Posunovací lokomotivy řady 794 pro ČD
V roce 2016 avizovaly ČD zájem o nasazení nových dvounápravových posunovacích lokomotiv v depech a železničních stanicích pro manipulaci se soupravami osobních vozů, které by nahradily na těchto výkonech řadu 714. 10 lokomotiv mělo být najato na 10 let s následným odkupem po vypršení doby nájmu. Později se ČD rozhodly změnit pronájem na přímý nákup a počet uvažovaných lokomotiv byl zvýšen na 12. Výběrové řízení na pořízení těchto lokomotiv bylo zveřejněno v prosinci 2016 a v červu 2017 byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení - firmou CZ LOKO. Do roku 2019 bude dodáno 12 lokomotiv typu Effishunter 300, označených 794.002 - 013, které číselně navážou na prototyp 794.001 (viz Zkušební provoz prototypové lokomotivy 794.001 CZ LOKO u Českých drah), který je zatím stále v majetku poolu CZ LOKO. Celková cena zakázky je 238,9 mil. Kč, tedy cca 20 mil. Kč na jednu lokomotivu.
Lokomotiva řady 794 je dvounápravová posunovací lokomotiva s oběma hnanými nápravami, kapotového provedení s vyvýšenou kabinou strojvedoucího. Sériové lokomotivy 794 se v některých detailech liší od prototypu 794.001, hlavní technické parametry mají ale shodné. Pohonnou jednotkou je spalovací motor Caterpillar C 13 o jmenovitém výkonu 328 kW, splňující emisní limity STAGE IIIB. Spalovací motor pohání trakční alternátor Siemens 1FC2 401, z kterého jsou po usměrnění napájeny dva stejnosměrné trakční motory CZ LOKO TDM 5003. Hmotnost lokomotivy je 36 t, max. rychlost 60 km/h, max. tažná síla 120 kN. Řídicí systém s funkcí tempomatu a dálkové diagnostiky lokomotivy dodala společnost MSV. Pneumatickou brzdu doplňuje zajišťovací střadačová. Zdrojem stlačeného vzduchu je bezolejový kompresor Knorr, na jehož výstupu je instalována sušička vzduchu.
První lokomotiva má být dle smlouvy dodána do podzimu letošního roku, poslední do února 2019. 794.002 čekají po dokončení zkoušky na ŽZO, poté by měla být v září 2017 předána do DKV Brno, PJ Maloměřice. Následující lokomotivy budou dodávány do dep, kde jsou udržovány nové elektrické jednotky a vozy a nasazovány na zálohách velkých uzlových stanic.
Fotografie ze srpna 2017 představuje dokončovanou lokomotivu 794.002 při posunu v Jihlavě, kde jsou ve zdejší provozovně CZ LOKO tyto stroje vyráběny.
Text Daniel Brabenec, foto Jakub Fiala

Řada 810 již jezdí u SKPL Cargo
Polský dopravce SKPL Cargo již nasadil do provozu všechny čtyři kusy motorových vozů řady 810 zakoupené v lednu 2017 od Českých drah (viz Čtyři motorové vozy řady 810 ČD prodány do Polska). Po přepravě do Pleszewa byly v tamní remíze vozy připravovány na své nasazení. Zejména se jednalo o nový lak v červeno-šedé kombinaci, který dopravce používá pro vozidla osobní přepravy, dosazení nápisů a popisek v polštině. Vozy 810.569 a 810.642 dostaly také polskou radiostanici Radmor. Jako první byl hned v únoru nasazen vůz 810.210 na splítkové trati Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy, kde nahradil úzkorozchodný motorový vůz MBxd2-216, který funguje nyní jen jako záloha. Postupně zde byly nasazovány v rámci zkušebního provozu i vozy 810.569 a 810.642.
Se začátkem letní sezóny započal provoz řady 810 i na dalších tratích. Vůz 810.210 byl převezen do Bytówa, kde zajišťuje od července do září víkendový provoz v rozsahu třech párů vlaků denně. Další vůz – 810.642 – byl nasazen v Kętrzyně, kde od července do září jezdí na trati do Węgorzewo. Třetí vůz – 810.569 – byl koncem června převezen do Zagórze, odkud absolvoval prezentační jízdy do Łupkówa a následně i po uzavřené trati do Krościenka a dále až na ukrajinskou hranici. Po této akci zůstal v Zagórzi a prozatím je v srpnové pracovní dny nasazován na dva páry vlaků relace Sanok – Łupków a čtyři páry vlaků Sanok – Zagórz. V případě zájmu zde bude provoz pokračovat i na podzim. Jako poslední byl v červnu zprovozněn po opravě poškozeného spalovacího motoru vůz 810.054, který byl vzápětí nasazen na domovskou trať v Pleszewě.
Motorové vozy splnily očekávání nového majitele a zvládají své nasazení bez větších problémů, a to jak v rovinách okolo mazurských jezer, tak i v horách. Není tedy vyloučeno, že bude flotila čtyř „motoráků“, jak jim polští kolegové říkají, rozšířena o další kusy.
Na snímku z 3.srpna je zachycen motorový vůz 810.569 s vlakem 33205 ze Sanoka do Łupkówa během pobytu v zastávce Czaszyn.
Text a foto Vojtěch Gášek

