SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Zkoušky dvousystémové lokomotivy Dragon 2 ve Zkušebním centru VUZ
Polský výrobce železničních kolejových vozidel - společnost Newag Nowy Sącz - testuje ve Velimi ve Zkušebním centru VUZ už druhou generaci šestinápravové elektrické lokomotivy Dragon v dousystémovém provedení. Uvedená verze navazuje na lokomotivy Dragon, které mají asynchronní trakční výzbroj pouze na stejnosměrný napájecí systém 3 kV (viz Elektrická lokomotiva E6ACT „Dragon“ ze ZNLE Gliwice) a u soukromých dopravců v Polsku jsou označeny řadou E6ACT (viz Lokomotiva E6ACT v provozu u STK).
Druhá generace Dragonů, plně odpovídající specifikacím TSI, dostala označení E6ACTa, ale PKP Cargo stejnosměrnou verzi Dragona 2 označilo řadou ET25 a stejnosměrnou verzi s pomocným dieselem řadou ET26. Dvousystémová verze Dragona určená pro napájecí systémy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC dostala u PKP Cargo označení ET43. Prototyp ET43-001, který je v současnosti na zkouškách v ZC VUZ, je určen pro nákladního dopravce PKP Cargo, který si v Newagu objednal celkem 24 těchto lokomotiv a požaduje také jejich schválení v České republice a na Slovensku. Lokomotivu ET43-001 dovezl do Velimi dopravce DB Cargo Czechia dne 30. listopadu 2020 přes hraniční přechod v Chałupkách.
Na snímku z 13. ledna 2021 je zachycena lokomotiva ET43-001 PKP Cargo při trakční zkoušce na velkém zkušebním okruhu. Jako zátěž pro uvedenou zkoušku posloužil Vectron 537.0019 PKP Cargo, lokomotiva 189.153 společnosti MRCE, kterou má dlouhodobě PKP Cargo pronajatu a také motorová lokomotiva „Kyklop“ 759.002 (T499.0002) VUZ.
Text a foto Jiří Konečný
Přímé vlaky „Continental“ už z Púchova do Hannoveru nejezdí
S koncem grafikonu 2020 byly ukončeny pravidelné přepravy pneumatik v ucelených vlacích ze závodu společnosti Continental ve slovenském Púchově do distribučního centra v německém Hannoveru. Tyto vlaky začaly jezdit v srpnu 2001 a přinesly nasazení nepříliš obvyklých intermodálních jednotek – kontejnerů DB Megabox. Ty byly zpočátku převáženy na čtynápravových vozech Sgkkms/Sgkkmss se sníženou podlahou (845 mm nad TK, tj. o 33 cm méně než u běžného kontejnerového vozu), později začaly být nasazovány i osminápravové „dvojičky“ Sfggmrrss určené původně pro přepravy do Velké Británie.
Zpočátku jezdily dva páry týdně, až v posledních letech jezdil už jen jeden pár, zpravidla vedený o víkendu. Od počátku byly dopravcem vlaků ve všech státech (tj. na Slovensku, v Česku a v Německu) příslušní státní dopravci. Ke změně došlo v dubnu 2019, kdy vlaky začala v Česku vozit firma DB Cargo Czechia, v ostatních státech však zůstali dosavadní dopravci, tj. ZSSK Cargo a DB Cargo. S tím přišla i změna v nasazování vozidel, kdy mezi Púchovem a Děčínem jezdily bez přepřahu lokomotivy 363 případně 383 ZSSK Cargo, ale ty byly v posledních měsících na českém území vytlačeny stroji řad 189 a 193 DB Cargo, občas se v čele vlaku vyskytl i Vectron z poolu Lokotrain.
Poslední ložený vlak jel výjimečně už v pátek 11. prosince 2020, neboť pravidelná nedělní trasa již v prvním dnu nového grafikonu (13. prosince 2020) neexistovala. Vůbec posledním „Continentalem“ se stal vlak prázdných kontejnerů směrem na Slovensko v sobotu 12. prosince 2020. Naštěstí však tyto přepravy pneumatik zůstávají na železnici, ale od začátku GVD 2021 se vozí po skupinách z Púchova do seřaďovacího nádraží Žilina-Teplička, odkud pokračují novým vlakem Slovakia-Shuttle, který pětkrát týdně spojuje ranžíry Žilina-Teplička a Halle (Saale) Gbf, do cílového Hannoveru se pak dostávají relačními vlaky DB Cargo.
Na snímku z 5. prosince je zachycen předposlední vlak z Německa na Slovensko u zastávky Černotín. V čele vlaku Nex 47307 Hannover Nordhafen – Púchov se toho dne nacházel stroj 189 008 DB.
