Leden
Únor
Březen
Duben


 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Leden 2003

Rozdělení státní organizace ČD
K 1. lednu 2003 vznikla rozdělením státní organizace České dráhy akciová společnost České dráhy (ČD) a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Navenek se však prakticky nic nemění, neboť SŽDC bude v podstatě jen správcovskou organizací s minimem zaměstnanců, kdežto ČD zůstávají nejen dopravcem, ale nadále i provozovatelem dráhy na celé síti původní státní organizace České dráhy (což je například zcela odlišný přístup oproti sousednímu Slovensku, kde došlo k rozdělení státních železnic o rok dříve). Nejpodstatnější skutečností tak zůstává to, že nově vzniklá společnost ČD byla zcela oddlužena, neboť na SŽDC byly převedeny závazky z obchodního styku ve výši 6,5 mld Kč a investiční závazky ve výši 40,6 mld Kč (z toho 35,5 mld Kč jsou splátky úvěrů na financování staveb koridorů). 100% akcií ČD o celkové nominální hodnotě 20 mld Kč je ve vlastnictví státu.
Text Petr Štefek
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2019