SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Vectrony ELL v polepu ČD na netradičních výkonech
V souvislosti s omezením dálkové dopravy vyvolané další vlnou epidemie nemoci COVID-19 došlo už podruhé k poklesu turnusové potřeby vicesystémových elektrických lokomotiv Siemens Vectron, které mají České dráhy najaté od společnosti ELL na vozbu EC vlaků mezi Prahou a Hamburkem resp. Kielem. Na rozdíl od jarních měsíců, kdy lokomotivy Vectron jen nečinně postávaly v depu OCÚ Střed Praha–Vršovice, byly už v listopadu a prosinci 2020 zapůjčeny dva Vectrony (193.289 a 193.295) dceřiné společnosti ČD Cargo. 193.295 byl krátce zapůjčen ČD Cargu také v druhé polovině ledna 2021 a od 22. února 2021 je možné tohoto Vectrona opětovně spatřit na výkonech ČD Carga. 193.289 byl ČD Cargu znovu předán 17. února 2021.
Na horním snímku je 23. února 2021 zachyceno nasazení Vectronu 193.295 ELL v polepu pro EC linku do Hamburku s vlakem vápence - Pn 59866 (Beroun os. n. - Böhlen b. Leipzig) na holešovické přeložce v místech, kde bylo možné běžně spatřit Vectrony ELL jen v čele EC vlaků z Prahy do Německa a obráceně. Pro úplnost uveďme, že Vectron 193.295 ELL tento vlak odvezl pouze do Děčína.
V souvislosti s přípravou na přepnutí napájecího systému mezi Říkovicemi a Nedakonicemi ČD vysoutěžily pronájem dalších šesti Vectronů od leasingové společnosti Rolling Stock Lease (dříve S Rail Lease), které budou také nasazeny na rameni Praha - Staré Město u Uherského Hradiště v rámci oběhu v turnusové skupině 316 OCP Střed místo lokomotiv řady 371. V předstihu před předáním těchto nových Vectronů (193.695, 696, 698, 699, 769 a 963), které je plánováno na březen, bylo už 8. února zahájeno školení strojvedoucích na tomto rameni. Ke školení je zpravidla využíván Vectron ČD 193.902 (viz Prototyp lokomotivy Vectron ve vozidlovém parku ČD), který je doplňován jedním Vectronem ELL a pokud není 193.902 k dispozici, tak do Starého Města u Uherského Hradiště jezdí dva Vectrony ELL. To bylo umožněno úplným zastavením přeshraniční dálkové dopravy s Německem, ke kterému došlo od 13. února 2021.
Dolní snímek dokumentuje Vectrona 193.294 v čele R 890 Luhačovice – Praha-Smíchov, když 19. února 2021 opouští estakádu Nového spojení v Praze-Karlíně, kde zatím Vectrony ELL nezdomácněly.
Text a horní foto Jiří Konečný, dolní foto Jiří Novák
„Retro“ 750.338 už vyráží s nákladními vlaky z Děčína
Přestože si ČD Cargo pořizuje poměrně významné množství nových nebo modernizovaných lokomotiv řad 742.7, 744.1 a 753.6, stále provoz v motorové trakci stojí i na původních strojích, které musí procházet i vyššími stupni údržby. Protože tradiční český opravce CZ LOKO již dává přednost modernizacím a novostavbám, provádějí od roku 2019 periodické opravy lokomotiv řady 750 pro ČD Cargo Železničné opravovne a strojárne Zvolen.
Vedle lokomotiv ve firemním nátěru si při opravách ve Zvolenu objednává ČD Cargo i retro vzhled. Prvním takovým strojem se v roce 2019 stala lokomotiva 750.163 v barevné kombinaci zelené a šedé, kterou ČD Cargo nasazuje na různé výkony v rámci provozní jednotky Brno.
