Leden


 

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Kontejnerové vlaky Dacia kompletně přesměrovány přes ČR
Rumunská automobilka Dacia exportuje část své produkce v rozloženém stavu do jižní Ameriky pomocí námořních kontejnerů. Přepravě po moři předchází transport po železnici z výchozí stanice Ciumeşti do přístavu Bremerhaven. V minulosti tyto vlaky jezdily tranzitem přes ČR, ale později byly vlaky přesměrovány přes Rakousko, kudy je provážel dopravce Ecco Rail. Díky aktivitě společnosti DB Cargo Czechia se od června 2016 asi polovina objemu vrátila do ČR, přičemž samotnou dopravu převzaly společnosti Arriva vlaky (český úsek) a DB Cargo Deutschland (německý úsek). Vlaky tak začaly jezdit bez přepřahu v úseku Břeclav - Bremerhaven a zpět s využitím lokomotiv řady 189 DB.
Na základě pozitivních zkušeností s tranzitem přes Česko pak byly počínaje lednem 2017 všechny tyto vlaky přesměrovány na síť SŽDC. Zpravidla se jedná o dva páry vlaků týdně, v případě potřeby může být vypraven dodatečný pár. Jak již bylo zmíněno výše, na českém území se přepřahá pouze v Břeclavi, kam vlak směřující z Rumunska doveze lokomotiva slovenského dopravce Express Group.
Na snímku z 8. ledna 2016 je zachycen vlak Dacia relace Bremerhaven - Ciumeşti v čele s lokomotivou 189 012 DB u zastávky Bezpráví. Jedná se o návrat poslední soupravy, která byla loni vypravena z Rumunska a do německého přístavu dorazila ještě přes Rakousko. Zpět se pak z provozních důvodů vracela mimořádně přes Česko.
Text Jan Pavlík, foto Jiří Štembírek

Pokračující modernizace lokomotiv SD - Kolejová doprava
Rok 2016 se nesl u SD - Kolejová doprava (SD-KD) v dalším pokračování modernizace parku hnacích kolejových vozidel - konkrétně se jednalo o rekonstrukci vybraných lokomotiv řady 740 na řadu 741.7. SD-KD doprava už jednu lokomotivu této řady od roku 2011 vlastní (viz Další vyrobená lokomotiva řady 741.7 rozšiřuje lokomotivní park SD - Kolejová doprava), v dalších letech byl ale upřednostněn nákup traťových lokomotivy řady 753.6 a přestavba elektrických lokomotiv řady 114.5 na dieselová posunovadla (viz Přerod lokomotiv řady 114.5 SD - Kolejová doprava v posunovadla PZ 114). Proto se dieselové posunovací lokomotivy dostaly do investičního plánu až v roce 2016. Výroba celkem tří strojů řady 741.7 se uskutečnila ve společnosti CZ LOKO, konkrétně v závodech v Přerově a Jihlavě. CZ LOKO tak navazuje na dokončenou dodávku stejné řady vozidel pro ArcelorMittal Ostrava (viz Dokončení dodávky lokomotiv řady 741.7 pro ArcelorMittal).
Technickým provedením lokomotivy odpovídají předchozím dodaným strojům této řady. Poháněny jsou spalovacím motorem Caterpillar 3508C o výkonu nastaveném na 1000 kW ve spojení s trakčním alternátorem Siemens, z kterého jsou po usměrnění napájeny elektrickým proudem původní trakční motory ČKD TE 015. Na rozdíl od série pro ArcelorMittal byly lokomotivy vybaveny klimatizací kabiny strojvedoucího. Dosazena byla také elektrodynamická brzda a v zimních měsících je umožněno temperování vodního okruhu motoru z vnější sítě.
Jako první si SD-KD převzaly na konci října v Přerově lokomotivu 741.732. Poté následovala koncem listopadu 741.735, vyrobená závodem v Jihlavě. Zde byla v polovině prosince 2016 pro SD-KD dokončena i 741.736, která již také byla dodána svému majiteli.
