegou, doposud zde sloužícím jako záloha, je stroj T 212.0687, který byl na tuto vlečku dodán z výroby, tudíž se moc daleko od svého výrobního závodu nikdy nevzdálil. V neposlední řadě zde sloužil poslední vyrobený „pišta“ T 466.0505, jež byl na tuto vlečku zakoupen z Benziny Zemianské Kostoľany, kam byl dodán roku 1979. Rozpálen byl na vlečce teplárny Martin nedlouho po zvěčnění na legendární film Kodak, tedy začátkem roku 2000.
Lokomotiva T 466.0505 (4423-0303/1979) byla vyrobená jako poslední pro československý průmysl, ovšem ne jako poslední stroj této řady. To byla lokomotiva T 466.0299 a u ní se v análech uvádí, že byla přeznačena na T 466.0506. Ovšem toto se zatím nepodařilo potvrdit a snad neexistuje ani jedna fotka, kdy by tento stroj jezdil s průmyslovým označením. Odběratelem lokomotivy T 466.0299 bylo tehdejší ŽS Bratislava a stroj dojezdil pod označením 735.299-0, ačkoliv měla být k 1. 1. 1988 označena jako 735.601-7. Lokomotiva 735.299 byla v gesci FMD, takže se k 1. 1. 1988 zahrnula pod přečíslování a protože byla mimo služební odvětví 12 FMD, měla podle tehdejších zvyklostí dostat číslo v intervalu 601 - 799, což se teoreticky stalo. Fyzicky sotva, i když nelze vyloučit, že se nějaký čas mašinka takto vykazovala. Proto u posledního „pilštika“ a jeho číselného označení zůstává hodně otazníků.

Neméně zajímavou a atraktivní vlečkou je podnik bývalých ZŤS Martin, z jehož torza nezbylo než pár hal pronajímaných různým soukromým subjektům.
T 448.0761 zachycená na vlečce ZŤS Martin (8. 10. 1999).
Jednalo se o zbrojovku s krycím či doplňkovým civilním výrobním programem, pod který spadala i výroba lokomotiv v TEES Martin. Zde se vyráběly lokomotivy řad T 212.0, 1, T 334.0, T 444.0, 1 a T 466.0. Tyto lokomotivy pokrývaly dodávky jak ČSD, tak i Československého průmyslu a něco málo se i vyexportovalo. Bohužel, díky tomu, že se jednalo o zbrojovku, informace byly tajné a o nějaké prezentaci výroby, jako tomu bývalo u ČKD či Škodovky, si široká veřejnost mohla nechat jen zdát. Díky tomu dodnes neexistuje kompletní seznam vyrobených lokomotiv pod hlavičkou TEES Martin.
Na této vlečce ještě do posledních chvil jezdí již jediná lokomotiva a tou je „čmelák“ - poslední vyrobená „nulka“ v ČKD Praha pro československý průmysl - označená T 669.0539. Jedná se původem o stroj z neodebrané objednávky do Polska, kde měl jezdit pod označením S-2141. Nakonec byl dne 8. 1. 1990 dodán na vlečku ČEZ OKE Ostrava pod stávajícím označením T 669.0539, s kterým jezdí dodnes. Stroj byl prodán roku 1998 z vlečky teplárna Krnov do ZŤS Martin, kde již dlouhá léta slouží výhradně k posunu s uhlím pro zdejší teplárnu, neboť vlečka do teplárny vede areálem bývalých ZŤS. Další zajímavý stroj z produkce ČKD Praha, který jezdil na vlečce ZŤS Martin od prosince roku 1955, byl T 211.001. Vyskytoval se v závodu 05 motorárna, kde se vyráběly spalovací motory pro Zetor Brno. Tento „puklík“ dojezdil ve Vápence Žirany pod duplicitním označení T 211.0531.
Na vlečce ZŤS TEES Martin jezdily dvě „mechaniky“ neznámých čísel. Jelikož se archiv ztratil neznámo kam, čísla se nám doposud nepodařilo vypátrat a doplnit do stávajících seznamů. Protože se nám však podařilo vypátrat všechna ostatní čísla, mohu se na 50 % domnívat, že se jednalo o „puklíky“ T 212.0617 a T 212.0701. Ovšem toto se mi zatím nedokázalo potvrdit. Z produkce ČKD Praha byla na vlečku dodána z výroby „bangláda“ T 448.0761, která za dobrou cenu a bez dokladů roku 2015 opouští ZŤS Martin a je deponována v muzeu Výhrevňa Vrútky, než se najde její nový majitel. Tím se stala společnost EŽ Praha, kam ji přeprodává společnost ZOS Zvolen. Dne 4. dubna 2016 je odvezena do CZ LOKO Česká Třebová, kde projde hlavní opravou a pod duplicitním číslem 740.430 opouští tento závod. Posledním a neméně zajímavým strojem sloužícím na této vlečce je "pišta“ T 466.0503, který byl v krásném zeleném laku s bílými proužky na čelech. Rozpálen je na zdejší vlečce dne 2. 12. 1999. Na vlečce jezdil od roku 1978 pod výrobním číslem 225.