Lokomotiva EP05-23 se vrátí do provozu
V roce 1961 dodala plzeňská Škoda polským železnicím PKP 30 lokomotiv řady EU05, které byly po změně převodu a tím i zvýšení maximální rychlosti na 160 km/h přeznačeny na řadu EP05. V pravidelném provozu se nového tisíciletí dočkaly jen stroje EP05-16 a EP05-23, které dojezdily v roce 2008 (viz Konec provozu „bobin“ EP05 PKP Cargo). Zatímco stroj EP05-16 v majetku PKP Cargo zatím čeká na svůj další osud, v případě lokomotivy EP05-23 rozhodl majitel (PKP Intercity) o její opravě do provozního stavu.
V zimě 2017 zahájila společnost Remtrak v dílnách Warszawa Grochów opravu stroje EP05-23, která zahrnovala zejména renovaci skříně a následně také nový lak. Po provedení těchto prací byl stroj v červenci přepraven do Gdańska, kde bude v závodě ZNTKiM pokračovat oprava mechanických částí lokomotivy, elektrické výzbroje a brzdové výstroje. Po ukončení opravy uvažuje PKP Intercity o jejím nasazení především na zvláštní vlaky, ale nelze vyloučit ani nasazení na pravidelných vlacích, neboť tento dopravce trpí nedostatkem lokomotiv pro rychlost 160 km/h.
Na snímku pořízeném 18. července 2017 v žst. Gdańsk Kanał Kaszubski je zachycen stroj EP05-23 již v novém laku před přistavením do dílen ZNTKiM.
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Bartosz Konieczny

Vítkovice Doprava se začala angažovat v dálkových přepravách
1. června 2017 oslavila společnost Vítkovice Doprava (VD) 15 let od svého vzniku (viz Vznik společnosti Vítkovice Doprava). Již v roce 2004 firma začala jezdit také po síti SŽDC. K první relaci mezi Štramberkem a Ostravou (Vítkovice Doprava zahájila provoz na síti SŽDC) se postupně přidaly další především lokální výkony, případně též přepravy vozidel Škody Vagonky, která je sousedem VD v areálu Vítkovických železáren. V posledních měsících jsou však vlaky VD vedené stroji řady 740 vidět téměř ve všech koutech Česka. Jedná se přitom především o přepravy kovového šrotu a kolejnic.
Tak tomu bylo i 9. července 2017, kdy dopravce vypravil soupravu 23 prázdných vozů na nakládku šrotu v různých destinacích (Kolín, Kladno, Třebušice) s cílovou stanicí Chrást u Plzně. 11. července se potom ložená souprava vydala na cestu zpět do Ostravy. Přepravu zajistily stroje 740.785 a 740.631.
Na záběru z 9. července 2017 odjíždí jako Pn 53740 s prázdnými vozy ze stanice Brandýsek do Kladna-Dubí. Zde budou odvěšeny 2 vozy na nakládku a souprava bude pokračovat zpět do Kralup nad Vltavou a dále přes Louny a Most do Třebušic a Chrástu u Plzně.
Text a foto Petr Zobal, spolupráce Petr Štefek

Druhá měřicí drezína MMD.2 pro SŽDC
Také v roce 2017 pokračuje SŽDC v nákupu vozidel pro diagnostiku tratí. Již při přebírání měřicí drezíny MMD.1 01 (viz Rekonstruovaná měřicí drezína MMD.1 SŽDC) TÚDC (technická ústředna dopravní cesty) avizovala zájem o druhé vozidlo stejného určení. Výběrové řízení na dodávku nové motorové měřicí drezíny MMD.2 pro kontinuální měření geometrických parametrů koleje bylo zveřejněno na konci března 2016, v druhé polovině září 2016 pak byla uzavřena smlouva na dodávku vozidla se společností CZ LOKO. Celková cena zakázky je necelých 16,5 mil. Kč, provedení vozidla je oproti MMD.1 částečně modifikováno. Výrobu drezíny realizuje jihlavský závod CZ LOKO.
Od MMD.1 se nová drezína liší především provedením kabiny, která je prodloužena na téměř celou délku rámu, jen před zadním stanovištěm je umístěn představek s příčně uloženým hnacím agregátem. Přenos výkonu na obě nápravy je hydrostatický, spalovací motor i ostatní agregáty jsou shodné s MMD.1. Délka vozidla je 7,56 m, hmotnost 14,7 t, maximální rychlost 75 km/h. Kabina je klimatizována. K měření geometrických parametrů koleje (především ve stanicích) je použit spustitelný měřicí podvozek, zavěšený mezi nápravami drezíny, v kabině jsou umístěny záznamové a vyhodnocovací přístroje. Vozidlo je obsaditelné 6 členy osádky.
Fotografie z 27. 6. 2017 dokumentuje odjezd MMD.2 01 (99 54 9662 002-3) z Jihlavy do Velimi, kde proběhnou v následujících dnech ve zkušebním centru VUZ předepsané zkoušky a měření ke schválení vozidla.
Text a foto Daniel Brabenec

