Vectrony ČD vyjíždí
České dráhy na základě veřejné soutěže uzavřely smlouvu na pronájem deseti vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron se společností ELL, která není na českém železničním trhu žádným nováčkem. Jedná se o stejné lokomotivy jaké pod řadou 383 provozuje dceřiná společnost ČD Cargo nebo firma Unipetrol Doprava jen s tím rozdílem, že maximální rychlost lokomotiv pro ČD je 200 km/h a předpokládá se jejich nasazení na lince Praha - Drážďany - Berlín - Hamburk (případně i Kiel).
Siemens vyrobil pro ELL deset nových lokomotiv (193.289 až 298) v bílém nátěru, aby si na nich ČD mohly realizovat vlastní polep ve svých korporátních barvách. Jako první byly ČD předány dvě lokomotivy 193.292 a 295 dne 15. listopadu 2017 v provozní jednotce Praha-Vršovice, kde hned započaly práce na polepu lokomotiv. K jejich prvnímu nasazení v barvách ČD došlo navečer v pondělí 20. listopadu, kdy na Ex 537 Budvar z Prahy-Holešovic do Českých Budějovic vyrazil Vectron 193.295, což dokumentuje i snímek pořízený ve výchozí stanici. Shodou okolností na oběhu 537/700 probíhal také zácvik strojvedoucích s Vectronem 193.270, který byl ČD za účelem školení předán 19. června 2017 v Linci a vrácen ELL bude na konci listopadu 2017.
Text a foto Jiří Konečný

Nákladní vlak Moravia už jezdí pět let
V říjnu 2012 byl zahájen provoz nákladního vlaku Moravia (viz Liniový vlak Moravia zahájil provoz) společnosti DB Cargo Spedkol, pro kterou jej provozují dopravci DB Cargo Polska a ČD Cargo. Tento vlak určený pro přepravu jednotlivých vozových zásilek navazuje na síť relačních vlaků ČD Cargo a dalších dopravců za hranicemi ČR. Na druhé straně hranice obsluhuje všechna významná průmyslová centra v Polsku prostřednictvím vlaků Silesia, Mazovia a jejich křídel, případně i vlaků dalších partnerů. Po pěti letech provozu je zřejmé, že i bez služeb tzv. národního dopravce (v daném případě polského), lze úspěšně provozovat přepravy jednotlivých zásilek, které jsou obecně považovány za ztrátové.
Přes jisté výkyvy je objem přeprav vlakem Moravia rostoucí. V roce 2013, což byl první kompletní rok provozu, bylo přepraveno 1800 vozů se zaplaceným přepravným, tj. celkem asi 3400 vozů (skutečný počet vozů je navýšen o prázdné vozy vracející se po loženém běhu, které se přepravují zdarma). Zatím rekordní byl rok 2016 s počtem 2750 placených přepravených vozů, tj. celkem asi 5200 vozů. Při třech párech týdně to znamená pruměrně cca 18 vozů ve vlaku. Přestože hlavní přepravovanou komoditou zůstávají chemické produkty, výjimkou nejsou ani přepravy třeba osobních automobilů.
Na snímku pořízeném 4. listopadu 2017 v úseku Rudyszwałd - Chałupki je zachycen vlak Moravia směřující do Česka v poněkud atypické sestavě, neboť vezl až na dvě ložené cisterny jen prázdné autovozy vracející se z vykládky v Polsku. V čele vlaku byl jako obvykle stroj řady TEM2 DB Cargo Polska, konkrétně šlo o lokomotivu TEM2-282.
Text a foto Petr Štefek

Nové motorové univerzální vozíky MUV 75 pro SŽDC
Po předchozích letech pořizování převážně rekonstruovaných vozidel vypsala SŽDC 20. 12. 2016 výběrové řízení na nákup 50 nových motorových univerzálních vozíků. Jediným účastníkem soutěže se stala společnost CZ LOKO, se kterou byla 1. 6. 2017 podepsána kupní smlouva. Celková cena zakázky činí 499 999 000,- Kč bez DPH, cena jednoho vozu pak 9 999 980,- Kč bez DPH. Smlouva stanovuje dodání prvního vozidla do 7 měsíců, zbývajících 49 do 30 měsíců od jejího podpisu. Motorové vozíky jsou nově označeny MUV 75 a jejich výroba je realizována v jihlavském závodě CZ LOKO. SŽDC plánuje po jejich dodání vyřadit 50 stávajících MUV 69.