Horní fotografie z 30. 11. dokumentuje odjezd lokomotivy 741.735 z Jihlavy do Kadaně-Prunéřova, kde přejede na vlečkovou síť nového majitele. Dolní prosincová fotografie zachycuje lokomotivu 741.736 před odjezdem na TBZ do Žďáru nad Sázavou v Havlíčkově Brodě.
Text a foto Daniel Brabenec

GW Train Regio zahájil provoz na lince R 25
11. prosinec 2016 se stal prvním provozním dnem dopravce GW Train Regio (GWTR) v dálkové dopravě na 157 km dlouhém rameni Plzeň - Chomutov - Most. Pro obsloužení této rychlíkové linky vypsalo ministerstvo dopravy soutěž již v roce 2015, námitky dalších subjektů však podpis smlouvy k pokrytí dopravy oddálily až na počátek prosince 2016.
GWTR obsluhuje linku německými jednotkami řady 628.2, které s masivním zaváděním nových nízkopodlažních jednotek v německé regionální dopravě DB hromadně odstavují a nabízejí k odprodeji dalším subjektům. Jde o dvoudílné jednotky s uspořádáním 2’B’ + 2’2’, vybavené naftovým motorem o výkonu 410 kW a hydrodynamickým přenosem výkonu, s délkou 46,4 m a 10 + 112 místy (vč. 21 sklopných) k sezení v 1. + 2. vozové třídě.
Do ČR se od května 2016 dostaly čtyři motorové jednotky 628/928 214, 239, 241 a 343, dodané vagónkami Duewag a LHB v letech 1987 - 1989. K pokrytí provozu na lince R 25 prošly jednotky „malou bohemizací“, tedy opravou spojenou s instalací wifi, zásuvek 230 V pro cestující, držáky jízdních kol a celkově modernizovanými interiéry. Vzhledem k tomu, že jednotky nejsou vybaveny českým vlakovým zabezpečovačem, je jejich rychlost v ČR omezena na 100 km/h, na rozdíl od stejných jednotek Arriva, kde však „bohemizace“ zahrnuje i instalaci zabezpečovače LS06 a max. rychlost jednotek je 120 km/h. Všem nově dovezeným jednotkám bylo ponecháno původní označení 628.2, na rozdíl od první dovezené pro Arrivu, která získala české označení 845/945 001. Zatímco jednotku 628/928 214 opravovalo vlastními silami GWTR v depu v Bečově nad Teplou, oprava a částečná modernizace dalších tří byla zadána firmě CZ LOKO, resp. ČMŽO Přerov. Jako první zde byly zahájeny práce na 628/928 343 - tato jednotka se odlišuje od ostatních vnějším barevným provedením se šedými čely. Součástí vnějšího barevného řešení jsou též loga Ministerstva dopravy ČR. Zeleno-oranžové schéma vnějšího nátěru se od srpna dostalo i na čtyřnápravové jednotky řady 654 GWTR.
Nejdále postoupily modernizační práce na jednotce 628/928 214 v Bečově v srpnu 2016, která po dokončení montáže interiérů mohla vykonat 28. 9. 2016 svojí TBZ a od 8. 10. 2016 vstoupit do provozu na místní dráze Karlovy Vary - Mariánské Lázně, kde dopravu zajišťuje právě GWTR. Zde probíhalo „zajíždění“ i zaškolování personálu, zkušební jízdy dalších jednotek se pak konaly i v oblasti Kadaně. Finální přípravy na zahájení provozu byly dokončeny do 9./10. prosince, než se jednotky přesunuly do Obrnic a Plzně.
Provoz GWTR zahrne na rameni Plzeň - Most denně 4 páry rychlíků a v neděli ještě pátý, ČD zůstává na trase jeden pár rychlíků a 6x v týdnu i druhý. GWTR plánuje část vlaků v pátek/neděli obsazovat v násobné trakci, jako tomu bylo i u zahajovacích vlaků v první den provozu. Zbrojení a prohlídky bude GWTR zajišťovat v Obrnicích, větší opravy v Lovosicích, případně Bečově.
