Czech Raildays 2008Ve dnech 17. až 19. června 2008 přivítal komerční obvod nákladového nádraží železniční stanice Ostrava hlavní nádraží 9. ročník veletrhu drážní techniky a služeb pro železniční a městskou kolejovou dopravu – Czech Raildays 2008. Z produkce hnacích vozidel byla k vidění rekonstruovaná vozidla elektrické i motorové trakce, osobní i nákladní vozy a jeden zástupce vozidel městské hromadné dopravy.
Rekonstruovanou „bobinu" 140.052 představila firma ČMŽO Přerov.
Dopravce ČD Cargo představil dvouzdrojovou lokomotivu 218.028.
Lokomotivu 744.703 pro SD-KD prezentovala firma CZ LOKO.
U stánku Pars nova Šumperk byla k vidění
padesátá motorová jednotka "regionova" pro České dráhy.
ŽOS Vrútky představily osobní vozy Bmpeer a WRRmeer.
Změn k lepšímu doznal interiér vozu Bdmtee DKV Brno.
Jediný zástupce vozidel MHD - obousměrná tramvaj Vario LF 3/2.

Českomoravská železniční opravna Přerov (ČMŽO) vystavovala rekonstruovanou elektrickou lokomotivu 140.052 (E 499.0052 ČSD, výr. č. 3120/1957), na níž byla provedena v průběhu srpna 2007 až května 2008 generální oprava a celková modernizace. Lokomotiva prodělala úpravy dle požadavků polského drážního úřadu UTK pro provoz na síti PKP PLK (Polskie Linie Kolejowe) tzv. „polonizaci“. „Bobina“ je vybavena novým kontrolérem, řídicím systémem HS 100 firmy HS Trans, elektronickými ochranami a vícečlenným řízením. Velkých změn doznaly také ovládací pulty strojvedoucího vybavené kromě jiného dotykovým displejem. Lak lokomotivy byl proveden ve firmě Olpas Moravia Krnov. Konečným odběratelem lokomotivy bude pravděpodobně polský dopravce ORLEN KolTrans. Je otázkou, jak daleko je taková rekonstrukce lokomotivy z roku 1957 ekonomicky opodstatněná.

Velkou pozornost přitahovala dvouzdrojová posunovací lokomotiva 218.028 společnosti ČD Cargo. Jedná se o prototyp rekonstrukce posunovací lokomotivy řady 210, která započala v roce 2001 v DKV České Budějovice, ale z důvodu upřednostnění výroby lokomotiv řady 340 bylo její dokončení oddalováno. Dokončena byla až v polovině roku 2008, již pod hlavičkou ČD Cargo, SOKV České Budějovice. Na rekonstrukci se podílela i společnost ČMKS (dnes CZ LOKO) dodávkou pomocného agregátu a jeho zástavbou.
Lokomotiva je určena na vozbu manipulačních vlaků na tratích elektrizovaných trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC s možností obsluhy nezatrolejovaných manipulačních kolejí. Toto řešení by mělo přinést finanční úspory oproti obsluze lokomotivami řady 210 s bateriovým vozem (nutnost periodického nákupu nových akumulátorů) a nebo dieselovou lokomotivou po zatrolejované trati, případně úsporu druhé pomocné dieselové lokomotivy, nutné pro obsluhu manipulačních kolejí.
Z lokomotivy řady 210 je použit hlavní rám, kompletní pojezd, kabina a upravené představky. Nové je uspořádání stávajících i nových přístrojů a agregátů, nová je i kabeláž, ovládací a řídící prvky jak v kapotách, tak i v kabině lokomotivy. Zatímco při napájení z trakčního vedení zůstaly zachovány původní provozní parametry, při jízdě s pomocným spalovacím motorem je výkon lokomotivy zhruba třetinový. Pomocný agregát je umístěn v prodloužené části představku a je tvořen spalovacím motorem Caterpillar 3406, nastaveným na výkon 384 kW, a trakčním alternátorem Siemens 1FC2 355‑4BO92‑Z o jmenovitém výkonu 425 kVA. Z alternátoru jsou po usměrnění napájeny původní trakční motory. Řízení vozidla, trakčních obvodů, pomocného motoru a pomocných pohonů zajišťuje nový elektronický řídící systém BKS 2. Dále byla lokomotiva vybavena klimatizací stanoviště strojvedoucího, zařízením kontroly bdělosti KBS‑E, novým elektronickým rychloměrem RE 1xx a radiostanicí VS 47.