MUV 75 je speciální dvounápravové vozidlo s kabinou usazenou nad přední částí rámu. Za kabinou je umístěna skříň hnacího agregátu, nákladní plošina a na konci hydraulický jeřáb. Pohon vozidla zajišťuje spalovací motor Caterpillar C 4.4 o výkonu 130 kW (stejný byl použit již u rekonstruovaných MUV 74 - viz Nová série motorových univerzálních vozíků MUV 74.2 SŽDC), přenos výkonu na obě hnané nápravy je hydrostatický. Klimatizovaná kabina nového typu se zaoblenými hranami je určena pro přepravu řidiče a šesti sedících osob. Vytápěna je odpadním teplem od motoru nebo nezávislým naftovým agregátem. Délka vozíku přes ochranné narážecí ústrojí je 9 m, rozvor náprav 5 m, celková hmotnost 13,5 t, max. rychlost 75 km/h, nosnost nákladní plošiny 5 t. Manipulační jeřáb Palfinger PK 9002-EH umožňuje také nakládání drapákem nebo nesení kosícího zařízení - drapáky i kosící zařízení jsou součástí dodávky. MUV 75 umožňuje tažení až tří přívěsných vozíků o celkové hmotnosti 45 t. Při pracovním režimu je umožněn pojezd rychlostí 2 - 10 km/h s plynulou regulací.
Fotografie z listopadu 2017 představuje prototypový vozík MUV 75.001 při jízdě na vlečce CZ LOKO v Jihlavě. Jak je ze snímku patrné, jedná se o první vozidlo opatřené novými logy SŽDC.
Text a foto Daniel Brabenec

Dodávky elektrických jednotek Flirt 3 pro GYSEV zahájeny
V letech 2013 a 2014 zakoupil maďarsko-rakouský dopravce GYSEV ve dvou sériích celkem 10 elektrických jednotek Stadler Flirt označených 415 500 až 415 509 (viz Stadler zahájil dodávky jednotek Flirt pro GYSEV a Druhá série jednotek Flirt pro GYSEV). Na základě dobrých zkušeností s těmito soupravami uzavřel GYSEV s firmou Stadler v roce 2016 smlouvu na dodávku dalších 10 jednotek, v tomto případě již však inovované verze Flirt 3.
Nové jednotky pro GYSEV označené jako maďarská řada 435 jsou dlouhé 77,1 m (jsou tak oproti těm předchozím řady 415 delší o cca 2,8 m), mají hmotnost 135 t (oproti 121 t u řady 415) a nabízejí 194 pevných a 14 sklopných sedadel pro cestující. Maximální rychlost 160 km/h je shodná jako u předchozí verze, stejně tak jsou jednotky Flirt 3 vybaveny trakční výzbrojí pro střídavou soustavu 25 kV 50 Hz. Obě verze jsou pak schopny společného provozu ve vícečlenném řízení.
Stejně jako u starší verze, i v tomto případě probíhá montáž jednotek v závodě Stadler Polska Siedlce. Poté jsou jednotky přepravovány do depa GYSEV v Szombathely, kde probíhá jejich oživování a v případě prvních kusů i testování pro schválení typu. První dvě jednotky - 435 501 a 435 502 - byly expedovány z Siedlec 11. listopadu 2017 a následujícího dne dorazily do Szombathely. Zbývajících osm jednotek bude dodáno v roce 2018 s tím, že poslední kusy by měl GYSEV převzít předběžně v červenci.
Podobně jako u jednotek předchozí verze se na jejich přepravě z Polska do Maďarska podíleli dopravci ZUE, LTE Logistik a Transport Czechia a LTE Logistik a Transport Slovakia, pouze v Maďarsku došlo ke změně a jednotky přebírá v Rajce dopravce GYSEV Cargo. Snímky pořízené 12. listopadu v polsko-českém pohraničí zachycují přepravu prvních dvou jednotek. Na horní fotografii z úseku Olza – Chałupki je v čele vlaku stroj SM42-2609 ZUE, na dolní je při pobytu v žst. Bohumín-Vrbice zachycena lokomotiva 2016 920 Adria Transport.
