SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Duben 2013

Typové zkoušky 361.101 ZSSK na ZC VUZ v Cerhenicích
Po typových zkouškách prototypové přestavby původně stejnosměrné lokomotivy řady 163 (ŠKODA 71E/99E) na dvousystémovou (3 kV a 25 kV, 50 Hz) řady 361.0 ZSSK, které probíhaly ve Zkušebním centru VUZ v Cerhenicích nejprve od 17. listopadu do 3. prosince 2011 a dále 4. a 5. března 2012, přijela 6. dubna 2013 do Cerhenic firma ŽOS Vrútky s verzí, která má maximální rychlost 160 km/h. Obdobně jako řada 361.0 je i 361.1 osazena novou trakční výzbrojí z produkce EVPÚ Nová Dubnica a je použit řídicí systém Mirel RS361 od HMH Bratislava.
Typové zkoušky provádí Zkušební laboratoř VUZ Praha a kromě trakčních zkoušek, ze kterých pochází snímek 361.101 (ex 163.102) pořízený 8. 4. 2013 společně s dynamometrickým měřicím vozem VUZ a pomocnými lokomotivami ZSSK 362.011 a 350.005, budou provedeny ještě zkoušky EMC, hluku, vibrací a brzdové zkoušky. Po schválení tohoto typu na Slovensku, v Česku a Maďarsku lze očekávat, že nahradí již značně nespolehlivé lokomotivy řady 350.
Text a foto Jiří Konečný
 
 
 
 
25. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3