SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Prosinec 2013

Část nové tramvajové trati do Nových Sadů v Olomouci v provozu
V pátek 29. 11. 2013 byl zahájen provoz s cestujícími na části (I. etapa) nové tramvajové trati do Nových Sadů v Olomouci v úseku Tržnice - Trnkova. Trať je obsluhována linkou č. 3 Fibichova – Trnkova.
Tato nová větev tramvajové sítě Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) je situována v jižní části města a v budoucnu by měla spojit centrum města s čtvrtí Nové Sady. Výstavbu trati investor rozdělil do tří etap: I. Tržnice – Trnkova, II. Trnkova – Družební a III. Družební – Jižní. I vlastní realizace, resp. výstavba I. etapy úsek Tržnice – Trnkova, byla rozdělena na dvě stavební části. První začala v dubnu 2012 a obsahovala zemní práce, přeložky inženýrských sítí a bourání starých budov. Na to navázala vlastní výstavba tramvajové trati, která začala 12. 4. 2013. Celé dílo bylo dokončeno 13. 9. 2013. Dvoukolejná trať o délce 1,394 km začíná odbočením ze stávající trati na ulici 17. listopadu a kolem obchodního centra Šantovka směřuje přes zastávky Šantovka a V kotlině do prozatímní úvraťové konečné zastávky Trnkova. Zajímavostí tramvajové trati jsou dvě velké křížení s jiným druhem dopravy, jednak úrovňové křížení se železniční tratí Olomouc – Senice na Hané u zastávky V kotlině a poté křížení s čtyřpruhovou silnicí v ulici Velkomoravská.
Projektantem stavby byla firma Stavoprojekt Olomouc, investorem město Olomouc s podporou česko-švýcarského fondu pro spolupráci. Zhotovitelé obou částí I. etapy vzešli z výběrových řízení, přičemž první část v hodnotě 91,9 milionů Kč realizovala firma Skanska a druhou v hodnotě 194,6 milionů provedlo sdružení firem Firesta, IDS Olomouc a Dopravní stavitelství Brno.
Výstavba nové trati si také vyžádala pořízení nových tramvají, jejichž konstrukce byla přizpůsobena zejména koncepci konečné zastávky Trnkova. Ta je řešena jako úvraťová, takže nové vozy musí být obousměrné. Proto byly u firmy Pragoimex v srpnu 2012 objednány tramvaje typu Vario LF plus/o. Tyto vozy vznikly ve spolupráci firem sdružených pod názvem Aliance TWT (Pragoimex, KOS Krnov a VKV, výzbroj Škoda Electric). Nový, z 36 % nízkopodlažní, jednočlánkový motorový vůz lze provozovat samostatně nebo ve dvojici (zády k sobě) jako obousměrnou tramvaj. DPMO zakoupilo celkem 14 vozů, které obdrží inventární čísla 101 - 114. Dodávka v hodnotě 308 milionů bude realizována do 30. prosince letošního roku.
Na horním snímku z 2. 12. 2013 se dvojice vozů Vario LF plus/o ev. č. 111+112 blíží na konečnou zastávku Trnkova. Spodní snímek ze stejného dne zachycuje vozy č. 107+108 na úrovňovém křížení se železnicí mezi zastávkami V kotlině a Šantovka.
Text a foto Matěj Kout
 
 
 
 
24. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3