SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Prosinec 2009

Konec osobní dopravy v úseku Sumiswald-Grünen – Huttwil
Ani Švýcarsku se nevyhýbá zastavování osobní dopravy na některých železničních tratích. Jedním z takto postižených úseků je počínaje GVD 2009/2010 normálněrozchodná trať Sumiswald-Grünen – Huttwil. Jedná se o úsek o délce 19,5 km se stoupáním až 25 ‰, šesti menšími mosty a jedním tunelem o délce 210 m. 
Trať je v provozu od roku 1908, kdy byla postavena jako součást tehdejší RSHB (Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn). V rámci slučování drah na pomezí kantonů Bern a Luzern byla RSHB v roce 1944 začleněna do společnosti Vereinigte Huttwil-Bahnen, která již v roce 1945 provedla elektrizaci zmiňované trati soustavou 15 kV, 16 2/3 Hz AC. K dalšímu slučování regionálních železničních společností došlo v roce 1997, kdy se trať dostala pod správu firmy Regionalverkehr Mittelland, která však již v roce 2006 fúzovala se společností BLS Lötschbergbahn a vznikla tak nynější železniční společnost BLS. 
BLS zajišťovala provoz osobních vlaků v uvedeném úseku až do 12. prosince 2009, nově však vlaky směřující z Bernu končí v žst. Sumiswald-Grünen, dále pokračuje návazná autobusová doprava. Doprava v koncovém úseku Affoltern-Weier - Huttwil (14 km) už přitom byla prakticky zastavena dříve, neboť od roku 2004 tudy byl trasován pouze poslední večerní vlak do Huttwilu a první ranní opačným směrem, což souviselo s odstavením jednotky v depu Huttwill. Od nového grafikonu se bude možné setkávat s osobními vlaky na trati Sumiswald-Grünen – Huttwil pouze v létě, kdy by zde měly jezdit nostalgické vlaky vedené parní lokomotivou.
Za zmínku dále stojí, že již v roce 1978 byla zcela zrušena další trať v tomto regionu, která spojovala Huttwil a Eriswil. V roce 1994 pak následovalo zastavení osobní dopravy na trati Sumiswald-Grünen - Wasen, kde zůstal zachován pouze provoz nákladních vlaků (z důvodu špatného stavu trati nyní již jen do Burghofu).
Snímek jednotky RBDe 565 741 pořízený v zastávce Griesbach 3. prosince 2009 zachycuje poslední dny pravidelné osobní dopravy na trati Sumiswald-Grünen – Huttwil.
Text a foto Matthias Haag
 
 
 
 
11. 7. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3