V závěru roku 2020 byla dokončena ve Zvolenu periodická oprava R3 (MH) stroje 750.338. Tato původně nymburská lokomotiva měla korporátní nátěr ČD Cargo, během této opravy pak obdržela červený retro nátěr. 31. prosince dorazila lokomotiva do depa v Břeclavi, ale novým působištěm se stala provozní jednotka Děčín, kam byla 750.338 přepravena 28. ledna.
Prvním traťovým výkonem tohoto „červeného brejlovce“ byl 13. února 2021 vlak Mn 86121 Děčín hl. n. - Brniště a poté Mn 86120 zpět. Na tomto výkonu byla lokomotiva občas nasazována i v dalších dnech, případně vezla manipulační vlaky mezi Českou Lípou, Šluknovem a Děčínem. Tak tomu bylo i 18. února 2021, kdy byl stroj 750.338 zvečněn u zastávky Kytlice v čele Mn 86111 Šluknov - Děčín hl. n.
Text a foto Petr Štefek
„Jezevčík“ 744.001 v dočasných službách ČD Cargo
Od druhé poloviny února 2021 je zapůjčena společnosti ČD Cargo lokomotiva 744.001, prototyp novostavby čtyřnápravové lokomotivy CZ LOKO s asynchronními trakčními motory (viz Lokomotiva 744.001 ve zkušebním provozu se zátěží). V tomto případě se spíše jedná o náhradní lokomotivu za stroj 744.110, který se v současnosti podrobuje v jihlavském závodě CZ LOKO závěrečným úpravám prototypové instalace ETCS a souvisejících systémů na této lokomotivní řadě, aby mohly být ukončeny zkoušky a provedení schváleno pro finální podobu i na ostatních lokomotivách řady 744.1 ČD Cargo.
Lokomotiva 744.001 od svého dokončení nezískala stálého majitele (od vyrobení je majetkem CZ LOKO), byla zapůjčována různým dopravcům a v posledních letech působila v nájmu Rail Cargo Carrier - Czech Republic (RCCCZ) na výkonech na Ostravsku. Pro CZ LOKO se stala tak trochu nechtěnou, ve výrobě ji nahradila řada 744.1, již splňující podmínky TSI, kdežto jediný atypický exemplář řady 744.0 klade zvýšené nároky na údržbu a opravy. Při poměrně velké délce 17,4 m je osazena spalovacím motorem Caterpillar 3508C pouze o výkonu 1000 kW (i když v době výroby se počítalo i s možností montáže výkonnějšího motoru Caterpillar 3512C o výkonu 1550 kW). O jeden metr kratší lokomotivy řady 744.1 jsou ze zástavbových důvodů limitovány maximálním výkonem motoru Caterpillar C32 895 kW, který je sice dostatečný na řadicí práce, ale pro traťové výkony musí být lokomotivy často spojovány do dvojčlenného řízení.
744.001 přijela strojně 16. února z Bohumína do Ostravy-Kunčic ještě pod RCCCZ, dále do Jihlavy pokračovala již pod dopravcem CZ Logistics. V jihlavském závodě CZ LOKO poté proběhlo zaškolení strojvedoucích a od 18. února vstoupila do služeb ČD Cargo prozatím na post staniční zálohy v Jihlavě, přičemž se na lokomotivu zaškolují postupně další strojvedoucí. Právě při pokračujícím zácviku strojvedoucích v železniční stanici Jihlava je zdokumentován uvedený stroj dne 20. 2. 2021. Lokomotiva svými velkými logy CZ LOKO dává tušit, kým byla vyrobena. Shodou okolností je zachycena před novou výrobní halou CZ LOKO v Jihlavě, která se také pyšní velkými logy této společnosti. Vyrobena však byla v závodě v České Třebové.
Text a foto Daniel Brabenec
Motorové lokomotivy ZSSK Cargo v pronájmu u českých dopravců
Setkat se v Česku s lokomotivami slovenských dopravců (a to především elektrickými) zejména na mezistátních výkonech je v současnosti celkem běžnou zálěžitostí. V loňském roce si pak společnost CityRail začala od slovenského státního dopravce ZSSK Cargo (ZSSKC) najímat na své výkony „laminátky“ řady 240 (viz Slovenské „laminátky“ v pronájmu u dopravce CityRail), ty se však po určitém čase mění za jiné stroje stejné řady podle provozní potřeby a údržbových úkonů. V roce 2021 si čeští soukromí dopravci najali od ZSSKC i první dieselové lokomotivy. V tomto případě se ale jedná o dlouhodobější nájem jednoho konkrétního vozidla.
