SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Šestá lokomotiva EffiShunter 1600 pro Fennia Rail
Finský soukromý nákladní dopravce Fennia Rail si objednal u společnosti CZ LOKO postupně ve dvou etapách 5 modernizovaných lokomotiv typu EffiShunter 1600 (viz Další dva rekonstruovaní „čmeláci“ pro Fennia Rail). V závěru roku 2019 byla díky vzrůstajícím přepravám tohoto dopravce objednána v pořadí šestá lokomotiva stejného typu. Vyrobena byla v závodě v České Třebové a u výrobce obdržela označení 774.722. Ve Finsku u svého majitele pak bude jezdit s označením 92 10 2102 106-5.
Dokončení výroby včetně potřebných zkoušek je naplánováno do konce září 2020, včetně expedice na Slovensko do Hanisky při Košiciach, kde dojde k převázání na široký rozchod. Spolu s ní bude odvezena i další širokorozchodná lokomotiva stejného typu - stroj 774.718 pro ukrajinský ArcelorMittal (viz Modernizované lokomotivy řady 774.71 pro ArcelorMittal Kryvyj Rih). Zatímco 774.718 čeká cesta pouze po ukrajinském území, 774.722 bude pokračovat v nákladních vlacích dále do Finska.
Zkušební jízdy 774.722 byly zahájeny počátkem září 2020 a to nejprve v okolí Jihlavy, kam byla převezena spolu s 774.718. V půlce září pak pokračovaly i v České Třebové a na přilehlých tratích. Při přípravě na jednu z těchto zkušebních jízd jsou u areálu CZ LOKO v Jihlavě zachyceny na vlečkové koleji 774.722 spolu s 774.718. Zatímco 774.722 už má z výroby dosazeno automatické spřáhlo Unilink, umožňující spojení s klasickým svěšovacím ústrojím, 774.718 má stále namontovány provizorně nárazníky a šroubovku, aby mohla být pro účely přeprav spojována s ostatními lokomotivami. Obě lokomotivy mají také při provozu na českém území normálněrozchodné podvozky, které budou v Hanisce převázány na širokorozchodné (rozchod 1524 mm pro Finsko a 1520 mm pro Ukrajinu).
Text a foto Daniel Brabenec
Effishunter 1000 pro italského dopravce EVM Rail
Výroba lokomotiv Effishunter 1000 českého výrobce CZ LOKO pro zahraniční odběratele naplno pokračuje i v druhé polovině roku 2020. Dalším ze zákazníků této společnosti se stal italský dopravce EVM Rail, který si v květnu 2020 objednal výrobu jedné lokomotivy řady 744.1 s případnou opcí na další stejnou lokomotivu. Předání zákazníkovi je plánováno na říjen letošního roku, dokončena však bude již během září 2020. Lokomotiva, u výrobce označená jako 744.131, nebude dopravcem zakoupena přímo, financována bude pomocí leasingové společnosti Alba Leasing Milano. Finální montáž tohoto stroje probíhá stejně jak u většiny vozidel řady 744.1 v jihlavském závodě CZ LOKO. Během září 2020 jsou plánovány k předání zákazníkovi v Itálii i další dvě lokomotivy stejné řady - 744.015 (744.129) a 744.016 (744.130) pro FNM (viz Lokomotivy řady 744.1 pro italskou společnost FNM).
EVM Rail s provozním sídlem ve Veroně je začínající italský dopravce, založený na počátku tohoto roku v rámci skupiny Etea. Postupně od května 2020 začíná rozjíždět železniční nákladní dopravu s cílem plného provozu včetně vyškoleného personálu do podzimu tohoto roku. Působit bude především v severní Itálii a k podnikání plánuje využívat moderní dieselové a elektrické lokomotivy (ty si pronajímá prozatím od společnosti MRCE). Samotná skupina Etea podniká v zemědělské a potravinářské výrobě, energetice a strojírenství s působností kromě Itálie v dalších šesti zemích Evropy.
