Leden
Únor
Březen
Duben


 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Únor 2016

První Dragon pro Freightliner PL opustil výrobní závod
V lednu 2015 objednal polský dopravce Freightliner PL (FPL) u výrobce Newag pět kusů šestinápravových elektrických lokomotiv s pomocným spalovacím motorem. Jedná se o stejnosměrné lokomotivy typu Dragon, které navazují na předchozí dodávky pro dopravce STK (E6ACT-001 až 004) a Lotos Kolej (E6ACT-005 až 008), ty však neměly spalovací motor (viz První lokomotiva E6ACT pro Lotos Kolej).
U lokomotiv pro FPL také výrobce oznámil úpravu původního označení E6ACT na E6DCF-DP (E = elektrická, 6 = šestinápravová, DC = stejnosměrná, F = nákladní, DP = Dual Power, tj. dvouzdrojová), ale na samotných lokomotivách je nadále použito původní označení s doplňkovým písmenem d (tj. diesel), čili E6ACTd, s inventárními čísly od 101.
Po technické stránce jsou lokomotivy téměř totožné s předchozími stroji pro STK a Lotos Kolej. Znamená to tedy, že jsou konstruovány pro vozbu těžkých nákladních vlaků. Konkrétně výrobce udává maximální hmotnost vlaku 4500 tun, který je lokomotiva schopna odvézt na stoupání 7 ‰. Lokomotiva disponuje jmenovitým výkonem 5 MW a její maximální rychlost je 120 km/h. Elektrickou výzbroj na bázi IGBT a trakční motory dodala společnost ABB. Pomocný pohon umožňující posun na neelektrizovaných vlečkách zajišťuje soustrojí dodané společností Jenoptik, jehož součástí je spalovací motor Deutz o výkonu 520 kW.
První vyrobený kus – E6ACTd-101 – opustil brány výrobního závodu v Gliwicích 6. února 2016, odkud byl přepraven na zkušební okruh Żmigród. V uvedený den byla lokomotiva také zvěčněna na snímku, který byl pořízen na spojovací koleji mezi podnikem Newag a stanicí Gliwice.
Text Petr Štefek, foto Grzegorz Radliński
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2019