"BREJLOVCI" PRO ITÁLII


      V současnosti se setkáváme s hromadným rušením lokomotiv a to nejen elektrických řad 121, 181, 182, ale i lokomotiv motorových. Po
752.501, 752.502 a 163.016 při zkouškách na ŽZO
v Cerhenicích 16.10.2001 (foto Jiří Konečný).
zrušení takřka všech "pielštyků" (735) a "sergejů" (781) přišly na mušku našeho GŘ další relativně mladé řady lokomotiv, a to 753 a 770/771.
      O rušené lokomotivy projevila zájem firma ČMKS Trade, což vedlo k jejich odprodeji tomuto zájemci. Bylo tak učiněno na základě kupní smlouvy mezi Českými drahami a ČMKS Trade ze dne 1.3.2001. Objektem této smlouvy se staly právě "brejlovci", a to nejen stroje řady 753 (11 ks), ale i jeden stroj 750. Dále je předmětem prodeje také sedm "čmeláků" (řada 771).
      Zajímavý je ovšem osud odprodaných strojů. Všech devět "brejlovců" podstoupilo v ŽOS Česká Třebová rekonstrukci připomínající přestavbu stroje 752.001 (DKV Louny). Přičemž dvě lokomotivy, prozatím označené 753.701 a 702, obdržely nový dvanáctiválec Caterpillar 3512 B DITA o jmenovitém výkonu 1455 kW. S určitostí lze tvrdit, že jeden tento motor CAT byl zavázán do stroje 753.039 - bývalé trutnovské trojky. Kromě změny pohonné jednotky je asi největší změna v přenosu výkonu, kdy původní stejnosměrně-stejnosměrný přenos je nahrazen střídavě-stejnosměrným přenosem. To znamená, že trakční dynamo TD 804-E bylo nahrazeno novým trakčním alternátorem 1FC2 569-6 od firmy Siemens Drásov a v trakčním obvodu přibyl také usměrňovač. Řídicí systém dodala firma NES Nová Dubnica. Dále stroje obdržely deformační zóny pod nárazníky, které ochrání lokomotivu před násilným poškozením při střetové rychlosti do 20 km/h. Všechny rekonstruované stroje byly také zbaveny původního závěskového uložení podvozků, které nahradilo klasické gumokovové uložení. Na lokomotivách je také provedena změna na stanovišti strojvedoucího, kdy veškeré ovládací prvky jsou z pravé strany přemístěny na stranu levou typickou pro Itálii. Na konci září byla oficiálně předvedena 753.701 ještě v rozpracovaném stavu na 43. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
      Zbylých sedm strojů prozatím označených 752.501 až 509, bylo na rozdíl od lokomotiv 753.7 vybaveno motory K6S 310 DR (pocházejí z odprodaných "čmeláků") a elektrodynamickou brzdou (EDB) o výkonu 1200 kW. Přenos výkonu zůstal zachován původní, tj. stejnosměrno-stejnosměrný. Dvě z těchto lokomotiv - 752.501 a 502 - jsou určeny pro soukromou přepravní společnost Sangritana z italské Pescary. U dalších lokomotiv není zatím zákazník znám.
      Na rozdíl od původních informací byly u nás tyto lokomotivy také podrobeny ověřovacím zkouškám. Ty prováděla soukromá firma Ing. Josef Bucek - AZTECH, z větší části na ŽZO v Cerhenicích. Nejprve se jednalo ve dnech 13. - 16. října o trakční, brzdové a chodové zkoušky lokomotiv 752.501 a 502. Jako zátěž pro trakční zkoušky posloužila lokomotiva 163.016 z DKV Praha. Dále se na ŽZO konaly 17. a 18. listopadu opakované zkoušky s lokomotivou 752.501 a trakční zkoušky stroje 753.701. Jako zátěž pro zkoušky byla tentokrát použita dvojice "elektroniků" 743.004 a 009 z DKV Liberec. Nelze také opomenout zkušební jízdu pro ověření chodových vlastností na trati ČD s lokomotivou 752.501 v úseku Česká Třebová - Zábřeh na Moravě a zpět, konanou 17. října a následné zkoušky stejné lokomotivy dne 18. října na vlečce Lomů Mořina.
   Je jenom škoda, že společnost ČKMS na celou tuto zajímavou akci vrhla stín formou INFORMAČNÍHO EMBARGA. A proto se o celém prodeji dozvídáme víceméně zprostředkovaně.