Jako první se na českém území objevil stroj 751.173, který si ze Slovenska do Kolína dovezla 12. ledna malá soukromá firma Rabbit Rail (RR) se sídlem ve Velkém Oseku. 24. 1. pak lokomotiva vyjela na svůj první výkon pod RR - strojní jízdu z Kolína do Ledečka a zpět. Do nákladní dopravy zasáhla až 3. února, kdy se vydala z Kolína do výhybny Hrušky pro prázdné vozy, které následující den dopravila k nakládce dřevem do Nové Cerekve a z této stanice postupně odvozila ložené vozy do Horní Cerekve. Z Horní Cerekve si dále odvážel ucelené soupravy dopravce Cargo Motion. Na výkony mezi Horní a Novou Cerekví se lokomotiva během února vrátila ještě několikrát.
Druhým zapůjčeným strojem se stala 742.325, kterou si dovezl přes Horní Lideč do Břeclavi 26. 1. dopravce CityRail. Následující den byla převezena do Okříšek, kde se ihned zapojila do svozu kalamitního dřeva do Jihlavy a poté pomohla „laminátce“ s jeho dopravou přes stoupání do Brna-Maloměřic, dále na Slovensko už vlak pokračoval pouze s elektrickou lokomotivou. Během února se podobným způsobem podílela na výkonech při odvozu vozů se dřevem na Vysočině a v Jihočeském kraji.
V první polovině února se v Česku objevila zatím poslední zapůjčená lokomotiva, kterou si přivezl další začínající malý dopravce - firma ReViRail CZ se sídlem v Praze. Jednalo se o lokomotivu 751.036, která přijela do ČR 8. 2. opět přes Horní Lideč do Poříčan, aby druhý den pokračovala přes Prahu-Smíchov do Pačejova, kde se ujala pracovního vlaku firmy Elektroline. Na pracovních vlacích Elektroline působila celý únor, jak na Plzeňsku, tak v okolí Prahy.
Na fotografii z 18. 2. 2021 je zachycena při příjezdu k cílové stanici najatá lokomotiva 751.173 s toho dne prvním vlakem RR Pn 57724 Nová Cerekev - Horní Cerekev. Lokomotiva dopravující na tomto úseku maximálně 6 ložených vozů učinila tento den 4 obraty mezi oběma stanicemi, posledních 6 vozů dovezla do Horní Cerekve o den později a po sestavení soupravy pomohla vectronu 193.221 na postrku vlaku, vedeného již pod hlavičkou Cargo Motion, do Havlíčkova Brodu.
Text a foto Daniel Brabenec
„Růžový Vectron“ pro Laude dorazil do Polska
Polská společnost Laude Smart Intermodal postupně rozšiřuje svůj park elektrických lokomotiv, jehož první částí se staly čtyři šestinápravové stejnosměrné lokomotivy Newag Dragon 2 objednané v roce 2019. Dodány byly postupně v průběhu následujícího roku 2020 a nesou označení E6ACTab-031, E6ACTab-033, E6ACTadb-035 a E6ACTadb-036 (verze ab a adb se liší dosazením dieselového dojezdového motoru v případě druhé verze).
V roce 2019 Laude objednala rovněž jednu lokomotivu Siemens Vectron MS, která byla dodána počátkem roku 2021. Jde o stroj, který sice nese německé označení 193 488, oficiálně je však registrován v Polsku s označením 91 51 5 370 034-8 PL-LAUDE (zkráceně 5 370 034-8). Stejně jako u předchozích Dragonů, i náklady na pořízení této lokomotivy byly z poloviny pokryty z polského programu na podporu kombinované dopravy, který je financovaný z EU. Z toho pak vyplývá, že smí být nasazena pouze na vozbu intermodálních vlaků.
