43. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH - BVV Brno

24. až 28. září 2001 - technické novinky železniční a městské hromadné dopravy


Mnoho pozornosti na 43. MSV vzbudil motorový vůz 812.613-8
modernizovaný v Pars nova Šumperk (26.9.2001)
           V pondělí 24. září začal za účasti představitelů vlády a oficiálních hostů v areálu brněnského výstaviště dlouho očekávaný 43. Mezinárodní strojírenský veletrh. Letos se na něm prezentovalo přibližně 2500 vystavovatelů. Nosným tématem pro tento rok byla vyhlášena Energetika. Jistých změn doznalo členění MSV. Manažeři BVV se rozhodli celou akci maximálně zpřehlednit, proto původních příliš vyhraněných 22 oborů sloučili do devíti příbuzných celků. Ty se potom snažili soustředit do jednotlivých pavilonů a volných ploch. Nově je například pavilon Z vyhrazen energetice, pavilony V a B obrábění či C automatizaci, měření a řízení.
           Hlavní organizační novinkou, kterou v roce 2001 společnost BVV a.s. připravila pro návštěvníky, zajímající se především o kolejovou dopravu, byl bezesporu první ročník oborové akce Transport a logistika, se kterou bychom se měli do budoucna pravidelně setkávat liché roky. Letos byla soustředěna do pavilonu A a na přilehlé volné plochy. Tím se mírně posunulo těžiště celé akce. Kromě tradičních vystavovatelů, mezi než patří zejména výrobci kolejové techniky, se zde nově prezentují i jejich zákazníci, dopravci. Vlastní expozici zde měly kupříkladu České dráhy, Deutsche Bahn či různí operátoři kombinované dopravy.
           Tak jako každý rok, i tentokrát se v reportáži ze strojírenského veletrhu, či spíše již z Transportu a logistiky, zaměříme pouze na vystavená kolejová vozidla na volných plochách.
           Prvním vozidlem v koloně na kolejích brněnského výstaviště byl dvounápravový lehký motorový vůz LVT/S v provedení LVT/S-HLB nazvaný EUROBAHN vystavený firmou BOMBARDIER
VT 504.005-0 přivezla do Brna firma BOMBARDIER (26.9.2001)
TRANSPORTATION
s označením VT 504.005-0. Konkrétním výrobcem tohoto vozidla je vagonka DWA Deutsche Waggonbau AG Bautzen. Délka skříně tohoto vozu činí 16 540 mm. Nástupní hrana pro cestující je ve výšce 600 mm nad temenem kolejnice. Rozvor vozu je 9 metru a vlastní hmotnost 23,4 tun. Nejvyšší nápravový tlak je 17,3 tuny. Motor o výkonu 256 kW umožňuje dosažení maximální rychlosti 100 km/hod. Pohodlný interier je určen pro 66 sedících a 41 stojících cestujících. Vystavený motorový vůz byl na zkušební dobu pronajat několika soukromým dopravcům, u kterých najezdil v provozu okolo 200 000 km.
           Jako jistou perličku lze uvést to, že v interieru prezentovala firma BOMBARDIER anglicky psaný leták s fotomontáží, typovým náčrtkem a technickými daty lokomotivy 380.001-0 ČD. Jednalo se samozřejmě německou třísystémovou lokomotivu řady 185, jejíž fotografie byla upravena podle barevného schematu ČD. Uvidíme. Třeba se těchto lokomotiv ve službách ČD dočkáme. Ač by ČD podobné stroje velmi potřebovaly, je třeba podotknout, že se firmou navržený "český" nátěr příliš nepovedl.
           Dalším kolejovým vozidlem byl snížený plošinový vůz Sgkkmss 689 s velkoobjemovými kontejnery DB - Megabox se zajišťovacími třmeny a s vnitřní užitečnou výškou o 303 cm. Konkrétně šlo o vůz 31 80 452 3 281-2. Nevystavoval ho jeho výrobce, ale - jak bylo v úvodu naznačeno - jeho vlastník a uživatel, tedy německá železnice Deutsche Bahn. S kontejnery DB - Megabox se počítá pro přepravy pro firmu Continental mezi slovenským Púchovem, Bratislavou a německým Hannoverem. Výška podlahy tohoto vozu je 845 mm nak temenem kolejnice. Umožňuje rychlost až 120 km/hod.
