SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Vectrony DB Cargo vozí vlaky bez přepřahu z Polska do Rumunska
Během zimních měsíců roku 2020 Vectrony řady 193 DB Cargo vytlačily v Česku lokomotivy řady 189 používané původně na vlacích dopravců Arriva vlaky a DB Cargo Czechia (viz též Svitky Ziltendorf - Senica nově vozí DB Cargo Czechia). Oproti standardní ose západ-východ (tj. zejména tranzit Děčín – Lanžhot) se ale Vectrony začaly v březnu objevovat i ve směru sever-jih, nově jsou totiž nasazovány na vlacích koksu z polských koksoven do rumunských železáren Liberty Galați.
Zajímavé je na tom především to, že Vectron jede bez přepřahu z výchozí stanice v Polsku až do maďarsko-rumunské pohraniční stanice Curtici. Dál už to z ekonomických důvodů nedává smysl s ohledem na velmi nízkou přepravní rychlost vlaků na rumunské síti. Vůbec první takový vlak tranzitoval přes Česko a Slovensko 15. března 2020, jednalo se o trasu Chałupki – Kúty – Štúrovo. Stejnou cestou jely i další ložené vlaky, prázdné pak slovensko-českou hranici překračují různě, buď jedou rovněž přes Kúty nebo přes Čadcu.
Novinkou je také to, že na této přepravě se podílejí výhradně dopravci ze skupiny DB Cargo, tj. DB Cargo Polska, DB Cargo Czechia (rovněž na Slovensku), DB Cargo Hungária a Deutsche Bahn Cargo Romania. Jedná se však jen o zkušební přepravy cca jednoho vlaku týdně, takže hlavní tíha přeprav koksu mezi polsko-českou a maďarskou-rumunskou hranicí tak dále zůstává na dopravcích ze skupiny LTE, kteří se na nich podílejí od počátku roku 2018 (viz O koks do Galați se podělil Express Group a DB Cargo).
Použití Vectrona DB, konkrétně stroje 193 369, na Slovensku je zdokumentováno na fotografii pořízené 28. března 2020 na odjezdu ze stanice Devínska Nová Ves v čele vlaku Pn 1.nsl 58811 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Cătușa, který veze 36 vozů koksu.
Text Petr Štefek, foto Juraj Streber
„Esa“ na rychlících České Budějovice - Jihlava
Mimořádná změna GVD k 16. 3. 2020 měla přinést také jednu nenápadnou, ale poměrně významnou událost ve vozbě rychlíků na rameni České Budějovice - Jihlava. Tou mělo být nasazení řady 362 na jeden pár rychlíků mezi oběma krajskými městy v pracovní dny a většinu rychlíků o víkendech. Nahradit zde měly stroje řady 242 a to jak z důvodu příjemnější práce strojvedoucích na modernějších lokomotivách s klimatizací, tak pro případné krácení zpoždění na modernizovaném úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí, kde lze využít maximální rychlost 140 km/h řady 362 oproti 120 km/h u řady 242.
Na trati 225 se řada 362 již s nástupem GVD 2019/2020 turnusově objevila v pracovní dny na páru osobních vlaků 8308/8313 Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec a zpět. Změnou turnusů plzeňských strojů řady 362 se měly uvolnit od 16. 3. 2020 další lokomotivy zejména na víkend, ale dlouhodobá výluka v úseku Olbramovice - Chotoviny tuto aktivitu posunula až na 27. 3. 2020, kdy byla zmíněná výluka ukončena. Od tohoto data je jedna lokomotiva řady 362 nasazena na obrat rychlíků č. 665/662 v pracovní dny. O víkendu se přidají až 4 další stroje a pokryjí tak prakticky všechny rychlíky na trati 225. Na řadu 242 zbydou jen tři páry těchto vlaků v sobotu a dva v neděli. Lokomotivy řady 363/362 se na rychlících mezi Českými Budějovicemi a Jihlavou objevovaly už v minulosti, ale nepravidelně jako náhrada řad 230, 240 nebo 242, které v různých obdobích tyto rychlíky turnusově vozily.
Premiérovou jízdu lokomotivy řady 362 na pravidelném spoji mezi Českými Budějovicemi a Jihlavou představuje snímek z 27. 3. 2020, na kterém je zachycena „retrovka“ 362.078 v čele obratového R 662 „Rožmberk“ Brno hl. n - Plzeň hl. n. v mezistaničním úseku Kostelec u Jihlavy - Batelov.
