SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Další dvě lokomotivy EffiShunter 300 do Srbska
Letošní výrobu lokomotiv CZ LOKO do zahraničí reprezentují především pokračující dodávky strojů různých řad do Itálie, nezapomíná se ale ani na zákazníky z jiných států. V dubnu 2021 je dokončována zakázka pro dalšího dopravce ze země, kde už se CZ LOKO v minulosti vývozně několikrát prosadilo, a to konkrétně ze Srbska. Dva stroje EffiShunter 300 si objednal osobní dopravce Srbija Voz, který je ve vlastnictví Srbské republiky. Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku dvou posunovacích lokomotiv oznámilo CZ LOKO v polovině února 2020. Určeny jsou pro posun se soupravami osobních vozů v obvodu uzlu Bělehrad a přilehlém zázemí. Do Srbska byly dodány první dvě lokomotivy stejného typu už v loňském roce, koncovým zákazníkem byl v tomto případě správce železniční infrastruktury Infrastruktura železnice Srbije (viz Lokomotivy řady 794 pro společnost Infrastruktura železnice Srbije)
Konečná montáž lokomotiv se uskutečnila v závodě v České Třebové. U výrobce jsou vedeny jako 794.018 a 794.019, fyzicky už ale nesou srbské označení 622.003 a 004, které navazuje na předchozí dodané stroje společnosti Infrastruktura železnice Srbije. V  první polovině dubna absolvovaly zkušební jízdy v okolí České Třebové, v druhé polovině tohoto měsíce došlo k jejich přesunu do Jihlavy, kde se zkoušky a odladění některých konstrukčních uzlů dokončí. Koncem měsíce je v plánu jejich odvoz pomocí silniční kamionové dopravy z České Třebové k zákazníkovi do Bělehradu.
Na fotografii jsou zachyceny obě lokomotivy 622.003 a 622.004 v podvečer 18. 4. 2021 při posunu v kolejišti vlečky během přesunu z železniční stanice do areálu závodu CZ LOKO poté, co dorazily z České Třebové do Jihlavy.
Text a foto Daniel Brabenec
Demolice a přestavba nádraží v Praze-Vysočanech
V úterý 13. dubna 2021 započala demolice nádražní budovy v Praze-Vysočanech. Po její likvidaci započne v rámci probíhající stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“ úprava kolejiště celé železniční stanice, kdy v úrovni kolejí nově budou jen dvě ostrovní nástupiště a jedno vnější nástupiště. Zázemí pro cestující a pokladny se přesunou do uliční úrovně pod kolejiště. Podchod bude rozšířen a ve východní části nádraží bude vybudován druhý podchod.
Původní budova z roku 1872 stávala uprostřed kolejiště a byla postavena pro dvě železniční společnosti: Rakouskou severozápadní dráhu (ÖNWB) a Turnovsko-kralupsko-pražskou dráhu (TKPE). Do provozu byla uvedena 28. října 1872 a po bezmála 150 letech provozu byla od rána 10. dubna 2021 pro cestující veřejnost uzavřena. Nádraží bude v omezené míře fungovat po celou dobu přestavby, v současnosti je osobní pokladna umístěna do kontejneru a v provozu jsou celkem tři nástupní hrany.
Na snímku z 16. dubna 2021 je zdokumentovaná budova vysočanského nádraží ze strany již kompletně sneseného kolejiště, které dříve patřilo Rakouské severozápadní dráze. Budova z roku 1872 ještě stojí, ale přístavba z roku 1928, ve které byla hala s pokladnami a také nádražní restaurace, je již částečně ubouraná.
