SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Lokomotivy řady 723.7 pro turecké železárny İsdemir
Po vítězství v mezinárodním výběrovém řízení podepsala společnost CZ LOKO v říjnu 2018 s tureckými železárnami İsdemir smlouvu na dodávku šesti lokomotiv typu EffiShunter 600. Pro CZ LOKO se přitom nejedná o první zakázku v Turecku, v roce 2017 byly exportovány do této země dvě lokomotivy řady 744.7 pro železárny Erdemir (viz České lokomotivy pro turecké železárny Erdemir), v roce 2015 byly dodány ve spolupráci se společností LOKO TRANS také dvě lokomotivy řady 741.7 pro turecké železnice TCCD jako servisní vozidla pro tunel Marmaray.
Železárny İsdemir byly postaveny v roce 1970 u obce Payas, 17 km severně od města İskenderun na pobřeží Středozemního moře a stejně jako ocelárnu Erdemir je vlastní investiční skupina OYAK. Na rozdíl od oceláren Erdemir je výrobní areál İsdemir napojen na železniční síť TCDD, vlečková síť zasahuje také do přístavu. Lokomotivy tohoto podniku jsou tak využívány především pro přesun vozů mezi přístavem, železniční stanicí Yakacık/Payas a ocelárnou nebo pro technologické přepravy uvnitř závodu.
Komponenty pro lokomotivy typu EffiShunter 600 jsou dodávány z jednotlivých závodů společnosti CZ LOKO, konečná montáž tureckých lokomotiv označených 723.710 - 714 pak probíhá v Přerově, stroj 715 bude dokončen v České Třebové. Ač CZ LOKO sjednotilo v červnu 2018 obchodní název typů EffiShunter 500 a 700 na typ EffiShunter 600, turecké stroje jsou na kapotách nadále označeny jako typ EffiShunter 700. To znamená, že je lokomotiva osazena silnějším spalovacím motorem Caterpillar C27 o jmenovitém výkonu 709 kW. Z důvodu pojíždění oblouků malých poloměrů je provedeno usazení hlavního rámu na podvozcích pomocí plochých toren, stejně jako u lokomotiv pro Třinecké železárny. Největší odlišností oproti doposud vyrobeným lokomotivám této řady je zástavba automatického spřáhla SA3 s integrovanou šroubovkou výrobce LAF. Na čele kapot jsou vedle horního LED reflektoru umístěny kamery pro sledování prostoru před lokomotivou a v prostoru spřáhla. Vedle nich na sešikmené ploše kapot jsou pak oranžová záblesková světla, upozorňující na provoz v režimu dálkového ovládání. Všechny stroje pro Turecko jsou vybaveny i vícečlenným řízením. Z důvodu snížené výšky průjezdného průřezu byla klimatizační jednotka přesunuta do kabiny a pod kabinu.
Na fotografii z 20. 6. 2019 je zachycena první vyrobená lokomotiva 723.710 po příjezdu do Jihlavy, kde ji v následujícíh týdnech čeká doladění řídicího systému. Koncem července by se měla vydat spolu s 723.711 na cestu do Turecka, nejprve po kolejích a následně lodí.
Text a foto Daniel Brabenec