Přestože je Laude již od roku 2017 držitelem licence pro provozování drážní dopravy, využívá ji minimálně a jejím dvorním dopravcem pak je PKP Cargo. Proto i uvedené elektrické lokomotivy provozuje PKP Cargo. Rovněž nový Vectron tak z výroby zamířil rovnou do depa PKP Cargo Poznań Franowo.
Na snímku z 31. ledna 2021 se lokomotiva 5 370 034-8 představuje ve stanici Zbąszynek, kde zestavila během strojní jízdy do svého nového působiště v Poznani.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Orliński
Vysunutí starého mostu přes Labe v Čelákovicích-Jiřině
Dne 5. ledna 2021 došlo k ukončení provozu v 1. traťové koleji na starém jednokolejném mostě přes řeku Labe v Čelákovicích-Jiřině v původní stopě (viz Rekonstrukce ocelového mostu přes Labe v Čelákovicích-Jiřině) a provoz mezi Čelákovicemi a odbočkou Káraný je od té doby realizován jednokolejně po 2. traťové koleji a přeloženém druhém jednokolejném mostě. Ihned po ukončení provozu v 1. traťové koleji bylo sneseno trakční vedení a také koleje v oblasti předmostí vlastního mostu. V posledním lednovém týdnu byly za pomocí pontonů vysunuty z pilířů obě pole s obloukovými příhradovými nýtovanými nosníky, kterými 1. traťová kolej překonávala vlastní tok řeky Labe. Složeny budou na pravý břeh řeky, kde budou demontovány, stejně jako se už stalo se dvěma inundačními poli s přímými příhradovými nosníky. V uvolněném prostoru po původním mostu bude zahájena výstavba nového dvojkolejného ocelového mostu, který bude opět tvořen čtyřmi poli.
Na září letošního roku je plánováno obnovení provozu v 1. traťové koleji a tedy již po novém mostě. Následně bude vysunut a rozebrán také druhý původní jednokolejný most, po kterém je v současnosti vedena přeložka 2. traťové koleje.
Na horním snímku jsou na pravém břehu zachycena vedle sebe vysunutá obě pole s obloukovými příhradovými nýtovanými nosníky z původního jednokolejného mostu, po kterém byla vedena 1. traťová kolej. Dolní snímek zachycuje celkovou situaci, kdy v levé části snímku je přeložený druhý původní jednokolejný most ve 2. traťové koleji, uprostřed je společný pilíř původních jednokolejných mostů a vpravo obě vysunutá pole. Oba snímky byly pořízeny 30. ledna 2021.
Text a foto Jiří Konečný
Slovakia-shuttle spojil Žilinu, Ostravu a Halle
S příchodem nového grafikonu v prosinci 2020 zahájilo provoz nové nákladní spojení, které pětkrát týdně (v případě vyššího objemu zátěže i častěji) propojilo seřaďovací nádraží Žilina-Teplička a Halle (Saale) Gbf. Jak již výchozí body vlaku napovídají, jedná se o vlaky, které vozí jednotlivé zásilky a skupiny vozů. Vlaky nejsou vedeny přímou trasou přes Horní Lideč, ale přes Čadcu a Ostravu hlavní nádraží, kde odstavují či dobírají zátěž z Ostravska. V těchto nových spojích se objevují rovněž kontejnery DB Megabox s pneumatikami z Púchova, které původně jezdily ucelenými vlaky (viz Přímé vlaky „Continental“ už z Púchova do Hannoveru nejezdí).
Neobvyklé je na tomto novém spojení to, že k výměně lokomotiv nedochází v pohraničních přechodových stanicích, ale ve stanici Ostrava hlavní nádraží (zpravidla v obvodu Ostrava pravé nádraží), kde se také mění dopravce. Na Slovensku totiž vlak veze Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSKC), ze státní hranice do Ostravy Lokorail, dále pak po Děčín st. hr. DB Cargo Czechia (DBCCZ) a na německém území DB Cargo. Mezi Žilinou a Ostravou vozbu zajišťují slovenské lokomotivy řady 131, mezi Ostravou a Halle pak obvykle stroje řady 193 (případně 189) DB Cargo.
