Leden
Únor
Březen
Duben
Květen


 

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Rhenus převzal první lokomotivu TRAXX MS
V rámci mnichovského veletrhu transport & logistic převzala společnost Rhenus Rail z globální logistické skupiny Rhenus první vícesystémovou elektrickou lokomotivu Bombardier TRAXX z malé série tří kusů objednané v lednu 2017. Prvním převzatým strojem je 186 268 registrovaný v Německu na dopravce Crossrail, který patří do skupiny Rhenus. Zbývající dvě lokomotivy by měly být dodány ještě do konce května a bude se jednat o 186 269 (držitelem bude rovněž Crossrail) a 1186 940 registrovanou v Rakousku na LTE Logistik- und Transport (společnost vlastněná Rhenusem z 50 %, zbytek drží rakouský lokální dopravce GKB).
Všechny lokomotivy TRAXX MS pro Rhenus jsou vybaveny pro provoz v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Díky tomu bude obohacen i park moderních elektrických lokomotiv pohybujících se po české síti.
Na snímku pořízeném 10. května 2017 na mnichovském výstavišti je zachycen stroj 186 268 den před oficiálním předáním nabyvateli. Ve stejných barvách by měla být dodána i lokomotiva 186 269, kdežto poslední stroj 1186 940 bude v barevném schematu LTE.
Text a foto Petr Štefek

Lokomotiva 193.227 Regiojet v reklamním polepu
Reklamní nátěry lokomotiv v ČR byly až donedávna doménou především státního dopravce ČD, popřípadě dceřiné společnosti ČD Cargo. Zatímco u nich se sjednocováním nátěrů do korporátních barev reklamy až na výjimky mizí, začaly se polepy s reklamou objevovat na lokomotivách soukromých dopravců. Příkladem může být stroj 193.823 společnosti LokoTrain, nyní nasazovaný u ZSSK Cargo. 7. 5. 2017 byl v Praze-Zličíně dokončen reklamní polep i na Vectronu 193.227, který slouží u dopravce Regiojet. Ten nově propaguje společnost svého majitele - Student Agency. V pondělí 8. 5. byl pak nasazen do pravidelného provozu na lince mezi Prahou a Bratislavou.
Regiojet v současnosti provozuje 5 lokomotiv řady 193 Siemens Vectron najatých od německé leasingové společnosti ELL. Stroje 193.205, 206 a 214 byly po převzetí Regiojetem před nasazením do pravidelného provozu polepeny žlutou fólií, zatímco později najaté stroje 193. 226 a 227 jezdily v zelenočerném nátěru společnosti ELL. Počátkem roku 2016 se do žluté oděl i stroj 193.226 a tak do května 2017 zůstával v nátěru ELL už jen 193.227. V současnosti jsou již všechny Vectrony Regiojetu žluté.
Premiérové nasazení 193.227 s novým reklamním polepem v čele vlaku RJ 1035 Praha hl. n. - Bratislava-Nové Mesto dokumentuje snímek z 8. 5. 2017 pořízený u zastávky Blansko město.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný

Lokomotivy pro spedici TransLog Slovakia
Na začátku května byla v ČMŽO Přerov dokončena oprava trojice lokomotiv pro slovenskou spediční firmu TransLog Slovakia Levice (resp. TransLog Wagon Levice), která se zabývá především nákladní automobilovou dopravou a na přepravy po železnici využívá jiné dopravce. Prozatím se TransLog stává vlastníkem jedné dieselové lokomotivy řady 742 a dvou elektrických řady 242.2. Ty byly ihned po převzetí v Přerově pronajaty dopravci Petrolsped Slovakia, který s firmou Trnaslog Slovakia úzce spolupracuje.
Všechny tři lokomotivy vlastnily původně ČD, které je odprodaly pro nadbytečnost. Oba „plecháče“ 242.274 a 284 zakoupila v roce 2016 společnost CZ LOKO za účelem opravy a dalšího prodeje mimo území ČR. Stroj 742.276 získala v roce 2015 společnost Loko Trans pro své aktivity na Slovensku, odkud se dostal v roce 2017 také do Přerova. Po dokončení oprav byly během dubna všechny lokomotivy opatřeny červeným nátěrem, později doplněným bíločernými polepovými fóliemi. 4. května 2017 následoval jejich transport na Slovensko.
Odjezd lokomotiv z Přerova na Slovensko přibližuje snímek z Huštěnovic, kde lokomotivní vlak dopravce Petrolsped Slovakia vedený lokomotivou 742.276 se stroji 242.284 a 274 míjí lokomotivu 162.117 Regiojet také po dokončené opravě v Přerově. V Nedakonicích přejela 742.276 na konec vlaku a na zbytek cesty se jeho vedení ujal „plecháč“ 242.284.
Text Daniel Brabenec, foto Dušan Vacek