Další dva rekonstruovaní „čmeláci“ pro Fennia Rail
V lednu 2017 oznámila společnost CZ LOKO, že si u ní finský dopravce Fennia Rail objednal další dvě lokomotivy typu EffiShunter 1600 s termínem dodání v druhé polovině tohoto roku. Naváže tím na první zakázku z roku 2015, kdy byly do Finska exportovány tři širokorozchodné lokomotivy řady 774.71 (viz Lokomotivy 774.71 pro finského dopravce Fennia Rail).
Zatímco první dodané lokomotivy obdržely v České Třebové české označení 774.713 - 715 a finské DR 18 101 - 103 a teprve po několika týdnech provozu ve Finsku i EVN 92 10 2 102 101 - 103, další dvě lokomotivy jsou již z výroby označeny EVN 92 10 2 102 104 - 105 (pořadím odpovídajícím i finskému označení DR 18 104 - 105) a české označení 774.715 a 716 jim bylo přiděleno jen interně u výrobce.
První tři lokomotivy byly kompletovány v závodě v České Třebové, konečná montáž dalších dvou se uskutečňuje v Jihlavě. Protože v Jihlavě není dostatečně velká kolejová váha pro šestinápravové lokomotivy, jsou na vážení lokomotivy převáženy do České Třebové. Na snímku z 6. 6. je zachycena u zastávky Mírovka právě tato přeprava, kdy je lokomotiva 92 10 2 102 104-0 převážena z Jihlavy do České Třebové. Odvozu se ujala lokomotiva 741.516 CZ Logistics.
Text a foto Daniel Brabenec

Vectrony pro GYSEV
V polovině března 2017 podepsala společnost GYSEV s firmou Siemens smlouvu na dodávku 5 lokomotiv Vectron s opcí na další 4 stroje. Objednány byly tři vícesystémové lokomotivy Vectron MS (DC 3 kV, AC 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz) se schválením pro Německo, Rakousko, Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Srbsko s termínem dodání do léta 2017. Další dvě lokomotivy jsou pouze střídavé dvoufrekvenční (15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz), ovšem doplněné o pomocný spalovací motor. Ty by měly být dodány na podzim 2017. Také opční lokomotivy by byly střídavé dvoufrekvenční. Maximální rychlost všech objednaných lokomotiv je 160 km/h, vybaveny jsou zabezpečovačem ETCS level 2 a potřebnými národními zabezpečovači. Nákup vozidel je financován z půjčky od Evropské investiční banky a celkové náklady na pořízení lokomotiv včetně opce by měly činit 35 milionů EUR.
První dvě lokomotivy Vectron MS byly dokončeny v Mnichově v první polovině května 2017 s maďarským označením GYSEV 471.500 a 501. 16. 5. 2017 se pak vydaly na cestu do Maďarska, kam dojely o den později. Slavnostní předání GYSEVu se uskutečnilo 23. 5. v Šoproni a 30. 5. byla lokomotiva Vectron společnosti GYSEV představena v Budapešti u příležitosti konference Siemens Locomotives Kundentagung 2017. Od června je počítáno s jejich nasazením na mezistátních nákladních vlacích s využitím nedávno elektrizované trati Rajka - Szombathely - Hodoš (viz Síť elektrizovaných tratí GYSEV rozšířena o dalších 87 km), později by se měly zapojit do vozby vlaků Intercity z Budapešti do Šoproně a Szombathely. U společnosti GYSEV nejsou lokomotivy Vectron úplnou novinkou, stroje najaté od poolu ELL zde jezdí od roku 2015.
Slavnostní představení lokomotivy Vectron společnosti GYSEV v Budapešti dokumentuje snímek z 30. 5. 2017, na kterém pózuje 471.500 na točně budapešťského muzejního depa Magyar Vasúttörténeti Múzeum.
Text Daniel Brabenec, foto a spolupráce Jiří Konečný