Text Petr Štefek, foto Ivo Raab
Rekonstrukce ocelového mostu přes Labe v Čelákovicích-Jiřině
Dne 31. října 2019 byla slavnostně zahájena optimalizace dnes dvojkolejné trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi, která se zásadním způsobem dotkla také ocelového mostu přes řeku Labe v Čelákovicích-Jiřině. Most je od roku 1921 tvořen dvěma souběžnými příhradovými nýtovanými mosty, každý se čtyřmi poli pro jednu kolej na společných pilířích s oválným půdorysem. Řeku překonává trať čtyřmi prostými trámovými poli (dvěmi pro jednu kolej) tvořenými obloukovými příhradovými nýtovanými nosníky s dolní mostovkou o délce 50 metrů. Na tato pole na pravém břehu řeky, tedy blíže odbočce Káraný, navazují další čtyři pole (dvě pro jednu kolej) inundační tvořená přímými příhradovými nosníky s dolní mostovkou o délce 27,6 metru.
Řeku Labe železnice překonává u Čelákovic už od roku 1874, kdy byla společností Rakouské severozápadní dráhy (ÖNWB) vybudována jednokolejná odbočka Lysá nad Labem - Praha-Těšnov (zpočátku trať končila v Karlíně na Rohanském ostrově) z hlavní trati spojující Vídeň s Děčínem přes Znojmo, Jihlavu, Kolín, Nymburk, Lysou nad Labem a Mělník. Původní jednokolejný most o čtyřech polích se stejným rozpětím 40 m byl v roce 1908 nahrazen novým jednokolejným mostem zase o čtyřech polích, ale se změněným rozpětím, které se dochovalo až do současnosti. V roce 1921 byla trať zdvojkolejněna a na rozšířené pilíře byl přidán souběžný most pro druhou traťovou kolej.
Vlastní ocelový nýtovaný most bude v rámci optimalizace trati nahrazen novou ocelovou svařovanou konstrukcí a úpravy se dočkají i původní pilíře. Po přestavbě bude most splňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 m (dosud to bylo 4,7 m), stavebně bude tento most, stejně jako most přes Labe v Kolíně, připraven na podjezdnou výšku sedm metrů, což by teoreticky umožnilo přepravovat po Labi i kontejnery na sobě. Z důvodu zachování provozu byla v průběhu roku 2020 vybudována přeložka a most 2. traťové koleje byl posunut dále po proudu řeky, tak aby bylo možné snést původní most v 1. traťové koleji a vybudovat nový dvojkolejný most v původní stopě. Na 2. traťové koleji v původní stopě byl provoz ukončen na konci září 2020 a na přeloženém mostě této traťové koleje byl provoz zahájen 18. prosince 2020. Od 5. 1. 2021, kdy byl ukončen provoz na 1. traťové koleji, je mezi Čelákovicemi a odbočkou Káraný pouze jednokolejný provoz pro přeložené 2. traťové koleji a to až do ledna 2022. Zhotovitelem optimalizace je společnost Lysá, kterou tvoří Eurovia CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Všechny doprovodné fotografie byly pořízeny 1. prosince 2020.
Na horním snímku projíždí po 1. traťové koleji osobní vlak vedený jednotkou 471.044 z Lysé nad Labem do Prahy. V levé části snímku je vidět již přesunutý most a přeložka 2. traťové koleje ještě bez trakčního vedení. Detail obou mostů je na prostředním snímku. Spodní snímek dokumentuje posunutý most na provizorních pilířích.
Text a foto Jiří Konečný
Další dvouvozové jednotky RegioPanter pro ČD
České dráhy v závěru letošního roku objednaly u Škody Transtportation další dvouvozové a dvousystémové (3 kV a 25 kV, 50 Hz) elektrické jednotky RegioPanter řady 650. Jedná se o 19 dvouvozových jednotek pro Jihočeský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj a zároveň poslední objednané dvouvozové jednotky z rámcové smlouvy mezi Českými drahami a Škodou Transportation na celkem 50 takových jednotek. V současnosti je totiž vyráběno 14 dvouvozových jednotek z předchozí objednávky (z března 2019), které doplní již 17 dodaných a provozovaných dvouvozových jednotek řady 650 a které zamíří do celkem čtyř krajů: Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského a na Vysočinu. Jelikož jsou tyto jednotky vybaveny také palubní částí Evropského zabezpečovacího systému ETCS L2, mají také jinou číselnou sérii.