Slavnostní předání modernizované lokomotivy 365.001 dopravci IDS Cargo
Před více než 4 lety se v Česku poprvé objevila belgická dvousystémová lokomotiva řady 12 - konkrétně stroj 1203 (viz Belgický stroj řady 12 na návštěvě v Česku), který se podrobil zkouškám pro umožnění případného provozu na českých kolejích. Povolení k provozu na síti SŽDC lokomotiva nakonec nezískala, přesto se společnost CZ LOKO společně s ČMŽO Přerov rozhodli tuto řadu pro provoz v ČR uzpůsobit a nabídnout k následnému prodeji nebo pronájmu zdejším dopravcům. Cena rekonstruované lokomotivy přitom vychází zhruba na 2/3 ceny lokomotivy nové. Později bylo do Česka dovezeno i zbývajících 11 lokomotiv řady 12.
V Přerově prošla lokomotiva rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletně změněna byla trakční výzbroj, původní měniče a transformátor byly nahrazeny novými z EVPÚ Nová Dubnica, přičemž transformátor byl přesunut ze strojovny pod skříň stroje. Zachovány jsou však původní stejnosměrné trakční motory. Nové jsou i ostatní elektrorozvody, byl dosazen řídicí systém MSV, nové jsou také pulty strojvedoucího, klimatizace a pneumatická brzda. Maximální rychlost lokomotivy byla snížena kvůli plánovanému nasazení v nákladní dopravě ze 160 km/h na 120 km/h a trakční výkon je snížen na 2910 kW.
Po rekonstrukci následovalo mnohaměsíční zkoušení a schvalování typu, přičemž byla lokomotiva nově přeznačena na 365.001 a CZ LOKO ji nabízí ve svém výrobním programu jako typ EffiLiner 3000. Schvalování bylo završeno v dubnu 2017 a od května je umožněn její zkušební provoz. Přestože nové lokomotivy řad 380, 383 nebo 386 nabízejí zhruba dvojnásobný výkon, větší komfort a užitné vlastnosti, díky rozdělení české železniční sítě na dvě proudové soustavy je u nás zájem i o starší rekonstruované dvousystémové lokomotivy. Právě 365.001 našla nového majitele a provozovatele ve společnosti IDS Cargo (IDSC).
Přípravy na předání IDSC proběhly již v dubnu 2017 v Přerově, kde lokomotiva změnila svůj nátěr do barev nového držitele. Na 4. 5. 2017 pak bylo naplánováno v Praze-Libni slavnostní předání IDSC s následnou jízdou zvláštního vlaku s hosty do Kralup nad Vltavou a zpět s dvěma vozy KDS. Fotografie z tohoto dne představuje lokomotivu 365.001 v čele zvláštního vlaku R 11626 Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou při průjezdu pražským hlavním nádražím.
Text Daniel Brabenec, foto Jindřich Nováček

