49. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH


Začátkem října opět zamířila do jihomoravské metropole řada výrobců, odborníků, ale také laické veřejnosti na tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh, který byl pořádán od 1. do 5. října na brněnském výstavišti. V pořadí již 49. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), resp. současně probíhající výstavy Transport a Logistika, se účastnili výrobci železničních kolejových vozidel nejen z Česka, ale také zahraničí. Cílem tohoto článku je především představit exponáty vystavené na kolejích volné plochy výstaviště. Svými výrobky se prezentovaly především české firmy CZ LOKO (dříve ČMKS holding) a Pars nova Šumperk a slovenské ŽOS Zvolen a ŽOS Vrútky.

CZ LOKO

Lokomotiva 774.702 z produkce CZ LOKO pro společnost Sokolovská uhelná.
Mezi tradičními vystavovateli nemohla chybět firma CZ LOKO, která představila další z mnoha modulárních modernizací dieselelektrických lokomotiv z produkce ČKD Praha. Lokomotiva 774.702 je již druhým vozidlem, vzniklým komplexní přestavbou původní řady 770 v České republice. Je určena pro těžkou posunovací a traťovou službu. Hnací agregát tvoří spalovací motor Caterpillar 3512 B DI-TA o jmenovitém výkonu 1 455 kW ve spojení s trakčním alternátorem Siemens 1FC2 631-6B 029T. Přenos výkonu je elektrický smíšený AC/DC; usměrněný elektrický proud je dodáván šesti původním trakčním motorům ČKD typu TE 006. Pomocné pohony jsou elektrické střídavé, napájené z pomocného alternátoru Siemens. Pouze ventilace bloku EDB je opatřena stejnosměrným pohonem. Maximální rychlost vozidla je 90 km/h, hmotnost lokomotivy je 120 t. Tato typová modernizace je nabízena všem tuzemským i zahraničním provozovatelům lokomotiv továrního typu ČME3 (u nás řada 770, resp. 771) na rozchodech 1435 mm a 1520 mm. Vystavená lokomotiva 774.702 vznikla přestavbou stroje 770.513 pro společnost Sokolovská uhelná a je již druhým takovým strojem ve vlastnictví tohoto vlečkaře. Jistou zajímavostí je, že ihned po skončení veletrhu byla lokomotiva asi týden zkušebně nasazena ve službách dopravce OKD, Doprava na dispečerských výkonech na Ostravsku.

