Czech Raildays 2009Ve dnech 16. až 18. června 2009 přivítal komerční obvod železniční stanice Ostrava hlavní nádraží jubilejní 10. ročník veletrhu drážní techniky a služeb pro železniční a městskou kolejovou dopravu – Czech Raildays 2009. Z produkce hnacích vozidel byla k vidění nová, ale i rekonstruovaná vozidla elektrické a motorové trakce, osobní i nákladní vozy a rovněž jeden zástupce vozidel městské hromadné dopravy.
Společnost Siemens prezentovala ucelenou soupravu Viaggio
a domácí firma Škoda Transportation představila lokomotivu typu 109E.
Modernizovaného „brejlovce“ 753.757 pro ČD Cargo představilo CZ LOKO.
CZ LOKO představilo lokomotivu 742.701 pro dopravce Unipetrol Doprava.
Ovládací pult lokomotivy 742.701 včetně elektronického jízdního řádu.
Řídicí vůz ABfbrdtn795 pro ČD prezentovala firma Pars nova Šumperk.
ŽOS Vrútky představily osobní vozy Ampeer a WGmeer.
Vůz řady D upravený na dětský vůz pro Junior program Českých drah.
OOS představily prototyp nákladního vozu řady Rils-y.
LOSTR Louny prezentoval nákladní vůz Sggmrss 90´.
Jediný zástupce vozidel MHD - tramvaj Vario LF 2 +.

Největší pozornost bezesporu přitahoval exponát, který rovněž zaujímal největší část výstavní plochy. Firma Siemens prezentovala, obdobně jako na veletrhu InnoTrans 2008, jednotku Viaggio, která je u ÖBB provozována pod označením railjet. Jednotka se v základní sestavě skládá ze sedmi vozů, z nichž je jeden řídicí. Souprava je určena pro tažení, resp. sunutí lokomotivou rychlostí až 230 km/h. Toto uspořádání využívá výhod ucelených jednotek (aerodynamika, ucelený volně průchozí vnitřní prostor, společné energetické napájení, informační a diagnostické systémy) i vlaků sestavených ze samostatných vozů a lokomotivy (jednodušší údržba, variabilita, oddělení cestujících od zdrojů hluku a vibrací). Délka jednotky přes spřáhla je 185 800 mm, hmotnost jednotky je 352 t. Počet sedadel je ve třídě Premium – 16, First – 76 sedadel a Economy – 316 sedadel, celkem poskytuje jednotka 408 míst k sezení. Jednotka je v řazení 1. řídicí vůz Afmpz s třídou Premium a First, 2. vložený vůz Ampz třídy First, 3. vložený vůz ARbmpz třídy First s bistrem, 4. vložený vůz Bmpz třídy Economy, 5. vložený vůz Bmpz třídy Economy, 6. vložený vůz Bmpz třídy Economy a 7. koncový vůz Bmpz třídy Economy s dětským koutkem. Délka vozu je 26 500 mm, výška skříně je 4 050 mm, šířka skříně je 2 825 mm, výška podlahy nad temenem kolejnice je 1 250 mm. Vzdálenost otočných čepů je 19 000 mm, rozvor podvozku je 2 500 mm, průměr kol je 920 mm. Vozy jsou vybaveny podvozky typu SF 400 s elektropneumatickou kotoučovou brzdou se třemi kotouči na nápravě a elektromagnetickou kolejnicovou brzdou. Každý vůz má topný výkon 40 kW a chladící výkon 36 kW. Tlakotěsnost jednotky včetně přechodů odpovídá vyhlášce UIC 660.

