Síť Ostravsko-karvinských vleček OKD, Dopravy

Vysvětlivky:

Tratě:

- ČD
- OKD, Doprava
- ostatní (VÍTKOVICE, Nová huť)


1 - Uhelná služba koksovny Svoboda
2 - Stachanov
3 - Ostrava Hrušov
4 - Zárubek
5 - Teplotechna
6 - Bastro
7 - Mk Jan Maria
8 - Salma odb
9 - Orlová - nádraží Poruba
10 - Mk Fučík 3
11 - Mk Koksovna ČSA
12 - Mk ČSA
13 - Darkov
14 - Mk Důl František
15 - Odb Stonava
Mk = manipulační kolejiště© SPŽ