SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2013

Liniový vlak Moravia zahájil provoz
Ačkoli se lze na mnohých místech dočíst, že přepravy jednotlivých vozů mohou být realizovány pouze tzv. národními dopravci, neboť ostatní dopravci o ně nemají zájem, opak je pravdou. O tento zajímavý segment nákladní dopravy se v Polsku již delší dobu zajímá polský speditér DB Schenker Rail Spedkol (DBSRS), který ve spolupráci s ČD Cargem (ČDC) zahájil v říjnu 2012 zkušební provoz liniového vlaku Moravia, který přepravuje právě jednotlivé zásilky.
Zkušenosti s tímto typem přeprav má DBSRS od ledna 2010, kdy zahájil provoz liniového vlaku Silesia. Ten sbírá jednotlivé zásilky z průmyslové oblasti Horního Slezska a z okolí Wrocławi a přes hraniční přechod Bielawa Dolna / Horka je přepravuje na seřaďovací nádraží Seddin, odkud zásilky pokračují běžnou vlakotvorbou dopravce DB Schenker Rail Deutschland k jednotlivým příjemcům. Na stejném principu funguje i vlak Moravia, který je výchozí ze stanice Sławięcice, kde dochozí k předávce zátěže s vlakem Silesia a zároveň přebírá vozy z areálu místních chemických závodů Blachownia. Cílovou stanicí vlaku je Bohumín-Vrbice, kde zásilky přechází do vlakotvorby ČDC. Kromě stanic obsluhovaných vlaky Silesia a Moravia pak jednotlivé zásilky mohou přecházet i na vlaky dopravce Lotos Kolej, která jsou schopny tyto vozy dovézt do mnoha dalších míst na polské železniční síti.
Tyto vlaky fungují na podobném principu jako shuttly intermodálních operátorů. To znamená, že DBSRS si nakupuje u dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP) pravidelnou vozbu vlaku bez ohledu na to, kolik v něm pojede zásilek. Na počátku roku 2013 tak každé úterý, čtvrtek a sobotu přijíždí Moravia do Bohumína, i když je množství zásilek ve vlaku proměnlivé. Výjimečně se pak stává, že je vlak pro nedostatek zátěže odřeknut. Jistou zajímavostí také je, že na tomto vlaku zajíždí lokomotivy polského dopravce DBSRP (zpravidla stroje typu TEM2) až do Bohumína-Vrbice. To je poměrně neobvyklé, neboť standardně si dopravci předávají vlaky v polských Chałupkách.
Vlak Moravia v čele se strojem TEM2-186 směřující do Česka je zdokumentován na fotografii pořízené 8. ledna 2013 v úseku Bierawa - Dziergowice.
Text Petr Štefek, foto Grzegorz Wilga
 
 
 
 
1. 4. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3