SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Zahájení provozu dopravce ze skupiny Rail Cargo Group v Polsku
Na konci září 2019 zahájila skupina Rail Cargo Group (RCG), člen koncernu ÖBB, provoz vlaků s vlastní trakcí v Polsku. Na železniční síti PKP PLK zajišťuje provozování vlaků nový člen skupiny RCG, společnost Rail Time Polska (RTP), která v blízké budoucnosti změní název na Rail Cargo Carrier - Poland (RCC PL).
V rámci přípravy na zahájení provozu probíhalo už od letních měsíců schvalování lokomotiv řady 1293 koncernu ÖBB pro použití na síti PKP PLK. První pár vlaků tvořila lokomotiva 1293.004 se soupravou vozů Sgns naložených kontejnery Innofreight. Do Polska přivezla soupravu prázdných kontejnerů, které byly následně naloženy koksem pro ocelárny v Donawitz.
Snímek z 28. 9. 2019 představuje úplně první ložený vlak, který se pod číslem TCE 440011 blíží po nedávno zmodernizované trati k zastávce Rudyszwałd. Za několik minut vlak bez zastavení projede pohraniční přechodovou stanici Chałupki a následně polsko-českou státní hranici. Po krátkém pobytu v Bohumíně-Vrbici bude vlak pokračovat do cílové stanice.
Text a foto Václav Rouča
První Vectron pro Metrans po TBZ
Český intermodální operátor Metrans, jehož dceřiná společnost Metrans Rail je největším českým soukromým dopravcem, podepsal v dubnu 2019 se společností Siemens smlouvu na dodávku 10 vícesystémových lokomotiv Vectron s opcí na dalších 20 lokomotiv. Metrans tak doplňuje svoji flotilu čtyřiceti vícesystémových lokomotiv Traxx MS2e, dodaných společností Bombardier. První Vectron pro Metrans, který je označen 383.401, přijel do ČR 4. 10. 2019 a byl hned převezen do Zkušebního centra VUZ ve Velimi, kde čekal na vykonání technicko-bezpečnostní zkoušky (TBZ). Ta se uskutečnila v neděli 20. října 2019 na velkém zkušebním okruhu a vzápětí následovala zkouška zabezpečovacího zařízení na trati SŽDC v úseku Velim - Poříčany a zpět.
Dodávky deseti lokomotiv budou probíhat až do jara 2020 a údržbu si Metrans zajistí ve vlastních dílnách v Kolíně. Lokomotivy budou dodány v provedení, které umožňuje nasazení v České republice, Maďarsku, Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.
Na fotografii z 20. 10. 2019 je zachycen stroj 383.401 při výkonu TBZ na velkém zkušebním okruhu ZC VUZ ve Velimi.
Text Jiří Konečný, foto Michal Ročňák
Taurusy Českých drah převzaty
České dráhy převzaly 26. září 2019 nedaleko Vídně v Gramatneusiedlu od společnosti RTS Rail Transport Service dva vícesystémové Taurusy 3 typu ES 64 U4, označené 1216.902 a 903, které tato společnost na jaře letošního roku nabídla k prodeji jako nepotřebné. Obě lokomotivy byly u ČD přiděleny do OCÚ Východ SÚ Bohumín, kam byla 27. září přepravena z Břeclavi 1216.902 a následně 7. října i druhá 1216.903.
Dopravce RTS oba zmíněné Taurusy nasazoval zejména na přepravu stavebního materiálu, neboť Rail Transport Service je dceřinou společností stavební firmy Swietelsky Baugesellschaft. Tento stav také dokumentuje horní snímek, na kterém je zachycena lokomotiva 1216.903 RTS dne 16. července 2013 v Praze na odbočce Rokytka s vlakem kolejnic směřujícím z Německa do Rakouska. Od roku 2016 byly oba Taurusy dlouhodobě pronajaté ÖBB, které je nasadily v nákladní dopravě ve Slovinsku u dceřiné RCC Slovenia a proto byly na lokomotivách provedeny SW a HW změny odpovídající verzi D, tak aby bylo možné lokomotivy nasadit na území Slovinska (mj. úzká hlava sběrače pro stejnosměrný systém), Chorvatska, Rakouska a Německa.
