SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2016

První Dragon pro Freightliner PL opustil výrobní závod
V lednu 2015 objednal polský dopravce Freightliner PL (FPL) u výrobce Newag pět kusů šestinápravových elektrických lokomotiv s pomocným spalovacím motorem. Jedná se o stejnosměrné lokomotivy typu Dragon, které navazují na předchozí dodávky pro dopravce STK (E6ACT-001 až 004) a Lotos Kolej (E6ACT-005 až 008), ty však neměly spalovací motor (viz První lokomotiva E6ACT pro Lotos Kolej).
U lokomotiv pro FPL také výrobce oznámil úpravu původního označení E6ACT na E6DCF-DP (E = elektrická, 6 = šestinápravová, DC = stejnosměrná, F = nákladní, DP = Dual Power, tj. dvouzdrojová), ale na samotných lokomotivách je nadále použito původní označení s doplňkovým písmenem d (tj. diesel), čili E6ACTd, s inventárními čísly od 101.
Po technické stránce jsou lokomotivy téměř totožné s předchozími stroji pro STK a Lotos Kolej. Znamená to tedy, že jsou konstruovány pro vozbu těžkých nákladních vlaků. Konkrétně výrobce udává maximální hmotnost vlaku 4500 tun, který je lokomotiva schopna odvézt na stoupání 7 ‰. Lokomotiva disponuje jmenovitým výkonem 5 MW a její maximální rychlost je 120 km/h. Elektrickou výzbroj na bázi IGBT a trakční motory dodala společnost ABB. Pomocný pohon umožňující posun na neelektrizovaných vlečkách zajišťuje soustrojí dodané společností Jenoptik, jehož součástí je spalovací motor Deutz o výkonu 520 kW.
První vyrobený kus – E6ACTd-101 – opustil brány výrobního závodu v Gliwicích 6. února 2016, odkud byl přepraven na zkušební okruh Żmigród. V uvedený den byla lokomotiva také zvěčněna na snímku, který byl pořízen na spojovací koleji mezi podnikem Newag a stanicí Gliwice.
Text Petr Štefek, foto Grzegorz Radliński
 
 
 
 
15. 10. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3