Dokončení výroby speciálních vozidel MUV 75 pro SŽDC
Po necelých 24 měsících byla na konci května završena dodávka 50 nových motorových univerzálních vozíků MUV 75 pro SŽDC (viz Nové motorové univerzální vozíky MUV 75 pro SŽDC). Společnost CZ LOKO, která měla na dodání posledního vozíku 30 měsíců od podepsání smlouvy, tak výrobu podstatně urychlila. Vozíky byly v Jihlavě průběžně přebírány a převáženy na jednotlivá pracoviště traťových okrsků (TO) všech sedmi Oblastních ředitelství (OŘ) SŽDC. Předání posledního vyrobeného stroje proběhlo 30. 5. 2019 a vozík následně odjel k OŘ Ústí nad Labem, kde se jeho působištěm stává TO Roudnice nad Labem.
Zatímco prototyp MUV 75 byl v rámci výroby opatřen jako jeden z prvních strojů SŽDC novými logy, tak při dodání již měl kvůli nevyjasněnému sporu o vlastnictví vzoru loga původní. Starými logy pak byla opatřena i celá sériová produkce vozíků, i přes to, že mezitím SŽDC spor o vzor loga vyhrála a od 1. 2. 2019 vstoupilo v platnost jeho užívání.
Maximální rychlost vozíků 75 km/h může být plně využívána pouze při jízdě samostatného stroje, stávající přípojné vozíky v parku SŽDC jsou omezeny maximální rychlostí 40 km/h. Proto SŽDC vypsala v červnu loňského roku výběrové řízení na dodávku 100 ks nových přívěsných vozíků, které budou konstruovány minimálně na rychlost 70 km/h. Vítězem výběrového řízení se počátkem ledna staly Ostravské opravny a strojírny s celkovou nabídkovou cenou necelých 100 mil. Kč, jejich dodávka bude probíhat počínaje letošním rokem.
Na fotografii z 9. 4. 2019 je zachycen poslední sériový vozík MUV 75.050 po návratu ze zkušební jízdy do Havlíčkova Brodu při průjezdu kolejištěm jihlavského depa.
Text a foto Daniel Brabenec

Lokomotivy 2M62UM u LDz
V lednu 2019 předala LDz ritošā sastāva serviss (LDz RSS) ve spolupráci s českou společností CZ LOKO lotyšským železnicím poslední dvě ze 14 modernizovaných lokomotiv řady 2M62UM - stroje s pořadovými čísly 117 a 266. Oba mají rok výroby 2019 uveden i na výrobním štítku RSS. Stalo se tak po dvou letech od předání prototypového stroje 2M62UM-111 (viz Dokončení prototypu lokomotivy 2M62UM LDz), který LDz převzaly po dokončení zkušebního provozu a všech zkoušek v lednu 2017.
Oproti předpokladu se výroba lokomotiv o více jak rok prodloužila. Rekonstruovaným lokomotivám byla zachována původní pořadová čísla přistavených lokomotiv řady 2M62 (případně 2M62UM). Nové stroje tak nesou označení 2M62UM: 0004, 0010, 0086, 0090, 0093, 0094, 0096, 0100, 0110, 0111, 0117, 0116, 0119 a 0266. Devět lokomotiv bylo dle údajů RSS rekonstruováno v závodě v Rize a pět v pobočce v Daugavpilsu. Pokračování přestaveb dalších lokomotiv na řadu 2M62UM LDz prozatím nepředpokládají.
V provozu u LDz jsou nyní poslední čtyři nerekostruované lokomotivy 2M62, dislokované v depu Rīga: 0894, 0924, 1003, 1185. Lokomotivy čísel 1194, 1220, 1234 byly prodány k dalšímu využití na Ukrajinu. Ostatní stroje této řady v majetku LDz byly sešrotovány nebo dlouhodobě odstaveny bez výhledu na znovunasazení do provozu.
Na fotografii z 9. 5. 2019 je zachycena 2M62UM-0117 v úseku Jersika - Nīcgale na trati Krustpils - Daugavpils.
Text Daniel Brabenec, foto a spolupráce Petr Štefek

Nový Vectron Dual mode ve Velimi
Dne 28. dubna 2018 přivezlo DB Cargo Czechia do Velimi novou duální lokomotivu Siemens, která je označena 248.001. Společnost Siemens ji následně 21. května 2019 představila odborné veřejnosti v rámci 17. zákaznické lokomotivní konference, kdy se druhý den konference konal ve Zkušebním centru VUZ.
Čtyřnápravová diesel-elektrická lokomotiva je vybavena jak dieselovým motorem MTU o výkonu 2 400 kW, který splňuje nejpřísnější emisní požadavky dle vyhlášky UIC 623-2:2010, tak i sběračem proudu a elektrickou výzbrojí pro jednofázový napájecí systém 15 kV, 16,7 Hz. Výkon na obvodu kol má lokomotiva v obou provozních režimech 2 000 kW a dosahuje max. rychlosti 160 km/h. Při elektrodynamické brzdě má lokomotiva výkon na obvodu kol v elektrickém režimu 2 100 kW a v dieselovém režimu 1 700 kW. Uspořádání dvojkolí má lokomotiva Bo´Bo´, délku přes nárazníky 19,975 m a zatížení na nápravu dosahuje 22,5 t.
Na snímku je zachycen Vectron Dual mode 248.001 společně s měřicím vozem VÚKV Praha během prezentačních jízd na velkém zkušebním okruhu dne 21. května 2018.
Text a foto Jiří Konečný

