Lokomotivy na vlečkách ve Žďáru nad Sázavou
 
Ve Žďáru nad Sázavou jsou dvě významnější vlečky, které disponovaly, resp. disponují svojí vlastní lokomotivou. Zatímco první, vedoucí do areálu zdejšího sila, velkým provozem neoplývala a v současnosti už ani vlastní lokomotivu nemá, druhá do strojírenského podniku ŽĎAS využívá několik vlastních lokomotiv a ani provoz na ní není zanedbatelný. Na podzim letošního roku zde navíc došlo k zásadní změně lokomotivního parku, kdy čtyřnápravovou lokomotivu zajišťující hlavní část posunu v podniku nahradila dvounápravová na stejném postu.

Výstavba strojírenského podniku ŽĎAS Žďár nad Sázavou byla zahájena 1. 12. 1949, výroba pak započala 27. srpna 1951. Vlastní lokomotivy pro obsluhu rozrůstajícího se závodu se ale ŽĎAS dočkal až v roce 1961,
709.508-6 odstavená 26. 10. 2018 před remízou vlečky ŽĎAS je nejnovějším přírustkem firmy a nyní zastává většinu posunu v areálu podniku.
kdy byl závodové dopravě dodán stroj T 211.0846. Tato lokomotiva je v roce 1989 remotorizována a ke dni 8. 3. 1989 přeznačena na T 211.1694. Druhou lokomotivou v pořadí je „rosnička“ T 334.0593, která je dodána do ŽĎASu dne 29. 3. 1965. A třetím strojem z produkce ČKD Praha, který dorazil na místní vlečku, je lokomotiva T 448.0621, která je dodána dne 17. 3. 1978. Hlavní pracovní náplní lokomotiv je posun po areálu podniku, kde jsou přepravovány především plošinové vozy s kovovými výrobky závodu, a dále posun s ucelenými soupravami vozů s uhlím ze severočeských dolů, které je určeno pro podnikovou teplárnu. Napojení vlečky je přímo ve stanici Žďár nad Sázavou, přístavbu vozů zajišťovaly postupně ČSD, poté ČD a v současnosti ČD Cargo. V roce 1992 je podnik privatizován a stává se akciovou společností.
Lokomotiva T 448.0621 (740.621-8) projde v roce 1995 hlavní opravou v ŽOS Nymburk, kde obdrží zajímavý lak v červeném provedení se žlutými proužky po celém obvodu lokomotivní skříně. Hlavní oprava je prováděná od jara roku 1995 a lokomotiva se vrací na vlečku 24. 8. 1995.
Od začátku roku 1996 je železniční doprava odčleněna od hlavního podniku ŽĎAS a provoz včetně všech lokomotiv přebírá firma UNITRANS-Z Žďár nad Sázavou (od roku 2006 Brno), která tuto vlečku provozuje až do poloviny roku 2004. Stroje T 211.1694 a T 334.0593 jsou rozřezány pravděpodobně během roku 1998. Rám z „rosničky“ poslouží k rekonstrukci na posunovadlo MPZ 40M.004, které bylo zhotoveno v podniku ČMKS-JLS JIHLAVA a v současnosti je označeno jako MPZ 40M.005.
Jako záložní stroj se v květnu roku 2000 dostává do Žďáru nad Sázavou 702.024 (T 212.0024), která byla dodána z výroby 10. 10. 1968 ČSD do LD Liberec. Od ČSD je prodána k 6. 1. 1990 společnosti BVV BRNO. BVV přenechává lokomotivu na konci 90. let 20. století firmě UNITRANS-Z, která ji až do roku 2003 nasazuje na vlečce ŽĎASu. V roce 2003 ji odkupuje podnik OZ-KOVEX Tlmače, který ji po opravě prodává do sladoven Lycos Trnava.
V roce 2002 vstupuje do ŽĎASu strategický partner Železiarne Podbrezová. Tato firma chce provozovat vlečku v podniku ŽĎAS opět pod vlastními křídly. Společnost UNITRANS-Z tedy nabízí stroj 740.621 k zpětnému odkoupení, ovšem majiteli závodu se zdá cena příliš vysoká a lokomotivu nakonec neodkoupí. „Bangláda“ 740.621 je zatím využívána k posunu na vlečce, ovšem v první polovině roku 2004 je prodána od společnosti UNITRANS-Z k Lokotrans servisu Brno. S Lokotrans servisem začíná dlouhodobá spolupráce i ze strany ŽĎASu. Již v roce 2003 je do ŽĎASu koupena od Lokotrans servisu lokomotiva 701.828, původem ze ZZN Ivančice. S ní je počítáno jako se záložní pro „bangládu“. Stroj 740.621 je nahrazen v dubnu 2004 lokomotivou 740.892 (T 448.0892), která je zakoupena přes firmu ZOS Zvolen. Původním působištěm tohoto stroje byly Železárny Hrádek u Rokycan. V roce 2004 je také definitivně ukončena spolupráce s firmou UNITRANS-Z.
K dalšímu přírůstku do lokomotivního parku strojíren ŽĎAS dochází 21. 12. 2010, kdy je opět od Lokotrans servisu Brno zakoupen akumulátorový stroj 199.001, původně vyrobený pro přerovské depo a následně odstavený z provozu u ČD. 199.001 je využívána v pracovní dny pro návoz a odvoz výrobků z jedné z hal, kde činily problémy exhalace z dieselového motoru lokomotivy řady 740.
V roce 2016 je ŽĎAS opět prodáván, od Železiarní Podbrezová přechází k novému majiteli, kterým je čínská společnost CEFC Group (Europe) Company. Ta od srpna 2016 přebírá strojírny včetně železničního provozu. V průběhu roku 2016 je plánováno přistavit do hlavní opravy lokomotivu 740.892. S opravou se společnost ŽĎAS obrátila na Lokotrans servis Brno. Ze strany Lokotrans servisu byla nabídnuta možnost odzkoušet si stroj 709.533 na žďárské vlečce. Nabídka byla přijata a tak tento „Mercedes“ působil od 31. 1. 2017 do 10. 3. 2017 ve ŽĎASu a na lokomotivě se zaškolil kompletně personál vlečky. Zde jsou s lokomotivou velice spokojeni a tak dojde ještě k druhému nasazení na této vlečce v období od 12. 10. 2017 do 6. 2. 2018, kdy lokomotiva projde náročnými testy. Lokomotiva se zde osvědčila a vedení podniku svolilo k výměně lokomotivní řady 740 za 709, které se uskutečnilo ke dni 27. 9. 2018. Do ŽĎASu byla za stroj 740.892 dodána Lokotrans servisem lokomotiva 709.508-6 (T 239.1008) původem z podniku ArcelorMittal Ostrava, která prošla ještě v majetku CZ LOKO opravou a nalakováním ve firmě Legios Nymburk. Zajímavostí tohoto stroje je vedení dvojkolí pomocí ojniček, nikoli kyvných ramen, jak je u lokomotiv z produkce ČKD Praha zvykem. Toto uložení bylo použito pouze u první série lokomotivní řady T 239 u čísel 001 - 014. Personálem obsluhujícím lokomotivu jsou jízdní vlastnosti stroje s tímto uložením hodnoceny jako lepší, než na zkoušeném stroji T 239.1033, jež tam byl předtím zapůjčen.