Text Daniel Brabenec, foto Jan Novotný
Další lokomotivy T448p prodány z Polska do Česka
Již téměř 10 let probíhá postupný odprodej velkého množství lokomotiv společnosti DB Cargo Polska (DBCPL), které tato firma získala sloučením několika polských dopravců a nyní již pro činnost DBCPL nejsou potřebné. Mezi ně patří také stroje pocházející z československé produkce, mj. lokomotivy polské řady T448p (tj. česká řada 740). Tyto stroje se tak postupně objevují také u českých a slovenských dopravců, za všechny můžeme uvést T448p-057, která byla do Česka odprodána v roce 2018 (viz Lokomotiva T448p-057 posílí park Transport line Cargo).
K těmto vozidlům se 23. března 2020 přidaly další dvě lokomotivy, konkrétně T448p-033 (92 51 3 620 281-7 PL-DBSRP) a T448p-034 (92 51 3 620 282-5 PL-DBSRP). Tyto stroje již byly několik měsíců odstaveny v deponii v chemických závodech Blachownia ve městě Kędzierzyn-Koźle, nyní je odkoupila firma DB Cargo Czechia, tedy sesterská společnost DBCPL, která dosud žádnými vlastními stroji nedisponovala. Obě lokomotivy byly přepraveny jako nečinné z výchozí stanice Sławięcice do Hranic na Moravě v noci z 23. na 24. března 2020. Na horním snímku se obě lokomotivy představují v žst. Hranice na Moravě dne 24. března 2020 před stažením do areálu bývalého závodu MTH Hranice, kde společnost ČMŽO – elektronika provede jejich úpravy pro provoz v Česku a na Slovensku. Označení EVN jim zůstane původní, pouze se změní VKM ze současného DBSRP na DBCCZ.
Obě tyto lokomotivy byly vyrobeny v roce 1978 v ČKD Praha, T448p-033 byla dodána do dolu Anna v Pszówě nedaleko československé hranice, T448p-034 potom přímo dopravci Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem (PTKiGK) Rybnik, který vykonával posun na vlečkách mnoha dolů v Horním Slezsku. V roce 1987 i T448p-033 přešla do rukou PTKiGK Rybnik. Obě se pak dostaly do majetku dnešní firmy DB Cargo Polska v rámci integrace několika společností - včetně někdejšího PTKiGK Rybnik - počátkem roku 2011 (viz Integrace skupiny DB Schenker Rail Polska završena). Působení lokomotivy T448p-033 ještě u PTKiGK Rybnik je zdokumentováno na dolní fotografii z 16. srpna 2004 pořízené v kolejišti dolu Rydułtowy, kde byla v té době používána na posunu.
Text a foto Petr Štefek
Lokomotivy řady 794 pro společnost Infrastruktura železnice Srbije
V únoru 2019 byly společností Infrastruktura železnice Srbije (srbský správce infrastruktury) vybrány jako vhodné pro tažení pracovních vlaků a obslužné práce lokomotivy typu EffiShunter 300 českého výrobce CZ LOKO. Následující měsíc byla podepsána smlouva o výrobě dvou lokomotiv tohoto typu s termínem dodání v prvním čtvrtletí roku 2020. Konečná montáž obou lokomotiv se uskutečnila v českotřebovském závodě CZ LOKO.
Nejedná se přitom o první dodávku nových lokomotiv CZ LOKO do Srbska, pro srbské železnice bylo vyrobeno 10 lokomotiv řady 621-1 a na posunu v rafinérii v Pančevu je od roku 2016 nasazována 723.702 (viz Lokomotiva 723.702 pro srbského zákazníka NIS). Lokomotivy s přiděleným řadovým značením 794 odebírali především tuzemští zákazníci, zatím jedinou výjimkou byla 794.014 vyexportovaná do Polska (viz Lokomotiva řady 794 pro Metro Warszawskie). V letošním roce se pak objednávka pro Srbsko rozšířila o další dvě lokomotivy, tentokrát pro osobního státního dopravce Srbija voz.
Po technické stránce obě lokomotivy odpovídají předchozím vyrobeným strojům s maximální rychlostí 60 km/h a hmotností 36 t. Navíc jsou vybaveny srbským rychloměrem a vlakovým zabezpečovačem Indusi, používaným v zemích bývalé Jugoslávie. Aktivováno bylo také vícečlenné řízení, jehož odzkoušení se uskutečnilo v Jihlavě, kam obě v první polovině března 2020 odjely. Přeprava k zákazníkovi byla naplánována na polovinu března silniční dopravou z České Třebové. 16. 3. 2020 v odpoledních hodinách byly obě lokomotivy, již se srbským označením 622.001 a 622.002, naloženy na dva srbské kamiony a večer toho dne se vydaly na cestu do nového působiště.
