SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2017

Čtyři motorové vozy řady 810 ČD prodány do Polska
25. ledna 2017 opustily Českou republiku motorové vozy č. 810.054 (ex DKV Plzeň, PJ Rakovník), 810.210 (ex DKV Plzeň, PJ Tábor), 810.569 (ex DKV Brno) a 810.642 (ex DKV Praha, PJ Kolín), které České dráhy prodaly polskému dopravci SKPL Cargo. Tato společnost vznikla původně jako komerční odnož neziskového sdružení Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL), které se soustředilo především na záchranu úzkorozchodných drah. SKPL Cargo je licencovaným dopravcem od roku 2013 a vedle aktivit v nákladní dopravě (tj. především obsluha vleček) provozuje osobní dopravu na úzkorozchodných tratích Zbiersk - Opatówek Wąskotorowy (jen v letní sezoně) a Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy, dále pak v letní sezoně na normálněrozchodných tratích Bytów – Lipusz a Węgorzewo – Kętrzyn.
Právě na posledních dvou jmenovaných tratích, na kterých byl provoz obnoven v roce 2016, by měly nově nabyté motorové vozy působit. Přispějí tak ke snížení provozních nákladů, neboť dosud byly vlaky sestaveny z klasických souprav, tj. z lokomotivy a jednoho osobního vozu. V případě tratě Bytów – Lipusz tak český motorák nahradí českou lokomotivu T458-1509. Nižší náklady by také měly umožnit rozšíření provozu na celý rok, nikoli jen v létě. SKPL Cargo rovněž uvažuje o nasazení vozidel ř. 810 i mimo tyto dvě lokality, např. na trati Tarnów – Szczucin, kde byl pravidelný provoz osobních vlaků ukončen 3. dubna 2000.
Nyní musí SKPL Cargo získat od polského drážního úřadu UTK ještě schválení typu pro tato vozidla. S ohledem na jejich zastaralou konstrukci se společnost ani nepokouší o jejich plné schválení na celé síti polských železnic, ale pouze na tratích vyčleněných z celostátního železničního systému.
Na fotografii pořízené v Bohumíně 25. ledna 2017 je před odjezdem do Polska zvěčněna lokomotiva SM42-2622 v čele konvoje uvedených čtyř motorových vozů.
Text Petr Štefek, foto Vít Blahovec
 
 
 
 
19. 9. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3