Na fotografii z konce srpna 2020 je zachycena již zkompletovaná lokomotiva 744.131 (v Itálii bude později přeznačena na 744.017) v areálu CZ LOKO v Jihlavě před dokončením oživování a následnými zkouškami. Za ní stojí jeden z modernizovaných strojů řady 742.71 pro ČD Cargo, určený také k předání do konce září 2020.
Text a foto Daniel Brabenec
Modernizované lokomotivy řady 774.71 pro ArcelorMittal Kryvyj Rih
Především do zemí bývalého Sovětského svazu putovaly stovky lokomotiv řady ČME3 z pražské lokomotivky ČKD. Po roce 1990 se v některých postsovětských zemích začalo také s modernizacemi těchto lokomotiv v různém rozsahu provedených zásahů. Jedním z těchto států byla i Ukrajina, kde CZ LOKO ve spolupráci s TRZ Poltava rekonstruovalo v roce 2007 jednoho „čmeláka“ se zachováním původního rámu a pojezdu a s novostavbou kabiny a kapot. Původní motor ČKD K6S 310 DR byl nahrazen motorem Caterpillar a lokomotiva byla přeznačena na ČME3P-1744. Pokračování modernizací pak ztroskotalo na nedostaku peněz na straně Ukrajinských železnic. V roce 2013 realizovaly podobnou modernizaci ŽOS Zvolen, kdy bylo v první etapě rozjednáno 6 lokomotiv, tato akce však skončila ze stejných příčin.
Jiná situace však nastala v sektoru privátních průmyslových drah, kde převážnou část lokomotivního parku tvořily stroje ruské provenience. Zhoršené vztahy s Ruskem nutí při obnově vozového parku hledat výrobce v jiných zemích. Také díky tomu se povedlo v červenci 2019 podepsat společnosti CZ LOKO smlouvu na dodávku čtyř modernizovaných lokomotiv pro ukrajinskou ocelárnu ArcelorMittal Kryvyj Rih (AMKR, v ruštině je toto město známé jako Krivoj Rog), s termínem dodání v druhé polovině roku 2020. Jednání s AMKR přitom zahájilo CZ LOKO již na výstavě RailExpo 2018. Kromě modernizací lokomotiv ČME3 bylo jednáno i o rekonstrukcích TME2, s možností celkové realizace v Česku nebo až 50% lokalizací výroby na Ukrajinu. Financování všech strojů 774.71 zajistí ukrajinská společnost OTP Lizynh. Nasazeny budou v průmyslovém komplexu AMKR, zahrnujícím jak železnorudné doly, tak závody na zpracování a výrobu železa a oceli.
Finální montáž lokomotiv probíhá v závodě CZ LOKO v České Třebové a v číslování výrobce obdržely označení 774.718 - 721. V širokorozchodné verzi (pro rozchod 1524 mm) již byl tento typ lokomotiv exportován do Finska (viz Lokomotivy 774.71 pro finského dopravce Fennia Rail), který již vlastní 5 těchto strojů a šestý s označením 774.722 se pro něj v současnosti dokončuje. Na rozdíl od zatím vyrobených lokomotiv řady 744.71 jsou stroje pro AMKR vybaveny na přání zákazníka podvozky s uložením pomocí závěsek, s nápravami o rozchodu 1520 mm. Také byl zastavěn slabší spalovací motor Caterpillar 3508C o výkonu 1000 kW (zbývající lokomotivy jsou osazeny motorem o výkonu 1550 kW). Jejich celková hmotnost je zvýšena na 123 t, obě čela jsou opatřena automatickým spřáhlem SA3.
24. 8. 2020 byla první dokončená lokomotiva 774.718 převezena z České Třebové do Velimi, aby během týdne absolvovala předepsaný zkušební program v ZC VUZ, související zejména s její zvýšenou hmotností. Po příjezdu do železniční stanice Velim čekal lokomotivu přesun do zkušebního centra. Ještě na spojovací vlečkové koleji, kde je lokomotiva na fotografii zachycena, proběhla první část zkoušek - měření EMC. Kvůli převozu a zkouškám je lokomotiva dočasně usazena na normálněrozchodných podvozcích a je vybavena standardní šroubovkou a nárazníky.