Z vlečkového kolejiště železniční stanice Martin ještě odbočovala vlečka na pilu Drevo Martin, kde jezdila rosnička T 334.0940. Po jejím odstavení ji kupuje firma ŽOS Zvolen, která ji roku 2009 přestaví na řadu 712 a pod číslem 712.440 jezdí u ZSSK na 1. záloze v Bratislavě hlavné stanici. Přes silnici ještě míří vlečka do papíren Turpak Martin, kam byly dodány „puklíci“ čísel T 212.1598 a T 212.1647. První jmenovaný byl z výroby dodán na vlečku Cukrovary Martin dne 20. 4. 1977, po zrušení zdejšího cukrovaru je přesunut do papíren. Druhý je z výroby dne 2. 11. 1978 dodán na vlečku Turčianská celulozka Martin, později Turpak Martin. Obě dvě lokomotivy z Turpaku Martin kupuje firma LOKO TRANS Slovakia a roku 2006 je převáží na svou základnu do Šuran. Zde stroj T 212.1598 projde hlavní opravou a je nově nalakován modře s bílým pruhem. Slouží k posunu na zdejší vlečce. Na lokomotivě během zdejšího provozu dojde k neopravitelné závadě a tak je vyměněna začátkem roku 2018 s doklady za náhradní díly do společnosti JUSO Zvolen, kde je fyzicky zlikvidována. Použity jsou náhradní díly a doklady pro stroj T 212.1633, který na základně v Pezinku projde větší opravou a je následně přeznačen duplicitně na 703.598. Druhá T 212.1647 má jiný osud. Ta po hlavní opravě v roce 2007 opouští LOKO TRANS Slovakia Šurany a míří ke svému novému majiteli Doagra Domažlice, kde slouží doposud.
Posledním záchvěvem, jenž se odehrál na vlečkovém kolejišti ZŤS Martin, byla výstava ŽEL-RAIL Martin, která proběhla dne 7. 10. 1998 a zde Martinská mechatronická vystavovala své exponáty. Nejvíce sci-fi byl čmelák 772.001 ex 771.057, který nikdy nevyjel vlastní silou a dodnes stojí ve Vagónce Trebišov, kde byl konstruován.
Je již jisté, že sezóna teplárny Martin 2019/2020 je poslední a v roce 2020 navždy utichne vlečkový provoz v Martině, kde nejenže jezdila spousta lokomotiv na vlečkách, ale i ve zdejším TEES Martin jich bylo dosti vyrobeno.

Text a foto Lubomír Podlaha


Fotografie vlečkových lokomotiv v Martině: 
T 212.1647 a T 212.1598 na vlečce Turpak Obaly Martin (8. 10. 1999).
735.505-0 (T 466.0505) odstavená v teplárně Martin (8. 10. 1999).
770.539-5 zachycená na vlečce ZŤS Martin při posunu
(2. 11. 2018).
T 212.0539 na vlečce teplárny Martin (8. 10. 1999).
725.044-2 při večerním posunu na vlečce teplárny Martin (2. 11. 2018).
772.001-4 (ex T 669.1057, rekonstrukce Martinská mechatronická) na vlečce vagónky
Trebišov (7. 3. 2007)
 
© SPŽ2024