Další zajímavý exponát představila tuzemská firma Škoda Transportation. Lokomotiva 380.001-8 byla vyrobena v rámci dvacetikusové série určené pro České dráhy. Třísystémová elektrická lokomotiva je určena pro napájecí systémy DC 3 kV, AC 25 kV, 50 Hz, AC 15 kV, 16,7 Hz. Mechanickou část lokomotivy vyrobila Škoda Transportation a elektrickou část dodala Škoda Electric. Trakční transformátor vyrobila společnost ABB Sécheron. Čtyři asynchronní trakční motory s vinutím zapojeným do dvojité hvězdy poskytují jmenovitý výkon 6 400 kW a umožňují lokomotivě dosáhnout maximální rychlost 200 km/h. Každá ze dvou měničových skříní obsahuje čtyři pulzní usměrňovače, pulzní měniče pro brzdu a čtyři trakční střídače. Trakční transformátor je přepínatelný pro systémy 25 kV a 15 kV. Při napájení stejnosměrným systémem jsou využívána sekundární trakční vinutí jako tlumivky vstupního filtru. Lokomotiva je vybavena systémy CRV, AVV, ETCS a je konstruována s ohledem na TSI. Uspořádání pojezdu je Bo’Bo’. Délka lokomotivy přes nárazníky je 18 000 mm, šířka skříně 3 080 mm a výška 4 275 mm. Výkon EDB při rekuperaci má hodnotu 6 963 kW. Maximální tažná síla je 274 kN, maximální brzdná síla 226 kN.

Firma CZ LOKO představila rekonstruovanou motorovou lokomotivu 753.757-4 určenou pro dopravce ČD Cargo. Lokomotiva je určena pro středně těžkou traťovou službu na tratích s rozchodem 1 435 mm a je vybavena spalovacím motorem Caterpillar 3512 B o výkonu 1 500 kW a trakčním alternátorem Siemens 1FC2 631-6B029Z. Přenos výkonu je elektrický střídavě-stejnosměrný (AC/DC). Maximální rychlost je 100 km/h, hmotnost vozidla je 72 t. Maximální tažná síla je 202 kN. Lokomotiva je vybavena elektronickou regulací přenosu výkonu a elektrodynamickou brzdou.
Druhým vystavovaným exponátem společnosti CZ LOKO byla motorová lokomotiva 742.701-2 určená pro dopravce Unipetrol Doprava. Lokomotiva vzniklá přestavbou ze stroje řady 740 je určena pro středně těžkou traťovou službu na tratích s rozchodem 1 435 mm a je vybavena spalovacím motorem Caterpillar 3508C o výkonu 1 000 kW. Tento motor splňuje emisní limity EU Stage IIIA (cyklus F). Spalovací motor pohání trakční alternátor Siemens 1FC2 631-6B029Z. Přenos výkonu je elektrický střídavě-stejnosměrný (AC/DC). Maximální rychlost je 100 km/h, hmotnost vozidla je 64 t. Uspořádání lokomotivy je kapotové s postranními ochozy a věžovou kabinou strojvedoucího splňující současné normy EU. Stanoviště strojvedoucího je vybaveno elektronickým jízdním řádem společnosti UniControls.

Společnost Pars nova Šumperk, člen skupiny Škoda Transportation, představil řídicí vůz 50 54 80-29 214-1 (dle starého označení 954.214) řady ABfbrdtn795 vzniklý přestavbou z poštovního vozu řady Postw. České dráhy již provozují celkem 8 vozidel řady 954 a 13 řídicích vozů s první třídou řady 954.2. V průběhu „výroby“ došlo k zavedení některých technických změn. Vystavovaný řídicí vůz má upraveno vedení ložiskové skříně a také instalován systém mazání okolků OK-02 firmy TriboTec.