Text Daniel Brabenec, foto Jan Kudlička
Lokomotivy řady 744.1 pro italskou společnost FNM
Lokomotivy typu EffiShunter 1000 CZ LOKO našly v Itálii uplatnění u dalšího zákazníka. V roce 2019 společnost FNM vypsala výběrové řízení na nákup nových dieselových lokomotiv a počátkem listopadu 2019 oznámila, že jeho vítězem se stalo CZ LOKO s lokomotivami řady 744.1 (v Itálii řada 744). Předmětem smlouvy je nákup 4 lokomotiv s termínem dodání do konce roku 2020. Určeny jsou pro dceřinou společnost Trenord, která je osobním dopravcem v regionu Lombardie. Nasazeny budou na posun se soupravami v železničních stanicích a jako operativní záchranná vozidla pro stahování neprovozních vlaků z trati.
Společnost FNM zaštiťuje veřejnou osobní dopravu v celém regionu Lombardie v severní Itálii (především v aglomeraci Milána). Samospráva Lombardie je také majoritním vlastníkem společnosti. V železniční dopravě patří FNM dvě nejdůležitější dceřiné společnosti - FERROVIENORD (správce infrastruktury a řízení provozu) a Trenord (osobní železniční dopravce). Trenord je pak společným podnikem Trenitalie a skupiny FNM, ve kterém mají obě společnosti 50% podíl. Založen byl v roce 2011 a zajišťuje osobní veřejnou dopravu na 48 regionálních a 11 příměstských linkách a expresní spojení mezi mezinárodním letištěm Malpensa včetně přilehlého logistického centra a hlavními železničními stanicemi Milána. U nás je společnost FNM známa pod jedním z dřívějších názvů Ferovie Nord Milano, u které působily české lokomotivy řady 163 (v Itálii řada E 630) ze Škody Plzeň (viz Návrat elektrických lokomotiv Škoda typu 99E2 do ČR) a rekonstruovaní „brejlovci“ z ČMKS/CZ LOKO (viz Zkoušky lokomotiv řady D 753.7 na ŽZO v Cerhenicích). Nákladní doprava byla převedena z FNM do společnosti DB Schenker, dnes DB Cargo Italia, ve které má FNM 40% podíl, stejně jako v dalších italských společnostech (FuoriMuro (49%), Locoitalia (51%) a Malpensa Intermodale (100%)).
Výroba lokomotiv byla zahájena v roce 2020, konečná montáž první z nich probíhá v závodě v České Třebové, zbývajících tří v Jihlavě. U výrobce jsou označeny jako 744.129, 130, 133 a 138. V současnosti jsou dokončovány první dvě, které by měly být v Itálii přeznačeny na 744.015 a 016. Z výroby jsou vybaveny italským zabezpečovačem BL3, FNM u nich uvažuje do roku 2023 s montáží ETCS. Předchozím odběratelem lokomotiv řady 744 v Itálii byla společnost Tper, zajišťující také veřejnou dopravu, ale v regionu Emilia-Romagna (viz Další EffiShuntery 1000 pro společnosti italského dopravního svazu Tper).
Na snímku z 26. 8. 2020 je zachycen stroj 744.130 během zkušební jízdy z Jihlavy do Havlíčkova Brodu v mezistaničním úseku Šlapanov - Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec
Transfesa odebírá nové autovozy Laaers pro rozchod 1435/1668 mm
Již na veletrhu InnoTrans v roce 2018 představila společnost Greenbrier Europe nový vůz pro přepravu osobních automobilů řady Laaers (typ L07A) z produkce své vagonky Wagony Świdnica. Dodávka celkem 100 kusů těchto novostaveb pro španělskou společnost Transportes Ferroviarios Especiales (známá spíše pod akronymem Transfesa) se však kvůli zdlouhavému schvalovacímu procesu značně zpozdila a tak první vozy začínají být dodávány až v srpnu 2020. Prvních 36 vozů má být dle přání zákazníka dodáno do českého Nymburka, takže prvním nákladem budou zřejmě vozy Škoda z mladoboleslavské automobilky.