Rail Transport Service si tak ze svých Taurusů zatím ponechal jen stroj 1216.901, který byl vyroben společně s lokomotivou 902 v rámci dodávky padesáti lokomotiv řady 1216 pro ÖBB v letech 2006 až 2007. Lokomotiva 1216.903 byla vyrobena až následně v roce 2010. Mladší z lokomotiv 1216.903 má v současnosti najeté kilometry do první opravy vyššího stupně T1, která bude na přelomu roku provedena v dílnách ÖBB Technische Services GmbH v Linci. Do běžného provozu tak zasáhne jako první lokomotiva 902, ale až po zpětném uvedení do verze C a přelakování do nátěrového schématu ČD (mírně odlišného od schématu ČD railjet), které proběhne v listopadu v lakovně DPOV ve Valašském Meziříčí. Stav lokomotiv po převzetí dokumentuje spodní snímek lokomotivy 1216.903 v Bohumíně na točně společně se strojem 704.010 ČD, který byl pořízen 10. října.
Oba Tarusy budou nasazeny v dvoudenním oběhu mezi Bohumínem a Vídní na mezinárodních vlacích spojujících Polsko s Rakouskem. Na těchto výkonech nahradí lokomotivy řady 380, jejichž spolehlivost během letošního léta výrazně poklesla, ale řada 380 bude Taurusy zálohovat. Taurusy s maximální rychlostí 230 km/h se tak staly nejrychlejšími hnacími vozidly ve vozidlovém parku ČD.
Text a horní foto Jiří Konečný, dolní foto Vladimír Menšík
Technicko-bezpečnostní zkouška parní lokomotivy 414.096
Dne 25. září 2019 vykonala parní lokomotiva 414.096, přezdívaná „Heligon“, Technicko-bezpečnostní zkoušku. Zástupci této velmi zajímavé lokomotivy sloužili pod řadovým označením 73 v celé Rakousko-Uherské monarchii a provozní je tak pouze tento jediný exemplář (viz Parní lokomotiva 414.096 je po 52 letech opět provozní). Nejprve byla 24. září odpoledne přepravena z domovského Centra historických vozidel z Lužné u Rakovníka přes Krupou a Žatec do Loun. Druhý den ráno byla lokomotiva ve společnosti Dako CZ - závod Louny (dříve Legios Loco resp. Lostr) zvážena a při zpáteční cestě po stejné trase vykonala Technicko-bezpečnostní zkoušku. Z Loun do Měcholup jela lokomotiva jako Lv 55926 s tím, že z Loun do Žatce směřovala tendrem napřed a po vykonání úvrati v Žatci pokračovala v další cestě komínem vpřed. Po ukončení TBZ v celé trase Louny – Žatec – Lužná u Rakovníka, byla lokomotiva 414.096 po namazání a dozbrojení vodou ve stanici Měcholupech připojena jako přípřežní k soupravovému vlaku Sv 11894, který přijel od Loun v čele s vlakovým malým Hektorem 720.139 a odvezla tak svůj historicky první vlak na síti SŽDC z Měcholup do Lužné u Rakovníka.
Na snímku z 25. září 2019 je zachycen soupravový vlak Sv 11894 v čele s přípřežní lokomotivou 414.096 a vlakovou T 435.0139 (720.139) před odjezdem ze stanice Měcholupy.