Text a foto Jiří Konečný
Obnova vozidel a strojního vybavení na opravy a modernizace tratí v ČR pokračuje
S obnovou vozidlového parku započali v České republice nejen dopravci, kteří provozují osobní nebo nákladní dopravu, ale i společnosti, které se zabývají opravami nebo modernizací traťového svršku, resp. trakčního vedení. Jako první to byla tehdejší Správa železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic), která začala s modernizacemi starších vozidel a později začala kupovat vozidla zcela nová, a to jak domácí produkce - jako bylo padesát univerzálních vozíků MUV 75 od společnosti CZ LOKO (viz Nové motorové univerzální vozíky MUV 75 pro SŽDC), tak i zahraniční výroby - jako tři montážní vozy trakčního vedení MTW 100.013/7 od rakouského výrobce Plasser & Theurer (viz Nové montážní vozy trakčního vedení MTW 100 SŽDC).
Dva úplně nové stroje z produkce rakouské společnosti Plasser & Theurer si na jaře roku 2020 koupila také česká společnost Subterra. Jednalo se o automatickou strojní podbíječku Unimat 09-4x4/4S Dynamic a pluh USP 2000 C2, jejichž nákup zprostředkovala společnost VHC Trade. Tento typ strojní podbíječky dokáže podbíjet i odbočné větve ve výhybkách, což výrazně usnadňuje práci při podbíjení. V přepravním režimu dosahuje max. rychlosti 100 km/h. Poháněna je spalovacím motorem Caterpillar C27 ACERT o výkonu 597 kW, celková hmotnost stroje je 137,66 t, délka v přepravní poloze 33,44 m. Podbíječka Unimat 09-4x4/4S Dynamic společnosti Subterra dostala od Drážního úřadu EVN 99 54 9 124 004.
Stranou nezůstala ani Elektrizace železnic Praha, která od italského výrobce Tesmec Rail koupila celkem čtyři speciální montážní vozy trakčního vedení typu OCPD001. Čtyřnápravové vozy mají hydrostatický přenos výkonu a k pohonu slouží dva dieselové motory Volvo Penta typu TAD1672VE, každý o výkonu 515 kW. Ze spalovacího motoru se krouticí moment přenáší přes pružnou spojku kardanovým hřídelem na dvojitou paralelní rozvodovku Technodrive AM270. Rozvodovka má celkem čtyři adaptéry pro připojení hydraulických čerpadel. K čelním výstupním přírubám rozvodovky jsou připojeny dva trakční axiální pístové hydrogenerátory Bosch Rexroth A4VG210/40M NA0 s proměnným zdvihem pístů. Maximální rychlost tohoto stroje v traťovém režimu činí 140 km/h, ale zatím jsou provozovány v režimu zkušebního provozu s omezením maximální rychlosti na 80 km/h. Celková délka vozidla činí 21 840 mm a na obou koncích jsou kabiny strojvedoucího. V prostoru mezi kabinami je umístěno technické a strojní vybavení, jako je hydraulický jeřáb nebo hydraulický koš PLE – obě zařízení dodal CORMACH. Dále to jsou: hydraulická pracovní plošina MEWP a hydraulická teleskopická polohovadla (sloupové jeřáby), obě zařízení jsou z produkce samotného výrobce vozidla. Vozidla jsou vybavena palubní částí zabezpečovače ETCS L2 od společnosti CAF Signalling a STM modulem národního zabezpečovače typu LS Mirel VZ1. OCPD001 EŽ mají přiděleny EVN 99 54 9 131 001 až 004. Do České republiky přijel první montážní vůz už v březnu 2020, zbývající v červnu 2020, ale ve zkušebním provozu na síti Správy železnic se objevily až skoro rok poté.
Na horním snímku z 6. dubna 2020 je zachycena automatická strojní podbíječka Unimat 09-4x4/4S Dynamic v železniční stanici Praha-Vysočany. Na dolním snímku se představuje první dodaný montážní vůz trakčního vedení typu OCPD001.