Patrové vozy typu L07A řady Laaers jsou kloubové a skládají se ze dvou dvounápravových částí spojených pevnou spojkou. Celková délka jednoho vozu je 31 metrů, hmotnost prázdného vozu činí 34 tun, přičemž na něj lze naložit automobily o celkové hmotnosti rovněž 34 tun (tj. po 17 tunách do každého patra). V loženém stavu mohou být vozy provozovány rychlostí 100 km/h, prázdné až 120 km/h. Vozy jsou určeny pro provoz jak na normálním rozchodu 1435 mm, tak na iberském rozchodu 1668 mm, přičemž změna se provádí výměnou dvojkolí.
Snímek pořízený 14. srpna 2020 při odjezdu první várky vozů z výchozí stanice Świdnica Przedmieście zachycuje vůz 25 80 4363 193-0 D-TRFSA. Z důvodu překročeného normativu délky musel být 18vozový vlak přepraven lokomotivou S200-249 SKPL Cargo v úseku do žst. Kamieniec Ząbkowicki rozdělený na dvě části. Dále přes pohraniční stanici Międzylesie, kde proběhl přepřah na lokomotivu 162.120 Regiojet, až do cílového bodu Nymburk vjezdové nádraží už jel kompletní vlak o celkové délce 558 metrů (bez délky lokomotivy).
Text Petr Štefek, foto Paweł Kowalczyk
Modernizované lokomotivy řady 742.71 pro CER Cargo
Problémy s údržbou, nedostatkem náhradních dílů a stále se snižujícím počtem externích opraven, kam by mohly být lokomotivy řady 742 přistavovány do vyšších stupňů oprav (včetně oprav spalovacích motorů), vedly společnost ČD Cargo jako největšího provozovatele těchto lokomotiv k vypsání výběrového řízení na jejich modernizaci. K jeho vyhlášení došlo v dubnu 2018 a koncem října 2018 byla podepsána smlouva na dodávku 30 + 20 modernizovaných lokomotiv inovované řady 742.71 s vítězem soutěže - společností CZ LOKO. V druhé polovině roku 2019 se pro nákup dvou stejných lokomotiv rozhodla i společnost CER Cargo, resp. její slovenská pobočka CER Slovakia, hledající vhodné lokomotivy pro provoz se schválením v zemích střední Evropy a Chorvatsku.
Finální montáž lokomotiv pro CER byla zahájena na počátku tohoto roku v závodě CZ LOKO v České Třebové. Lokomotivám ČD Cargo bylo přiděleno označení 742.711 - 760, lokomotivy pro CER na ně číselně navazují s pořadovými čísly 742.761 a 742.762. Přednostně by měly být oba stroje nasazovány na přepravy transformátorů z Chorvatska do zemí střední Evropy s tím, že by vlak vezly v celé trase bez nutnosti přepřahu. Proto byla součástí zadání i montáž potřebných vlakových zabezpečovačů.
Technickým řešením odpovídají „CERky“ strojům pro ČD Cargo. Na původní upravený rám a pojezdovou část je usazena nová věžová kabina a snížené představky, pod kterými je umístěno nové strojní vybavení. Pohonnou jednotku tvoří spalovací motor Caterpillar 3508C o jmenovitém výkonu 1 000 kW ve spojení s trakčním alternátorem Siemens 1FC2 560-6, z kterého jsou po usměrnění napájeny 4 původní DC trakční motory. Kromě pneumatické brzdy je nově lokomotiva vybavena i brzdou elektrodynamickou o výkonu 970 kW. Maximální rychlost lokomotivy je 100 km/h, hmotnost 70 t, maximální tažná síla 204 kN. Vybaveny jsou zabezpečovačem Altpro (Indusi) a Mirel VZ1 (na rozdíl od strojů ČD není součástí dodávky palubní část zabezpečovače ETCS).
Pokračování oživovacích prací na stroji 742.761 bylo naplánováno do závodu CZ LOKO v Jihlavě, kam se lokomotiva také po absolvování zkušebních jízd v České Třebové v druhé polovině července 2020 přesunula. Fotografie z 21. 7. 2020 zachycuje tento stroj ještě za silného deště při zajíždění do obvodu depa a následně areálu CZ LOKO v Jihlavě. Po dokončení pak v nejbližší době čeká obě lokomotivy společnosti CER schvalování na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku.