Text Jiří Konečný a Jan Kopal  


Již rekonstruované lokomotivy:
    753.701-2     753.702-0     752.501-7   752.502-5   752.503-3   752.504-1   752.505-8   752.506-6   752.507-4   752.508-2


Odprodané lokomotivy uvádí tabulka:
  Lokomotiva    Skutečně předaná 
lokomotiva
   DKV       Provozní jednotka:       zrušena dne:      PŘEZNAČENA  
750.081-2 750.081-2 Liberec Meziměstí 28.2.2001  752.501-7 
753.039-7 753.039-7 Liberec Trutnov 15.2.2001 753.701-2 
753.090-0 753.090-0 Liberec Liberec 28.2.2001 752.504-1 
753.137-9 753.137-9 Liberec Turnov 28.2.2001 752.508-2 
753.153-6 753.305-2 Liberec Turnov 28.2.2001 753.509-0 
753.154-4 753.304-5 Liberec Liberec 28.2.2001 752.502-5 
753.190-8 753.190-8 Liberec Liberec 28.2.2001 753.702-0 
753.205-4 753.355-7 Liberec Trutnov 28.2.2001 752.506-6 
753.206-2 753.295-5 Liberec Liberec 28.2.2001 752.505-8 
753.261-7 753.262-5 Liberec Meziměstí 28.2.2001 752.507-4 
753.266-6 753.316-9 Liberec Turnov 28.2.2001 752.503-3 
753.246-8 753.246-8 Liberec Trutnov 28.2.2001  
750.134-9 750.134-9 Liberec Trutnov 15.10.2001 753.703-8
750.284-9 750.284-9 Liberec Meziměstí 15.10.2001 753.704-6
753.034-8 753.034-8 Louny Louny 15.10.2001 
753.072-8 753.072-8 Louny Louny 15.10.2001 753.706-1
753.075-1 753.075-1 Louny Louny 15.10.2001  
753.076-9 753.076-9 Louny Louny 15.10.2001 753.710-3
753.084-3 753.084-3 Louny Louny 15.10.2001 753.708-7
753.045-4 753.045-4 Liberec Liberec 15.10.2001 753.707-9
753.087-6 753.087-6 Liberec Liberec 15.10.2001  
753.297-1 753.297-1 Liberec Liberec 15.10.2001 753.705-3
752.002-6 752.002-6 Liberec Meziměstí   753.709-5
§ 753.046-2 753.046-2 Louny Chomutov 23.2.2002  
§ 753.049-6 753.049-6 Louny Chomutov 23.2.2002  
§ 753.120-5 753.120-5 Louny Louny 23.2.2002  
§ 753.294-8 753.294-8 Plzeň Plzeň 23.2.2002 753.711-1
§ 753.321-9 753.321-9 Liberec Liberec 23.2.2002  
§ 753.327-6 753.327-6 Louny Louny 23.2.2002  
§  ECC Praha (Euro Construction Corporation, a.s., Praha - pro rekonstrukci v ČMKS Trade Česká Třebová)

  Lokomotiva        DKV      Provozní jednotka zrušen dne / číslo
771.033-8 Olomouc Olomouc 23.1.1998 /60839/98-022/3Čk
771.088-2 Olomouc Šumperk 23.1.1998 /60670/98-022/3Čk
771.116-1 Olomouc Šumperk ?.?.1998 /60678/98-022/3Čk
771.133-6 Olomouc Šumperk 6.1.1998 /61220/98-022/3Čk
771 167-4 Olomouc Šumperk 23.1.1998 /60670/98-022/3Čk
771.179-9 Olomouc Šumperk 6.1.1998 /61220/98-022/3Čk
771.188-0 Olomouc Šumperk 6.1.1998 /61220/98-022/3Čk


© SPŽ