Text a foto Jiří Konečný
Testy bateriových trolejbusů u DPP pokračují
Dopravní podnik hl. m. Prahy i nadále pokračuje s testy různých typů bateriových trolejbusů na k tomu účelu speciálně zřízené lince č. 58 z Palmovky do Letňan, která je v ulici Prosecká mezi zastávkami Kelerka a Kundratka vybavena krátkým úsekem s trolejovým vedením (viz Plíživý návrat trolejbusů do Prahy po 45 letech). Po počátečních testech s nízkopodlažním trolejbusem SOR TNB 12 Acumario byl na uvedenou linku od 6. května 2018 dlouhodobě nasazen nízkopodlažní trolejbus ŠKODA 30Tr (viz Další bateriový trolejbus na testech v Praze), který na krátkou dobu na jaře letošního roku doplnil kloubový nízkopodlažní trolejbus ŠKODA 27Tr (viz Další bateriový trolejbus na zkouškách u DPP). Od 25. září 2019 byl na linku č. 58 krátkodobě nasazen už čtvrtý typ bateriového trolejbusu, který nese označení EKOVA ELECTRON 12T a pro Dopravní podnik Ostrava jej vyrobila společnost EKOVA ELECTRIC. Trakční výzbroj TV Europulse s trakčním motorem o výkonu 175 kW dodala česká pobočka společnosti Cegelec. Li-ion LTO akumulátory mají celkovou kapacitu 47 kWh. Celková obsaditelnost vozidla činí 86 cestujících (z toho je 28 míst k sezení) při celkové délce vozidla 11 980 mm.
Na snímku z prvního dne pravidelného provozu je trolejbus s evidenčním číslem 9507 zachycen v dobíjecím bodě na obratišti Palmovka.
Text a foto Jiří Konečný
Lokomotivy řady 744.1 pro italské dopravce Dinazzano PO a Rail Traction Company
V loňském roce uzavřela společnost CZ LOKO několik kontraktů na dodávku lokomotiv typu EffiShunter 1000 (Drážním úřadem přidělena řada 744.1), a to jak v Česku se společností ČD Cargo, tak v zahraničí. Největším odbytištěm těchto strojů se v současnosti stává Itálie, kde už 5 lokomotiv této řady slouží u společnosti Mercitalia Shunting & Terminal především na posunu v logistických centrech. Jejich počet se zde v roce 2019 rozšíří o další čtyři lokomotivy. Dvě z nich jsou určeny pro dopravní svaz Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER), který podepsal smlouvu na dodávku dvou strojů pro svoji dceřinou společnost Dinazzano PO, s opcí na další 4 lokomotivy. Druhé dvě jsou určeny pro nákladního dopravce Rail Traction Company (RTC), který počítá s případnou opcí na další dvě lokomotivy. Obě společnosti budou využívat lokomotivy jak v traťové službě, tak i na posunu v logistických terminálech v severní Itálii. Společnost Dinazzano PO už přitom lokomotivy dodané společností CZ LOKO využívá při posunu v terminálech v regionu Emilia Romagna. Jedná se o čtyři stroje řady 741.7 (701, 707, 733 a 734), které jsou od firmy CZ LOKO najaté s plánovaným odkupem po uplynutí nájemní smlouvy. Na příští rok je naplánována výroba 5 opčních lokomotiv pro společnost Mercitalia Shunting & Terminal, které byly doobjednány také v loňském roce.
Výroba lokomotiv řady 744.1 probíhá od letošního roku v jihlavském závodě CZ LOKO. Souvisí to s plánovanou organizační změnou tohoto výrobce, při které se počítá s postupným přesunem výroby nových lokomotiv do Jihlavy (po dokončení nyní probíhajících stavebních prací na rozšíření zdejšího závodu) a veškeré opravy lokomotiv budou probíhat v České Třebové. Lokomotivy pro Dinazzano PO číselně navázaly na italskou dodávku pro Mercitalia Shunting & Terminal (744.101 - 105, v Itálii přeznačeny na 744.001 - 005), a jsou označeny 744.106 a 107. Lokomotivy pro Rail Traction Company pak mají označení 744.108 a 109, čísla 110 - 114 jsou vyhrazena pro stroje ČD Cargo, 115 - 119 pro dalších 5 lokomotiv objednaných společností Mercitalia Shunting & Terminal.
