SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               „Taurus“ 183 500 RailAdventure jel poprvé vlastní silou v ČR
Německá společnost RailAdventure (RA) se zabývá zejména přepravami kolejových vozidel, nejčastěji nově vyrobených. Pro tyto účely si firma pořídila původně jen starší jednosystémové lokomotivy německých řad 111, 139 a dokonce i legendární 103 (viz Lokomotiva 103.222 jezdí v barvách RailAdventure) nebo švýcarský stroj Re 620 (Re 6/6). To se změnilo na počátku roku 2019, kdy si RA pořídil zánovní lokomotivu typu Siemens ES 64 U4 č. 183.500. Ta pochází od společnosti mgw Service, která ji vlastnila od vyrobení v roce 2008 (viz „Taurus“ 183 500 mgw Service).
Důvodem pro pořízení vícesystémové lokomotivy bylo rozšíření vozby bez přepřahu i mimo oblast s napájecí soustavou 15 kV 16,7 Hz AC, především do Polska, ale také Česka a dále na východ. Od počátku roku 2019 byla lokomotiva 183.500 používána pro vnitroněmecké výkony, případně také v Rakousku, současně probíhaly technické úpravy (např. dosazení zabezpečovače Mirel VZ1) a vyřizování dokumentace pro provoz v dalších zemích. Schválení pro provoz v ČR bylo završeno získáním průkazu způsobilosti pro vlakový zabezpečovač 24. října 2019.
Dále zbývá dořešit schválení v Polsku a právě za tímto účelem vyrazila lokomotiva v půlce února do Zkušebního centra VUZ Velim. Této cesty bylo využito k první jízdě 183.500 vlastní silou ve vnitrozemí ČR, neboť do té doby zajela nejdále jen do pohraniční stanice. Lokomotiva dovezla 15. února 2020 v odpoledních hodinách do Děčína jednotky 628.210 a 628.209 (z Kasselu, resp. Cottbusu) pro společnost Arriva vlaky. V Děčíně byly do vlaku ještě přidány lokomotivy 189.008 DB a 140.079 Arriva, ale vlak pokračoval do Velimi dále s 183.500 na čele.
Na horní fotografii z 15. února 2020 je zachycena první cesta stroje 91 80 6183 500-8 D-RADVE do Česka ještě na německém území, konkrétně v úseku Kurort Rathen - Königstein (Sächs Schweiz), kde šlo o vlak DbZ 44383 dopravce RailAdventure. Důkazem pohybu v ČR je pak zdvižený sběrač téže lokomotivy ve stanici Děčín hlavní nádraží nákladní nádraží - viz dolní snímek pořízený o několik hodin později, kdy již byly do vlaku zařazeny dvě výše zmíněné lokomotivy. V této sestavě vlak dojel jako Pn 55175 dopravce DB Cargo Czechia do Velimi, kam dorazil 16. února 2020 v 00:44.
Text Petr Kvasnička, horní foto Pavel Drahan, dolní foto Daniel Sihlovec
1216.903 ČD po provedené opravě v dílnách ÖBB TS
Na Taurusu 1216.903 ČD byla na přelomu prosince 2019 a ledna 2020 provedena oprava rozsahu T1 v dílnách ÖBB Technische Services GmbH v Linci - jak jsme již informovali v říjnu 2019 (viz Taurusy Českých drah převzaty). Do Lince byla lokomotiva přepravena 8. prosince 2019 z Prahy na vlaku Ex 1541. Zpět do Prahy se vrátila 31. ledna 2020 na vlaku Ex 336 a do Bohumína pokračovala 2. února 2020 na vlaku EC 117. Ještě před vlastní opravou v Linci dostala 1216.903 nátěr dle nového barevného schématu ČD. Ten byl realizován v lakovně DPOV ve Valašském Meziříčí v závěru listopadu 2019.
Na snímku z 31. ledna 2020 je zachycena lokomotiva 1216.903 v Praze hlavním nádraží na vlaku Ex 336 po odstoupení přípřežní lokomotivy 380.018, která vlak přivezla z Lince. K nasazení Taurusů na mezinárodní vlaky spojujíci Polsko s Rakouskem v úseku Bohumín - Vídeň zatím nedošlo.
