SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Březen 2014

Trať do Svobodných Heřmanic: konec osobní dopravy, nákladní doprava na vzestupu
29. června 1892 byl zahájen provoz na trati spojující Opavu s Horním Benešovem. Již v 60. letech 20. století byla tato trať považována za nerentabilní a uvažovalo se o jejím uzavření, nevyhovující stav silnic a nerozvinutá autobusová doprava však toto uzavření neumožnily. Přesto byl k 6. dubnu 1970 zastaven provoz v úseku Svobodné Heřmanice - Horní Benešov v důsledku vlivů hornické činnosti v okolí Horního Benešova. Novou konečnou místní obyvatelé příliš nevyužívali, neboť je vzdálena zhruba 1,5 km od Svobodných Heřmanic. Turistický charakter koncového úseku trati vedl počínaje GVD 2004/2005 k omezení provozu jen na vybrané vlaky od pátku do neděle, zbývající spoje končily v Jakartovicích. Již v následujícím grafikonu však provoz osobních vlaků do Svobodných Heřmanic ustal zcela.
Přesto tato trať dlouhodobě patřila k nejméně využívaným tratím v Moravskoslezském kraji, když pravidelně zde osobní vlaky využívá okolo 300 cestujících denně. Po zvážení všech okolností bylo představiteli kraje rozhodnuto o zastavení osobní dopravy na trati Opava východ - Jakartovice počínaje 7. dubnem 2014 s tím, že vlaky budou v co největší míře nahrazeny rozšířenými spoji autobusové linky dopravce TQM číslo 246, která však trať zcela nekopíruje.
Trať bude nadále sloužit nákladní dopravě, která od počátku roku 2014 nabývá na intenzitě. Po několikaletém útlumu byla obnovena nakládka břidlice ve Svobodných Heřmanicích. Do vozů řady Rils zde nakládá firma Revlan. V případě většího množství vozů je břidlice nakládána také v Mladecku. Další komoditou, která je po trati přepravována, je kulatina, jejíž nakládka probíhá v Mladecku. Pár manipulačních vlaků dopravce ČD Cargo č. 80850/80851 s lokomotivou řady 742 jezdí již dlouhou dobu v odpoledních hodninách. Sudý vlak odjíždí z Opavy po 14. hodině a veze zpravidla prázdné vozy k nakládce. Parametry dopravny Svobodné Heřmanice většinou neumožňují výměnu prázdných a ložených vozů, takže v takovém případě vozy určené k nakládce zůstanou v Mladecku, lokomotiva pak zajede do Svobodných Heřmanic pro ložené vozy a po jejich stažení do Mladecka pak jede do Svobodných Heřmanic znovu s prázdnými vozy. Poté se vrátí strojně zpět a po sestavení veškeré pohotové zátěže odjede s vlakem Mn 80851 do Opavy. Zastavením osobní dopravy se na této trati uvolní prostor pro nákladní dopravu. Lze tedy očekávat, že nákladní vlaky budou od 7. dubna jezdit i v jiných časech a to v závislosti na aktuálním vytížení opavského pracoviště ČD Cargo.
Situaci před zastavením osobní dopravy dokumentují snímky pořízené v únoru 2014. Na horní fotografii z 8. 2. je mezi zastávkami Slavkov u Opavy a Štáblovice zachycen motorový vůz 810.533 jako osobní vlak 23406. Na dolním snímku z 14. 2. je lokomotiva 742.272 v čele loženého vlaku Mn 80969 krátce po opuštění výchozí dopravny Svobodné Heřmanice, o čemž svědčí charakteristická halda vytěžené břidlice, obklopující zatopený lom Šifr.
Text a foto Jakub Hasák
 
 
 
 
16. 8. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3