SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Září 2013

Nová trolejbusová trať na ostravskou Karolinu
1. září 2013 zahájil Dopravní podnik Ostrava provoz na nové trolejbusové lince, která spojuje zastávku Konzervatoř po nové trati kolem železniční zastávky Ostrava-Stodolní na konečnou zastávku Karolina U lávky u obchodního centra Nová Karolina. Nová trolejbusová trať byla vybudována v souvislosti s výstavbou tzv. prodloužené Porážkové ulice, což je součást investic zajišťujících dopravní napojení nové čtvrti vznikající na místě někdejší koksovny Karolina v sousedství nádraží Ostrava střed.
Výstavbě prodloužené Porážkové předcházelo zrušení částečně jednokolejné tramvajové tratě spojující vozovnu Moravská Ostrava přes tzv. „Zahradu“ s ulicí 28. října, která byla vybudována postupně v letech 1894, 1925 a 1929. Provoz na této trati byl ukončen 28. ledna 2010 z důvodu špatného stavu trakčního vedení ve své střední části, trať se pak ještě používala pro odstavování vozů (na straně od ulice 28. října) a pro zkušební jízdy na straně vozovny. Celá trať - s výjimkou jedné zkušební koleje vedoucí kolem ulice Porážkové a ukončené zarážedlem – byla zrušena k 30. listopadu 2010.
Samotná výstavba prodloužené Porážkové s využitím prostoru po zrušené tramvajové trati probíhala po etapách od podzimu 2011 do léta 2013. Pro trolejbusy pak bylo vybudováno trakční vedení a napájecí kabeláž, dále pak bylo v tramvajové měnírně Kolejní instalováno technologické zařízení pro napájení trolejbusové tratě. Bezprostředně u východu z podchodu u železniční zastávky Ostrava-Stodolní pak byla postavena zastávka pro trolejbusy či autobusy.
Nová trať je obsluhována trolejbusovou linkou č. 105 z Koblova přes centrum města na Karolinu, která je vedena v celodenním intervalu 20 minut. Tak řídký interval bohužel nepřispívá k využívání přestupu vlak-trolejbus, přestože docházková vzdálenost mezi vlaky a trolejbusy je skutečně minimální. 20minutový interval MHD rovněž nekoresponduje s intervalem 30 minut ve špičce u vlakové linky S6 z Ostravy hlavního nádraží směr Frýdek-Místek.
Na horní fotografii z 12. února 2009 je při manipulační jízdě po zrušené trati přes „Zahradu“ zachycena tramvajová souprava v čele s vozem č. 943. V popředí je patrná kolej železniční tratě v prostoru zastávky Ostrava-Stodolní, která zůstala zachována, pouze je od nově vybudované ulice oddělena plotem. Samotná tramvajová kolej, venkovní skladiště bývalého hobbymarketu Bauhaus (vlevo) i betonový plot (vzadu za tramvají) pak ustoupili stavbě. Na dolním snímku pak je již zachycen běžný provoz na nové trati: v prostoru křižovatky ulic Žerotínova a Porážková je 4. září 2013 na lince č. 105 zachycen vůz ev. č. 3911 (prototyp trolejbusu SOR TN12C).
Text a foto Petr Štefek
 
 
 
 
24. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3