První dvě jednotky z této 14kusové série, které jsou určené pro Plzeňský kraj, zamířily v listopadu 2020 do Zkušebního centra VUZ ve Velimi. Jako první přijela 4. listopadu jednotka 650.201 a 20. listopadu ji doplnila i druhá 650.202, která je nezbytná pro realizování zkoušek ve vícečlenném řízení.
Na snímku z 10. prosince jsou v areálu Zkušebního centra VUZ zachyceny obě jednotky RegioPanter (v popřední 650.202 a za ní 650.201) Českých drah společně s novou patrovou dvousystémovou (1,5 kV a 25 kV, 50 Hz) elektrickou jednotkou X´trapolis Cityduplex řady Z 58000 pro pařížský RER.
Text a foto Jiří Konečný
Další motorové vozy RS1 u Českých drah
České dráhy odkoupily od společnosti Heros Rail Rent 22 starších motorových vozů Stadler RS1, do poloviny prosince 2020 provozovaných u německého dopravce SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs (u SWEG označených VT 200 - VT 221, v Německu pak mají přidělenu řadu 650.6). Vozy byly vyrobeny tehdejší společností Adtranz v roce 1997 a v Německu sloužily ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko u Hohenzollernische Landesbahn (HZL), která se v roce 2018 sloučila se společností SWEG a nyní je HZL dopravcem SWEG. Všechny vozy jsou proto opatřeny barevným schématem Hohenzollernische Landesbahn.
V České republice mají motorové vozy tohoto typu přiděleno řadové označení 840 a 841 a nejpodobnější jsou s motorovým vozem 650.997 (841.097), deponovaným v OCÚ Střed SÚ Česká Třebová, který České dráhy odkoupily v roce 2016 od Německého dopravce VGB. Prvních 13 vozů bylo přepraveno do Loun přes hraniční přechod Furt im Wald/Česká Kubice v 51. kalendářním týdnu - v pondělí 14. prosince přijely VT 201, 203, 206, 208 a 216, ve středu 16. prosince to byly další čtyři VT 205, 211, 219 a 221 a v pátek 18. prosince zbývající čtyři VT 200, 202, 204 a 207. Zbylých 9 vozů projde v Německu dílenskou opravou a předání proběhne až v roce 2021.
Na snímku pořízeném 17. prosince v depu Plzeň jsou zachyceny motorové vozy VT 219, 205, 211 a 221 během přestávky v přepravě, neboť následující den byly v Plzni spojeny s druhou čtveřicí vozů a společně pokračovaly do Loun, kde budou odstaveny do doby jejich zprovoznění v České republice. Předpokládá se jejich nasazení na výkonech, které dnes obsluhují motorové řady 810 nebo 814.
Text a foto Jiří Konečný
Další lokomotivy TRAXX MS3 v České republice
Po prvních dvou Traxxech MS3 388.001 a 002 společnosti ČD Cargo, které v současnosti najíždějí předepsané kilometry ve zkušebním provozu (viz TRAXXy MS3 ČD Cargo míří do zkušebního provozu), přijely 19. prosince 2020 v odpoledních hodinách do České republiky z výrobního závodu v německém Kasselu další dva Traxxy MS3. Tentokrát lokomotivy neměly modrý, ale žlutý kabát a jedná se tak o první dvě lokomotivy 388.201 a 202 z patnáctikusové série Traxxů MS3 pro soukromého dopravce RegioJet. Lokomotivy přejely přes hraniční přechod v Bad Schandau tažené strojem 223.158 do Děčína a RegioJet je převezl z Děčína do Prahy na Smíchov za pomoci Peršinga 162.120.
Na snímku pořízeném na společném nádraží na Smíchově je zachycen soupravový vlak Sv 58737 po příjezdu z Děčína. Jako první z pohledu fotografa je lokomotiva 388.202, za ní je 388.201 a jako poslední je vlaková lokomotiva 162.120. Shodou okolností to je rok, co do České republiky přijel první Traxx MS3, tedy 388.001 pro ČD Cargo (viz Lokomotivy TRAXX MS3 ČD Cargo). Vzhledem k tomu, že tento typ lokomotiv zatím nemá homologaci v žádné zemi, tak se předpokládá i v případě těchto dvou Traxxů nasazení v rámci zkušebního provozu na území České republiky a to na rychlíkové lince R8 mezi Brnem a Bohumínem.