Další lokomotivy řady 741.7 pro italské zákazníky
V druhé polovině loňského roku se podařilo společnosti CZ LOKO uzavřít v Itálii další kontrakty na dodávku lokomotiv řady 741.7. První dva stroje této řady byly exportovány do Itálie již v březnu 2015 a jednalo se o dlouhodobý pronájem lokomotiv 741.701 a 707 z poolu CZ LOKO firmě Dinazzano PO s opcí na následný odkup obou lokomotiv. Před odjezdem byly upraveny pro provoz v Itálii s tím, že jsou určeny pouze pro posun na vlečce, kde mají omezenou maximální rychlost. Jejich působištěm se mělo stát kolejiště přístavu v Ravenně.
V prosinci 2016 byly v Přerově dokončeny další dvě nové lokomotivy 741.737 a 738, určené rovnou z výroby pro posunovou službu v Itálii. Nájemcem se stala společnost FS Terminali Italia se sídlem ve Veroně, kam byly obě lokomotivy v lednu 2017 odeslány. Po ukončení dvouletého pronájmu by měly být nájemcem odkoupeny. Plánováno je jejich nasazení v logistických terminálech Bari a Verona. Součástí kontraktu je i servis lokomotiv, zajišťovaný nově založenou dceřinou společností CZ LOKO Italia se sídlem v Porto Mantovano.
Další dvě objednané lokomotivy 741.741 a 742 jsou v současnosti dokončovány v jihlavském závodě CZ LOKO. V tomto případě se nejedná o pronájem, ale o prodej stavební společnosti Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie z italského města Paola. Určeny jsou pro vedení pracovních vlaků při výstavbě a opravách železničních tratí. Jen pro zajímavost uveďme, že české lokomotivy nejsou na pracovních vlacích v Itálii žádnou novinkou, společnost Loko Trans tam po roce 1990 postupně vyvezla přes 20 lokomotiv řady 740.
Do pronájmu v Itálii měla odjet počátkem roku 2017 i lokomotiva 741.710 poolu CZ LOKO, která měla být na tři roky pronajata společnosti SERFER na posun v přístavu Livorno s následnou opcí na odkup. Ta ale do Itálie nakonec zapůjčena nebyla. V druhé polovině dubna 2017 pak CZ LOKO oznámilo své vítězství ve výběrovém řízení SERFER na dodávku 5 nových posunovacích lokomotiv. Do Itálie ale budou v tomto případě dodány nové lokomotivy EffiShunter 1000, jejichž prototyp 744.101 (viz Prototyp dieselové lokomotivy 744.101 EffiShunter 1000) nyní prochází schvalováním v ČR.
Na fotografii z 21. 4. 2017 se představuje dokončovaná 741.741 při zkušební jízdě z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou za zastávkou Mírovka. V květnu 2017 by měla být spolu s 741.742 předána svému majiteli.
Text a foto Daniel Brabenec

Rail Cargo Carrier - Slovakia rozšiřuje své aktivity
Slovenský dopravce Rail Cargo Carrier - Slovakia (RCCSK) patřící do skupiny ÖBB nebyl dosud příliš aktivní, soustředil se především na přepravy v rámci uzlu Bratislava, který přímo navazuje na rakouskou železniční síť. Od dubna 2017 se však dalším významným bodem RCCSK stala Žilina, odkud společnost zajišťuje provoz kontejnerových vlaků pro sesterskou společnost Rail Cargo Operator - CSKD.
V první fázi se jedná o přepravu kontejnerů, ve kterých se převážejí rozložené automobily KIA mezi závodem Kia Motors Slovakia v Tepličce nad Váhom a montovnou Avtotor v ruském Kaliningradu. Tyto vlaky, které jezdí po normálním rozchodu mezi překladišti Žilina a Černjachovsk, jsou v provozu od roku 2007. V posledních letech jejich dopravu ve všech státech vyjma Ruska zajišťovalo PKP Cargo, nově má tedy slovenský úsek Žilina - Čadca na starosti RCCSK, v Česku a Polsku dopravcem zůstává PKP Cargo. Pravidelně se jedná o jeden pár vlaků denně, ke kterému se nepravidelně přidávají vlaky s kontejnery do polské Lodže. V dalších měsících by RCCSK mělo k tomuto vlaku přidat ještě pravidelné kontejnerové spoje z Koperu do Žiliny, které zatím na Slovensku vozí ZSSK Cargo.
Pro vozbu vlaků z Žiliny do Čadce používá RCCSK rakouské motorové lokomotivy řady 2016, což dokládá i snímek stroje 2016 040, který se 6. dubna 2017 připravuje k odjezdu z Žiliny do Čadce.
Text Petr Štefek, foto Peter Vlček