Text a foto Daniel Brabenec
Změny u litevského státního dopravce Lietuvos geležinkeliai
Stejně jako jiné země Evropské unie začala také Litva řešit v souladu s železničními balíčky změnu organizační struktury Litevských železnic. V roce 2018 bylo u litevského státního dopravce Lietuvos geležinkeliai (LG, v překladu Litevské železnice) rozhodnuto přejít na holdingové uspořádání podniku. K samotné realizaci změn ale došlo až v průběhu roku 2019. Lietuvos geležinkeliai jsou nadále plně vlastněné státem jako holdingová akciová společnost, vytvořily však několik dceřiných společností, ve kterých zůstávají 100% vlastníkem. Kromě hlavních odvětví, jako je osobní doprava, nákladní doprava a infrastruktura, mají LG podíl i v dalších společnostech, zabývajících se opravárenstvím a jinými souvisejícími činnostmi.
Jako první vzniká k 1. 1. 2020 společnost LG Cargo, do které jsou postupně převáděny činnosti a vozový park nákladní dopravy. Další v pořadí je založena k 28. 2. 2019 LG Keleiviams, zabývající se osobní dopravou. Jako poslední je 28. 6. 2020 zapsána do obchodního rejstříku společnost Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, vystupující jako nový správce infrastruktury litevských železnic.
V červenci 2020, kdy si LG připomenuly 101. výročí vzniku, představil státní dopravce další změny v korporátní identitě společnosti. Všem třem hlavním dceřiným společnostem je změněn název a mění se i používaná značka a logo. Místo zkratky LG je nově použita zkratka LTG, kde LT reprezentuje název státu Litva, G pak jako u původního označení znamená železnice. Název firmy Lietuvos geležinkeliai ale zůstává zachován. Dceřiným společnostem jsou pak jako rozlišovací znak přiděleny i barvy litevské trikolory - červená, žlutá a zelená. Součástí loga je především symbol šipky, který má znázorňovat pokrok a rozvoj. Nová korporátní identita se postupně projeví nejen na kolejových vozidlech, ale také na budovách a ostatní drážní infrastruktuře.
Osobnímu dopravci je přidělena červená barva a jeho název se mění z LG Keleiviams na LTG Link. Zelená barva pak připadla správci infrastruktury Lietuvos geležinkelių infrastruktūra, který od července 2020 vystupuje pod názvem LTG Infra. LG Cargo, po změně názvu LTG Cargo, používá jako dominantní žlutou barvu. Ta bude v nejbližší době aplikována především na stroje Siemens ER20, které se v současnosti podrobují hlavním opravám. Zároveň byla v červenci 2020 založena i dceřiná společnost LTG Cargo Polska, mající za cíl podnikání v nákladní dopravě na polské síti.
Horní snímek přibližuje podobu motorové jednotky 730ML-007 (výroba 2016 PESA Bydgoszcz, Polsko) v novém barevném provedení s červenou barvou společnosti LTG Link a novými logy. Na dolní fotografii je zachycena lokomotiva ER20-029 ve žlutém provedení v barvách LTG Cargo a za ní kolejový jeřáb LTG Infra se zeleným pruhem dokládající příslušnost k této dceřiné společnosti Litevských železnic. Obě fotografie byly pořízeny ve Vilniusu, kde se uskutečnila 3. 7. 2020 tisková konference a prezentace změn u Lietuvos geležinkeliai, doprovázená výstavou vybraných kolejových vozidel.
Text Daniel Brabenec, foto Robertas Šalčiūnas
Zkušební provoz jednotek ED250 PKPIC na síti Správy železnic
Od pondělí 29. června je možné na stejnosměrné části sítě Správy železnic potkat elektrickou jednotku ED250-001 polského dopravce PKP Intercity, která ve zkušebním provozu bez cestujících najíždí předepsaných 12 500 km, které jsou podmínkou pro schválení typu v České republice. Zkoušky si objednal výrobce jednotek Alstom u společnosti ČMŽO -elektronika a dopravcem jsou České dráhy. Denně jednotka vyjíždí z Bohumína do Nedakonic, následně pokračuje přes Přerov a Olomouc do Chocně, vrací se zpět do Brodku u Přerova a znovu do Chocně. Z Chocně jezdívá zpět do Nedakonic a Bohumína. Uvedená trasa se ovšem může operativně měnit. Na síti Správy železnic bude možné spatřit sedmivozovou jednotku řady ED250 minimálně do pondělí 6. července.