InnoFreighty do Opatovic jezdí také z Polska
Od konce května 2017 začalo jezdit palivo pro opatovickou elektrárnu opět také z polského dolu Silesia. Také v tomto případě je využívána přeprava v kontejnerech WoodTainer společnosti InnoFreight, stejně jako v případě dodávek uhlí z Dolů Nástup Tušimice (viz Uhlí pro opatovickou elektrárnu jezdí v kontejnerech InnoFreight). Dodávky z Polska jsou však jen malým doplňkem k českému hnědému uhlí, neboť pro ně byla vyčleněna jen jedna souprava. Nejde však o úplnou novinku, neboť podobné přepravy již byly zkušebně realizovány v roce 2015 (viz Dovoz uhelných kalů do Elektrárny Opatovice).
Zásadní novinkou při těchto přepravách je účast českého dopravce RM Lines, který se jako dcera společnosti Spedica stal počátkem letošního roku součástí skupiny Energetický a průmyslový holding, kam patří rovněž důl Silesia a Elektrárny Opatovice. Dopravcem v Polsku je pak společnost Inter Cargo ze slovenské logistické skupiny Budamar.
Na snímku pořízeném 25. května 2017 na spojovací koleji mezi stanicí Czechowice-Dziedzice a dolem Silesia je zachycena přístavba první soupravy k nakládce. Vozy táhne stroj S-273 dopravce DB Cargo Polska, který je provozovatelem vlečky dolu. První ložený vlak pak Inter Cargo dovezlo do Petrovic u Karviné 27. května, z této stanice byl pak vlak tažen strojem 121.007 (resp. 91 51 3 150 756-7 PL-RML) do elektrárny Opatovice. Za zmínku ještě stojí, že v úseku Lukavice na Moravě – Česká Třebová byl na postrku stroj 181.064 ODOS Cargo, který je od poloviny května k dispozici dopravcům v postrkové službě přes Třebovické sedlo.
Text Petr Štefek, foto Paweł Niemiec

Przewozy Regionalne pořídily motorové jednotky PESA Link
V únoru letošního roku společnost Przewozy Regionalne (PREG) oznámila, že ve výběrovém řízení na dodávku tří motorových jednotek (s opcí na další dvě) zvítězila společnost Pojazdy Szynowe PESA se svými „žraloky“ LINK s řadovým označením SA139. První jednotka byla dodána již za dva měsíce, neboť byla oficiálně předána 27. dubna 2017. Při té příležitosti PREG oznámily, že využijí i opce, takže celkem bude dodáno pět kusů těchto vozidel.
Jednotky pro PREG jsou dodávány jako dvoudílné, čili jde o obdobnou koncepci jako ty pro České dráhy, od nichž se liší například přímým vstupem na stanoviště strojvedoucího. Pro nabyvatele přitom nejde o úplnou novinku ve svém parku, neboť již provozuje šest obdobných kusů, které jsou ve vlastnictví Lubušského a Západopomořanského vojvodství. Jednotky přímo ve vlastnictví dopravce se tak liší především nátěrem v barvách značky Polregio, pod kterou PREG od letošního roku vystupuje (viz Przewozy Regionalne s novými barvami a značkou Polregio).
Do poloviny května již PREG převzal všechny tři jednotky ze základní části dodávky, tj. vozidla SA139-022 až 024. Všechny byly přiděleny do depa Chojnice, kde mají nastoupit místo starých jednotek řady SA101 a SA102 (vyráběných v letech 1991 až 1996), které už jsou z větší části mimo provoz či již byly sešrotovány.
Snímek pořízený 18. května u zastávky Łąg (trať Tczew - Chojnice, tzv. Ostbahn) zachycuje jednotku SA139-022 na zkušební jízdě.
Text Petr Štefek, foto Jiří Konečný

Rhenus převzal první lokomotivu TRAXX MS
V rámci mnichovského veletrhu transport & logistic převzala společnost Rhenus Rail z globální logistické skupiny Rhenus první vícesystémovou elektrickou lokomotivu Bombardier TRAXX z malé série tří kusů objednané v lednu 2017. Prvním převzatým strojem je 186 268 registrovaný v Německu na dopravce Crossrail, který patří do skupiny Rhenus. Zbývající dvě lokomotivy by měly být dodány ještě do konce května a bude se jednat o 186 269 (držitelem bude rovněž Crossrail) a 1186 940 registrovanou v Rakousku na LTE Logistik- und Transport (společnost vlastněná Rhenusem z 50 %, zbytek drží rakouský lokální dopravce GKB).
Všechny lokomotivy TRAXX MS pro Rhenus jsou vybaveny pro provoz v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Díky tomu bude obohacen i park moderních elektrických lokomotiv pohybujících se po české síti.
Na snímku pořízeném 10. května 2017 na mnichovském výstavišti je zachycen stroj 186 268 den před oficiálním předáním nabyvateli. Ve stejných barvách by měla být dodána i lokomotiva 186 269, kdežto poslední stroj 1186 940 bude v barevném schematu LTE.
Text a foto Petr Štefek

 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2017