Na horním snímku jsou zachyceny „bohemizové“ jednotky GWTR 628/928 343, 214, 239 a 241 v Bečově nad Teplou 9. 12. 2016 ve finále příprav na zahájení provozu, na spodním vůbec první rychlík GTWR R 1080 Plzeň hl. n. - Most s dvojicí jednotek 628/928 239 + 241 před odjezdem z Plzně 11. 12. 2016.
Text a foto Milan Šrámek

Obnovení provozu nákladních vlaků do Baborówa
Když na přelomu let 2011 a 2012 utichla přeprava melasy z cukrovaru v Polské Cerekwi přes Baborów dále do Racibórze, málokdo věřil, že by se alespoň částečně vrátil provoz do někdejší uzlové stanice Baborów (pravidelný provoz osobních vlaků byl ukončen již 3. dubna 2000, šlo tehdy o vlaky Racibórz - Racławice Śląskie). Díky zvýšeným požadavkům na přepravu obilnin z regionu Hlubčicka se však stal malý zázrak a na sklonku léta letošního roku začal správce infrastruktury PKP PLK s nutnými opravami potřebnými ke sjízdnění úseku Pietrowice Wielkie - Baborów (na trase Racibórz - Pietrowice Wielkie stále probíhá nárazový provoz vlaků směřujících do Kietrze – viz Lokálka do Kietrze ožívá). Velký vliv na obnovu provozu má dopravce Ecco Rail, neboť jeho sesterská společnost Ecco Agro koupila baborowské silo. Ecco Rail se pak logicky stal i dopravcem zmiňovaných vlaků.
Samotné první jízdě prázdné soupravy k nakládce předcházely ve dnech 5. a 6. 12. strojní jízdy lokomotivy SM42-2058 za účelem poznání tratě strojvedoucími. Ve čtvrtek 8. prosince po deváté hodině ranní se pak vydala z Racibórze čtyřicetivozová souprava do 24 kilometrů vzdáleného Baborówa, kam dorazila krátce před jedenáctou hodinou (traťová rychlost je v celém úseku max. 20 km/h). Zde již netrpělivě čekaly kamiony s kukuřicí, která byla pomocí dopravníku poháněného traktorem překládána do přistavených vozů řady Eas, neobvyklých pro přepravu zrnin. V příštím roce bude problém s překládkou ve stanici vyřešen obnovením vlečky nedalekého sila.
Stav místní infrastruktury dokládá snímek průjezdu prvního vlaku kolem nefunkčních vjezdových návěstidel: levé pro více než 20 let neprovozovanou trať do Pilszcze, kde byla roku 1945 zakončena bývalá trať do Opavy, pravé pak pro obnovený úsek z Pietrowic Wielkich. Na postrku se ukázala „tamara“ TEM2-175, vlakový pak byl již výše zmiňovaný stroj SM42-2058. V levé části je pak viditelné zdejší obilné silo.
Text a foto Jan Hanzel

Modernizovaná „patra“ s řídicím vozem v provozu na vlakových linkách v Praze
V pátek 2. prosince 2016 se uskutečnila na trati mezi železničními stanicemi Praha-Masarykovo nádraží a Praha-Libeň pro ROPID prezentační jízda modernizované vratné vlakové soupravy, určené jako kapacitní náhrada za dožívající jednotky řady 451/452. Následně byla nasazena na pravidelné osobní vlaky Praha-Libeň - Roztoky u Prahy z důvodu zácviku strojvedoucích a provozního ověření soupravy před nasazením do pravidelného provozu. Složena je z řídicího vozu řady ABfhpvee395 (80-30 3), čtyř patrových vozů BDmteeo296 a lokomotivy řady 163, komunikující přes WTB linku. Od nového GVD, vstupujícího v platnost 11. 12. 2016, je počítáno v pracovní dny s nasazováním dvou těchto vratných souprav na osobních vlacích mezi Prahou a Berounem, o víkendech nahradí lokomotivu řady 163 modernizovaný stroj řady 754 a soupravy vyjedou údolím řeky Sázavy na trať Praha - Čerčany. Dieselová lokomotiva poveze v obou směrech vlaky jako tažené, řídicí vůz bude v tomto případě odpojen. Na lokomotivu řady 754 bude přenášena signalizace zastávky na znamení. Nasazení těchto vratných souprav na jiných koridorových tratích v okolí Prahy brání maximální rychlost patrových vozů 100 km/h.