Na snímku pořízeném 15. ledna 2021 v Ostravě pravém nádraží se představuje lokomotiva 193 393 DB, která v čele Slovakia-shuttlu nahradila „dvojičku“ 131.021+022 ZSSKC. Do vlaku již byla přivěšena zátěž z Polska, kterou dovezl vedle stojící stroj T448p-034 DBCCZ. Jednalo se přitom o první traťový výkon jedné ze dvou lokomotiv řady T448p, které DBCCZ zakoupilo v roce 2020 (viz Další lokomotivy T448p prodány z Polska do Česka).
Text a foto Petr Štefek
Prototyp lokomotivy Vectron ve vozidlovém parku ČD
Druhý prototyp vícesystémové lokomotivy Siemens Vectron X4 – stroj 193.902 - který byl vyroben v Mnichově-Allachu v roce 2010 pod výrobním číslem 21 694, rozšíří od ledna 2021 park moderních elektrických vozidel Českých drah. Na rozdíl od sériových Vectronů a tedy i deseti lokomotiv, které mají České dráhy pronajaté od společnosti ELL (193.289-298), je tento stroj vybaven kompresorem Almig a také palubní částí ETCS L2 dle specifikací BL3, která si vyžádala změnu uspořádání zobrazovačů na stanovištích strojvedoucího. Sériové Vectrony mají bezolejový kompresor Knorr a ETCS dle specifikací BL2. Na tratích Zkušebního centra VUZ ve Velimi umožňuje tento Vectron provoz rychlostí až 210 km/h a kromě tří standardních napájecích systémů (3 kV, 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz) také provoz na systému 1,5 kV, aby mohl být využíván i při zkouškách vozidel určených pro tento stejnosměrný napájecí systém.
Po provedené revizi ve výrobním závodě Siemens v Mnichově-Allachu přijela lokomotiva do Velimi 16. října 2020 ještě v šedobílém barevném schématu. Na počátku prosince 2020 ve Velimi obdržela polep, který je zároveň reklamou na Zkušební centrum VUZ. Dne 22. ledna 2021 byla lokomotiva 193.902 přepravena z Velimi do OCÚ Střed Střediska údržby Praha-Vršovice, kde bude dokončeno její převzetí. Středisko údržby Praha-Vršovice bude zároveň domovským depem této lokomotivy a bude také zajišťovat její údržbu s tím, že do Zkušebního centra VUZ bude pouze zapůjčována na zkoušky. Obdobě jako dva Taurusy řady 1216.9, které České dráhy koupily od společnosti RTS (viz Taurusy Českých drah převzaty), zůstává tato lokomotiva v registru vozidel země, kde byla přihlášena k provozu. Lokomotiva může být provozována kromě České republiky také v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku.
Na snímku je 193.902 zachycena v domovském depu Praha-Vršovice dne 23. ledna 2021.
Text a foto Jiří Konečný
Zkoušky dvousystémové lokomotivy Dragon 2 ve Zkušebním centru VUZ
Polský výrobce železničních kolejových vozidel - společnost Newag Nowy Sącz - testuje ve Velimi ve Zkušebním centru VUZ už druhou generaci šestinápravové elektrické lokomotivy Dragon v dousystémovém provedení. Uvedená verze navazuje na lokomotivy Dragon, které mají asynchronní trakční výzbroj pouze na stejnosměrný napájecí systém 3 kV (viz Elektrická lokomotiva E6ACT „Dragon“ ze ZNLE Gliwice) a u soukromých dopravců v Polsku jsou označeny řadou E6ACT (viz Lokomotiva E6ACT v provozu u STK).