Text a foto Jiří Konečný
Hokejová „belgičanka“ 365.005
Hokejový klub Dukla Jihlava získal v polovině prosince 2019 nového strategického partnera - společnost CZ LOKO, která má v Jihlavě svůj výrobní závod. Smlouva o spolupráci byla uzavřena s platností od ledna 2020 zatím do konce dubna 2025. Zároveň došlo od 19. prosince 2019 k přejmenování Horáckého zimního stadionu na CZ LOKO Arénu. Dalším krokem k zviditelnění této spolupráce se stala v první polovině února 2020 lokomotiva 365.005, opatřená reklamním polepem v barvách hokejového klubu, propagujícím partnersví firmy CZ LOKO a jihlavských hokejistů. Slavnostní představení tohoto stroje se uskutečnilo 11. 2. 2020 v 10 hodin u třetího nástupiště železniční stanice Jihlava.
Stroj 365.005 je zařazen do lokomotivního poolu CZ LOKO Easy Rent. V předchozím období působil v nájmu u společnosti Prvá Slovenská železničná (PSŽ), která si mezitím převzala od CZ LOKO nově dokončenou 365.007, již z výroby opatřenou zelenožlutým firemním nátěrem tohoto dopravce. 2. 2. 2020 se 365.005 vrátila z nájmu u PSŽ do Přerova, kde se podrobila v dílnách ČMŽO plánované údržbě a následně zde byla opatřena i novým reklamním polepem. Po krátkodobém nasazení u dopravce CER Cargo následovala 10. 2. 2020 strojní jízda z Břeclavi do Jihlavy, aby mohla o den později pózovat při slavnostním aktu. Novým nájemcem lokomotivy se stala společnost SD-Kolejová doprava, ke které ještě během dopoledne 11. 2. 2020 strojní jízdou zamířila. Místem předání lokomotivy do nájmu je Bílina, konkrétně vlečka úpravny uhlí Ledvice.
V historii českých reklamních lokomotiv se jedná v pořadí již o druhou propagující hokejový klub, první se stala 380.017 v majetku ČD, jezdící od poloviny listopadu 2017 v barvách Komety Brno.
Přejezd reklamní 365.005 jako Lv 58526 Jihlava - Světec, s pokračováním do Dolů Bílina, je zachycen na fotografii pořízené 11. února 2020 před železniční stanicí Havlíčkův Brod.
Text a foto Daniel Brabenec
Kontejnery z Číny míří do Evropy i po LHS
Námořní kontejnery, které míří po zemi z Číny do střední Evropy, využívají především železniční hraniční přechod Brest-Terespol mezi Běloruskem a Polskem. Kapacitní potíže v tomto bodě však vedou k hledání alternativ. Jednou z nich se od ledna 2020 stalo využití polské širokorozchodné tratě LHS, jejíž konečná stanice Sławków LHS je nejzápadnějším výběžkem rozchodu 1520 mm v Evropě. Po této trati nově směřují kontejnery z čínského města Si-an (v anglickém přepisu Xi'an).
První vlak do intermodálního terminálu Euroterminal Sławków vyrazil ze Si-anu 24. prosince 2019, po normálním rozchodu dojel až do kazašské stanice Dostyk. V tamním terminálu proběhla překládka kontejnerů na širokorozchodné vozy a pak už jel vlak přímo přes Kazachstán, Rusko a Ukrajinu do polské pohraniční stanice Hrubieszów LHS a dále do cílového Sławkówa, kam dorazil brzy ráno 6. ledna 2020. Celkem 45 kusů 40stopových kontejnerů tak překonalo po železnici vzdálenost 9477 km. Ze Sławkówa pak kontejnery míří dále po silnici, nebo pokračují některou z pravidelných vlakových linek, které vedou z Euroterminalu po normálním rozchodu.
Že se nejednalo jen o čistě propagační záležitost, jak bývá u tzv. čínských vlaků zvykem, dosvědčuje krátce nato vypravený druhý vlak. Ten v soupravě o délce 781 metrů přivezl v noci z 1. na 2. února do Sławkówa celkem 50 kontejnerů délky 40‘ ze Si-anu. Uvedený vlak vedený stroji ST44-2010 + ST44-2031 je zachycen na snímku pořízeném 1. února 2020 při odjezdu ze stanice Hrubieszów LHS.