Text a foto Petr Štefek

Nákup lokomotiv SD - Kolejová doprava v roce 2017
Díky rostoucím přepravním výkonům dopravce SD - Kolejová doprava (SD-KD) pokračovala tato společnost také v roce 2017 v obnově parku svých lokomotiv. Celkově byly pořízeny tři dieselové stroje z produkce CZ LOKO vzniklé rekonstrukcí původních vozidel jiných řad. Jednalo se o jednu lokomotivu řady 753.6 a dvě řady 741.7. Zatímco pro modernizaci obou lokomotiv 741.743 a 741.744 byly dodány do firmy CZ LOKO dva stroje řady 740.5 z majetku dopravce, 753.605 je v parku SD-KD novou posilou. Celkem tak SD-KD vlastní pět lokomotiv řady 753.6 (601 - 605) a šest řady 741.7 (706, 732, 735, 736, 743, 744). S pořízením posledních dvou strojů 741.7 již SD-KD nevlastní od poloviny roku 2017 jedinou lokomotivu řady 740.5.
„Bizona“ 753.605 vyrobil závod CZ LOKO v České Třebové. K SD-KD byl od výrobce dovezen v druhé polovině srpna 2017. Stroje 741.743 a 744 pochází z produkce provozovny CZ LOKO v Jihlavě. 741.743 odjela do severních Čech počátkem října 2017, 741.744 doplní flotilu lokomotiv SD-KD v listopadu 2017. Všechny tři stroje zároveň obdržely upravenou verzi korporátního nátěru dopravce, spočívající zejména v širším bílém pruhu s logy dopravce, obepínajícím celou lokomotivu.
Jak lokomotivy 741.7, tak i 753.6 jsou u SD-KD deponovány a udržovány v depu v Tušimicích. Řadě 753.6 připadla především vozba vlaků s vápencem pro odsíření severočeských elektráren z lomů v Mořině a Tmani (přípojná žst. Beroun - na tomto výkonu byla díky výlukové činnosti v této stanici nahrazena elektrická lokomotiva jezdící přes Prahu dieselovými stroji směrovanými přes Louny). Stroje 741.7 doplňují řadu 753.6 na vápencových vlacích anebo zasahují na místních výkonech přímo v Tušimicích nebo v úpravně uhlí v Komořanech (aktuálně 741.732).
Na horní fotografii z konce září 2017 je zachycena 741.743 při zkušební jízdě z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou u nástupišť žst. Havlíčkův Brod. Dolní fotografie byla pořízena počátkem listopadu 2017 při návratu 741.744 ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Jihlavy při vjezdu do obvodu žst. Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec

Plíživý návrat trolejbusů do Prahy po 45 letech
V neděli 15. října 2017 byl slavnostně zahájen provoz na trolejbusové „trati“ v Prosecké ulici v Praze 9. Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) nechal rozvinout trolejbusové trolejové vedení mezi dvěma mezilehlými zastávkami Kundratka a Kelerka v obou směrech, které je v poměrně velkém stoupaní mezi Vysočany a Prosekem. Jelikož se nejedná o klasickou trolejbusovou trať se smyčkou na jejich koncích, ale o úsek na kterém bude zkoušeno dynamické dobíjení parciálního trolejbusu (vozidlo je vybaveno také alternativním zdrojem energie pro trakci), byla ještě krátká trolej pro dobíjení postavena na konečné zastávce autobusů u metra linky „B“ na Palmovce.
