SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Červen 2008

Přestavba uzlu Zürich
Hlavní curyšské nádraží Zürich HB je hlavovou stanicí s 22 kolejemi končícími zarážedlem, výjimkou jsou pouze čtyři koleje tamního systému S-Bahn pokračující tunelem do stanice Zürich Stadelhofen. Z důvodu změny směru tranzitních vlaků jsou tak spojeny časové ztráty, které jen částečně eliminuje použití souprav s řídicími vozy u většiny vlaků. Omezující je také vjezdová rychlost 30 km/h na kusé koleje, v opačném směru je odjezdová rychlost omezena na 40 km/h.
Proto byl vypracován projekt tzv. Durchmesserlinie, který zmíněné nedostatky zmírní. Jde o výstavbu nové trati mezi stanicemi Zürich Oerlikon a Zürich HB, která povede z větší části novým tunelem Weinberg o délce 4 686 m. Tunel bude z východu ústit do nové podzemní části hlavního nádraží nazvané Löwenstrasse. Celá stanice tak bude mít, kromě hlavní části v uliční úrovni a dvou podzemních kolejišť vybudovaných v 80. letech minulého století (dvoukolejné nádraží SZU 8 metrů pod úrovní terénu a čtyřkolejné nádraží Museumsstrasse 16 metrů pod úrovní terénu), také novou čtyřkolejnou část Löwenstrasse vybudovanou 16 metrů pod úrovní terénu. Nové koleje pak budou na západě pokračovat novými mosty Kohlendreieck a Letzigraben nad přednádražím směrem do stanice Zürich Altstetten.
V letošním roce začala výstavba tunelu Weinberg a podzemní stanice, stavba mostů bude zahájena až v letech 2009 až 2010. Provoz na nové trati a nádraží Löwenstrasse má být zahájen v prosinci 2013, navazující mosty budou dokončeny v roce 2015. Poté se zkrátí doba jízdy vlaků na ose východ – západ ze St. Gallenu nebo Romanshornu směrem na Bern nebo Basilej při tranzitu přes Zürich o 15 minut. Celý projekt má hodnotu 1.6 mld. švýcarských franků a na jeho financování se z 60 % podílí SBB-CFF-FFS a stát, z 40 % pak město a kanton Zürich.
Na snímku z 17. června 2008 je zachycena výstavba podzemní stanice Löwenstrasse.
Text a foto Matthias Haag
 
 
 
 
29. 1. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3