Text Petr Štefek, foto Artur Konieczny
Lokomotivy EffiShunter 1000 pro dopravce Mercitalia Rail
Itálie se stala pro CZ LOKO jedním z největších odbytišť lokomotiv. Nejdříve pro rekonstruované stroje řady 750 a 753 (jak s motory ČKD, tak Caterpillar), později pro řadu 741.7 (zatím poslední exportovaná 741.748 - viz Lokomotiva 741.748 pro společnost Oceanogate Italia) a v poslední době i pro nové lokomotivy řady 744.1. Prvním zákazníkem pro hnací vozidla typu EffiShunter 1000 se stala v roce 2016 italská společnost Serfer, která si objednala pět lokomotiv pro posun v logistických terminálech. Novou lokomotivu splňující podmínky TSI čekalo od roku 2017 schvalování pro provoz v Česku a Itálii a to i pro traťovou službu (rychlost nad 30 km/h), na kterou jsou v Itálii kladeny náročnější požadavky. Lokomotivy pro společnost Serfer, která byla posléze přejmenována na Mercitalia Shunting & Terminal, byly postupně vyváženy během roku 2018. V roce 2019 pokračoval export dalších 4 lokomotiv - dvou pro TPER a dvou pro RTC (viz Lokomotivy řady 744.1 pro italské dopravce Dinazzano PO a Rail Traction Company). Na ně naváže v první polovině roku 2020 dalších 5 lokomotiv, tentokrát pro státního nákladního dopravce Mercitalia Rail. Počítáno je s nimi především pro traťovou službu. Dále jsou pro tento rok objednány 4 lokomotivy pro společnost FNM (pro posun a jako záložní vozidla u osobního dopravce Trenord) a další pro TPER.
V současnosti je v Jihlavě dokončována 744.115, první z lokomotiv pro Mercitalia Rail. Jejich výroba započala v druhé polovině roku 2019 a konečná montáž je tentokrát rozdělena mezi závody CZ LOKO v Jihlavě (744.115 - 117, 119) a České Třebové (744.118). Číselně navazují na nedávno předané lokomotivy pro ČD Cargo (viz Dokončení dodávky pěti lokomotiv řady 744.1 pro ČD Cargo). České označení lokomotivám nezůstane dlouho, v Itálii dojde k přidělení nového EVN 92 83 2 744 0xx, stejně jako již u dříve dodaných strojů. U 744.101 - 109 došlo nebo u nich probíhá přeznačení na 744.001 - 009, z 744.115 - 119 pak budou nově 744.010 - 014.
Při přesunu mezi jednotlivými provozy jihlavského závodu CZ LOKO se podařilo 1. 2. 2020 zachytit stroj 744.115, který se nachází ve finální fázi výroby před zahájením jízdních zkoušek.
Text a foto Daniel Brabenec
Vlak Silesia přepravuje jednotlivé zásilky už 10 let
Až do konce roku 2009 se zákazníci přepravující jednotlivé vozové zásilky v Polsku museli spolehnout na monopolního dopravce PKP Cargo, pro kterého byl tento segment trhu nepříliš zajímavý. Alternativou se stalo počátkem roku 2010, tj. právě před 10 lety, zahájení provozu vlaku „Silesia“ (polsky „Śląsk“) spojujícího německý Senftenberg s polskou stanicí Sosnowiec Jęzor (později byla trasa upravena na spojení ranžírů Seddin a Jaworzno Szczakowa). Vlak provozovaný v Polsku dopravcem DB Cargo Polska je určen pro přepravu jednotlivých zásilek, které jsou prostřednictvím satelitních vlaků přistavovány až na vlečky zákazníků především v oblasti Wrocławi, Katowic a Krakówa. Za 10 let provozu došlo nejen k růstu popularity vlaku u zákazníků, což vedlo k postupnému navýšení počtu spojů z původních 1-2 párů týdně až na dnešní jeden pár denně, ale také k vytvoření dalších podobných vlaků: „Moravia“ Sławięcice – Bohumín-Vrbice od roku 2012 (viz Liniový vlak Moravia zahájil provoz) a „Mazovia“ Seddin – Poznań Franowo od roku 2014.