Na fotografii z 10. 3. 2020 jsou zachyceny lokomotivy 794.016 a 794.017 propojené kabelem dvojčlenného řízení při zkouškách na pávovské vlečce.
Text a foto Daniel Brabenec
Návrat tramvají T2 do provozu u DPP
Po téměř 56 letech se v sobotu 7. března 2020 vrátily do provozu u Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP) tramvaje typu T2. Jedná se o dva vozy, které pro Dopravní podnik města Ostravy vyrobily na konci padesátých let závody Tatra Smíchov (skříň a podvozky) a ČKD Stalingrad (elektrická výzbroj). V roce 1996 je odkoupil Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, kde pod evidenčními čísly 18 a 19 sloužily v pravidelném provozu na úzkém rozchodu 1 000 mm až do ukončení provozu tramvají T2 v Liberci a Jablonci v listopadu 2018. Poté vozy zakoupil DPP a historický vzhled jim vrátili zaměstnanci ostravské společnosti Ekova Electric. DPP tyto dva vozy nově označil evidenčními čísly 6003 a 6004 a počítá s tím, že je nasadí na nostalgickou linku 23.
Tramvaje T2 navázaly na předchozí typ T1 a vyráběly se od roku 1955 do roku 1962, kdy jich bylo vyrobeno celkem 771. Autorem charakteristického tvaru tramvaje T2 je výtvarník František Kardaus. V Praze, kromě dvou prototypů označených evidenčními čísly 6001 a 6002, do provozu tento typ moc nezasáhl. Poslední pravidelný výkon vozu T2 v Praze se uskutečnil v listopadu 1964 na lince č. 21.
Na snímku z 8. března 2020 je pod siluetou Hradčan na Mánesově mostě zachycen vůz 6004 na lince č. 2.
Text a foto Jiří Konečný
Pokračující zkoušky komunikace lokomotiv ČD Cargo
V návaznosti na probíhající dodávky v současnosti již jen rekonstruovaných lokomotiv pro ČD Cargo z dříve uzavřených kontraktů s firmou CZ LOKO pokračuje i ladění vzájemné komunikace řídicích systémů vybraných řad lokomotiv dle zadání objednatele (viz Zkoušky komunikace nových dieselových lokomotiv ČD Cargo). Požadována je vzájemná komunikace a přenos diagnostických dat ve vícečlenném řízení jak u stejných řad lokomotiv, tak v jejich vzájemné kombinaci.
Zpočátku probíhaly zkoušky pouze mezi lokomotivami již z výroby vybavenými řídicím systémem společnosti MSV elektronika (řady 742.71, 744.1, 753.6). ČD Cargo pak používalo na vozbu vlaků v okolí železniční stanice Nymburk po určitou dobu do vícečlenného řízení spojené lokomotivy 753.615 a 742.711. V Jihlavě se poté během zimních měsíců několikrát sešly při testování v různé kombinaci lokomotivy 742.711, 744.110, 744.111, 744.112 a 753.615, které následně vyjížděly na zkušební jízdy na blízkou vlečku do Pávova nebo na trať do Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Počátkem února se do ladění komunikace zapojil i remotorizovaný „brejlovec“ 753.756, osazený elektronickým regulátorem RV07 firmy NES Nová Dubnica a komunikačním rozhraním do Národní vlakové linky (týká se všech lokomotiv řady 753.7 ČD Cargo). Od 5. do 12. února 2020 asistovaly této činnosti stroje 742.711 a 744.111. 18. 2. 2020 pak došlo v dalším kroku k vzájemnému kabelovému propojení pěti lokomotiv a po dopoledním odladění v jihlavském závodě CZ LOKO vyrazil na trať do Havlíčkova Brodu lokomotivní vlak složený z nově dokončené 742.712 a již provozovaných 753.615, 742.711, 753.756 a 744.110. Při všech zkušebních jízdách na tratích Správy železnic byla vždy činná maximálně dvě hnací vozidla, jak je dáno českou legislativou, ostatní však mezi sebou vzájemně datově komunikovala. V současnoti ještě v Jihlavě probíhá ze strany MSV elektronika dolaďování systému na strojích 753.615 a 753.756.