Pars nova Šumperk

Pars nova Šumperk představil dvě modernizovaná vozidla pro osobní dopravu. Jedná se o částečně nízkopodlažní třívozovou motorovou jednotku 814.2 s obchodním názvem „Regionova Trio“ pro České dráhy. Vozidlo vzniká rekonstrukcí motorových vozů řady 810 a přípojných vozů řady 010. Na veletrhu byla představena „Regionova“ 814.211 + 014.006 + 814.212 určená DKV Ústí nad Labem, PJ Liberec. Jednotka je tvořena dvěma motorovými vozy řady 814.2 a jedním vloženým, částečně nízkopodlažním vozem řady 014. Celková hmotnost soupravy činí 62,3 t a přepraví 135 sedících cestujících. Maximální rychlost jednotky je 80 km/h. Hnací agregát každého z motorových vozů tvoří spalovací motor TEDOM TD 242 RH TA 02 o jmenovitém výkonu 242 kW při 1950 ot./min., který přes pružnou mechanickou spojku pohání čtyřstupňovou hydromechanickou převodovkou Voith Diwa 864.3E. Uspořádání pojezdu je A´1´+1´1´+1´A´, tedy s krajními hnacími dvojkolími. Řízení vozu zabezpečuje mikroprocesorový systém Intelo firmy Lokel umožňující vícečlenné řízení a režim automatické regulace rychlosti (ARR). Vytápění vozu je tvořeno dvěma systémy: teplovodním, využívajícím odpadní teplo z chladicího okruhu spalovacího motoru a dále nezávislým naftovým vytápěcím agregátem Eberspächer. Vložený vůz řady 014 je uzpůsoben pro přepravu vozíčkářů, jízdních kol a kočárků. V nízkopodlažní části je instalována bezbariérová buňka WC s podtlakovým uzavřeným systémem VT-H-600-CKD firmy EVAC.
Dalším exponátem šumperské firmy je řídicí vůz řady 954.2 ABfbrdtn. Vozidlo vzniká rekonstrukcí čtyřnápravového poštovního vozu řady Postw, vyráběného ve Vagónce Studénka v letech 1984 a 1985. Vystavovaný vůz 954.202 určený DKV Plzeň byl přestavěn z vozu Postw 50 54 90-40 214-4. Řídicí vozy jsou určeny k modernizovaným motorovým vozům řady 854 a 854.2 pro České dráhy. Vzniká tak ucelená souprava, složená z motorového vozu řady 854 (výrobce Pars nova Šumperk), přípojného vozu řady 054.2 (KOS Krnov) a řídicího vozu řady 954, resp. 954.2 (Pars nova Šumperk). Vůz řady 954.2 konstrukčně vychází z předchozí řady 954, oproti které je navíc opatřen velkoprostorovým oddílem 1. třídy s 15 pohodlnými sedadly. Oddíly první a druhé třídy jsou od sebe odděleny skleněnou přepážkou. Cestující může rovněž využít zásuvky 230 V pro připojení přenosného počítače. V druhé třídě vozidlo nabízí 38 míst k sezení. Ve velkém nástupním prostoru se nachází buňka WC, stojany na jízdní kola, zdvihací plošiny pro vozíčkáře a 8 sklopných sedadel pro cestující. Stanoviště strojvedoucího je v maximální míře unifikováno s motorovými vozy řad 854 a 854.2. Délka vozu přes nárazníky je 24,5 m (jako u původního poštovního vozu), hmotnost prázdného vozu je 40,2 t. Vozidlo si i po přestavbě ponechává původní podvozky typu GP200, nicméně s ohledem na svoje nové provozní určení je maximální rychlost snížena na 120 km/h z původních 140 km/h.

Pars nova Šumperk představil motorovou jednotku
"Regionova Trio" 814.212+014.006+814.211 pro České dráhy.
Druhým exponátem firmy Pars nova Šumperk
byl řídicí vůz 954.202 pro České dráhy.

ŽOS Zvolen

Další možnou rekonstrukci letitých, avšak stále nepostradatelných motorových vozů řady 810, představila společnost ŽOS Zvolen v podobě motorové jednotky řady 813/913 pro dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Na první pohled se slovenské řešení neubíralo cestou bezbariérového vozidla, jako tomu je u naší „Regionovy“. Rekonstrukce vozové skříně zahrnuje jen nejnutnější úpravy. Motorová jednotka je dvouvozová, tvořená motorovým vozem řady 813 a řídicím vozem řady 913. Spojení jednotlivých vozů je tvořeno novým pevným spřáhlem. Toto řešení umožnilo koncipovat přechodový prostor mezi vozy s větším průřezem pro pohodlnější průchod, než u českého ekvivalentu. Motorový vůz je vybaven hydromechanickým přenosem výkonu. Pohonnou jednotku tvoří ležatý spalovací motor MAN D2876 LUE 621 o jmenovitém výkonu 257 kW ve spojení s hydromechanickou převodovkou Voith Diwa 864.3. Přes kloubový hřídel je poháněno jedno (vnitřní) dvojkolí. Maximální rychlost modernizované jednotky je zvýšena oproti variantě 810 + 011 na 90 km/h, celkový počet sedadel je 78+5. Řízení vozidla zabezpečuje slovenský systém Mirel. Na veletrhu byla představena jednotka 813.004 + 913.004 pro ZSSK, Správa prevádzky depa Prievidza.

ZOS Zvolen

Firma ZOS Zvolen rovněž představila zástupce vysokostěnných nákladních vozů, konkrétně vůz Eaos 33 56 534 2 112-3. Vozy této řady dodává ZOS Zvolen polské firmě CTL Wagony, odkud jsou pronajímány dalším subjektům v rámci skupiny CTL Logistics.