Desetiletí existence tohoto úspěšného produktu nyní připomíná i polep stejnosměrné lokomotivy Vectron X4EC-048 DB Cargo Polska (EVN 91 51 5 170 048-0 PL-DBSRP), která je zdokumentována v gliwických dílnách společnosti NEWAG dne 28. ledna 2020. Právě tyto lokomotivy se dlouho podílely na vozbě vlaku Silesia z vnitrozemí Polska až do stanice Węgliniec u hranic s Německem. Po zahájení elektrického provozu na přechodu Horka – Bielawa Dolna pak od roku 2019 jezdí na Silesii vícesystémové lokomotivy německého DB Cargo bez přepřahu v úseku Seddin – Wrocław Gądów, takže pro polské Vectrony DC zůstal už jen kratší úsek Wrocław Gądów – Jaworzno Szczakowa.
Text Petr Štefek, foto Krzysztof Malinowski
Lokomotivy TRAXX MS3 ČD Cargo
Další krok k modernizaci svého lokomotivního parku učinilo ČD Cargo v roce 2018, kdy byla 20. srpna uzavřena se společností Bombardier Transportation smlouva na nákup 10 lokomotiv TRAXX F140 MS3, s opcí na dalších 40 lokomotiv. Termín dodání prvního stroje byl stanoven na přelom roků 2019/2020, poslední bude dodán v průběhu roku 2020. Český Drážní úřad těmto lokomotivám přídělil řadové značení 388 (adekvátně k německému 188). Domovem jim bude stejně jako u Vectronů ČD Cargo (viz První Vectron ČD Cargo 383.001 v ČR) SOKV Ústí nad Labem. Vlastník tyto lokomotivy plánuje nasazovat spolu s řadou 383 především na mezinárodní vlaky do okolních zemí, proto je u nich požadováno také schválení pro Slovensko, Německo, Rakousku, Polsko a Maďarsko, s možností dovybavení pro provoz v Chorvatsku a Slovinsku.
První TRAXX MS3 byl vyroben v Kasselu v roce 2018 pod označením 188.001 a brzy jej následovaly stroje 188.002 - 005, všechny v majetku výrobce. Lokomotivy následně postoupily testování v několika zkušebních centrech (včetně českého ZC VUZ Velim) a zahájily ověřovací provoz u různých dopravců, aby bylo možné co nejrychleji zajistit jejich schválení. Mezitím opustily výrobní linku další dvě lokomotivy 188.006 a 010. Poté již započalo plnění zakázky pro ČD Cargo a v listopadu 2019 byla dokončována 388.001, kterou v prosinci 2019 převzali v Kasselu zástupci majitele. 20. 12. 2019 pak 388.001 dojela strojně do Bad Schandau a dále do Ústí nad Labem ji převezla 383.010. 18. 1. 2020 byla společností RailAdventure dopravena do Bad Schandau 388.002, která pokračovala dále do českého vnitrozemí tažená Vectronem 193.385 DB Cargo.
Obě lokomotivy jsou v současnosti odstaveny v prostorách SOKV Ústí nad Labem, kde probíhá prozatím zaškolování personálu na nová vozidla. Ač je schvalování typu pro stroje TRAXX MS3 v plném proudu, lokomotivy stále nesplňují některé požadované parametry a proto se ještě neuskutečnil přesun ústeckých 388 do ZC VUZ Velim k vykonání TBZ. Nasazení do pravidelného provozu se tak do vyřešení problematických částí oddaluje na neurčito. Dalším zákazníkem pro lokomotivy MS3, tentokrát ve verzi na 160 km/h, by měla být společnost RegioJet, která závazně objednala 15 lokomotiv.