ŽOS Vrútky představily klimatizovaný osobní vůz 1. třídy řady Ampeer 61 56 19-70 202-5 určený pro slovenského národního dopravce ZSSK. Vnitřní prostor vozu má dva nástupní prostory a oddíl pro cestující s velkoprostorovým uspořádáním, který je příčkou rozdělen na dvě části. V obou nástupních prostorech se nachází buňka WC s uzavřeným systémem. Nástupní prostor s ruční brzdou je vybaven odpadkovými koši na tříděný odpad. Vůz je vybaven podvozky SF 300-3S/MG s kotoučovou a magnetickou kolejnicovou brzdou. Maximální rychlost vozu je 160 km/h, hmotnost plně obsazeného vozu je 50 t. Interiér vozu poskytuje 54 míst k sezení. Délka vozu přes nárazníky je 26 400 mm, šířka vozu 2 825 mm a výška vozu od temene kolejnice je 4 050 mm. Nejmenší poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí je 150 m.
Druhý vystavovaný osobní vůz řady WGmeer 61 56 89-70 001-6 s bistro a tanečním oddílem vznikl rekonstrukcí vozu řady BRcm. Interiér vozu je rozdělen na nástupní prostor (s ruční brzdou), bistro oddíl, taneční oddíl a přechodovou chodbičku. Vstup do tanečního oddílu je řešen přes výkyvné dveře. V nástupním prostoru s ruční brzdou se nachází buňka WC s uzavřeným systémem a elektrický rozvaděč. Druhý nástupní prostor je vybaven skříní na šaty a zásoby pro bistro. Vůz je vybaven původními podvozky GP 200 s kotoučovou brzdou. Maximální rychlost vozu je 160 km/h, hmotnost prázdného vozu je 42 t. Délka vozu přes nárazníky je 26 400 mm, šířka vozu 2 825 mm a výška vozu od temene kolejnice je 4 050 mm. Nejmenší poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí je 150 m.

České dráhy představili dětský vůz 63 54 99-29 208-7, který vznikl přestavbou služebního vozu řady D v dílnách Ateco Praha. Vůz je určen pro prezentaci železnice v rámci Junior programu Českých drah. Grafické řešení skříně vozu zajistila společnost RailReklam. Návrh interiéru zabezpečila firma Lokki. Vnitřní prostor vozu byl doplněn stolečky, magnetickými tabulemi a řadou dalších interaktivních hraček. V čele vozu je skákací nafukovací matrace a stěny vozu jsou čalouněny. Původní oddíl pro vlakvedoucího je uzpůsoben jako šatna pro děti. Při pobytu ve stanici může být vůz napájen kabelem 400 V nebo 230 V. Vůz je určen pro cca 30 osob. Maximální rychlost vozu je 120 km/h, hmotnost vozu je 34 t. Délka vozu přes nárazníky je 23 236 mm, šířka skříně 3 110 mm, výška vozu od temene kolejnice je 3 858 mm. Osvětlení vozu je zářivkové a nouzové žárovkové. Vůz je bez vytápěcího zařízení.

Představen byl také osobní vůz 61 54 20-70 508-4 řady Bee240, jehož modernizaci provedly ŽOS Trnava. Vůz byl vybaven novým centrálním zdrojem energie (CZE), systémem uzavřeného WC, klimatizací KKJ 36 firmy Techklima, systémem regulace PMR, 18žilovým UIC kabelem dle vyhlášky UIC 558 a elektropneumatickou brzdou s možností přemostění záchranné brzdy. Společnost Regonik CZ dosadila do vozu jednotku KMR 301, která zabezpečuje nezávislou diagnostiku klimatizace a zjišťování polohy vozů pomocí GSM/GPS. Dálková diagnostika zahrnuje zjišťování aktuálního stavu regulace, ukládání záznamů, zasílání SMS při vzniku poruchy a zjišťování polohy vozu. Původní sedadla byla potažena novou látkou a rovněž byla vyměněna podlahová krytina. Vozy byly z původního zeleno–šedého barevného řešení přelakovány do červeno–šedého provedení, obdobně jako vozy Ampz či Bmz.

Ostravské opravny a strojírny vystavovaly prototyp nákladního vozu 3549 999-5 řady Rils-y, typu 9-212.7. Čtyřnápravový plošinový vůz s pohyblivým plachtovým krytem, s pevnými čelními stěnami a spouštěcími klanicemi vznikl konstrukční změnou vozu Res, typu 9-212.0. Maximální rychlost prázdného vozu je 120 km/h, loženého vozu 100 km/h. Maximální hmotnost na nápravu činí 20 t, ložná hmotnost je 54,6 t. Ložná délka je 18 648 mm, výška podlahy od temene kolejnice je 1 235 mm. Maximální šířka vozu je 3 011 mm, maximální výška 4 260 mm. Nejmenší poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí je 150 m. Vůz je vybaven 28 klanicemi a podvozky typu Y 25 Rs TP 1-307/88a nebo alternativně Y 25 Cs TP 4-139/80. Vůz je určen pro přepravu zboží loženého na paletách, rozměrnějšího kusového zboží, dlouhých předmětů, strojních, hutních, dřevařských a stavebních výrobků, které se převáží na plošinových vozech, ale je potřeba ochránit je před povětrnostními vlivy, poškozením, případně zcizením, pohyblivým krytem.