Text a horní foto Jiří Konečný, dolní foto EŽ Praha
Elektrické lokomotivy EA ukončily provoz v Dánsku
Dánské železnice Danske Statsbaner (DSB) pořídily v 80. a 90. letech celkem 22 elektrických lokomotiv řady EA, které byly označeny čísly 3001 až 3010 (dodány v letech 1984-1986) a 3011 až 3022 (převzaty v letech 1992-1993). Stroje vycházející z německé řady 120 vyrábělo konsorcium firem BBC, ABB, Siemens Henschel, Thyssen-Henschel, EB Strømmen a ABB Scandia. Tyto jednosystémové (25 kV, 50 Hz) lokomotivy s maximální rychlostí 175 km/h a jmenovitým výkonem 4000 kW sloužily v osobní i nákladní dopravě, po vyčlenění nákladní dopravy do samostatné společnosti se v roce 2001 deset lokomotiv stalo majetkem firmy Railion Denmark, tj. dnešní DB Cargo Scandinavia. V roce 2007 pak začal postupný přesun těchto strojů do Bulharska a Rumunska. Nejdříve se jednalo o pět kusů odkoupených bulharským dopravcem Bulmarket DM v roce 2007, v letech 2009-2010 následovaly stroje od Railionu, které posílily sesterské společnosti skupiny DB v Bulharsku a Rumunsku (tj. dnešní Deutsche Bahn Cargo Romania a DB Cargo Bulgaria).
Zbývající lokomotivy dále v menší míře sloužily v dánské osobní dopravě, ale část z nich byla postupně sešrotována. Jejich provozní historie na Jutském poloostrově byla ukončena koncem roku 2020 příchodem nových dvoufrekvenčních Vectronů, kterých DSB objednalo 42 kusů. Jediným strojem uvedené řady tak v Dánsku zůstane pouze muzejní lokomotiva EA 3004.
Roku 2021 se v Dánsku dočkaly ještě lokomotivy EA 3007, 3010, 3020 a 3022, ty však v únoru prodala DSB opět firmě Bulmarket DM. Zatímco stroj EA 3020 má vyrazit do nového domova až v průběhu května, jako první se na cestu do bulharské cílové Ruse-sever vydaly 10. dubna 2021 lokomotivy 3007, 3010 a 3022. Z depa København konvoj odvezl TRAXX 241.010 dopravce Hector Rail, dále se na přepravě z Padborgu do Bad Schandau podílela firma RailAdventure, následně do Rajky DB Cargo Czechia, do Curtici DB Cargo Hungaria, přes Rumunsko na hraniční přechod Giurgiu/Ruse pak tyto tři lokomotivy převezlo DB Cargo Romania.
Tranzit konvoje přes Českou republiku dokumentuje fotografie pořízená 11. dubna 2021 v úseku Čebín - Kuřim. V čele vlaku se nachází lokomotiva 193.373 DB, která vlak odvezla z Bad Schandau do Rajky.
Text Petr Štefek, foto Martin Varga
Patrové push-pull soupravy pro České dráhy se již testují
První třívozová push-pull patrová souprava pro České dráhy z produkce Škoda Transportation (typ 13Ev) přijela 12. dubna 2021 na zkoušky do Zkušebního centra VUZ ve Velimi. První souprava je zatím ve složení řídicí vůz řady ABfbdmteeo396 (50 54 86-72 002-0), vložený vůz řady Bdmteeo297 (50 54 26-72 101-3) a koncový vůz řady Bdmteeo298 (50 54 26-72 201-1). Do ZC VUZ přijela společně s lokomotivou 750.719, která už má doplněné vzdálené řízení po UIC lince na bázi WTB. Doposud byly lokomotivy této řady provozovány jen s řídicími vozy (určenými primárně k motorovým vozům) a využívaly tak k vzdálenému ovládání NVL (národní vlakovou linku). Celkem pět třívozových souprav si České dráhy objednaly pro provoz na neelektrizovaných tratích v Moravskoslezském kraji, hlavně na regionálních spojích z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm.