Traxx F140 MS3 je čtyřnápravová skříňová lokomotiva s dvěma stanovištěmi strojvedoucího, určená k provozu na trakčních systémech AC 15 kV, 16,7 Hz a 25 kV, 50 Hz; DC 3 kV nebo 1,5 kV. Její maximální rychlost je u nákladní verze objednané pro ČD Cargo 140 km/h a výkon na obvodu kol 6 000 kW. Finální montáž probíhá v závodě Bombardier v německém Kasselu, skříně lokomotiv jsou přiváženy ze závodu v polské Wrocławi a podvozky ze závodu v německém Siegenu. Lokomotivy jsou přímo z výroby vybaveny zabezpečovačem ETCS.
Převoz 388.002 z Německa do SOKV Ústí nad Labem je zachycen na snímku z 18. 1. 2020 při průjezdu zastávkou Königstein (Sächs Schw). 111.082 RailAdventure stanula v čele vlaku až po Bad Schandau, za ní je řazen TRAXX AC3 187.003, který byl dopravován do Velimi za účelem zkoušek.
Text Daniel Brabenec, foto Pavel Drahan
Nové barevné řešení lokomotiv PKP Cargo International
Závěr loňského roku se stal přelomovým pro společnost Advanced World Transport (AWT). Dne 2. 10. 2019 došlo k přejmenování dopravce AWT, patřícího do skupiny PKP Cargo, na PKP Cargo International. Následně došlo i ke změně VKM dopravce - z AWT na PCI. AWT byl postupně začleňován pod PKP Cargo od května 2015, kdy tato společnost získala v ostravském dopravci 80% většinu. V listopadu 2017 pak byl odkoupen i zbývající 20% podíl a PKP Cargo se stalo 100% vlastníkem AWT.
V druhé polovině roku 2019 se pak začalo projevovat začlenění pod PKP Cargo i v nové korporátní identititě a přenesení modrozeleného barevného schematu vlastníka na vozy a lokomotivy bývalého AWT - do té doby jezdící převážně v modrožluté nebo pozdější oranžovošedé kombinaci barev. Přitom samotné PKP Cargo má v tomto barevném řešení výjimky - např. v podobě červenošedého nátěru Vectronů EU46. Také tři pronajaté Vectrony, které nesly nápis PKP Cargo International ještě před přejmenováním AWT, zůstaly bílé. Dopravce počítá s postupným barevným sjednocením všech lokomotiv a železničních vozů.
14. 7. 2019 byla do CZ LOKO České Třebové přistavena na hlavní opravu lokomotiva 753.732. Ta se stala první lokomotivou PKP Cargo International v novém nátěru v modrozelené kombinaci barev (kromě rámu a podvozků nalakovaných černě). Její oprava byla ukončena v druhé polovině prosince 2019 a 20. 12. 2019 byla po opravě v České Třebové převzata zástupci majitele, který si ji druhý den odvezl do Paskova. Na konci prosince 2019 se pak zařadila zpět do pravidelného provozu.
Na fotografii z 12. 1. 2020 byla zachycena lokomotiva 753.732 v Lovosicích při posunu v obvodu zdejšího depa PKP Cargo International.
Text Daniel Brabenec, foto Lubomír Podlaha
Dokončení dodávky pěti lokomotiv řady 744.1 pro ČD Cargo
ČD Cargo se v roce 2018 rozhodlo po nákupu Vectronů omladit také svůj park dieselových lokomotiv. V polovině roku 2018 byla vypsána dvě výběrová řízení - na modernizaci až 50 lokomotiv řady 742 a nákup pěti zcela nových lokomotiv pro posun a středně těžkou traťovou službu s opcí na dalších 5. Výběrové řízení na nové lokomotivy bylo zveřejněno 8. 6. 2018 a na počátku roku 2019 byla vyhlášena jako vítěž soutěže společnost CZ LOKO s lokomotivou řady 744.1 (výrobní typ EffiShunter 1000). Ihned po podpisu kupní smlouvy byla v jihlavském závodě zahájena výroba první lokomotivy 744.110. Dalším lokomotivám pro ČD Cargo bylo přiděleno označení 744.111 - 114. Pořadím tak nenavazovaly na do té doby vyrobené lokomotivy 744.101 - 105 pro italského dopravce Mercitalia Shunting & Terminal, označení 744.106 a 107 později obdržely další italské stroje pro TPER a 744.108 - 109 pro RTC (viz Lokomotivy řady 744.1 pro italské dopravce Dinazzano PO a Rail Traction Company). V polovině roku 2019 pak ČD Cargo poptávalo na 5 objednaných lokomotiv finanční leasing, o případné objednávce opčních lokomotiv bude rozhodnuto později.