Parní lokomotiva 414.096 je po 52 letech opět provozní
Centrum historických vozidel (CHV) ČD v Lužné u Rakovníka zprovoznilo čtyřspřežní (s uspořádáním dvojkolí D-n2) parní lokomotivu 414.096, která byla vyrobena v roce 1906 lokomotivkou Společnosti státní dráhy (Maschinen-Fabrik Staatseisenbahn-Gesellschaft) ve Vídni pod výrobním číslem 3282. A u Společnosti státní dráhy (StEG) byla také pod označením 73.368 nasazena. První technicko-bezpečnostní zkoušku vykonala dne 24. srpna 1906 a po více jak 60 letech provozu byla vyřazena z provozu a zrušena v červenci roku 1967 v lokomotivním depu ČSD České Budějovice pod označením 414.096.
Po zrušení stála dlouhé roky na pomníku v areálu ŽOS (Železniční opravny a strojírny) České Velenice. Po ukončení činnosti ŽOS byla na jaře 2014 částečně rozebraná lokomotiva (s opravou se započalo už v roce 2009 v ŽOS České Velenice) přepravena z Českých Velenic do Lužné u Rakovníka, kde se pokračovalo v práci na jejím zprovoznění. Kotel lokomotivy opravila firma SEA Kolín a tendr 412.365 společnost Beva invest. Dne 17. dubna 2019 došlo k prvnímu zkušebnímu zatopení lokomotivy a 10. května 2019 byla slavnostně představena v rámci jarního otevření muzea ČD. Lokomotivu ještě čeká nová technicko-bezpečnostní zkouška po opětovném zprovoznění, aby mohla být následně nasazována do čela zvláštních nostalgických vlaků. Lokomotivy řady 73 StEG, později kkStB, přezdívané Heligón, byly nasazeny v celé rakousko-uherské monarchii a dodnes se zachovaly pouze tři kusy z této početné řady. Kromě 73.368 (později 414.096 ČSD) v CHV Lužná u Rakovníka to je 73.79 (později 55.5708 ÖBB) v rakouském Strasshofu a 73.372 (později 133-005 JŽ) ve slovinské Lublani.
Na snímku z 10. května 2019 je zachycena lokomotiva 414.096 při posunu v areálu CHV Lužná u Rakovníka.
Text a foto Jiří Konečný

Lokomotivy TE33AS u UZ
Ukrajinské železnice (Ukrzaliznycja - UZ) podepsaly 23. 2. 2018 s americkou firmou General Electric Transportation rámcovou smlouvu v úhrnné výši 1 miliardy dolarů, jejíž hlavní součástí je dodávka až 225 nových lokomotiv typu Evolution. Z této smlouvy bylo napevno objednáno 30 nákladních lokomotiv TE33AS s termínem dodání do konce prvního čtvrtletí roku 2019. Financování nákupu lokomotiv v celkové výši 140 mil. dolarů zajistila Ukreximbank, leasing z 30 % zaplatily UZ při koupi, 70 % částky budou splácet 15 let. Cena jedné lokomotivy tak vychází na 4,68 milionu dolarů, součástí smlouvy je i dodávka náhradních dílů a plný servis lokomotiv.
Výroba všech lokomotiv se uskutečnila v USA v pensylvánském závodě GE ve mestě Erie, odkud byly postupně odesílány lodní dopravou do ukrajinského přístavu Černomorsk. Lakování, montáž radiového a zabezpečovacího systému a dokončovací práce před uvedením do provozu realizoval v rámci 10 % smluvní lokalizace Krjukivskyj vagonobuditelnyj závod. V případě odběru opčních lokomotiv by lokalizace ukrajinské výroby měla činit až 40 % smluvní ceny. Na Ukrajině se ale nejedná o první lokomotivu tohoto typu, v roce 2013 vyrobil pro soukromého zákazníka JSC „Ivano-Frankivsk Cement“ kazašský závod v Astaně licenční stroj TE33A-0249.
UZ pojmenovaly nově dodávané lokomotivy „Tryzub“ (v překladu trojzubec - součást státního znaku Ukrajiny). První stroj TE33AS-2001 byl výrobně dokončen v červenci 2018 a 11. 9. 2018 byl vyložen z lodi na ukrajinskou pevninu. 8. 11. 2019 pak zahájil jízdní zkoušky na síti UZ. Mezitím bylo koncem září 2018 na Ukrajinu dovezeno dalších 7 lokomotiv. Do března 2019 pak bylo dodáno zbývajících 22 lokomotiv.
Na fotografii z 26. 4. 2019 se představuje TE33AS-2005 v čele nákladního vlaku v mezistaničním úseku Kirpotino - Fisaki.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Kubát