Na snímku z 2. července je zachycena jednotka ED250-001 na vlaku Nex 94703 ve stanici Česká Třebová při cestě z Chocně do Brodku u Přerova.
Text a foto Jiří Konečný
Další EffiShuntery 1000 pro společnosti italského dopravního svazu Tper
Pět lokomotiv EffiShunter 1000 vyrobených v první polovině roku 2020 pro Mercitalia Rail a tímto dopravcem z finančních důvodů nakonec neodebraných CZ LOKO následně prodalo jiným provozovatelům železniční dopravy v Itálii. Dvě již dokončené a odzkoušené lokomotivy zakoupila společnost Sangritana (viz Dva stroje Effishunter 1000 pro dopravce Sangritana), zbývající tři nakonec získal italský dopravní svaz TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) pro podniky, ve kterých má podíl. Dva stroje nesoucí označení 744.117 a 119 budou nasazovány u osobního dopravce Trenitalia Tper, 744.118 poputuje ke společnosti Dinazzano PO, která již dvě stejné lokomotivy dodané v loňském roce provozuje (viz Lokomotivy řady 744.1 pro italské dopravce Dinazzano PO a Rail Traction Company).
Společnost Trenitalia Tper byla založena 1. 1. 2020 a má na starosti regionální železniční dopravu v celém regionu Emilia-Romagna. Vznikla jako společný podnik dvou železničních společností z oblasti - Trenitalia v něm má podíl 70 % (dopravce na síti RFI) a TPER 30 % (dopravce na síti FER). Samotný svaz TPER vznikl 1. 2. 2012 sloučením autobusového dopravce ATC (poboček z Bologny a Ferrary) a FER - místní regionální železniční společnosti. Jeho úkolem se stalo provozování osobní veřejné dopravy v regionu Emilia-Romagna. Nová společnost Trenitalia Tper byla pověřena zajišťováním osobní železniční dopravy v regionu na dobu 15 let s možností prodloužení na 22 let.
Zatímco lokomotivy 744.115 a 116 zůstaly stříbrné a změna vnějšího designu podle přání nového majitele se kromě nástřiku krytů zábradlí vyřešila polepy, lokomotivy 744.117 - 119 již také dokončované v barvách Mercitalia Rail čekalo přelakování větších celků, což u již smontovaných lokomotiv přineslo nemálo komplikací. Stroj 744.118 prošel změnou barevného řešení v závodě CZ LOKO v České Třebové, lokomotivy 744.117 a 119 byly kvůli nedostatečně dimenzované lakovně v Jihlavě převezeny na úpravy do Přerova. Aplikace nových barev bez demontáže kapot a kabiny byla značně komplikovaná a u kabin prakticky nemožná, proto tyto zůstaly díky kompromisní dohodě s objednatelem stříbrné spolu se světle šedým rámem a do nových barev byly přelakovány pouze kapoty, kryty zábradlí a návěstních světel. 744.118 je tak nově oranžovo stříbrná, 744.117 a 119 jsou zeleno stříbrné. Rozdíl v barevném řešení je nejvíce viditelný u 744.118 - její předchůdkyně 744.106 a 107 byly celooranžové s černým rámem.
Kvůli koronavirovému uzavření hranic s Itálií se odvoz lokomotiv k majiteli neustále odsouval. Také oživení zabezpečovače italskými techniky muselo být odloženo, a aby lokomotivy mohly absolvovat zkušební jízdy, muselo dojít k dočasným úpravám v některých celcích. Počátkem června byla do Jihlavy přivezena i 744.118 a v následujících týdnech vyjížděly v různých kombinacích spojené do vícečlenného řízení na zkušební jízdy z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou a Světlé nad Sázavou (případně Vlkanče). Nakonec k odvozu lokomotiv z Jihlavy došlo až 23. 6. 2020, kdy se vydaly tažené strojem 709.401 do Břeclavi a následně s jinými dopravci přes Rakousko do Itálie s cílovou stanicí Bologna.
