SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Leden 2008

Hector Rail zahájil přepravy Švédsko - Německo
Na počátku loňského roku podepsal švédský dopravce Hector Rail smlouvu na provozování přímých nákladních vlaků s kontejnery, výměnnými nástavbami či návěsy mezi Švédskem a Německem. Objednatelem je nizozemská logistická společnost Van Dieren Maritime. Pro spuštění tohoto projektu si Hector Rail v únoru 2007 objednal u firmy Bombardier Transportation 10 kusů dvousystémových elektrických lokomotiv typu TRAXX F140 AC (pro napájecí systémy 25 kV, 50 Hz a 15 kV, 16,7 Hz) s opcí na dalších 10 kusů. Tyto stroje jsou shodné se stroji řady 185.2 vyráběnými pro Railion a u Hector Rail jsou označeny řadou 241.
První lokomotiva 241.001 byla dodána v srpnu 2007 a vzápětí absolvovala zkušební jízdy v Dánsku a následně ve Švédsku pro schválení tohoto typu v obou státech. Po schválení typu se tak jedná o první lokomotivu, která vyhovuje požadavkům infrastruktury ve Švédsku, Dánsku a Německu zároveň.
Lokomotivou 241.002 se pak stal stroj původně označený 185.568. Tato lokomotiva byla vyrobena již v roce 2006 a původně ji výrobce používal pro zkušební účely, především pro testy zabezpečovacího systému ETCS. V druhé polovně roku 2007 byla lokomotiva upravena na běžné provedení řady 185.2, resp. 241, opatřena nátěrem Hector Rail a posléze předána novému vlastníkovi. Zbývajících osm lokomotiv řady 241 bude dodáno do konce roku 2008.
Zamýšlený provoz intermodálních vlaků mezi Švédskem a Německem s využitím lokomotiv řady 241 byl zahájen na počátku ledna 2008. Vůbec první vlak byl ze švédského Norrköpingu do stanice Herne (kontejnerový terminál CTH) v Porúří vypraven 4. ledna. Od uvedeného data je v této relaci vedeno 5 párů vlaků týdně. Od září by pak měly být do Německa vypravovány vlaky v další relaci, konkrétně ze švédského přístavního terminálu Västerås.
Na snímku z 8. ledna 2008 je zachycena lokomotiva 241.001-5 „Kenobi“ v čele uvedeného vlaku u výhybny Lernacken po opuštění mostu mezi umělým ostrovem Peberholm a pevninou. Právě tímto mostem a návazným podmořským tunelem zdolává vlak úžinu Öresund mezi Dánskem a Švédskem.
Text Petr Štefek, foto Hector Rail
 
 
 
 
28. 5. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3