Lokomotiva řady 744.1 je čtyřnápravová s věžovou kabinou strojvedoucího, umístěnou nesymetricky na rámu vozidla blíže k zadní části. Přenos výkonu je elektrický AC/AC, hnané jsou všechny čtyři nápravy. Zdrojem energie je spalovací motor Caterpillar C32 s jmenovitým výkonem 895 kW, splňující emisní normu Stage IIIB. Celková hmotnost lokomotivy je 80 t, maximální rychlost 100 km/h, maximální tažná síla je 267 kN. Stanoviště strojvedoucího je klimatizované, dosazen je italský rychloměr a zabezpečovač, jehož přenosové antény jsou umístěny na boku kabiny pod střechou.
Na horní fotografii z 15. 8. 2019 jsou zachyceny stroje 744.107 a 106 pro společnost Dinazzano PO v areálu závodu CZ LOKO v Jihlavě. Dolní snímek z 16. 8. 2019 představuje stroje 744.109 a 108, určené pro společnost RTC, při odvozu z Jihlavy do České Třebové. Kvůli celozávodní dovolené a blížícímu se termínu předání byly všechny čtyři stroje 744.106 - 109 přesunuty do závodu CZ LOKO v České Třebové, kde je čeká dokončení, odzkoušení a následovat bude odjezd do Itálie.
Text a foto Daniel Brabenec
Solaris Urbino 12 Hybrid a Iveco Urbanway Hybrid 12 m High Value na zkouškách u DPP
Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) po zkouškách kloubového autobusu Volvo 7900 LAH (viz Hybridní autobus Volvo 7900 LAH u DPP) přistoupil k otestování dalšího typu hybridního autobusu - Solaris Urbino 12 Hybrid. K pohonu tohoto hybridu je použit elektromotor s výkonem 120 kW, který je napájen na rozdíl od předchozího typu z kondenzátorů namísto baterií. Zdrojem energie je dieselový motor Cummins ISB4.5E6C21H s výkonem 151 kW při 2 300 ot/min, který splňuje emisní limity EURO VI, nebo el. energie vzniklá při brzdění. Celkovou délku má tento autobus 12 m a disponuje 24 místy k sezení. Polský výrobce Solaris Bus Coach deklaruje životnost kondenzátorů a hybridního řetězce 12 let.
Od 12. července je Solaris Urbino 12 Hybrid nasazen pod evidenčním číslem 4999 na linkách, které vypravují garáže Hostivař a jízdní řády jsou opět dostupné na www stránkách DPP.
Od 13. srpna je u DPP souběžně testován také hybrid Iveco Urbanway Hybrid 12 m High Value, který na ukládání el. energie využívá technologii ultrakondenzátorů. K pohonu tohoto 12 m dlouhého autobusu slouží elektromotor s výkonem 120 kW a zdrojem energie je dieselový motor Iveco Tector s výkonem 210 kW při 2 500 ot/min, nebo el. energie vzniklá při brzdění. Na rozdíl od hybridu od Solarisu pojme tento autobus celkem 30 sedících cestujících. Výrobcem autobusu je společnost Iveco France, u DPP dostal evidenční číslo 4998 a je vypravován také z garáží Hostivař.
Na horním snímku z 13. srpna je zachycen Solaris Urbino 12 Hybrid na lince 175 Florenc - Skalka při odjezdu ze zastávky Pernerova. Spodní fotografie dokumentuje 5. 9. 2019 na Florenci vůz Iveco Urbanway Hybrid 12.