Horní fotografie z 20. 5. 2020 zachytila lokomotivu 744.117 při zkušební jízdě z Jihlavy do Havlíčkova Brodu těsně před vjezdem do cílové stanice. Dolní fotografie z 4. 6. 2020 zobrazuje na stejném místě trojici lokomotiv 744.117, 744.119 a 744.118, směřujících do Žďáru nad Sázavou.
Text a foto Daniel Brabenec
Dodávky druhé série lokomotiv Transmontana pro Green Cargo započaly
Rumunský výrobce lokomotiv Softronic Craiova (dříve Electroputere) vyrábí nové šestinápravové asynchronní lokomotivy, které nesou obchodní název Transmontana a vychází z dříve licenčně vyráběných lokomotiv EA. Licenci k výrobě šestinápravových lokomotiv EA v Electroputere poskytla v šedesátých letech minulého století švédská společnost ASEA. Po dodávkách Transmontan pro domácí zákazníky a klienty, kteří operují na maďarské síti, získal Softronic v červenci 2017 objednávku také od švédského nákladního dopravce Green Cargo na dvoufrekvenční lokomotivy (15 kV 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz) s výkonem 6 000 kW. První dvě lokomotivy Mb 4001 (480.032) a Mb 4002 (480.033), které ještě neměly certifikáty o shodě s TSI, odjely do Švédska v roce 2018 a následovala první šestikusová série Mb 4003 (480.040) – 4008 (480.045), která už TSI splňovala. Z lokomotivek z bývalého východního bloku je tak Softronic první, která obdržela významnější zakázku na dodávku lokomotiv do dřívější západní části Evropy a v tomto případě ještě do země, od které dříve licenci na výrobu elektrických lokomotiv získala.
Druhá série dalších osmi lokomotiv hned navázala a Green Cargo tak získá celkem šestnáct lokomotiv Transmontana řady Mb 4000 s tím, že od jedenácté lokomotivy v pořadí budou vybaveny také palubní částí zabezpečovacího systému ETCS. Lokomotivy používá Green Cargo k přepravě ocelových polotovarů z železáren SSAB Luleå do závodu v Borlänge, kde jsou tyto výrobky dále válcovány a obráběny. Ocelové bramy jsou přepravovány v teplém stavu, aby se usnadnilo jejich další zpracování v závodě Borlänge a denně spojuje obě destinace osm párů vlaků. Transmontany se na těchto přepravách osvědčily, neboť uvezou vlak o hmotnosti až 3 700 t oproti lokomotivám TRAXX či Vectron, které při podobném výkonu uvezou vlak jen s hmotností 2 500 t.
Stejně jako předchozí Transmontany jely i první dvě lokomotivy z druhé série (Mb 4009 a 4010) z Rumunska přes Maďarsko, Slovensko, Českou republiku a Německo do přístavu v Rostocku a lodí pokračují do Švédska.
Na horním snímku je 19. června ve stanici Pečky zachycen vlak Nex 58902 dopravce DB Cargo Czechia v jehož čele z Břeclavi stanul Taurus 183.500 RailAdventure (provozovaný na české síti od února 2020 - viz „Taurus“ 183 500 RailAdventure jel poprvé vlastní silou v ČR) a za ním jsou řazeny lokomotivy Transmontana Green Cargo dočasně označené 480.046 a 480.047. Na spodním snímku ze stejného dne je ve stanici Pečky zachycena desátá a devátá lokomotiva ze zakázky pro Green Cargo, které mají výrobní čísla LEMA 047 a 046 a ve Švédsku budou přeznačeny na Mb 4010 a Mb 4009, před připojením spojovacích a brzdicích vozů RailAdventure, které DB Cargo Czechia odvážel z Peček zpět do Německa.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
19. 9. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3