Text a foto Jiří Konečný
Výroba lokomotiv řady 744 z odložené zakázky pro Mercitalia Rail
Jedním ze zahraničních zákazníků CZ LOKO se měl stát také italský státní nákladní dopravce Mercitalia Rail, který si v roce 2019 objednal 5 lokomotiv EffiShunter 1000 s plánovaným dodáním v první polovině roku 2020 (viz Lokomotivy EffiShunter 1000 pro dopravce Mercitalia Rail). Při dokončování výroby počátkem roku 2020 však objednatel kvůli problémům s finančním plněním od zakázky odstoupil. Počítal ale s tím, že lokomotivy odebere v pozdějším termínu, až vyřeší finanční krytí zakázky. Již vyrobené lokomotivy tak byly nakonec ještě v roce 2000 odprodány jiným italským dopravcům (viz Dva stroje EffiShunter 1000 pro dopravce Sangritana a Další EffiShuntery 1000 pro společnosti italského dopravního svazu Tper). Před odjezdem do Itálie prošly úpravou vnějšího vzhledu polepem fólií nebo přelakováním.
V druhé polovině roku 2020 se společnost Mercitalia Rail s firmou CZ LOKO dohodla na odebrání již dříve objednaných lokomotiv a tak byla na podzim roku 2020 zahájena v jihlavském závodě CZ LOKO jejich montáž. Dokončení zakázky je plánováno na první polovinu roku 2021, přičemž první z těchto strojů s českým označením 744.138 byl vyroben již v prosinci 2020. Mercitalia Rail chystá nasadit lokomotivy jak na posun, tak i v traťové službě. Na začátku roku 2021 by měl být dokončen jako druhý z objednávky stroj 744.134, poté budou expedovány lokomotivy pořadím navazující na první vyrobenou, tedy 744.139 a výše.
Snímek z 8. 12. 2020 zachycuje lokomotivu 744.138 během krátkého pobytu v železniční stanici Havlíčkův Brod před jejím návratem do Jihlavy, kde bude ukončena zkušební jízda tohoto vozidla.
Text a foto Daniel Brabenec
Estonský dopravce Operail zahájil provoz ve Finsku
Největší estonský nákladní dopravce Operail vznikl v roce 2012 pod názvem EVR Cargo osamostatněním od provozovatele dráhy Eesti Raudtee. Tato společnost, která je ve 100% vlastnictví Estonské republiky, postupem času rozšířila své aktivity mj. o pronájem železničních vozů, v roce 2020 pak vstoupila prostřednictvím své dcery Operail Finland na finskou železniční síť provozovanou státní agenturou Väylävirasto. Ta má sice stejný rozchod jako železnice v Estonsku, ale přímo tyto sítě propojeny nejsou.
Pro provoz ve Finsku nesáhla společnost Operail po svých lokomotivách provozovaných v Estonsku, ale pořídila si v tamních končinách dosud neprovozované stroje typu PowerHaul PH37Acai společnosti General Electric, ve Finsku označované řadou Dr20. Konkrétně jde o devět kusů (označeny 29008 až 29016), které byly vyrobeny tureckou lokomotivkou Tülomsaş v letech 2013 až 2014 pro německého dopravce Heavy Haul Power International. Do provozu v Německu však téměř nezasáhly a byly několik let odstaveny v dílnách DB v Cottbusu. Tyto šestinápravové dieselové lokomotivy se jmenovitým výkonem 2750 kW se v Turecku podrobily změnám pro provoz ve Finsku (šlo především o úpravu podvozků z rozchodu 1435 mm na finský 1524 mm), kam jsou postupně dopravovány. Jako první dorazily do Finska 23. června 2020 lokomotivy 29008 a 29010, 16. září 2020 se k nim přidaly stroje č. 29009, 29012 a 29015.
Operail Finland zahájila svou činnost vozbou hromadných substrátů pro finského přístavního operátora Rauanheimo na vzdálenosti asi 350 km mezi rusko-finským hraničním přechodem Buslovskaja/Vainikkala a přístavem Koverhar v jižním Finsku. Vůbec první vlakem byla přeprava dřeva, která se v této relaci uskutečnila 3. listopadu 2020. Tento vlak je zachycen na přiloženém snímku v čele s lokomotivami 29008 a 29010, které společnými silami soupravu odvezly.
Text Petr Štefek, foto Operail
Tři polští „čmeláci“ S200 budou jezdit na Ukrajině
Na začátku roku 2020 skončila éra lokomotiv řady S200 (odpovídají československé řadě 770), u polského dopravce DB Cargo Polska (viz DB Cargo Polska končí provoz „čmeláků“ S200). Nepotřebné lokomotivy jsou poté odstaveny a čekají na prodej ve výběrových řízeních. Těch se účastní šrotovací firmy, které po odkupu provedou fyzickou likvidaci lokomotiv, ale často také společnosti, které s lokomotivami obchodují a ty se pak jejich prostřednictvím dostanou zpět do provozu. Mezi kupujícíme tak často bývá slovenská firma ZOS Zvolen (viz např. Rozprodej lokomotiv DB Schenker Rail Polska), ale i různé polské společnosti.
