SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2003

Rozdělení státní organizace ČD
K 1. lednu 2003 vznikla rozdělením státní organizace České dráhy akciová společnost České dráhy (ČD) a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Navenek se však prakticky nic nemění, neboť SŽDC bude v podstatě jen správcovskou organizací s minimem zaměstnanců, kdežto ČD zůstávají nejen dopravcem, ale nadále i provozovatelem dráhy na celé síti původní státní organizace České dráhy (což je například zcela odlišný přístup oproti sousednímu Slovensku, kde došlo k rozdělení státních železnic o rok dříve). Nejpodstatnější skutečností tak zůstává to, že nově vzniklá společnost ČD byla zcela oddlužena, neboť na SŽDC byly převedeny závazky z obchodního styku ve výši 6,5 mld Kč a investiční závazky ve výši 40,6 mld Kč (z toho 35,5 mld Kč jsou splátky úvěrů na financování staveb koridorů). 100% akcií ČD o celkové nominální hodnotě 20 mld Kč je ve vlastnictví státu.
Text Petr Štefek
 
 
 
 
28. 10. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3