Lokomotiva řady 744.1 je čtyřnápravová, kapotového provedení, s věžovou kabinou strojvedoucího umístěnou blíže zadnímu konci rámu. Poháněna je spalovacím motorem Caterpillar C32 stage IIIB o jmenovitém výkonu 895 kW. Přenos výkonu je elektrický AC/AC. Z trakčního alternátoru Siemens 1FC2 560-6 je veden usměrněný proud do stejnosměrného meziobvodu a čtyři trakční střídače SN 660-720 EVPÚ Nová Dubnica individuálně napájejí 4 asynchronní trakční motory TAM 1084. Třífázový proud z dalších střídačů využívají i pomocné pohony. Délka lokomotivy přes nárazníky je 16,4 m, hmotnost 80 t, maximální rychlost 100 km/h. Součástí výbavy je i mobilní část zabezpečovače ETCS od firmy Bombardier. Použita jsou celistvá kola a kotoučová brzda.
Všechny lokomotivy jsou zařazeny pod SOKV Ostrava a nasazovány pod PJ Brno převážně na pracovišti Břeclav, kam jsou z výroby také převáženy. 744.110 byla předána ČD Cargu v Břaclavi 30. 9. 2019, poslední 744.114 dojela z výrobního závodu do Břeclavi 17. 1. 2020. Z Břeclavi pak lokomotivy nepravidelně zajíždějí do Hrušovan nad Jevišovkou, Znojma, Moravských Budějovic a Jihlavy. Od počátku ledna 2020 probíhá zaškolování strojvedoucích i v Havlíčkově Brodě, kde by měla být řada 744.1 nasazována na místních výkonech.
Na fotografii z 8. 1. 2019 se představuje 744.114, poslední z pětikusové objednávky pro ČD Cargo, při návratu ze zkušební jízdy jako Lv 55871 Havlíčkův Brod - Jihlava ještě v kolejišti výchozí stanice.
Text a foto Daniel Brabenec
Lokomotiva 741.748 pro společnost Oceanogate Italia
Italská společnost Oceanogate Italia, železniční dopravce holdingu Contship (italský operátor kombinované dopravy), si objednala v polovině roku 2019 u firmy CZ LOKO jednu lokomotivu řady 741.7. Její výroba započala na podzim roku 2019 v závodě v České Třebové a dokončena byla v lednu 2020 s označením 741.748. Na první pohled zaujme neobvyklým růžovým nátěrem, v různém rozsahu aplikovaným i na ostatních lokomotivách provozovaných u Oceanogate. V roce 2019 se jednalo o druhou vyráběnou lokomotivu této řady, předcházel ji před vánocemi dokončený stroj 741.747 pro Coal Services (viz Lokomotiva 741.747 pro Coal Services). Do Itálie již CZ LOKO dodalo nebo pronajalo celkem 12 lokomotiv řady 741.7, zatím poslední dvě - 741.745 a 746 - byly pronajaty společnosti Terminali Italia v lednu 2019, v květnu 2017 jim předcházely 741.741 a 742 pro stavební firmu Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie (viz Další lokomotivy řady 741.7 pro italské zákazníky).
Oceanogate Italia má sídlo v severoitalském městě Melzo přibližně 20 km od Milána, kde je situován i jeden z intermodálních terminálů obsluhovaných společností, na kterém bude 741.748 působit. Tento železniční dopravce zajišťuje posun v několika kontejnerových terminálech a přepravu kontejnerových vlaků mezi severoitalskými přístavy, vnitrozemskými terminály a hraničními přechody s Francií, Švýcarskem a Rakouskem. K tomuto účelu má najato 9 elektrických lokomotiv a tři dieselové (německé řady 212).
Na fotografii z 11. 1. 2019 se představuje 741.748 po návratu z TBZ v obvodu železniční stanice Česká Třebová.
Text Daniel Brabenec, foto Lubomír Podlaha
 
 
 
 
20. 2. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3