Ve výběrovém řízení na modernizaci 12 pražských vozů Bmto292 zvítězila v lednu 2016 firma Pars nova Šumperk, která vyhrála i následnou soutěž na přestavbu tří řídicích vozů řady Bfhpvee295. Patrové vozy mají nové otevírání dveří, vozový informační systém, modernizované vakuové WC a renovovaný interiér včetně nového potahu sedadel s doplněnými zásuvkami 230 V a USB v jejich blízkosti a nově umožňují připojení k síti WiFi. Naopak nebyla instalována klimatizace, která by eliminovala nepříjemné vedro hlavně v horním patře vozů za horkých slunečných dnů. U řídicích vozů došlo především k rozdělení interiéru na velkoprostorový oddíl druhé třídy a nově vytvořený velkoprostorový oddíl první třídy. Přistavené vozy 80-30 001 - 003 byly poté přeznačeny na 80-30 301 - 303.
Již v průběhu listopadu započaly nejprve zkoušky komunikace a později i jízdní zkoušky dvou dodaných patrových vozů a zapůjčeného řídicího vozu z PJ Děčín (řídicí vozy s první třídou nebyly v té době ještě k dispozici) s lokomotivou řady 163. Až koncem listopadu byl odeslán ze Šumperku do Prahy i první přestavěný řídicí vůz 80-30 301. Zároveň byly z DKV Česká Třebová do DKV Praha redislokovány lokomotivy řady 163 s WTB komunikací (zatím stroje 163.066 a 068, celkem jsou potřeba i se zálohou 4 lokomotivy), DKV Česká Třebová místo nich získá 4 lokomotivy řady 362 s WTB komunikací z DKV Brno (362.070, 080 již byly předány, doplní je 362.082 a 087). Turnusovány budou dvě šestivozové soupravy (5 patrových vozů a řídicí vůz, s lokomotivami řady 163 nebo 754), třetí souprava složená z dvou patrových vozů, řídicího vozu a lokomotivy řady 163 by měla tvořit pohotovostní zálohu v Praze-Vysočanech pro případ mimořádností.
Fotografie pořízená v žst. Praha-Holešovice zachycuje 2. 12. 2016 vlak Os 12126 Praha-Libeň - Roztoky u Prahy, mimořádně v čele s řídicím vozem 80-30 301, čtyřmi vloženými patrovými vozy a sunutý lokomotivou 163.068.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný

Druhá lokomotiva řady 723.7 pro Třinecké železárny
V listopadu 2016 vyjela z bran jihlavského závodu CZ LOKO třetí rekonstruovaná lokomotiva řady 723.7. Stroj 723.703 si objednaly Třinecké železárny, které již od loňska vlastní i první vyrobenou lokomotivu (viz Lokomotiva 723.701 pro Třinecké železárny). Druhá v pořadí - 723.702 - je nasazována na vlečce ropné rafinérie v srbském Pančevu (viz Lokomotiva 723.702 pro srbského zákazníka NIS). U výrobce jsou zatím všechny vyrobené lokomotivy této řady zařazeny pod obchodní označení EffiShunter 500 (číslem je vyjádřen přibližně výkon spalovacího motoru), připravována je ale i varianta EffiShunter 700 s motorem Caterpillar C 27.
723.703 je stejně jako obě předchozí vybavena spalovacím motorem Caterpillar C18 o jmenovitém výkonu 522 kW a trakčním a pomocným alternátorem Siemens, přenos výkonu na čtyři hnané nápravy je elektrický střídavě stejnosměrný. Elektricky hnané jsou i pomocné pohony lokomotivy. Dále je lokomotiva vybavena dvojčlenným řízením, předehřevem spalovacího motoru a systémem mazání okolků plastickým mazivem. Maximální rychlost vozidla je 80 km/h, celková hmotnost 72 t, hmotnost na nápravu 18 t. Stejně jako u 723.701 je i u tohoto stroje provedeno uložení hlavního rámu na podvozcích pomocí plochých toren z důvodu projíždění oblouky malých poloměrů, zatímco stroj 723.702 má toto uložení provedeno standardně pomocí pryžokovových sloupků. Oproti 723.701 je druhý stroj pro Třinecké železárny vybaven klimatizací kabiny strojvedoucího.