DPP po zkouškách několika typů elektrobusů (Siemens-Rampini a dva typy SORu - kdy stojí za zmínku, že zatím nejúspěšnější byl elektrobus typu SOR EBN 11, který pod evidenčním číslem 4001 najezdil na linkách 163, resp. 213, bezmála 140 tisíc km) postoupil do další fáze a to zkoušení parciálního trolejbusu, který je vybaven alternativním zdroje energie v podobě baterií a je možné ho dobíjet i za jízdy pod trolejovým vedením. Zkoušen je prototyp parciálního trolejbusu SOR TNB 12 Acumario, který je vybaven trakční výzbrojí Rail Electronics CZ a k pohonu je použit trakční motor TAM 1050C6S o jmenovitém výkonu 175 kW. Tento prototyp byl poprvé vystaven v listopadu 2016 na výstavě Czechbus v pražských Holešovicích a od února do července 2017 byl zkušen u Dopravního podniku města Brna pod evidenčním číslem 3703. Dne 10. října byl poprvé vyzkoušen i v Prosecké ulici a následně dostal nové evidenční číslo 9505 DPP. Jeho zkušební nasazení s cestujícími se předpokládá na lince 140 z Palmovky do Čakovic resp. Miškovic. Na horním snímku ze slavnostního zahájení provozu sjíždí parciální trolejbus SOR TNB 12 Acumario na zvláštní lince č. 58 (Kelerka – Kundratka) Proseckou ulicí.
Vlastní ulice Prosecká a číslo linky 58 je pro pražské trolejbusy více než symbolické, neboť touto ulicí vedla jedna z trolejbusových tratí obsluhovaných vozy z vozovny Švábky. Od 24. srpna 1952 do propadu ulice Nad Krocínkou v roce 1965 touto ulicí jezdila trolejbusová linka č. 58 ze smyčky U Kříže do Čakovic. Provoz trolejbusů byl následně nahrazen autobusy a 29. listopadu 1965 definitivně ukončen. Při slavnostním zahájení trolejbusového provozu v Prosecké ulici v neděli 15. října 2017 bylo možné spatřit i skutečný pražský trolejbus a to Tatru T400 evidenčního čísla 431 ze sbírek Muzea MHD, který 16. října 1972 ukončoval provoz trolejbusů v Praze, jenž trval 36 let. Pro uvedený provozní exponát to byla první příležitost od zprovoznění projet se vlastní silou pod trolejí i v Praze, kde od svého vyrobení sloužil cestující veřejnosti. Představil se proto s číslem linky 58 a na bočnici nesl nápis „Trolejbusy se vítají s Prahou – Praha se vítá s trolejbusy“. Na dolním snímku se takto vyzdobený trolejbus Tatra T400 rozjíždí zdolat stoupaní Prosecké ulice od křižovatky ulic Prosecké a Čuprovy, kdy budovy v pozadí fotografie sousedí s tramvajovou zastávkou U Kříže. Jak již bylo uvedeno výše, nejedná se o klasickou trolejbusovou trať, takže bylo nutné tento trolejbus vždy na konci tratě přesunout na její začátek v opačném směru za pomocí doprovodného nákladního automobilu.
Na závěr uveďme, že DPP plánuje i nadále testovat klasické elektrobusy, kdy dalším zkoušeným typem bude SOR NS 12 Electric, který se rovněž představil na slavnostním zahájení v neděli 15. října 2017 a to pod evidenčním číslem 4002.
Text a foto Jiří Konečný

Kolprem odvezl svůj první vlak v Česku
2. října 2017 odvezl polský dopravce Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM svůj první vlak po síti SŽDC. Tato společnost je dceřinou firmou ArcelorMittal Polska a zajišťuje pro tuto světovou hutní společnost nejen obsluhu rozsáhlých vleček hutí a koksoven v hornoslezské průmyslové oblasti, ale také přepravy po síti PKP PLK. V roce 2017 Kolprem získal v ČR osvědčení dopravce, část B, a mohl tak zahájit přepravy pro ArcelorMittal na vlastní licenci také na síti SŽDC.
Prozatím jedinou lokomotivou upravenou pro provoz na síti SŽDC je „čmelák“ S‑251 (ČKD 15368/1988), původně dodaný jako S‑2113 do železáren Huta im. Lenina (dnes ArcelorMittal Poland, závod Kraków). Na lokomotivu byl během opravy v ŽOS Zvolen dosazen český vlakový zabezpečovač a radiostanice.