Firma CZ LOKO představila jednu z mnoha modulárních modernizací dieselelektrických lokomotiv ČKD Praha. Na Czech Raildays byla přítomna lokomotiva 744.703 určená pro středně těžkou posunovací a traťovou službu především v průmyslu. Lokomotiva je kapotová s jednou věžovou kabinou strojvedoucího poblíž zadního konce, s elektrickým střídavě stejnosměrným přenosem výkonu a elektrodynamickou brzdou. Z původní lokomotivy je ponechán pojezd, hlavní rám, vzduchojemy a palivová nádrž. Kabina a kapoty jsou provedeny zcela nově včetně vnitřního zařízení.
Pohon lokomotivy zabezpečuje spalovací motor Caterpillar 3508 B DI‑TA nastavený na výkon 970 kW, ve spojení s trakčním alternátorem Siemens Drásov typu 1FC2 454‑4B092Z. Pod přední kapotou se nachází pneumatický blok, ve kterém je soustředěna většina pneumatické výzbroje lokomotivy. V zadním, krátkém představku je umístěn elektrický rozvaděč a odporník EDB včetně ventilační jednotky. Lokomotiva 744.7 je vybavena spádovou a zastavovací EDB brzdou o výkonu 1020 kW. Řízení trakčních i pomocných obvodů lokomotivy zajišťuje elektronický regulátor NES.

U stánku firmy Pars nova Šumperk stála notoricky známá motorová jednotka „Regionova“ z produkce Pars nova Šumperk. Tentokrát byla představena „padesátá“ jednotka 814.050 určená pro DKV Česká Třebová. Můžeme připomenout základní technické parametry „regionovy“. Maximální rychlost jednotky je 80 km/h. Hnací agregát motorového vozu tvoří spalovací motor TEDOM TD 242 RH TA 02 o jmenovitém výkonu 242 kW při 1950 ot./min., který přes pružnou mechanickou spojku pohání čtyřstupňovou hydromechanickou převodovku Voith Diwa 864.3E. Uspořádání pojezdu je A´1´ + 1´1´, tedy s krajním hnacím dvojkolím. Řízení vozu zabezpečuje mikroprocesorový systém Intelo firmy Lokel, umožňující vícečlenné řízení a režim automatické regulace rychlosti (ARR). Vytápění vozu je tvořeno dvěma systémy: teplovodním, využívajícím odpadní teplo z chladicího okruhu spalovacího motoru a dále nezávislým naftovým vytápěcím agregátem Eberspächer. Řídicí vůz řady 914 je uzpůsoben pro přepravu imobilních cestujících, jízdních kol a kočárků. V nízkopodlažní části je instalována bezbariérová buňka WC s podtlakovým uzavřeným systémem VT‑H‑600‑CKD firmy EVAC.

ŽOS Vrútky představily nový velkoprostorový klimatizovaný vůz 2. třídy řady Bmpeer 61 56 20‑70 207‑1 určený pro Železničnou spoločnosť Slovensko. Interiér vozu je rozdělen na dva nástupní prostory a dva velkoprostorové oddíly s uličkou uprostřed, vzájemně oddělené příčkou. Sedadla jsou v uspořádání 2+2 proti sobě. Na krajích oddílu pro cestující jsou umístěny police pro rozměrná zavazadla, kde jsou sedadla v uspořádání 2+2 za sebou. Vůz je tedy vybaven 76 sedadly. V nástupních prostorech je dále umístěno WC s uzavřeným systémem a několik odpadkových košů pro recyklovaný odpad. Vůz je vybaven podvozky SF 300‑2S/MG s kotoučovou a magnetickou kolejnicovou brzdou. Maximální rychlost vozu je 160 km/h, hmotnost prázdného vozu je 44 t. Délka vozu přes nárazníky je 26 400 mm s šířkou skříně 2 825 mm. Zásobování vozu elektrickou energií je zabezpečeno vysokonapěťovým kabelem z centrálního zdroje energie (CZE).