ŽOS Zvolen představily motorovou jednotku 813.004+913.004 pro ZSSK.
ZOS Zvolen vystavoval vůz Eaos 33 56 534 2 112-3 pro CTL Wagony.
ŽOS Vrútky

ŽOS Vrútky představily vložený a řídicí vůz pro regionální úzkorozchodnou trať ÖBB – Pinzgaubahn s rozchodem 760 mm. Vozy jsou plně kompatibilní se zde již provozovanými motorovými lokomotivami a vozy. Mezipodvozková část skříně vozu s nástupním prostorem je řešena jako nízkopodlažní. Z celkové užitné plochy vozu to činí 30 %. Klimatizovaný interiér poskytuje cestujícím 46 pevných a 12 sklopných sedadel. Samozřejmostí je informační systém s vizuálním i akustickým hlášením. Jistou zajímavostí je vybavení řídicího i vloženého vozu stabilní nezávislou elektrocentrálou, zabezpečující pohon kompresoru klimatizačního zařízení a dobíjení vozových baterií. Maximální rychlost vozidla je 80 km/h, hmotnost plně obsazeného vozu je 25,6 t. Délka skříně je 18 000 mm s nejnižší výškou podlahy 385 mm nad temenem kolejnice.
Dalším vystaveným exponátem byl velkoprostorový, plně klimatizovaný osobní vůz 2. třídy řady Bmpeer 61 56 20‑70 201-4, určený pro Železničnou spoločnosť Slovensko. Interiér vozu je rozdělen na dva nástupní prostory v představkové části skříně a dva velkoprostorové oddíly, vzájemně oddělené příčkou. Sedadla jsou v uspořádání 2+2 proti sobě. Na krajích oddílu pro cestující jsou umístěny police pro rozměrná zavazadla, kde jsou sedadla v uspořádání 2+2 za sebou. V nástupních prostorech je dále umístěno WC s uzavřeným systémem a několik odpadkových košů pro recyklovaný odpad. Vůz je vybaven podvozky SF 300-2S/MG s kotoučovou a magnetickou kolejnicovou brzdou. Maximální rychlost vozu je 160 km/h, hmotnost prázdného vozu je 44 t. Délka vozu přes nárazníky je 26 400 mm s šířkou skříně 2 825 mm. Zásobování vozu elektrickou energií je zabezpečeno vysokonapěťovým kabelem z centrálního zdroje energie (CZE).

ŽOS Vrútky představily řídicí vůz B4 s 4 680-0 a vložený vůz
B4ip 4 600-8 pro úzkorozchodnou trať ÖBB - Pinzgaubahn.
Z produkce ŽOS Vrútky byl vystaven velkoprostorový klimatizovaný vůz
Bmpeer 61 56 20-70 201-4 určený pro ZSSK.Součástí veletrhu Transport a Logistika byly rovněž stánky dalších firem z odvětví železniční dopravy a logistiky. Ty však letos nebyly soustředěny v tradičním pavilonu A1 v sousedství veletržního kolejiště, ale v odlehlém pavilonu R, což bylo terčem kritiky mnohých vystavovatelů. Zřejmě nejnápaditější a největší expozice zde představily České dráhy (resp. nově vznikající společnost ČD Cargo) či Rail Cargo Austria. Mezi vystavovateli z řad železničních dopravců byly dále zastoupeny společnosti Deutsche Bahn, Ukrzaliznica a OKD, Doprava.

Zajímavý stánek představily České dráhy, resp. nově vznikající
ČD Cargo a dceřiná společnost ČD Telematika.
V sousedství stánku ČD byl
mnohem menší stánek společnosti DB.

Závěrem dodejme, že některá vozidla na brněnském MSV byla vystavena již v červnu letošního roku v mnohem rozmanitější expozici na Czech Raildays v Ostravě, což prestiži tradiční akce v Brně jistě neprospělo. Odborný veletrh Transport a Logistika se uskuteční opět za dva roky, tedy na 51. mezinárodním strojírenském veletrhu. Na jubilejním 50. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu tedy nelze očekávat větší zastoupení z oboru železniční dopravy.

Text Pavel Větříšek, spolupráce a foto Petr Štefek
Všechny fotografie byly pořízeny v areálu brněnského výstaviště 2. 10. 2007

© SPŽ