Soupravy, které mají celkem 356 míst k sezení, jsou vybaveny elektronickým informačním systémem, klimatizací, zásuvkami 230 V s USB portem a Wi-Fi. Řídicí vůz je kromě míst v první třídě (situovaná přibližně doprostřed horního patra) vybaven také zabezpečovacím zařízením ETCS L2 z produkce společnosti Alstom s STM modulem na národní systém LS od Mirelu. Maximální rychlost souprav je 160 km/h s tím, že v dieselovém módu nebude tato rychlost plně využita. První souprava, která přijela do Velimi, má vřazen druhý vyrobený řídicí vůz řady ABfbdmteeo396, neboť řídicí vůz 50 54 86-72 001 byl od konce ledna 2021 na zkouškách v klimatické zkušebně RTA Rail Tec Arsenal ve Vídni. Příjezd druhé soupravy do ZC VUZ je naplánován na pátek 16. dubna 2021. Jelikož oživení WTB komunikace první soupravy proběhlo na začátku dubna na zkušební koleji v areálu Škoda Transportation v Plzni, mohly hned po příjezdu do Zkušebního centra začít jízdní zkoušky.
Na snímku, který byl pořízen 15. dubna 2021 na malém zkušebním okruhu ZC VUZ, je zachycena první push-pull souprava Českých drah sunutá motorovou lokomotivou 750.719.
Text a foto Jiří Konečný
Opční lokomotiva řady 744.1 pro EVM Rail
CZ LOKO také v letošním roce plynule pokračuje ve výrobě dalších lokomotiv řady 744.1 pro italské zákazníky. Po sérii pěti strojů pro dopravce Mercitalia Rail (viz Výroba lokomotiv řady 744 z odložené zakázky pro Mercitalia Rail), které postupně opouštěly výrobní závod v Jihlavě mezi lednem a březnem 2021, následuje v dubnu 2021 druhá lokomotiva pro společnost EVM Rail. Tu si doobjednal tento dopravce ze sjednané opce, která byla součástí kupní smlouvy na první lokomotivu (viz Effishunter 1000 pro italského dopravce EVM Rail). U výrobce navazuje s označením 744.142 na předchozí lokomotivy pro Mercitalia Rail (744.134, 138 - 141, v Itálii pak přeznačené na 744.021 - 025), u EVM Rail bude provozována jako 744.026.
V Itálii se do poloviny tohoto roku připojí k vloni dodané 744.017, která je od listopadu 2020 nasazována především na vlaky s obilninami v rámci přeprav mateřské skupiny Etea. EVM Rail má ve svém držení i najaté elektrické lokomotivy, ďieselové lokomotivy zajišťují přepravu vlaků na neelektrizovaných úsecích, kde je od nich následně přebírají v zatrolejovaných stanicích najaté Vectrony.
Kromě dalších lokomotiv pro zákazníky v Itálii je v plánu výroba opčních strojů pro ČD Cargo (rezervované označení 744.120 - 124), chystá se i první lokomotiva pro finského zákazníka určená pro provoz ve Švédsku a zatím jednu lokomotivu si objednala pro nasazení především na pracovních vlacích česká stavební společnost Subterra (pro tento stroj je počítáno s označením 744.150).
Snímek z 14. 4. 2021 zachytil lokomotivu 744.142 během první zkušební jízdy jako Lv 55772 Havlíčkův Brod - Jihlava v mezistaničním úseku Havlíčkův Brod - Šlapanov.