Příjezd 723.703 ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou do železniční stanice Havlíčkův Brod, odkud bude dále po úvrati pokračovat do Jihlavy, dokumentuje fotografie z 11. 11. 2016. O pět dní později vyrazila lokomotiva z místa výroby ke svému majiteli.
Text a foto Daniel Brabenec

Diagnostická jednotka nedestruktivní diagnostiky tratí SŽDC
SŽDC v poslední době investuje nemálo prostředků do obnovy svých speciálních vozidel. Po nákupu strojů pro údržbu a opravy drážní infrastruktury se do popředí dostává i otázka měřicích a diagnostických vozidel. V současné době tuto kategorii zastupuje nová jednotka pro nedestruktivní diagnostiku tratí, která následuje po malé měřicí drezíně MMD.1 (viz Rekonstruovaná měřicí drezína MMD.1 SŽDC), určené především pro práci na kolejích v železničních stanicích.
V roce 2014 SŽDC vyhlásila výběrové řízení na dodání třívozové diagnostické jednotky nedestruktivního měření tratí (DJ NDT), složené z hnacího motorového vozu, měřicího vloženého vozu a vozu řídicího. Vítězem výběrového řízení se stala v březnu 2015 firma NDCon LOGIC s výslednou cenou zakázky necelých 148 mil. Kč, samotnou realizaci přestavby vozidel uskutečnila jako subdodavatel společnost CZ LOKO, dodávku měřicí techniky zajistila jako druhý subdodavatel společnost MÁV Központi Felépítményvizsgáló. SŽDC dodala pro přestavbu dva své stávající měřicí vozy, vhodné hnací vozidlo pro jednotku zajišťoval vítěz výběrového řízení.
Z důvodu zaplnění vlastních výrobních prostor si společnost CZ LOKO pronajala pro rekonstrukci vozidel jednotky halu v DKV Česká Třebová. Hnací vůz DJ NDT vznikl přestavbou motorového vozu 850.006. Stejně jako na řídicí vůz bylo i na hnací vůz dosazeno nové čelo obdobného provedení jako na MVTV 2.2. Místo druhého čela byl vytvořen mezivozový přechod do vloženého vozu. Původní spalovací motor byl nahrazen novým Caterpillar C27 o výkonu 655 kW, hydrodynamický přenos výkonu pomocí stávající převodovky zůstal zachován. V interiéru vznikla dvě spací kupé, konferenční místnost a sociální zázemí pro osádku jednotky. Vložený měřicí i řídicí vůz vznikly přestavbou dvou vozů Postw. Mezi podvozky měřicího vozu je umístěn nový měřicí podvozek, určený pro defektoskopické měření vad kolejnic. Vůz je takto schopen zajistit ultrazvukové měření vad kolejnic, měření povrchových vad kolejnic vířivými proudy a videoinspekci kolejnic. V samotném voze je umístěna technologie diagnostiky, skladové a dílenské prostory a měřicí místnost. V řídicím voze jsou další tři kupé pro potřeby posádky, kuchyňka a sociální zázemí. Maximální rychlost jednotky je 110 km/h, hmotnost hnacího vozu 58,5 t, měřicího vozu 49,2 t, řidícího vozu 42,7 t, nejvyšší hmotnost na nápravu 16 t.