Text a foto Jiří Konečný
Kontejnery lnnofreight WoodTainer SCANMAX pro přepravu štěpky do Mondi Štětí
Počínaje červencem 2019 začaly být na přepravu štěpky v relacích Ždírec nad Doubravou / Planá u Mariánských Lázní - Štětí nasazovány nové kontejnery Innofreight WoodTainer SCANMAX na vlacích společnosti ČD Cargo. Logisticky a obchodně tyto přepravy zajišťuje firma Wood & Paper, ve které má Mondi Štětí obchodní podíl. Tyto kontejnery (vyrobené ve slovinském podniku Container Celje v dubnu 2019) o vyšším ložném objemu zatím doplňují v ucelené soupravě stávající vlaky s kontejnery WoodTainer XXL.
Zkušební provoz jednoho vozu s třemi kontejnery SCANMAX švédské společnosti Green Cargo se štěpkou pro Mondi Štětí byl zahájen v červnu loňského roku v běžné soupravě spolu s WoodTainery XXL. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu pak v letošním roce následoval nákup několika desítek těchto kontejnerů, které jsou postupně uváděny do provozu.
Společnost Modni Štětí byla v Česku průkopníkem ve využívání kontejnerů Innofreight, pravidelný provoz s vlaky loženými WoodTainery XXL byl zahájen koncem července 2005. Nižší hmotnost štěpky při velkém objemu pak vedla tuto společnost k snaze využít možnosti většího ložného objemu pro přepravy při zachování maximální hmotnosti na nápravu, což splnily právě kontejnery SCANMAX. Tyto kontejnery, jak již název napovídá, byly vyvinuty pro Skandinávii s využitím tamního většího průjezdného profilu (nyní využívány ve Švédsku na přepravu biomasy). Až na několik menších omezení v některých úsecích jsou využitelné v běžných přepravách i na tratích SŽDC. SCANMAX má délku 20 stop, je vysoký 3,15 m a široký necelých 3,5 m (v rozšířené části vyduté bočnice). Ložný objem má pak 58 m3 (WoodTainer XXL má při stejné délce ložný objem 46 m3, maximální výšku i šířku 2,9 m). Přepravovány jsou po třech na běžných 60stopých kontejnerových vozech Sgnss ČD Cargo.
Na fotografii z 26. 7. 2019 se představuje část soupravy prázdného 15vozového vlaku Nex 61511 Štětí - Ždírec nad Doubravou. Uprostřed snímku jsou zachyceny tři původní kontejnery Green Cargo, využívané při zkušebním provozu, z obou stran pak nové tmavězelené kontejnery s nápisem Wood & Paper ČD Cargo.
Text Jan Kučera, foto Daniel Brabenec
První nové vozy Eanos pro ČD Cargo dorazily do Česka
V roce 2018 si ČD Cargo objednalo u polské společnosti Wagony Świdnica (součást globální skupiny Greenbrier) celkem 500 kusů zcela nových vysokostěnných vozů řady Eanos. Vozy produkuje firma ZNTK Oława, která spadá pod Wagony Świdnica, s využitím podvozků dodanych rumunskou firmou Astra Rail Caracal (někdejší Romvag, dnes rovněž patří do skupiny Greenbrier). Prvních 28 vozů bylo expedováno z Oławy v závěru července 2019, další dodávky by měly probíhat zhruba v objemu 30 vozů měsíčně.
Vozy řady Eanos, typ 9-152.0, pro ČD Cargo mají délku přes nárazníky 15 740 mm, vlastní hmotnost činí cca 22 tun, takže do nich lze naložit až cca 68 tun nákladu (v třídě D), ložný objem je 82,5 m3 (pro srovnání – běžný vůz Eas ČD Cargo má ložný objem 72 m3 a hmotnost nákladu může být jen 57 tun). Vozy mohou být provozovány maximální rychlostí 120 km/h v prázdném a 100 km/h v loženém stavu. Vozy jsou vybaveny dvounápravovými podvozky typu Y25Lsd-KP1V. Vozidla byla schválena českým Drážním úřadem 16. května 2019 a byla jim přidělena číselná řada počínaje číslem 31 54 5380 001-5.