Text a foto Daniel Brabenec
10 let spolupráce mezi operátorem Metrans a leasingovou společností Railpool
Metrans Rail (dříve RailTransport) od roku 2010 zajišťuje pravidelné kontejnerové vlaky mezi terminálem v Praze-Uhříněvsi a přístavem v nizozemském Rotterdamu. Aby operátor Metrans ve spolupráci s dceřinou společností Metrans Rail zajistil jízdu vlaku bez nutnosti přepřahu hnacího vozidla na hranicích, pronajal si vícesystémové elektrické lokomotivy Traxxy MS2e od leasingové společnosti Railpool (viz Lokomotivy TRAXX F140MS na síti SŽDC). Tento typ lokomotivy byl v uvedeném roce jediný, který měl schválení současně v Nizozemsku, Německu i České republice. Jak se postupně zvyšoval počet spojů s dalšími přístavy a terminály v Německu, už pronajaté Traxxy přestaly Metransu postačovat a v roce 2013 si objednal u společnosti Bombardier prvních 20 lokomotiv Traxx MS2e (386.001 až 386.020) v konfiguraci, která umožňuje provoz v Německu, Rakousku, Polsku, České republice, Slovensku a Maďarsku. Ty pak později doplnil ještě dalšími 20 stejnými lokomotivami (386.021 až 386.040, přičemž lokomotivy od čísla 028 umožňují i provoz v Nizozemsku). V roce 2020 zařadil do služby i svých 10 lokomotiv Vectron od společnosti Siemens (383.401 až 410).
Ač společnost Metrans vlastní svých 50 vícesystémových lokomotiv, tak jí to k pokrytí turnusové potřeby hnacích vozidel nestačí a nadále si od Railpoolu pronajímá další lokomotivy Traxx MS2e (na výkonech do Prahy-Uhříněvsi lze např. často spatřit stroje 186.432 nebo 433). K těmto lokomotivám se v březnu 2021 přidaly další čtyři lokomotivy Traxx MS2e (186.534, 535, 537 a 539) v konfiguraci KG10, kdy 186.534 byla opatřena speciálním reklamním polepem k 10letému výročí spolupráce mezi Metransem a společností Railpool. Polep s nápisy Silk Road of Today připomíná, že Metransem přepravované kontejnery, které většinou do evropských přístavů směřují z Asie, nahrazují středověké karavany putující se zbožím z Orientu do Evropy po Hedvábné stezce.
Na snímku z 27. března 2021 je zachycen vlak NEx 43311 Waltershof Dradenau – Praha-Uhříněves v čele s lokomotivou 186.534 v železniční stanici Praha-Libeň.
Text a foto Jiří Konečný
Industrial Division převezme pět Vectronů MS pro intermodální dopravu
Polský lokomotivní pool Industrial Division (ID) v letošním roce získá celkem pět Vectronů MS. Náklady na jejich pořízení budou z větší části pokryty z evropských dotací v rámci polského programu podpory kombinované dopravy. Z podmínek poskytnutí této podpory pak vyplývá, že musí být nasazeny na vozbu intermodálních vlaků. Předpokládá se tedy jejich nasazení u některého z polských dopravců, kteří se angažují v tomto segmentu, neboť přímo ID provozovatelem drážní dopravy není. Podobně i zatím jediný Vectron ID jezdí u společnosti Lotos Kolej (viz První Vectron rozšířil flotilu Industrial Division).
Jako první dorazily do Polska 18. března 2021 lokomotivy 537.0035, 0036 a 0037 (číselně navazují na stroj 537.0034 – viz „Růžový Vectron“ pro Laude dorazil do Polska). Nesměřovaly však přímo do provozu na plánované ose východ - západ, nýbrž do depa PKP Cargo Poznań Franowo, kde na nich probíhají drobné zásahy před jejich nasazením na polské železniční síti. Ze stejného důvodu, ale pro splnění českých požadavků, se ještě o den dříve na pár hodin objevily v depu ČD Cargo v Ústí nad Labem, odkud pak během noci odjely přes Německo do Polska.