Nové montážní vozy trakčního vedení MTW 100 SŽDC
V roce 2014 vypsalo SŽDC výběrové řízení na dodávku tří zcela nových montážních vozů trakčního vedení. Jedná se po dlouhé době o speciální vozidla přímo z výroby určená pro práci na trakčním vedení, nikoli o modifikace a rekonstrukce stávajících motorových vozů pro přepravu cestujících jak tomu bylo v předchozích desetiletích. Vítězem tohoto výběrového řízení se stal v roce 2015 známý rakouský výrobce vozidel pro drážní infrastrukturu Plasser & Theurer s vozidlem výrobního typu MTW 100.013/7.
Dodávka všech tří vozidel je naplánována na rok 2017 a u SŽDC budou označena jako MTW 100-001 - 003. První stroj byl přivezen z Linze do České republiy 11. dubna 2017 a provozován bude u Oblastního ředitelství Brno, OTV Modřice. Drážní úřad přidělil tomuto vozidlu EVN 99 54 9139 001-0.
MTW 100 je čtyřnápravové speciální vozidlo s dvěma kabinami strojvedoucího, dílenskou částí a příslušenstvím pro práci na trakčním vedení. Zdrojem výkonu vozu je spalovací motor Deutz TCD 16.0 o výkonu 520 kW, který přes hydrodynamickou převodovku Voith T212 pohání pomocí kardanů a nápravových převodovek dvě nápravy hnacího podvozku. Také pomocné pohony jsou realizovány převážně hydraulickými okruhy. Obsaditelnost vozidla je 2 osoby na stanovišti strojvedoucího + 6 v dílenském prostoru. Na hlavním rámu před jedním stanovištěm strojvedoucího je osazen jeřáb Palfinger s dálkovým ovládáním. Na střeše MTW 100 je umístěn kontrolní sběrač, odtlačovací ramena Palfinger s dálkovým ovládáním, pevná pracovní plošina a pohyblivá plošina na jeřábovém rameni, také dálkově ovládaná. Vozidlo je vybaveno klimatizací, teplovodním nezávislým vytápěcím agregátem Webasto a předehřevem vodního okruhu a dobíjením akumulátorů z veřejné sítě. Zdrojem stlačeného vzduchu je hydraulicky hnaný kompresor Knorr, od stejného výrobce jsou i komponenty pneumatické brzdy. Dosazen byl vlakový zabezpečovač Mirel VZ1 a rychloměr Tramex. V dílenském prostoru je umístěna buňka uzavřeného WC. Délka vozidla přes nárazníky je 21 400 mm, šířka 3 050 mm, výška 4 560 mm. Maximální rychlost vlastní silou je 120 km/h, celková hmotnost 71,5 t.
Fotografie z rakouského Linze, pořízená 7. 4. 2017 těsně před opuštěním výrobního závodu, představuje první vyrobený stroj pro SŽDC MTW 100-001 při přípravě na cestu do ČR.
Text Jan Zelenka, foto Wolfgang Mayer

Provozní „ventilovka“ 93.1360 v ČR
Nově se lze setkat i v České republice s provozní parní tendrovou lokomotivou s uspořádáním náprav 1'D1' původní řady 378 BBÖ (Österreichischen Bundesbahn), později řady 93 ÖBB, kterou v letech 1927 až 1930 vyráběly rakouské lokomotivky ve Floridsdorfu, Wr. Neustadtu nebo Krauss v Linci. Za II. světové války byly shodné lokomotivy vyrobeny také pro Slovenské železnice (řada 431.0), které po válce připadly ČSD, a pro Jugoslávské železnice (řada 53).
V září 2016 byla z Německa do ČR do Bečova nad Teplou dovezena lokomotiva 93.1360 (StEG 4779/1927). Po vyřízení všech náležitostí přejela počátkem prosince 2016 vlastní silou do Letohradu ke společnosti Böhmische Nordbahn. Majitelem lokomotivy je společnost Vonwilerka ze Žamberku. V předchozím období lokomotiva působila u společnosti Eurovapor v jižním Německu na Wutachtalbahn, kam se dostala v roce 1977 po ukončení parního provozu v Rakousku. Wutachtalbahn vede z Hintschingenu do přírodního parku Südschwarzwald u hranic se Švýcarskem.
Na snímku z 6. dubna je zachycena „ventilovka“ 93.1360 společně s „hektorem“ T 435.003 ve stanici Kralupy nad Vltavou cestou z Letohradu na setkání parních lokomotiv v Drážďanech (9. Dresdner Dampfloktreffen), které se koná od 7. do 9. dubna 2017. Českou republiku tam bude reprezentovat společně s tendrovkou 354.195 DHV vyrobenou v roce 1925 v ČKD Praha Libeň.
Text a foto Jiří Konečný