Jednou z takových firem je i PHU KRIS-MAX Krzysztof Janakowski, která v roce 2020 odkoupila stroje S200-263, 273 a 298 dlouhodobě deponované v chemických závodech Blachownia (přípojová stanice Sławięcice). Tyto lokomotivy však nezůstanou v Polsku, ale budou nasazeny na Ukrajině. Byly totiž přeprodány dílnám Mykolajivskyj Teplovozoremontnyj Zavod, ale o jejich novém působišti (po provedené opravě) v rámci Ukrajiny není nic známo.
Jako první se na cestu vydal 27. října stroj S-298 (resp. S200-298, výr. Č. ČKD 14489/1986), který dorazí na Ukrajinu přes hraniční přechody Chałupki/Bohumín, Mosty u Jablunkova/Čadca a Čierna na Tisou/Čop. V následujících týdnech jej budou následovat lokomotivy S-263 a S-273.
Snímek zachytil přepravu první lokomotivy S-298 během pobytu v žst. Chałupki. V pozadí je patrný stroj stejného typu, konkrétně S-258 SKPL Cargo (pochází rovněž od DB Cargo Polska, po odstavení nabídnut k prodeji v roce 2016), který prodanou lokomotivu přepravil v úseku Sławięcice – Chałupki. O přepravu přes české území do pohraniční přechodové stanice Čadca se pak postarala elektrická lokomotiva 363.142 ZSSK Cargo.
Text a foto Petr Štefek
Industrial Division rozšiřuje svou flotilu o lokomotivy TRAXX
Největší polský pronajímatel hnacích vozidel, kterým je společnost Industrial Division (ID), sice stále staví především na starších strojích, ale postupně se rozrůstá i počet moderních elektrických lokomotiv. K šestinápravových strojům z produkce polského Newagu (z nichž nejstarší E6ACT-001 je v provozu již 10 let – viz Lokomotiva E6ACT v provozu u STK) se v roce 2018 přidal první Vectron MS (viz První Vectron rozšířil flotilu Industrial Division) a v letošním roce si ID (pronajímající kolejová vozidla pod značkou Cargounit) pořídil i lokomotivy z produkce společnosti Bombardier Transportation.
Jedná se o tři stroje léty osvědčeného typu TRAXX F140 MS, který je produkován již od roku 2006. Tyto lokomotivy vyjely z lokomotivky v Kasselu s označením E186 928 až 930, polským drážním úřadem jim byla přidělena čísla 91 51 5 370 040-5, 91 51 5 370 041-3 PL-ID a 91 51 5 370 042-1. Zkrácené polské označení pak je 5 370 040, 5 370 041 a 5 370 042, i když na lokomotivách je uvedeno nesprávně 370 040, 370 041 a 370 042. Tyto lokomotivy jsou homologovány pro provoz v Polsku, Německu, Rakousku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Nizozemsku.
Lokomotiva 5 370 040 dorazila do Polska jako první 31. srpna 2020 a rovnou jela vlastní silou až do depa společnosti Lotos Kolej v Gdańsku. Tato společnost si tuto lokomotivu dlouhodobě pronajala, stejně jako následující stroj 5 370 041. Ten dojel do Polska společně s lokomotivou 5 370 042 dne 22. září 2020. Zatímco stroj s pořadovým číslem 0041 směřoval opět do Gdańska, č. 0042 jel do stanice Dąbrowa Górnicza Towarowa, kde jej převzal dopravce PUK Kolprem ze skupiny ArcelorMittal. Tato firma již provozuje lokomotivy stejného typu z poolu Akiem (viz TRAXX Kolpremu zajíždí do Ostravy).
Nové TRAXXy Lotos se možná objeví i v Česku, kde tato firma zahájila v roce 2020 provozování drážní dopravy. Stěžejní však bude jejich působení na ose Polsko-Německo, kde firma také využije své nové 80stopové kontejnerové vozy, které v celkovém počtu 288 kusů dodává od července 2020 bulharská vagonka Kolowag Septemvri.
Na fotografii pořízené 8. října 2020 se ve stanici Tarnowskie Góry TGD představuje lokomotiva 5 370 040 ve službách dopravce Lotos Kolej.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Malinowski
 
 
 
 
18. 1. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3