Společnost LOSTR Louny představila šestinápravový kontejnerový nákladní vůz 37 80 4961 117-1 řady Sggmrss 90´. Délka vozu před nárazníky je 29 590 mm, ložná délka 2 x 13 820 mm, ložná šířka 2 438 mm, ložná hmotnost 106 t. Vzdálenost otočných čepů je 2 x 12 025 mm. Průměr kol je 920 mm. Maximální rychlost vozu je 120 km/h. Vůz je osazen podvozky typu Y25 Ls(s)d1-K.

České dráhy představily nový korporátní nátěr svých hnacích i přípojných vozidel. Návrhem tohoto „firemního barevného kabátu“ bylo pověřeno Studio Najbrt. Při realizaci nátěru byly použity barevné odstíny modř nebeská, safírově modrá, světle šedá a umbra šedá. Na výstavě byl prezentován osobní vůz 1. třídy A149 51 54 19-41 055-7 DKV Plzeň, PJ Cheb. Vůz prošel v roce 2009 „modernizací“ ve firmě Janoza CZ. Tato „omlazovací kůra“ byla zaměřena na opravu elektroinstalace, povrchů stěn, polstrování sedaček, těsnění oken a WC. Nejen skříň vozu, ale rovněž interiér byl upraven dle nového designu Studia Najbrt. Korporátní nátěr hnacích vozidel společnosti České dráhy představoval stroj 163.257-9, který je dislokován v DKV Praha, PJ Děčín. Tato lokomotiva je první, na které bylo zkušebně realizováno unifikované barevné řešení hnacích vozidel ČD. Firemní nátěr hnacích vozidel dceřiné společnosti ČD Cargo představoval stroj 363.035-7 SOKV Ostrava. Návrh unifikovaného nátěru společnosti ČD Cargo rovněž připravilo Studio Najbrt. Při realizaci tohoto nátěru byly použity dva barevné odstíny, modř nebeská a safírově modrá.

Sekci vozidel městské hromadné dopravy zastupovala jednosměrná šestinápravová nízkopodlažní dvoučlánková tramvaj Vario LF2 +. Uspořádání pojezdu je Bo´Bo´Bo´. Délka tramvaje bez spřáhel je 22 600 mm, šířka skříně 2 480 mm. Instalovaný trakční výkon je 480 kW a umožňuje dosáhnout maximální rychlost 65 km/h. Minimální poloměr pojížděného oblouku je 18 m. Podíl nízké podlahy tramvaje činí 43 %. Hmotnost prázdné tramvaje je 30 t. Tramvaj poskytuje 50 míst k sezení s 2 nouzovými sedačkami, maximální počet stojících osob je 232.

Dále byly na výstavní ploše k vidění lokomotiva ÖBB 1216.226-1, která do Ostravy přivezla soupravu railjet. Společnost VUZ Praha vystavovala lokomotivu 124.601-6 a měřící vůz 55 54 89-71 001-5. Nákladní vozy společnosti ČD Cargo prezentoval vůz 21 54 4309 052-1 řady Laaps, dále vůz 21 54 4307 019-2 řady Laails 142.1 a 31 54 0675 038-2 řady Talls 401.8. Chybět nemohl ani tradiční návštěvník veletrhu Czech Raildays – elektrický veterán Českých drah, „bobina“ E 499.004.

Jubilejní 10. ročník výstavy Czech Raildays 2009 potěšil návštěvníky představením moderních kolejových vozidel. Především jednotkou Viaggio firmy Siemens a třísystémovou elektrickou lokomotivou typu 109E tuzemské firmy Škoda Transportation.

Text a foto Pavel Větříšek
Fotografie byly pořízeny 18. června 2009.

Unifikovaný interiér vozu A149, který navrhlo Studio Najbrt. Interiér dětského vozu vybavený nafukovacími matracemi.

© SPŽ