SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2017

Kontejnery do Číny jezdí po železnici už také z Itálie
K módní vlně intermodální železniční přepravy mezi Evropou a Čínou se přidala rovněž Itálie, odkud byl 28. listopadu vypraven vlak kontejnerů mířících do města Čcheng-tu, což je hlavní město provincie Sečuán. Vlak byl vypraven z terminálu Polo Logistico Integrato v Mortaře poblíž Milána a svoji cestu ukončil v polských Małaszewiczích, kde následovala překládka na širokorozchodné vozy.
Vlak sestavený z 17 vozů o kapacitě 68 TEU byl naložen celkem 23 kusy 40stopých kontejnerů, čili byl vytížen zhruba ze dvou třetin. Zákazníky byl rejdař CMA CGM a čínská logistická společnost Changjiu Logistics, přepravovaným zbožím pak např. strojní zařízení, nábytek, oblečení, víno aj. Doba přepravy po železnici je odhadována na 18 dní oproti 40-45 dnům v případě přepravy lodí v kombinaci s pozemní dopravou z/do přístavů. Po této zkušební přepravě jsou plánovány pravidelně dva vlaky týdně od ledna 2018, dále se uvažuje se zvýšením frekvence až na 20 vlaků týdně v roce 2020.
První vlak odvezl v Itálii dopravce Captrain Italia, v Rakousku následovalo Rail Cargo Austria, v Česku Rail Cargo Carrier - Czech Republic a v Polsku PKP Cargo. Přes Česko vlak tranzitoval 29. listopadu 2017 v čele se strojem ER20-012, což dokládá snímek pořízený v Otrokovicích.
Text Petr Štefek, foto Aleš Krška
 
 
 
 
11. 7. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3