SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Říjen 2020

Slovenské „laminátky“ v pronájmu u dopravce CityRail
Od dubna letošního roku si česká společnost CityRail pronajímá od slovenského nákladního dopravce ZSSK Cargo lokomotivy řady 240, které nasazuje na svých výkonech v jižní části republiky při odvozu dřeva napadeného kůrovcem. Samotná společnost CityRail vznikla v srpnu 2012 a za jejím zrodem stojí Jan Hruška, známý z dřívějšího působení u JHMD, kterého v představenstvu firmy doplňují relativně často se měnící členové. Nejprve se firma zabývala pouze školeními zaměřenými na drážní legislativu, od roku 2017 provozuje také železniční dopravu.
První pronajatou „laminátkou“ se stala počátkem dubna 2020 240.015, následována v druhé polovině měsíce strojem 240.088. Lokomotivy se podle potřeby střídaly, na našem území byla v provozu zpravidla pouze jedna. 11. 8. 2020 pak došlo v Jihlavě ke srážce vlaku CityRail v čele s 240.088 s odstavenou 230.035 ČD Cargo. Obě lokomotivy byly fyzicky poškozeny a 240.088 odtažena na Slovensko k opravě. Koncem září 2020 pak začala být na vlaky CityRail nasazována i 240.099, která pár týdnů předtím působila v rámci dispečerských výkonů na vlacích ČD Cargo. Slovenské „laminátky“ se na Vysočině vyskytly již dříve, kdy odvážely pod hlavičkou dopravce Lokorail vlaky ložené dřevem z Jihlavy města, na těchto výkonech střídavě s řadou 363 ZSSK Cargo.
Vlaky společnosti CityRail svážející dřevo z kůrovcem napadených oblastí jsou nakládány převážně na Jindřichohradecku, Českobudějovicku a v okolí Ražic. Část jich míří přes Horní Dvořiště do Rakouska, část opouští naše území přes Lanžhot na Slovensko a zbývající zátěž je směřována do Jihlavy do firmy Kronospan, která se zabývá především výrobou OSB desek z drcené dřevní hmoty. Přední část předávacího kolejiště vlečky je elektrizována a umožňuje tak z žst. Jihlava úvraťovou jízdu elektrickou lokomotivou až za výhybky kolejiště. Toho využívá CityRail, kdy strojem řady 240 nasune ložený vlak rozdělený na dvě části na vlečku, kde je postupně vyložen. Po vykládce jsou obě části opět spojeny a většinou tentýž den vlak odjíždí k další nakládce. Společnost CityRail se tak chová paradoxně ekologičtěji než ČD Cargo, které sice do loňského roku zajíždělo na vlečku elektrickou lokomotivou řady 210, ale od prosincové změny GVD 2019/2020 je v rámci odlišně řešených obsluh v žst. Jihlava přes den staniční záloha tvořena neekologickou dieselovou lokomotivou řady 742 a na vlečku Kronospanu se řada 210 dostává jen sporadicky ve večerních hodinách nebo o víkendech.
Jedna z pronajatých lokomotiv, konkrétně na horní fotografii zachycená 240.015, projíždí 10. 9. 2020 v čele Pn 52184 Jihlava - Jindřichův Hradec mezistaničním úsekem Kostelec u Jihlavy - Batelov. Jedná se o prázdnou soupravu, která po vyložení v jihlavském Kronospanu směřuje na nakládku do Jindřichova Hradce. Na spodním snímku z 12. 10. 2020 zajíždí 240.099 z železniční stanice Jihlava kolem zbouraného stavědla 101 na vlečku Kronospan pro prázdnou soupravu vozů Eas, kterou po ukončení technologických úkonů jak na samotném vlaku, tak při řízení dopravy ve stanici, vytáhne na staniční koleje a v podvečerních hodinách s ní zamíří na Jindřichův Hradec.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
7. 3. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3