První vlak v relaci Kraków Nowa Huta - Lískovec u Frýdku, ložený svitky plechu z krakowské hutě pro Válcovny plechu Frýdek-Místek (dnes jeden ze závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava), přijel do Petrovic u Karviné 2. října v dopoledních hodinách. Namísto tradičního přepřahu za stroj některého z českých dopravců (ČD Cargo, ODOS, případně SMD) došlo pouze k vystřídání strojvedoucích a vlak pokračoval dále jako Pn 50089 až do cílové stanice, kde byl také poměrně netradičně přivítán pozvanými hosty. Po vykládce se ve večerních hodinách vlak vydal na zpáteční cestu do Krakówa, opět se střídáním strojvedoucích v Petrovicích u Karviné. V plánu je po vyškolení vlastních českých strojvedoucích rozšíření vozby o další vlaky, a to nejen na Ostravsku.
Na snímku právě přijíždí slavnostně vyzdobený vlak v čele se strojem S‑251 (EVN 92 51 3 620 447-4 PL-KLP) do cílové stanice Lískovec u Frýdku.
Text a foto Vojtěch Gášek

Rail Polska přestavěla lokomotivu M62 na elektrický pohon
Jedním z nejzajímavějších exponátů veletrhu TRAKO 2017 byla nesporně elektrická lokomotiva 207E, která vznikla přestavbou motorové lokomotivy typu M62. Tuto nezvyklou modernizaci provedla společnost Rail Polska (RP) v dílnách ve Włosienici podle projektu firmy VIS Systems ve spolupráci s polskými dodavateli Medcom, IPS Tabor a Inteko. RP tak navazuje na remotorizace lokomotiv stejného typu, které provádí od roku 2005 (viz Remotorizace lokomotiv M62 Rail Polska pokračují).
Základem pro prototypovou přestavbu označenou 207E-001 byl díl B někdejšího dvoudílného „sergeje“ 2M62-1006, který dojezdil u estonského dopravce Eesti Raudtee (pod označením 1261/1262), který jej již v roce 2005 prodal do Polska. Z této lokomotivy však byly použity jen podvozky a hlavní rám, na němž byla postavena nová skříň, ve které je umístěna elektrická výzbroj pro napájecí soustavu 3 kV DC. Modernizaci podstoupily také podvozky, které jsou vybaveny výkonějšími tlapovými motory stejného typu jako v případě modernizací M62M, čili pocházejí ze starších lokomotiv z USA.
„Nové“ lokomotivě zůstaly i některé základní technické údaje lokomotivy M62, jako je max. rychlost 100 km/h, jen mírně se zvýšila hmotnost ve službě na 120 tun. Trvalý výkon na obvodu kol byl zvýšen na 2400 kW, trvalá tažná síla činí 300 kN. Tyto parametry by měly v rovinatém Polsku postačovat pro vozbu vlaků o hmotnosti kolem 3000 tun.
Ačkoli je lokomotiva nabízena všem potenciálním zákazníkům, zatím je v plánu přestavba 20 kusů přímo pro vlastní potřebu RP. Tento dopravce jimi nahradí především lokomotivy řady 183 firem Bulk Transshipment Slovakia a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, které provozuje v počtu 8 kusů.
Na snímku pořízeném 27. září 2017 na výstavních kolejích veletrhu TRAKO Gdańsk se představuje prototypový stroj 207E-001. Vystavený kus je již výrobně zcela dokončen a po vystavení na veletrhu zahájí zkušební jízdy potřebné pro získání schválení typu.
Text a foto Petr Štefek

Reklamní lokomotivy SD - Kolejová doprava
Dopravce SD - Kolejová doprava (SD-KD) dříve realizoval většinu svých přeprav v severních Čechách na důlních dráhách Severočeských dolů. Po majetkovém vstupu energetické skupiny ČEZ do Severočeských dolů se stal SD-KD také provozovatelem drážní dopravy na vlečkách elektráren v majetku ČEZ a se svými vlaky se ve větší míře začal objevovat na kolejích SŽDC jak při dopravě uhlí do elektráren, tak i dalších produktů používaných pro jejich odsíření. Do čela těchto vlaků na elektrizovaných tratích jsou nasazovány převážně čtyřnápravové lokomotivy řady 130.