Přírůstek do lokomotivního parku společnosti Regiojet
Od 4. 4. nasadila společnost Regiojet (RJ) na posun na smíchovském nádraží a přetahy mezi Smíchovem a Zličínem (kde má RJ v pronajatých prostorách svoji opravárenskou základnu) lokomotivu 740.832, odkoupenou od Velkolomu Čertovy schody Tmaň (VČS). Lokomotiva 740.832 na těchto výkonech nahradila stroj 721.151, který tímto přešel do provozní zálohy RJ a momentálně je odstaven ve zličínské základně.
VČS provozoval na svojí vlečce celkem čtyři lokomotivy řady 740 - 740.308 na posun přímo v kolejišti v sousedství lomu a 740.782, 832, 833 navíc na přetazích mezi lomem a železniční stanicí Beroun, kam je vlečka zaústěna. Lokomotivy 740.782 a 833 byly v roce 2010 remotorizovány (viz „Caterpillary“ Velkolomu Čertovy schody Tmaň) a začaly být přednostně nasazovány do provozu, zatímco 740.832 zde plnila funkci záložní lokomotivy. Při potřebě jedné provozované a jedné střídací lokomotivy pro nasazení do Berouna se lokomotiva 740.832 stala nadbytečnou a v březnu 2017 byla prodána společnosti Regiojet, která potřebovala vhodnou lokomotivu na obsluhu svých náležitostí v pražském uzlu místo méně výkonného a staršího stroje 721.151. Z VČS pak byla 740.832 přepravena 3. 4. do Prahy a následující den nasazena do provozu u RJ. V nejbližších dnech bude zároveň lokomotiva zaregistrována pod RJ u Drážního úřadu a ponese EVN CZ-RJ 92 54 2 740 832-1. RJ z důvodu zachovalosti původního laku v nejbližší době nepředpokládá změnu nátěru lokomotivy do žlutých barev.
Na fotografii z 3. 4. 2017 se představuje 740.832 při převozu z VČS do Prahy ve spodní části vlečky nedaleko železniční stanice Beroun.
Text Daniel Brabenec, foto a spolupráce Dušan Vacek

Uhlí pro opatovickou elektrárnu jezdí v kontejnerech InnoFreight
Počátkem roku 2015 uzavřela společnost EP Cargo (EPC) s firmou InnoFreight kontrakt na dlouhodobý pronájem 80stopých kontejnerových vozů Sggrrs a 20stopých kontejnerů WoodTainer. Celkem se jedná o 70 vozů a 280 kontejnerů. Účelem pronájmu bylo nasazení těchto souprav pro přepravu hnědého uhlí mezi dolem Profen a elektrárnou Buschhaus (oba provozy patří pod koncern MIBRAG, který je stejně jako EPC součástí české skupiny Energetický a průmyslový holding - EPH). Z uvedených vozů měly být sestaveny čtyři soupravy, které měly přepravovat 2,5 mil. tun uhlí ročně mezi uvedenými místy vzdálenými od sebe 240 km. Výhodou oproti klasickým vozům mělo být především vyšší ložení, když na jednom kloubovém voze Sggrrs lze na tratích třídy D (což ty německé jsou) přepravit až 136 tun uhlí. Bohužel celý plán zhatila německá spolková vláda, která v rámci své klimatické politiky nařídila odstavit elektrárnu do studené zálohy nejpozději do 1. října 2016.
Za dané situace muselo EPC řešit, co s pronajatými soupravami. Bylo tedy rozhodnuto o jejich nasazení na vnitrostátní přepravy hnedého uhlí do Elektráren Opatovice (EOP), které patří rovněž do EPH. Od března 2017 tak začaly jezdit soupravy s WoodTainery z Března u Chomutova (uhlí z Dolů Nástup Tušimice, součást Severočeských dolů) do Opatovic nad Labem. Ačkoli již v minulosti palivo do EOP v kontejnerech jezdilo (viz Dovoz uhelných kalů do Elektrárny Opatovice) a kontejnery byly vykládány pomocí mobilního překladače, pro nynější velký objem vykládky byl vybudován stacionární vykladač, který měl být původně používán v Buschhausu. Bohužel nelze na české infrastruktuře využít vyšší ložení vozů, neboť v úseku Březno u Chomutova - Žatec - Odb. České Zlatníky je pouze traťová třída C umožňující nakládat do nápravového tlaku 20 tun.
Na horním snímku z 26. března 2017 je u Kostomlat nad Labem zdokumentován vlak Pn 266401 Březno u Chomutova - Elektrárna Opatovice s kontejnery loženými hnědým uhlím. V čele vlaku se nachází lokomotiva 130.025 dopravce ČD Cargo, který tyto přepravy pro EP Cargo realizuje. Dolní fotografie zachycuje stacionární vykládací zařízení pro kontejnery InnoFreight instalované v opatovické elektrárně.
Text Petr Štefek, horní foto Dušan Vacek, dolní foto Petr Florián

 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2017