Na horním snímku pořízeném 27. července 2019 ve stanici Chałupki je zachycen vlak Oława – Bohumín-Vrbice dopravce SKPL Cargo v čele s lokomotivou S-2111 (92 51 3 620 008-4 PL-SKPL) přepravující první várku 28 kusů těchto vozů pro ČD Cargo. Na dolní fotografii z téhož dne je detail vozu Eanos č. 31 54 5380 024-7 CZ-ČDC po příjezdu do pohraniční přechodové stanice Bohumín-Vrbice.
Text Jakub Novák, foto Petr Štefek
Lokomotivy řady 723.7 pro turecké železárny İsdemir
Po vítězství v mezinárodním výběrovém řízení podepsala společnost CZ LOKO v říjnu 2018 s tureckými železárnami İsdemir smlouvu na dodávku šesti lokomotiv typu EffiShunter 600. Pro CZ LOKO se přitom nejedná o první zakázku v Turecku, v roce 2017 byly exportovány do této země dvě lokomotivy řady 744.7 pro železárny Erdemir (viz České lokomotivy pro turecké železárny Erdemir), v roce 2015 byly dodány ve spolupráci se společností LOKO TRANS také dvě lokomotivy řady 741.7 pro turecké železnice TCCD jako servisní vozidla pro tunel Marmaray.
Železárny İsdemir byly postaveny v roce 1970 u obce Payas, 17 km severně od města İskenderun na pobřeží Středozemního moře a stejně jako ocelárnu Erdemir je vlastní investiční skupina OYAK. Na rozdíl od oceláren Erdemir je výrobní areál İsdemir napojen na železniční síť TCDD, vlečková síť zasahuje také do přístavu. Lokomotivy tohoto podniku jsou tak využívány především pro přesun vozů mezi přístavem, železniční stanicí Yakacık/Payas a ocelárnou nebo pro technologické přepravy uvnitř závodu.
Komponenty pro lokomotivy typu EffiShunter 600 jsou dodávány z jednotlivých závodů společnosti CZ LOKO, konečná montáž tureckých lokomotiv označených 723.710 - 714 pak probíhá v Přerově, stroj 715 bude dokončen v České Třebové. Ač CZ LOKO sjednotilo v červnu 2018 obchodní název typů EffiShunter 500 a 700 na typ EffiShunter 600, turecké stroje jsou na kapotách nadále označeny jako typ EffiShunter 700. To znamená, že je lokomotiva osazena silnějším spalovacím motorem Caterpillar C27 o jmenovitém výkonu 709 kW. Z důvodu pojíždění oblouků malých poloměrů je provedeno usazení hlavního rámu na podvozcích pomocí plochých toren, stejně jako u lokomotiv pro Třinecké železárny. Největší odlišností oproti doposud vyrobeným lokomotivám této řady je zástavba automatického spřáhla SA3 s integrovanou šroubovkou výrobce LAF. Na čele kapot jsou vedle horního LED reflektoru umístěny kamery pro sledování prostoru před lokomotivou a v prostoru spřáhla. Vedle nich na sešikmené ploše kapot jsou pak oranžová záblesková světla, upozorňující na provoz v režimu dálkového ovládání. Všechny stroje pro Turecko jsou vybaveny i vícečlenným řízením. Z důvodu snížené výšky průjezdného průřezu byla klimatizační jednotka přesunuta do kabiny a pod kabinu.
Na fotografii z 20. 6. 2019 je zachycena první vyrobená lokomotiva 723.710 po příjezdu do Jihlavy, kde ji v následujícíh týdnech čeká doladění řídicího systému. Koncem července by se měla vydat spolu s 723.711 na cestu do Turecka, nejprve po kolejích a následně lodí.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
13. 11. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3