SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Prosinec 2013

Koleje Śląskie přestaly provozovat klasické soupravy
Od prosince 2013 už se na spojích polského regionálního dopravce Koleje Śląskie (KŚ) nebudeme moci setkat s vlaky složenými z klasických osobních vozů vedených lokomotivami. Nahradí je především elektrické jednotky řady EN57, které si KŚ pronajala od konkureční společnosti Przewozy Regionalne.
Po kompletním převzetí regionální dopravy na tratích Slezského vojvodství v prosinci 2012 disponovaly KŚ celkem 67 kusy osobních vozů, které byly pronajaty od společností České dráhy (ČD) a Heros Rail Rent (viz Koleje Śląskie si pronajímají 67 osobních vozů). Zatímco vozy řady B249 ČD začaly být po počátečních nejasnostech běžně nasazovány do provozu (viz Vozy Českých drah v provozu u Kolejí Śląskich), v případě vozů Bimz/Bimdz Heros Rail Rent se tak z důvodu nesouhlasu polského drážního úřadu UTK nikdy nestalo. Přestože byly dle stanoviska UTK nezpůsobilé provozu v Polsku, pronajímatel svůj úkol splnil, neboť dodal vozy splňující podmínky mezinárodní úmluvy RIC. To znamená, že nájemce (KŚ) musel platit za vozy nájemné, přestože je nemohl provozovat.
Vozy ČD se vracely již v průběhu grafikonu, když klesala jejich turnusová potřeba, posledních 12 vozů by mělo dojet do Bohumína 30. prosince 2013. Etapa „neprovozu“ vozů Bimz/Bimdz pak byla završena 8. prosince, kdy se z místa odstavení v Gliwicích vydalo posledních 10 těchto vozů na cestu přes hraniční přechod Guben do deponie v žst. Hamm (Westf) Rbf.
Na horním snímku pořízeném u žst. Boronów je vyfotografován vlak ROE 44413 Katowice - Kłobuck, který byl složen z lokomotivy TRAXX E483 255 (pronájem od firmy Railpool, v Polsku zaregistrován jako 5170 018) a tří vozů řady B249 ČD. Po velké redukci spojů KŚ od 1. června 2013 byly vlaky do Kłobucka úplně zrušeny, všechny stroje TRAXX vráceny, ukončen byl také pronájem části vozů ČD. Dolní snímek soupravy vozů Bimz a Bimdz tažených strojem SM42-2602 firmy Transtabor byl pořízen 5. ledna 2013 v žst. Chałupki, tehdy se jednalo o přepravu části vozů Heros Rail Rent z Gliwic na periodickou opravu do dílen v Dunakeszi.
Text a horní foto Petr Štefek, dolní foto Patryk Farana
 
 
 
 
22. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3