SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Říjen 2011

Koleje Śląskie zahájily provoz
1. října 2011 zahájila společnost Koleje Śląskie (KŚ), která je ve 100% vlastnictví Slezského vojvodství, pravidelný provoz svých vlaků. Od tohoto data nahradila dopravce Przewozy Regionalne na osobních vlacích na rameni Gliwice - Katowice - Częstochowa (115,4 km). Vedle spojů na této trase, které jsou dotovány z rozpočtu Slezského vojvodství, začaly KŚ provozovat víkendové komerční vlaky z Częstochowe a Sosnowce přes Katowice do turisticky atraktivní oblasti Ustroně a Wisły.
Společnost nedisponuje vlastními vozidly, ale základem parku jsou moderní elektrické jednotky Stadler FLIRT (4 kusy, z toho jeden v dlouhodobé opravě po vykolejení) a Pesa ELF (8 kusů), které jsou majetkem Slezského vojvodství. Park elektrických jednotek pak doplňují dvě pronajaté modernizované soupravy řady EN57KM.
Celkem měla společnost pro rozjezd k dispozici zmiňovaných 13 elektrických jednotek, což je pro pokrytí linky Gliwice - Częstochowa nedostatečné. Proto firma zahájila jednání s Českými drahami, které vyústilo v pronájem 10 vozů řady B249 ČD. Tyto vozy sice nejsou příliš vhodné pro příměstský charakter vlaků KŚ, avšak mohou být provozovány v souladu s Úmluvou RIC a není tedy nutné, aby procházely náročným schvalovacím procesem v Polsku. Vozy ČD převzaly KŚ v neděli 2. října v Bohumíně, aby už následujícího dne mohly být nasazeny do provozu.
Z těchto vozů byly vytvořeny dvě soupravy, v jejichž čele lze spatřit zapůjčené lokomotivy typu TRAXX F140 MS. Jedná se o stroje E186 146 a 272 ze čtrnáctikusové stáje ve službách firmy Lotos Kolej (viz Lokomotivy TRAXX F140MS na síti SŽDC), které jsou pronajaté od leasingové společnosti Railpool.
Na snímku pořízeném 2. října 2011 před vjezdovým návěstidlem žst. Chałupki ve směru od Bohumína je zachycen vlak 49284 Bohumín - Sosnowiec Główny v čele s lokomotivou E186 146, která veze do služby v Polsku zmiňovaných 10 vozů ČD.
Text Petr Štefek, foto Tomáš Kuchta
 
 
 
 
16. 10. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3