Zátěžová zkouška mostu v Pňovanech
V sobotu 27. dubna 2019 se uskutečnila na rekonstruovaném mostě přes nádrž Hracholusky na řece Mži, který je součástí tratě Pňovany - Bedružice, zátěžová zkouška. Provedly ji šestinápravové muzejní lokomotivy 781.529, 578 a 600, které postupně společně zatěžovaly každou z nových obloukových konstrukcí. Zkouška byla vyvrcholením několikaměsíční rekonstrukce mostu, při níž byly vedle oprav pilířů postupně nahrazeny tři hlavní ocelové nýtované konstrukce délky po 57 m se spodním obloukem konstrukcemi zcela novými, svařovanými. Přitom se využilo originální metody výměny původní konstrukce spojením s novou konstrukcí a následným přetočením. Součástí nového mostu též bude lávka pro pěší a cyklisty.
Původní most celkové délky 210 m a výšky 52 m byl naposledy v provozu 23. července 2018, poté byla zahájena nepřetržitá výluka pro rekonstrukci trvající do 30. dubna 2019.
Snímek z 27. 4. 2019 zachycuje na rekonstruovaném mostě přes řeku Mži lokomotivy 781.529, 578 a 600 při zátěžové zkoušce.
Text a foto Milan Šrámek

Biomasa pro tepelnou elektrárnu Alpiq Generation
Poblíž areálu dřívějších hutí Poldi Kladno se nachází tepelná elektrárna Alpiq Generation (CZ) s několika bloky pro výrobu elektrické energie a tepla. Hlavním výrobní surovinou je hnědé uhlí, které do elektrárny každý den proudí ze severočeské pánve po železnici, kdy dopravcem je Advanced World Transport (AWT) ze skupiny PKP Cargo. Také dopravu nezbytného odsiřovacího vápence a v minulosti i odvoz sádrovce (popílku) zajišťuje AWT. Novinkou je přeprava další komodity - dřevní hmoty, resp. biomasy, která souvisí se současným přebytkem kalamitního dřeva. Po podrcení na štěpku je možno biomasu v menší míře kombinovat s uhlím a využívat ji jako palivo do některých z moderních bloků elektrárny.
V případě biomasy zavítal do stanice Kladno-Dubí méně obvyklý dopravce - Vítkovická doprava (do 30. srpna 2018 Vítkovice Doprava; ke změne názvu došlo poté, co se místo původních Vítkovic stala majitelem společnosti firma Tatra Aviation ze skupiny Czechoslovak Group). Ta se z okolí domovských Vítkovických železáren rozjezdila po celé republice v průběhu posledních několika let (viz Vítkovice Doprava se začala angažovat v dálkových přepravách).
Na záběru pořízeném za stanicí Brandýsek se tak představuje počátkem května 2019 vlak Pn 59712 s 19 vozy dřevní hmoty, jehož přepravu v trase Moravské Budějovice - Kladno-Dubí zajistil „Moby Dick“ 740.631 spolu se strojem 740.621.
Text a foto Petr Zobal