           Ani další vůz nevystavoval výrobce, ale pro změnu ČD - Cargo. Byl jím čtyřnápravový původně plošinový vůz Rils 354 1 078-4 ČD rekonstruovaný na plošinový s plachtovým krytem a pevnými čelními stěnami. Uvnitř, pod částečně shrnutou plachtou, prezentovaly ČD - Cargo další rekonstruované řady nákladních vozů ze svého parku a nabízely přepravní služby.
Jednou z mála novostaveb na 43. MSV byl stroj 709.701-7
z JLS Jihlava (26.9.2001)
           Asi největší překvapení 43. MSV přivezla do Brna šumperská firma Pars nova v podobě modernizovaného motorového vozu 812.613-8. Tento vůz z majetku ČD - DKV Valašské Meziříčí byl přistaven do dílen po rozsáhlém násilném poškození (jako 810.613). Vozidlo doznalo radikálních změn jak zvenčí tak uvnitř. V interieru jsou nová pohodlná sedadla v uspořádání 2+2 se zvětšením místa pro nohy na standard bežný spíše v dálkové dopravě. Tím se však značně snížil počet míst k sezení. Navíc se dostavil neblahý efekt známý i z jiných rekonstrukcí osobních vozů, kterým je "příjemný" výhled do sloupku mezi okny.
           Vnitřní obložení je kompletně laděno do světle zelené barvy, pro vůz 812.613 vůbec typické. Zcela nové je i WC, jež by se nemuselo stydět ani při zařazení do vlaku vyšší kvality. Moderně jsou řešena i stanoviště strojvedoucího. Příjemnou změnou je částečné prosklení čelní stěny za zády strojvedoucího umožňující výhled na trať. S takovouto koncepcí se můžeme setkat například u některých řad motorových vozů v Německu. Vůz 812.613 je vybaven vnitřním i vnějším informačním systémem z LED diod.
           Modernizací prošel i pohon motorového vozu. Byla do něj dosazena nová čtyřstupňová převodovka VOITH-Diwa a nový motor Liaz. Výhledově počítá konstrukce s možností použití motorů Volvo nebo MAN. Dále byla například zvětšena kapacita baterií, či přestavěn chladící systém po vzoru motorového vozu řady 843. V řízení se objevilo větší množství elektroniky. Pilotní modernizace na řadu 812 byl vyrobena jako nabídka Českým drahám. Po skončení BVV a dokončení posledních úprav v šumperském závodě bude vůz přistaven na ŽZO Cerhenice k provedení ověřovacích zkoušek.
           Vozidlo má zcela nová čela z laminátu, čímž se radikálně změnil jeho vnější vzhled. Nátěr je proveden v kombinaci šedé a světle zelené barvy, což dalo podmět k velkému nápisu na bočnici "Esmeralda". Proto bych chtěl jeho popis uzavřít přáním, aby se pojmenovávání nových a staronových vozidel nestalo tradicí a aby v případě řady 812 nezůstalo u jednoho prototypu. Asi není třeba dodávat, že nákup zcela nových vozů stejné třídy je sice lákavějším, ale také podstatně dražším řešením zvyšování úrovně cestování na místních drahách.
           V sousedství tohoto motorového vozu byla pro porovnání umístěna jiná starší rekonstrukce motorového vozu řady 810 od stejné firmy, vůz 811.494-4 ČD. Původem pochází z Moravskoslezské vagonky ve Studénce, kde byl vyroben pod výrobním číslem 85727 v roce 1982. Rozsah jeho modernizace je podstatně úspornější a finančně méně náročnější než v případě předešlého exponátu. V interiéru jsou nová sedadla s opěrkou hlavy, ovšem v původním uspořádání. Spolu s druhým stejně modernizovaným vozem 811.082-7 je vystavený vůz již několik let uspěšně provozovám Českými drahami v DKV Valašské Meziříčí, kde zatím nejezdil přibližně 170 000 km.