Na snímku pořízeném 18. března 2021 ve stanici Zbąszynek Towarowy se představuje lokomotivní vlak TRE 771034 v relaci Ústí nad Labem západ vnější nádraží - Poznań Franowo PFC tvořený zmiňovanými stroji 537.0035, 0036 a 0037.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Orliński
Čínský Bison přijel na testy do Velimi
Dne 17. března 2021 přijela přes hraniční přechod v Děčíně do České republiky nová hybridní traťová elektrická lokomotiva z produkce čínského výrobce CRRC Zhuzhou Locomotive. Dvě tyto lokomotivy si objednala dceřiná společnost ÖBB – Rail Cargo Hungaria s tím, že jsou určeny k provozu na jednofázových napájecích systémech (15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz). Čtyřnápravová lokomotiva má délku přes nárazníky 19 470 mm a max. rychlost 140 km/h. Trvalý výkon lokomotivy je 5 600 kW a je také vybavena bateriovým Last Mile modulem. Rail Cargo Hungaria předpokládá nasazení a tedy i schválení lokomotiv pro provoz v Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Makedonii, Řecku a Bulharsku. První lokomotiva (jedná se však o stroj 002) přijela do Evropy už 17. prosince 2020 lodí do přístavu v Brémách, odkud zamířila na vstupní statické a dynamické testy do zkušebny DB Systemtechnik v Mindenu. Další testy Bisona budou realizovány ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi.
Do České republiky byla lokomotiva přepravena z německého města Braunschweig a na německém území zajišťoval její přepravu dopravce RailAdventure. Na českém území se přepravy do cílové stanice Velim zhostil dopravce DB Cargo Czechia s tím, že v celé trase byl hnacím vozidlem Taurus 183.500 RailAdventure. Do Ústí nad Labem jih byly ve vlaku řazeny ještě tři Vectrony 537.0035, 0036 a 0037 pro polskou společnost Industrial Division směřující do depa ČD Cargo v Ústí nad Labem.
Na snímku ze 17. března 2021 je zachycen Bison 002 ve stanici Praha-Holešovice.
Text a foto Jiří Novák
Příjezd dalších 6 lokomotiv TRAXX MS3 do Česka
V roce 2018 si ČD Cargo objednalo u společnosti Bombarider 10 lokomotiv nového typu TRAXX MS3. Později získal Bombardier kontrakt na dalších 15 stejných lokomotiv od dalšího českého dopravce - společnosti Regiojet - s určením pro osobní dopravu. Oba zákazníci mají ve smlouvách stanovenu i možnost odběru případných opčních lokomotiv. ČD Cargo se prvních dvou lokomotiv 388.001 a 002 dočkalo v prosinci 2019 a lednu 2020 (viz Lokomotivy TRAXX MS3 ČD Cargo). Regiojet si musel na svoje první dva stroje počkat ještě téměř o rok déle - 388.201 a 202 byly dovezeny do Prahy v polovině prosince 2020 (viz Další lokomotivy TRAXX MS3 v České republice).
Lokomotivy byly dodány od výrobce bez schválení typu a proto v Česku nejprve zahájily zkušební provoz. 388.001 a 002 zpočátku výhradně v nákladní dopravě, druhý jmenovaný pak na požadavek Drážního úřadu i v osobní dopravě na vlacích ČD mezi Chebem a Karlovými Vary. 388.201 a 202 se krátce po příjezdu k majiteli dočkaly nasazení na lince R8 mezi Bohumínem a Brnem s případnými obraty mezi Bohumínem a Prahou. Problémy s komunikací mezi lokomotivou a vozy po UIC lince však stále neposunuly schválení lokomotiv ke svému cíli.
V první polovině března pak vyexpedoval výrobce dalších 6 lokomotiv pro své zákazníky v Česku. Všechny opustily Kassel 12. 3. 2021. Tři lokomotivy pro ČD Cargo 388.003-005 přepravoval po Německu RailAdventure, z Bad Schandau se jich ujalo DB Cargo Czechia s vectronem 193.363 a dopravilo je krátce po půlnoci 13. 3. 2021 do SOKV Ústí nad Labem. Stroje pro Regiojet v celé trase převážel dopravce RailTransport-Stift, po českém území na licenci MBM rail a s přestávkou na přespání strojvedoucího, takže do Prahy byly přivezeny až 13. 3. 2021 v dopoledních hodinách.
Na fotografii z 13. 3. 2021 je zachycen konvoj nových lokomotiv Regiojet 388.203-205, tažených strojem 223.158, při průjezdu po Novém spojení v Praze.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
 
 
 
 
21. 4. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3