Motorový vůz 820.528 v provozu u RC
20. dubna 2019 si na trati Moravské Budějovice - Jemnice odbyl své premiérové jízdy znovuzrozený motorový vůz 820.528. Předán byl z výroby v Tatře Studénka v roce 1963 ČSD jako M 240.028. Po ukončení služby u ČSD byl prodán Chemopetrolu Litvínov, kde byl upraven na dílenský vůz a přeznačen na 820.528. Jako nehodový vůz byl na vlečkové síti majitele provozován Unipetrolem Dopravou až do roku 2016. V závěru tohoto roku jej odkoupila společnost Railway Capital. Od ledna do června 2017 byl deponován u Správy Ústecké dráhy v Teplicích. 28. 6. 2017 pak byl vůz převezen do Krnova k opravě do firmy ZEGA.
Uvedení do původního stavu trvalo do počátku dubna 2019. Oprava vozu byla z větší části financována Ministerstvem dopravy z Programu obnovy historických železničních vozidel. Nutno bylo dosadit některá (původně zaplechovaná) okna a dveře včetně vyvaření skříně, nově byl vybudován i celý interiér vozu v povýrobním provedení. Opravou prošel také spalovací motor vozu. 13. 4. 2019 si jej vlastník převezl z Krnova do Jemnice, kde je plánováno jeho celosezonní nasazení na turistické víkendové a sváteční vlaky.
Na fotografii z 20. 4. 2019 se představuje 820.528 nasazená na ten den poslední Os 18394 Moravské Budějovice - Jemnice u Rácovic.
Text Daniel Brabenec, foto Tomáš Potůček

Lokomotiva řady 794 pro Metro Warszawskie
Společnost Metro Warszawskie, provozovatel metra v polském hlavním městě Varšavě, vypsal v listopadu 2017 výběrové řízení na dodávku lokomotivy pro posun a případné přepravy v rámci tamní sítě metra. Vítězem soutěže se stala v polovině dubna 2018 společnost CZ LOKO, která následně podepsala s objednatelem smlouvu na výrobu jedné dvounápravové lokomotivy typu EffiShunter 300. Dodání lokomotivy bylo naplánováno na jaro roku 2019. V případě firmy CZ LOKO se přitom nejedná o první lokomotivu pro Metro Warszawskie, již koncem roku 2014 byla do Varšavy dodána dvounápravová lokomotiva 797.819 (viz Lokomotiva 797.819 pro varšavské metro). Nová lokomotiva je určena pro STP Kabaty, které se nachází na stejnojmenné konečné trasy M1 (STP - ekvivalent českého depa).
Výroba lokomotivy označené 794.014 navázala na dvanáctikusovou sérii obdobných lokomotiv pro ČD (viz Posunovací lokomotivy řady 794 pro ČD). Pro potřeby provozu v tunelech metra byla lokomotiva částečně upravena - rám je oproti lokomotivám ČD zúžen, celková hmotnost snížena na 30 t, je dosazen protipožární systém, čelní kamery, kromě klasického háku a šroubovky je doplněn adaptér pro dosazení hlavy spřáhla používaného na jednotkách metra, realizovány byly i další menší modifikace.
Výroba rámu a některých komponent se uskutečnila v jihlavském závodě CZ LOKO, konečnou montáž provedl závod v České Třebové. Po oživení a jízdních zkouškách, které proběhly na přelomu března a dubna 2019 na trati Česká Třebová - Brno (po Skalici nad Svitavou), byla lokomotiva v druhém dubnovém týdnu převezena do Jihlavy k donastavení některých veličin řídicího systému. Od poloviny dubna ji čekají zkoušky v ZC VUZ Velim, odkud se vrátí do České Třebové a následně by měla být odeslána do Polska.
Fotografie zachycuje lokomotivu 794.014 na jedné ze zkušebních jízd v Jihlavě při nastavování a ověřování jízdních a brzdných vlastností.
Text a foto Daniel Brabenec

 
 
 
 
17. 7. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3