V druhé polovině roku 2016 byla DJ NDT postupně výrobně dokončována a počátkem listopadu 2016 se podrobila zkouškám na zkušebním okruhu ZC VUZ Velim. Poté následovaly zkušební jízdy v okolí České Třebové a koncem října i první zkušební měření v Pardubicích na vlečce do Černé za Bory. Počátkem listopadu se provádělo měření a zkušební jízdy v okolí České Třebové, od 7. 11. 2016 pak byla DJ NDT testována mezi Prahou a Libčicemi nad Vltavou. Hnacímu vozu jednotky bylo Drážním úřadem (DÚ) přiděleno EVN 99 54 9162 002-8. V následujím období se předpokládá dokončení zkoušek a schválení DJ NDT u DÚ. Na dokončení čeká i vnější nátěr jednotky, aby odpovídal jednotnému provedení vozidel SŽDC.
Na snímku z 9. 11. 2016 projíždí diagnostická jednotka v čele s řídicím vozem mezistaničním úsekem Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou v rámci zkoušek měřicí aparatury.
Text Daniel Brabenec, foto Šimon Prečuch

Dokončení dodávky lokomotiv řady 741.7 pro ArcelorMittal
V samém závěru října 2016 byly z výrobních závodů firmy CZ LOKO dodány do Ostravy poslední dvě lokomotivy řady 741.7, které si objednala v počtu 20 kusů firma ArcelorMittal Ostrava do desetiletého pronájmu (viz Lokomotivy řady 741.7 pro ArcelorMittal). Jednalo se o 741.729 vyrobenou v Jihlavě a 741.730 z Přerova.
Zatímco lokomotivy 741.711 - 714, 716, 717 a 719 byly vyrobeny v České Třebové a 715 a 718 v Jihlavě, od stroje 741.720 byla pro vytížení kapacity třebovského závodu konečná montáž lokomotiv přesunuta už jen do Jihlavy a ČMŽO Přerov. V Přerově přitom probíhala počínaje šestým vozidlem i demontáž strojů přistavených k přestavbě a úprava hlavních rámů.
Zároveň byly lokomotivy 741.721 - 730 opatřeny nátěrem v oranžovo šedé kombinaci (v korporátních barvách ArcelorMittal), zatímco předchozí dodané lokomotivy byly červeno šedé. Poslední 4 lokomotivy byly navíc vybaveny elektrodynamickou brzdou (EDB), zbývající stroje mají na přání zákazníka pouze přípravu na montáž EDB.
Na fotografii z 27. 9. 2016 je zachycena lokomotiva 741.727 reprezentující oranžovou variantou nátěru při návratu ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Jihlavy při průjezdu železniční stanicí Havlíčkův Brod. Zde zrovna míjí posunující stroj 750.103 ČD Cargo, který zanedlouho poté také zamířil do jihlavského závodu CZ LOKO na montáž klimatizace a další úpravy dle požadavku majitele.
Text a foto Daniel Brabenec

Další vozy ex SBB-CFF-FFS pro dopravce RegioJet
Český dopravce RegioJet, který v České republice slaví již pět let pravidelného provozu na dálkové lince Praha – Ostrava – Havířov, odkoupil pro další rozvoj svých aktivit od švýcarského státního dopravce SBB-CFF-FFS (dále jen SBB) celkem 25 vozů B řady 20-73. Dohromady tak RegioJet vlastní již 39 vozů od SBB (12 ex SBB vozů Am řady 19-90 a 2 ex DB vozy Bwmz řady 29-90, které jsou původně také švýcarské – viz Další posila ve vozovém parku dopravce RegioJet).
Nově zakoupené vozy mají velkoprostorové uspořádání s kapacitou 80 míst k sezení. Na druhém představku je umístěn držák na kola a na lyže. Maximální rychlost vozů je 160 km/h. V rámci příprav na provoz v Česku a na Slovensku projdou vozy dvouetapovou modernizací. V první etapě bude na všechny vozy dosazen nový centrální zdroj energie firmy EVPÚ Nová Dubnica pro napájení jednotlivých technologických uzlů vozu (např. dobíječ vozových baterií, klimatizace). Stávající zdroj umožňoval provoz pouze na trakčním napájecím systému 15 kV / 16,7 Hz, nový bude univerzální pro všechny evropské napájecí systémy. Dále bude u deseti vybraných vozů vyčištěn interiér, dosazeny piktogramy dopravce RegioJet a vozy budou postupně od 11. prosince 2016 nasazeny do pravidelného provozu s cestujícími. Ve druhé etapě bude na zbylých vozech provedena náhrada stávajícího otevřeného systému WC za systém uzavřený, vakuový, budou dosazeny nové sedačky, které jsou standardní pro již jezdící velkoprostorové vozy RegioJetu (řada Bmpz 20-90 výrobce ASTRA Vagoane Călători). Poté budou dříve upravené vozy staženy z provozu a modernizovány ve stejném stylu jako ostatní vozy.