Krátce před odjezdem na trať jsou zachyceny 18. února 2020 uvedené lokomotivy v čele s 744.110 po sestavení lokomotivního vlaku u brány jihlavského závodu CZ LOKO. Do Havlíčkova Brodu pak byla vedoucím strojem 742.712.
Text a foto Daniel Brabenec
„Taurus“ 183 500 RailAdventure jel poprvé vlastní silou v ČR
Německá společnost RailAdventure (RA) se zabývá zejména přepravami kolejových vozidel, nejčastěji nově vyrobených. Pro tyto účely si firma pořídila původně jen starší jednosystémové lokomotivy německých řad 111, 139 a dokonce i legendární 103 (viz Lokomotiva 103.222 jezdí v barvách RailAdventure) nebo švýcarský stroj Re 620 (Re 6/6). To se změnilo na počátku roku 2019, kdy si RA pořídil zánovní lokomotivu typu Siemens ES 64 U4 č. 183.500. Ta pochází od společnosti mgw Service, která ji vlastnila od vyrobení v roce 2008 (viz „Taurus“ 183 500 mgw Service).
Důvodem pro pořízení vícesystémové lokomotivy bylo rozšíření vozby bez přepřahu i mimo oblast s napájecí soustavou 15 kV 16,7 Hz AC, především do Polska, ale také Česka a dále na východ. Od počátku roku 2019 byla lokomotiva 183.500 používána pro vnitroněmecké výkony, případně také v Rakousku, současně probíhaly technické úpravy (např. dosazení zabezpečovače Mirel VZ1) a vyřizování dokumentace pro provoz v dalších zemích. Schválení pro provoz v ČR bylo završeno získáním průkazu způsobilosti pro vlakový zabezpečovač 24. října 2019.
Dále zbývá dořešit schválení v Polsku a právě za tímto účelem vyrazila lokomotiva v půlce února do Zkušebního centra VUZ Velim. Této cesty bylo využito k první jízdě 183.500 vlastní silou ve vnitrozemí ČR, neboť do té doby zajela nejdále jen do pohraniční stanice. Lokomotiva dovezla 15. února 2020 v odpoledních hodinách do Děčína jednotky 628.210 a 628.209 (z Kasselu, resp. Cottbusu) pro společnost Arriva vlaky. V Děčíně byly do vlaku ještě přidány lokomotivy 189.008 DB a 140.079 Arriva, ale vlak pokračoval do Velimi dále s 183.500 na čele.
Na horní fotografii z 15. února 2020 je zachycena první cesta stroje 91 80 6183 500-8 D-RADVE do Česka ještě na německém území, konkrétně v úseku Kurort Rathen - Königstein (Sächs Schweiz), kde šlo o vlak DbZ 44383 dopravce RailAdventure. Důkazem pohybu v ČR je pak zdvižený sběrač téže lokomotivy ve stanici Děčín hlavní nádraží nákladní nádraží - viz dolní snímek pořízený o několik hodin později, kdy již byly do vlaku zařazeny dvě výše zmíněné lokomotivy. V této sestavě vlak dojel jako Pn 55175 dopravce DB Cargo Czechia do Velimi, kam dorazil 16. února 2020 v 00:44.
Text Petr Kvasnička, horní foto Pavel Drahan, dolní foto Daniel Sihlovec
1216.903 ČD po provedené opravě v dílnách ÖBB TS
Na Taurusu 1216.903 ČD byla na přelomu prosince 2019 a ledna 2020 provedena oprava rozsahu T1 v dílnách ÖBB Technische Services GmbH v Linci - jak jsme již informovali v říjnu 2019 (viz Taurusy Českých drah převzaty). Do Lince byla lokomotiva přepravena 8. prosince 2019 z Prahy na vlaku Ex 1541. Zpět do Prahy se vrátila 31. ledna 2020 na vlaku Ex 336 a do Bohumína pokračovala 2. února 2020 na vlaku EC 117. Ještě před vlastní opravou v Linci dostala 1216.903 nátěr dle nového barevného schématu ČD. Ten byl realizován v lakovně DPOV ve Valašském Meziříčí v závěru listopadu 2019.
Na snímku z 31. ledna 2020 je zachycena lokomotiva 1216.903 v Praze hlavním nádraží na vlaku Ex 336 po odstoupení přípřežní lokomotivy 380.018, která vlak přivezla z Lince. K nasazení Taurusů na mezinárodní vlaky spojujíci Polsko s Rakouskem v úseku Bohumín - Vídeň zatím nedošlo.