Druhá vlečka, která vychází z železniční stanice Žďár nad Sázavou, je několik stovek metrů dlouhá a míří do areálu zdejšího sila. Původně patřila pod ZZN (ZZNP) Brno, silo Žďár nad Sázavou. Později bylo silo osamostatněno jako ZZN Žďár nad Sázavou a posledním majitelem je Agropodnik Velké Meziříčí, silo Žďár nad Sázavou. 15. 5. 1973 sem byla dodána lokomotiva T 212.1541, 4. 12. 1995 pak přeznačena na 703.541-3. Tu ale postihla havárie motoru a pro vysoké náklady na opravu byla v roce 2016 prodána Lokotrans servisu Brno. Ten lokomotivu opravil a provozuje ji pro vlastní potřebu.

Text a neoznačené snímky Lubomír Podlaha, spolupráce Daniel Brabenec


Fotoalbum:  ŽĎAS Žďár nad Sázavou 199   709.5   740.5   701.5  
740.621-8 na snímku z 17. 8. 2001 je zachycena poblíž remízy ŽĎAS. Provozovatelem lokomotivy byla firma UNITRANS-Z
(foto Pavel Vaněk).
199.001-9 pózuje 26. 10. 2018 poblíž haly, kterou ve ŽĎASu obsluhuje
701.828-6 jako záložní stroj vlečky u remízy ve ŽĎASu spolu s lokomotivou 709.508-6.
 
 
703.541-3 odstavená na vlečce sila ve Žďáru na Sázavou 9. 12. 2008
 
© SPŽ 2023