Druhá generace Dragonů, plně odpovídající specifikacím TSI, dostala označení E6ACTa, ale PKP Cargo stejnosměrnou verzi Dragona 2 označilo řadou ET25 a stejnosměrnou verzi s pomocným dieselem řadou ET26. Dvousystémová verze Dragona určená pro napájecí systémy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC dostala u PKP Cargo označení ET43. Prototyp ET43-001, který je v současnosti na zkouškách v ZC VUZ, je určen pro nákladního dopravce PKP Cargo, který si v Newagu objednal celkem 24 těchto lokomotiv a požaduje také jejich schválení v České republice a na Slovensku. Lokomotivu ET43-001 dovezl do Velimi dopravce DB Cargo Czechia dne 30. listopadu 2020 přes hraniční přechod v Chałupkách.
Na snímku z 13. ledna 2021 je zachycena lokomotiva ET43-001 PKP Cargo při trakční zkoušce na velkém zkušebním okruhu. Jako zátěž pro uvedenou zkoušku posloužil Vectron 537.0019 PKP Cargo, lokomotiva 189.153 společnosti MRCE, kterou má dlouhodobě PKP Cargo pronajatu a také motorová lokomotiva „Kyklop“ 759.002 (T499.0002) VUZ.
Text a foto Jiří Konečný
Přímé vlaky „Continental“ už z Púchova do Hannoveru nejezdí
S koncem grafikonu 2020 byly ukončeny pravidelné přepravy pneumatik v ucelených vlacích ze závodu společnosti Continental ve slovenském Púchově do distribučního centra v německém Hannoveru. Tyto vlaky začaly jezdit v srpnu 2001 a přinesly nasazení nepříliš obvyklých intermodálních jednotek – kontejnerů DB Megabox. Ty byly zpočátku převáženy na čtynápravových vozech Sgkkms/Sgkkmss se sníženou podlahou (845 mm nad TK, tj. o 33 cm méně než u běžného kontejnerového vozu), později začaly být nasazovány i osminápravové „dvojičky“ Sfggmrrss určené původně pro přepravy do Velké Británie.
Zpočátku jezdily dva páry týdně, až v posledních letech jezdil už jen jeden pár, zpravidla vedený o víkendu. Od počátku byly dopravcem vlaků ve všech státech (tj. na Slovensku, v Česku a v Německu) příslušní státní dopravci. Ke změně došlo v dubnu 2019, kdy vlaky začala v Česku vozit firma DB Cargo Czechia, v ostatních státech však zůstali dosavadní dopravci, tj. ZSSK Cargo a DB Cargo. S tím přišla i změna v nasazování vozidel, kdy mezi Púchovem a Děčínem jezdily bez přepřahu lokomotivy 363 případně 383 ZSSK Cargo, ale ty byly v posledních měsících na českém území vytlačeny stroji řad 189 a 193 DB Cargo, občas se v čele vlaku vyskytl i Vectron z poolu Lokotrain.
Poslední ložený vlak jel výjimečně už v pátek 11. prosince 2020, neboť pravidelná nedělní trasa již v prvním dnu nového grafikonu (13. prosince 2020) neexistovala. Vůbec posledním „Continentalem“ se stal vlak prázdných kontejnerů směrem na Slovensko v sobotu 12. prosince 2020. Naštěstí však tyto přepravy pneumatik zůstávají na železnici, ale od začátku GVD 2021 se vozí po skupinách z Púchova do seřaďovacího nádraží Žilina-Teplička, odkud pokračují novým vlakem Slovakia-Shuttle, který pětkrát týdně spojuje ranžíry Žilina-Teplička a Halle (Saale) Gbf, do cílového Hannoveru se pak dostávají relačními vlaky DB Cargo.
Na snímku z 5. prosince je zachycen předposlední vlak z Německa na Slovensko u zastávky Černotín. V čele vlaku Nex 47307 Hannover Nordhafen – Púchov se toho dne nacházel stroj 189 008 DB.
Text Petr Štefek, foto Ivo Raab
 
 
 
 
7. 3. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3