Text a foto Jiří Konečný
Hokejová „belgičanka“ 365.005
Hokejový klub Dukla Jihlava získal v polovině prosince 2019 nového strategického partnera - společnost CZ LOKO, která má v Jihlavě svůj výrobní závod. Smlouva o spolupráci byla uzavřena s platností od ledna 2020 zatím do konce dubna 2025. Zároveň došlo od 19. prosince 2019 k přejmenování Horáckého zimního stadionu na CZ LOKO Arénu. Dalším krokem k zviditelnění této spolupráce se stala v první polovině února 2020 lokomotiva 365.005, opatřená reklamním polepem v barvách hokejového klubu, propagujícím partnersví firmy CZ LOKO a jihlavských hokejistů. Slavnostní představení tohoto stroje se uskutečnilo 11. 2. 2020 v 10 hodin u třetího nástupiště železniční stanice Jihlava.
Stroj 365.005 je zařazen do lokomotivního poolu CZ LOKO Easy Rent. V předchozím období působil v nájmu u společnosti Prvá Slovenská železničná (PSŽ), která si mezitím převzala od CZ LOKO nově dokončenou 365.007, již z výroby opatřenou zelenožlutým firemním nátěrem tohoto dopravce. 2. 2. 2020 se 365.005 vrátila z nájmu u PSŽ do Přerova, kde se podrobila v dílnách ČMŽO plánované údržbě a následně zde byla opatřena i novým reklamním polepem. Po krátkodobém nasazení u dopravce CER Cargo následovala 10. 2. 2020 strojní jízda z Břeclavi do Jihlavy, aby mohla o den později pózovat při slavnostním aktu. Novým nájemcem lokomotivy se stala společnost SD-Kolejová doprava, ke které ještě během dopoledne 11. 2. 2020 strojní jízdou zamířila. Místem předání lokomotivy do nájmu je Bílina, konkrétně vlečka úpravny uhlí Ledvice.
V historii českých reklamních lokomotiv se jedná v pořadí již o druhou propagující hokejový klub, první se stala 380.017 v majetku ČD, jezdící od poloviny listopadu 2017 v barvách Komety Brno.
Přejezd reklamní 365.005 jako Lv 58526 Jihlava - Světec, s pokračováním do Dolů Bílina, je zachycen na fotografii pořízené 11. února 2020 před železniční stanicí Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec
Kontejnery z Číny míří do Evropy i po LHS
Námořní kontejnery, které míří po zemi z Číny do střední Evropy, využívají především železniční hraniční přechod Brest-Terespol mezi Běloruskem a Polskem. Kapacitní potíže v tomto bodě však vedou k hledání alternativ. Jednou z nich se od ledna 2020 stalo využití polské širokorozchodné tratě LHS, jejíž konečná stanice Sławków LHS je nejzápadnějším výběžkem rozchodu 1520 mm v Evropě. Po této trati nově směřují kontejnery z čínského města Si-an (v anglickém přepisu Xi'an).
První vlak do intermodálního terminálu Euroterminal Sławków vyrazil ze Si-anu 24. prosince 2019, po normálním rozchodu dojel až do kazašské stanice Dostyk. V tamním terminálu proběhla překládka kontejnerů na širokorozchodné vozy a pak už jel vlak přímo přes Kazachstán, Rusko a Ukrajinu do polské pohraniční stanice Hrubieszów LHS a dále do cílového Sławkówa, kam dorazil brzy ráno 6. ledna 2020. Celkem 45 kusů 40stopových kontejnerů tak překonalo po železnici vzdálenost 9477 km. Ze Sławkówa pak kontejnery míří dále po silnici, nebo pokračují některou z pravidelných vlakových linek, které vedou z Euroterminalu po normálním rozchodu.
Že se nejednalo jen o čistě propagační záležitost, jak bývá u tzv. čínských vlaků zvykem, dosvědčuje krátce nato vypravený druhý vlak. Ten v soupravě o délce 781 metrů přivezl v noci z 1. na 2. února do Sławkówa celkem 50 kontejnerů délky 40‘ ze Si-anu. Uvedený vlak vedený stroji ST44-2010 + ST44-2031 je zachycen na snímku pořízeném 1. února 2020 při odjezdu ze stanice Hrubieszów LHS.
Text Petr Štefek, foto Artur Konieczny
 
 
 
 
1. 4. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3