V roce 2017 přistavily SD-KD do přerovských dílen ČMŽO dvě lokomotivy řady 130 k provedení EH opravy a úprav pro umožnění provozu na síti SŽDC. Těmto opravám se již podrobilo více lokomotiv SD-KD, zajímavostí strojů 130.047 a 048 je poprvé v historii tohoto dopravce jejich nalakování do reklamního nátěru - konkrétně skupiny ČEZ. Lokomotivy SD-KD tak nepřímo navazují na dřívější stroje ČD propagující ČEZ (viz Elektrické lokomotivy s reklamním nátěrem skupiny ČEZ).
Lokomotiva 130.047 byla do ČMŽO přistavena počátkem června 2017. Kromě standardních úkonů při EH opravě byla navíc vybavena LED návěstními světly a reflektory, elektronickým registračním rychloměrem Tramex, vlakovým zabezpečovačem Mirel VZ1, duální radiostanicí (TRS + GSM-R) a statickým dobíječem akumulátorové baterie. 130.048 je v Přerově od poloviny července 2017 a v rámci opravy se podrobuje stejným úpravám jako 130.047. Při opravě byly obě lokomotivy opatřeny novým nátěrem v oranžové barvě na celé skříni a střeše vozidla s doplňkovými bílými logy ČEZ (dle korporátní identity této skupiny). Pro úplnost dodejme, že částečnou úpravou prošel i firemní nátěr lokomotiv SD-KD, kdy byla zvětšena úzká bílá linka na vozidle na širší pruh s upraveným logem společnosti. Jako první byla tato úprava realizována na stroji 753.605, následuje jej pak nově vyráběná 741.743.
Fotografie z 21. 9. 2017 zachycuje návrat lokomotivy 130.047 z opravy v Přerově do Tušimic při průjezdu Nymburkem.
Text Daniel Brabenec, foto Andrej Ivanič

Elektrizace spojnice Minsk - Vilnius dokončena
16. září 2017 byla slavnostně dokončena elektrizace mezinárodního koridoru spojujícího Minsk a Vilnius. Tato stavba zahrnovala zavedení soustavy 25 kV 50 Hz AC mezi běloruským městem Maladzečna a pohraničním bodem Gudogaj/Kena a dále pak na litevském území do stanice Naujoji Vilnia. Úseky Minsk - Maladzečna v Bělorusku a Naujoji Vilnia - Vilnius v Litvě již byly elektrizovány dříve.
V nákladní dopravě se zatím změnilo jen to, že do pohraniční přechodové stanice Kena mohou přijíždět z Běloruska nákladní vlaky vedené elektrickou lokomotivou. První takový vlak dorazil do Keny 6. září 2017 v čele se strojem BKG1-011 běloruských železnic BČ. Rozšíření elektrického provozu v nákladní dopravě se očekává v roce 2020, kdy by měla být dokončena elektrizace nákladního obchvatu Vilniusu ze stanice Kyviškės přes seřaďovací nádraží Vaidotai do stanice Paneriai.
V osobní dopravě se očekává zavedení pravidelného elektrického provozu se začátkem nového grafikonu, tj. od 10. prosince 2017. Na vlacích mezi Minskem a Vilniusem budou nasazeny litevské elektrické jednotky řady 575 české výroby a běloruské soupravy řady EPR (Stadler Flirt). Ty nahradí dosud provozované motorové jednotky řady DP3 (viz Běloruské jednotky DP3 v pravidelném provozu do Vilniusu). V dálkové dopravě na rychlících do Kaliningradu pak běloruské elektrické lokomotivy pravděpodobně nahradí stávající stroje TEP70BS BČ. Litevské železnice LG zatím žádné elektrické lokomotivy nemají.
Prvním vlakem, který projel celou trasu v čele s elektrickou lokomotivou, se 13. září 2017 stal rychlík č. 29 z Moskvy do Kaliningradu. Ten přivezla do Vilniusu lokomotiva ČS4T-594, ale jako záložní byla ve vlaku zařazena i motorová lokomotiva TEP70BS-082. Uvedený vlak je zdokumentován na fotografii pořízené při příjezdu do stanice Vilnius.
Text Petr Štefek, foto a spolupráce Robertas Šalčiūnas

 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2017