Modernizovaná lokomotiva 753.701-2 pro italského zákazníka (26.9.2001)
           Poslední ukázkou provozem ověřené rekonstrukce staršího vozidla byla tramvaj K2R03-P Dopravního podniku města Brna evidenčního čísla 1040 rekonstruovaná taktéž v šumperském podniku Pars nova. V ulicích veletržního města má po rekonstrukci najeto bez větších problémů 82 tisíc kilometrů.
           Firma BONATRANS Bohumín, již tradiční výrobce dvojkolí pro kolejová vozidla v železničním i městském provozu, představila ve své expozici několik ukázek aktuálního výrobního probramu. Ve spolupráci s ČKD Kutná Hora vystavila železniční podvozek TF 25 pro rychlost do 120 km/hod. Velkou pozornost budila subdodávka pro Siemens v podobě hnacího dvoujkolí nové osminápravové elektrické lokomotivy pro čínské železnice. Jeho zatížení na nápravu má dosahovat 25 tun při nejvyšší rychlosti 120 km/hod.
           LOSTR Louny vystavil před svým stánkem kotlový vůz Zacns 792 9 000-9 ČD o objemu 93 m3 na přepravu lehkých chemických látek třídy 3, případně 5.1 , 8 a 9 podle RID. V loženém stavu může být vůz přepravován rychlostí až 100 km/hod, prázdný pak 120 km/hod. Ložná hmotnost přepravované kapaliny může dosáhnout až 65 tun.
           Zajímavou expozici představila společnost ČMKS Holding. Dlouho očekávaným vozidlem byl například modernizovaný a remotorizovaný stroj 753.701-3 pro italského zákazníka z ŽOS Česká Třebová. Je zástupcem dvanáctikusové serie zrušených a odprodaných lokomotiv ČD řady 753. Původní motor nahradil v případě tohoto stroje motor CATERPILLAR 3512 B DI-TA o výkonu 1450 kW. Nově jsou použity trakční motory SIEMENS 1F C2 569-6. Přenos výkonu je elektrický AC/DC. Maximální rychlost lokomotivy byla - vzhledem k původním podvozkům, byť přestavěným na uložení přes pryžokovové sloupky - zachována na 100 km/hod. Obdobná je i hmotnost 72 tun. Vnější vzhled nedoznal větších změn. Lokomotiva je samozřejmě upravena podle italských předpisů. Kupříkladu je, pro české prostředí nezvykle vpravo, na čelníku doplněna o malé poziční zelené světlo. Popsána je také italskými nápisy. V rámu byly navíc dosazeny deformační zóny pod nárazníky. Zcela nově je řešeno řízení lokomotivy, kde je použito ve velké míře elektroniky. Nově koncipované stanoviště strojvedoucího je přesunuto na levou stranu podle italských zvyklostí.
           Na sousední koleji bylo vystaveno speciální drážní vozidlo pro montáž a údrždu trolejového vedení MV 97.003 pro Elektrizace železnic Praha postavené na rámu zrušené lokomotivy řady 721 v JLS Jihlava. Ve vozidle je použit motor Caterpillar 3406 DI-TA o výkonu 328 kW. Jelikož byl na MSV již vystaven v minulých letech prototyp tohoto vozidla a na našich stránkách o něm pojednává samostatný článek, nemá cenu se jím opět podrobně zabývat.
           Dále zde bylo prezentováno drážní technologické a posunovací vozidlo pro obsluhu výroby PVA 211.1 bez stanoviště strojvedoucího ovladané pouze dálkově. Expozici ČMKS Holding uzavřela lokomotiva 709.701-7 z produkce JLS, se kterou jste byli na těchto stránkách podrobně seznámeni již dříve.
           Do třetice modernizací motorových vozů řady 810 představila slovenská společnost ZOS Zvolen svoji prototypovou modernizaci vozidla této řady pod označením 812.001-6. Modernizací prošel jak interier, kde jsou použita nová sedadla v původním uspořádání, tak pohon a řízení. Byl dosazen nový motor MAN D2 866 LUH 21 o výkonu 257 kW. K přenosu jeho výkonu slouží hydromechanická převodovka VOITH DIWA 86 3,3. Vozidlo je vybaveno elektronickou regulací MIREL 812.