Druhým osobním vozem z produkce ŽOS Vrútky je jídelní vůz řady WRRmeer 61 56 88‑70 012‑4, který vznikl rekonstrukcí vozu řady BRcm. Interiér vozu je členěn na dva nástupní prostory, jídelní oddíl, kuchyň a bistro oddíl. Na představku vozu s elektrickým rozvaděčem je umístěno WC s uzavřeným systémem. V jídelním oddíle jsou stoly se sedadly v uspořádání 2+1 proti sobě s uličkou uprostřed vozu. V bistro oddíle je zabudován výdejní pult přecházející do odkládacího pultu s barovými stoličkami. Naproti jsou umístěny obloukové sedací boxy se stolkem. Kuchyň tvoří samostatný uzamykatelný celek. Maximální rychlost vozu je 160 km/h, hmotnost plně obsazeného vozu je 46 t. Vůz je vybaven podvozky GP 200 s kotoučovou brzdou.

České dráhy přistavily osobní vozy řady Apee141 61 54 10‑70 002‑0 a Bee 61 54 20‑70 508‑4, které byly modernizovány v ŽOS Trnava. Do vozů byl dosazen nový centrální zdroj energie (CZE), systém uzavřeného WC, malá klimatizace, 18žilový UIC kabel, elektropneumatická brzda s možností přemostění záchranné brzdy. Původní sedadla byla potažena novou látkou a rovněž byla vyměněna podlahová krytina. Vozy byly z původního zeleno–šedého laku přelakovány do červeno–šedého provedení obdobně jako vozy Ampz či Bmz.

Další modernizovaný osobní vůz 2. třídy řady Bdmtee 50 54 22‑44 246‑5 z DKV Brno, domovské stanice Brno hl. n., představila firma MOVO Plzeň. Vůz je vybaven novými sedáky, počet míst k sezení se snížil z 99 na 81. Ve voze byl vybudován také prostor pro přepravu jízdních kol.

Firma Lostr Louny vystavovala plošinový kloubový nákladní vůz pro ČD Cargo řady Sggrss 80' 31 54 498 0 031‑9. Vůz je vybaven třemi podvozky Y25 Lsd1 vlastní výroby Lostru Louny a je určen pro přepravu ISO kontejnerů.

Sekci vozidel městské hromadné dopravy zastupovala obousměrná nízkopodlažní tříčlánková asynchronní tramvaj LF3/2 rodiny Vario. Tramvaj vyrobila skupina Aliance TW Team, do které patří firmy Pragoimex, VKV Praha a Krnovské opravny a strojírny (KOS). Kompletace byla provedena, stejně jako u předchozích tramvají Vario, v Ústředních dílnách Dopravního podniku Ostrava. Vozidlo se skládá ze tří článků nesených čtyřmi podvozky s vypružením typu Komfort. Každé dvojkolí je poháněno vlastním podélně uloženým asynchronním motorem. Maximální rychlost tramvaje je 65 km/h, trakční výkon 720 kW. Délka skříně je 38 100 mm, výška podlahy je kombinovaná 860 / 350 mm. Počet míst k sezení 53, k stání 281, celkem tedy Vario přepraví 334 cestujících.

Veletrh Czech Raildays 2008 zůstal za očekáváním, protože pořadatelům se nepodařilo zajistit vystavení např. vícesystémové elektrické lokomotivy řady 380 (Škoda 109 E) výrobce Škoda Transportation či příměstské elektrické jednotky řady 575 pro Lietuvos geležinkeliai od domácí ostravské firmy Škoda Vagonka. Většina výrobců samozřejmě představí svá nejnovější vozidla až v září na berlínském veletrhu InnoTrans.

Text a foto Pavel Větříšek
Fotografie byly pořízeny 18. června 2008.

© SPŽ