SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Listopad 2021

Vectron MS 193.901 Správy železnic
Po několik roků trvajících úvahách o pořízení vlastních hnacích vozidel pro účely vozby diagnostických vozů završila Správa železnic (SŽ) svůj záměr koupí lokomotivy Vectron MS přímo od firmy Siemens Mobility. V loňském výběrovém řízení projevila SŽ zájem jak o elektrickou, tak dieselovou lokomotivu, nakonec se povedlo 19. 8. 2021 uzavřít kupní smlouvu alespoň na požadovaný stroj závislé trakce. SŽ si tak již nebude muset najímat pro účely měření parametrů elektrizovaných tratí hnací vozidla od jiných dopravců.
Ve výběrovém řízení nepožadovala SŽ novou výcesystémovou lokomotivu, stačila zánovní s maximálním nájezdem 150 000 km od vyrobení. Podmínkou bylo dále schválení v sousedních zemích a Maďarsku, instalované ETCS a maximální rychlost 200 km/h. Předmětem koupě se stal stroj 193.901, vyrobený v továrně v Mnichově v roce 2010 pod výrobním číslem 21691. Jedná se o jeden z prototypů platformy Siemens Vectron, druhý stroj stejného provedení zakoupily v loňském roce ČD (viz Prototyp lokomotivy Vectron ve vozidlovém parku ČD). Kupní cena činila 72 950 000,- Kč. Od svého dokončení sloužila lokomotiva k testovacím účelům přímo svému výrobci Siemens Mobility. Pro tyto účely byla také vybavena zabezpečovacím systémem ETCS Level 2 baseline 3. V srpnu 2021 pak začaly její úpravy pro provoz u SŽ včetně korporátní polepu v modré barvě s oranžovými logy.
Do Česka byla 193.901 přepravena 22. 10. 2021 spolu s novými Vectrony Metransu 383.413 a 414. Po krátkém pobytu v METRANS DYKO Rail Repair Shop v Kolíně byla o tři dny později převezena do Prahy-Libně do depa ČD, kde došlo 3. 11. 2021 k jejímu předání SŽ. Následně se přesunula do depa Praha-Vršovice. V nejbližší době se očekává její první nasazení do provozu pod hlavičkou SŽ. Provozovatelem lokomotivy bude Centrum telematiky a diagnostiky, které má u SŽ na starosti všechny diagnostické prostředky včetně železničních měřicích vozů a jednotek.
Na snímku z 15. 11. 2021 je zachycena obsazená lokomotiva 193.901 při pobytu v depu ČD Praha-Vršovice na paprsku vedle 111.006, za Vectronem je odstavena 371.005.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
 
 
 
 
29. 1. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3