           KOS Krnov pokračuje v jistě chvályhodné tradici rekonstrukcí muzejních vozidel především městské hromadné dopravy. V roce 2001 vystavily precizně renovovaný dvounápravový vlečný vůz č. 69 z majetku Dopravního podniku Ostrava, jehož původním majitelem byla Společnost brněnské místní dráhy.
Dvousystémová elektrická lokomotiva 350.002-2 ŽSR (26.9.2001)
           Jedinou elekrickou lokomotivou na brněnském veletrhu byla slovenská 350.002-2 ŽSR, která prodělala generální opravu v ŽOS Vrútky. Na výrobním štítku má uvedeno ŠKODA Plzeň, rok výroby 1974 a výrobní číslo 6559. Je zástupkyní jediné řady dvousystémových elektrických lokomotiv bývalých ČSD schopných dopravovat vlaky vyšší kvality rychlostí až 160 km/hod. Protože nákup nových lokomotiv je zatím u obou nástupnických drah z finančních důvodů nereálný, prochází postupně všechny zbylé již morálně zastaralé stroje modernizací. Je do nich dosazen například řídící systém MIREL 350, vlakový zabezpečovač MIREL VZ1, nebo registrační rychloměr MIREL RM1. U stroje 350.002-2 byla navíc z důvodu rozsáhlého poškození korozí z velké části vyměněno vnější oplechování.
           Modernizovaný lůžkový vůz ČD řady WLABmee číslo 61 54 70-71 004-2 představilo MOVO Plzeň. Jeho hmotnost je 45 tun. Počet lůžek se pohybuje od 10 do 30 podle uspořádání lidí na jeden oddíl, které je proměnlivé od jednoho do tří. Modernizované podvozky GP 200 S umožňují Českým drahám provozovat noční dálkové osobní vlaky v důstojném komfortu rychlostí až 160 km/hod.
           Posledním vystaveným vozem byl ARpeer 51 56 85-70 002-0 ŽSR rekonstruovaný v ŽOS Vrůtky. Je to vůz první třídy s barovým oddílem určený pro vlaky vyšší kvality s rychlostí do 160 km/hod.

           Asi nejpodstatnější novinkou, jakou přinesl lidem a fandům z oboru kolejové dopravy 43. ročník MSV je fakt, že se budeme napříště setkávat na brněnském výstavišti pouze jednou za dva roky. Zato na samostatné akci s nemalými ambicemi, která by časem mohla přerůst do zcela samostatného veletrhu. Už teď, bezprostředně po premiéře, ji nelze upřít výsadní postavení v středoevropském prostoru. Jediným vzdálenějším a zřejmě dlouho nedostižným konkurentem v postkomunistickém světě je asi nadále berlínský Innotrans. Manažeři společnosti BVV si toho byli pravděpodobně vědomi, proto asi není náhoda, že se tyto zářijové akce mají v budoucnu pravidelně po roce střídat.
           Pokud bychom chtěli shrnout co bylo možné spatřit v roce 2001 na kolejích v areálu brněnského výstaviště, je třeba uznat mírný nárůst počtu vystavených exponátů i snahu BVV o povznesení tohoto odvětví v programu svých akcí. Když bychom chtěli svůj pocit po shlédnutí volných ploch vyjádřit jedním nejfrekventovanějším slovem, které by vystihovalo převážnou většinu vozidel, byla by jím bezesporu "REKONSTRUKCE". Nechci tento trend alespoň nějakého zvyšování kultury cestování a modernizace parku vozidel kritizovat, naopak ho považuji při daných velmi omezených rozpočtových možnostech českých dopravců za rozumný kompromis, směr, kterým stojí za to se zatím ubírat. I když se první vlaštovky tu a tam objevují, na zcela nové moderní vozidlo domácí produkce budeme muset ještě počkat na nějaký příští ročník.

Text a foto Petr NOHEL  
  • Prameny:
         [1] Materiály a internetová prezentace společnosti BVV a.s.
         [2] Prospekty a informace jednotlivých vystavovatelů
         [3] Veletržní noviny
© SPŽ