Prvních 13 vozů řady 20-73 bylo do Česka přivezeno 7. července 2016 z rakouského Summerau, kam vozy dopravil rakouský dopravce Wiener Lokalbahnen Cargo ze švýcarsko-rakouské pohraniční stanice Busch SG. Vozy byly poté deponovány v Hranicích na Moravě v areálu firmy SDS. Následně byly dva z vozů přepraveny do dílem Metrans Dyko Rail Repair Shop Kolín, kde proběhla demontáž podvozků obou vozů a jejich přeprava kamiónem zpět do Švýcarska za účelem jejich zavázání pod jiné dva vozy řady 20-73. Ty měly podvozky v havarijním stavu a nebyly schopné přepravy po kolejích. Jeden vůz byl dále přepraven na udržovací základnu RegioJet v Praze, kde proběhla komisionální prohlídka před započetím rekonstrukcí. Většina modernizačních prací bude probíhat ve firmě KOS Krnov, kam bylo přepraveno 10 vozů z Hranic na Moravě a jeden vůz z Prahy. Druhá série vozů dorazí do České republiky během letošního podzimu a počítá se u nich s modernizacemi během roku 2017.
Přeprava jedenácti vozů B 20-73 ex SBB do Krnova byla vyfotografována 28. září 2016 mezi stanicemi Dětřichov nad Bystřicí a Valšov. V čele vlaku stanuly lokomotivy 740.609 a 740.655 dopravce EŽ Praha.
Text Petr Marušák, foto Jiří Šalda

Lokomotiva 386.020 připomíná 150 let přístavní vlečky v Hamburgu
V letošním roce slaví přístav Hamburg významné výročí, neboť 11. srpna 1866 byl zahájen provoz na tamní přístavní vlečce. Za 150 let provozu se kolejiště v přístavu samozřejmě významně rozrostlo, takže v loňském roce již bylo schopno obsloužit 58 295 vlaků, kterými bylo přepraveno 45,75 mil. tun zboží, v kontejnerové dopravě pak 2,304 mil. TEU.
Oslavy tohoto výročí se v Hamburgu konaly 14. až 17. září a v jejich rámci byla představena také lokomotiva 386.020 v polepu připomínajícím toto jubileum. Jde paradoxně o lokomotivu registrovanou v Česku na českou společnost Metrans. Většinovým vlastníkem Metransu je však provozovatel několika hamburských terminálů Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), takže vazba na letošní oslavy je zřejmá.
Ještě v nátěru Metransu lokomotiva 386.020 vyrazila 11. září z České Třebové s pravidelným kontejnerovým vlakem do Hamburgu, kde pak v následujících dnech probíhalo její polepení. Již v nové podobě byla představena 16. září v kolejišti hamburského přístavu. O den později v ranních hodinách se lokomotiva poprvé v nové podobě objevila v Česku, neboť byla nasazena na kontejnerový expres z Hamburgu do České Třebové. Lokomotiva je nyní k vidění na různých vlacích pro intermodálního operátora Metrans nejen na území Česka a Německa, ale i v dalších státech pro které je homologována (tj. ještě Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko). V současné podobě by lokomotiva měla jezdit dva roky.
Snímek představuje zmiňovanou lokomotivu ve stanici Salzburg Liefering, kam dorazila 21. září 2016 s kontejnerovým vlakem z Prahy-Uhříněvsi, který byl veden odklonem přes Břeclav místo běžné trasy přes Horní Dvořiště.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Steiner

 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2017