SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Říjen 2004

Lokomotivy TOOŽ ve službách dopravce SŽDS
V první polovině roku 2004 dala firma Technická ochrana a obnova železníc Žilina (TOOŽ, do 31. 12. 2002 Železničné vojsko) opravit své lokomotivy 742.618 (ex T 466.2511) a 742.634 (ex T 466.2539) ve společnosti OKV Martin, přičemž oba stroje dostaly nový slušivý firemní nátěr. Na konci druhé listopadové dekády se z opravy v OKV Martin na základnu TOOŽ v Bošanech vrátila také lokomotiva 742.629 (ex T 466.2526), která získala stejný nátěr. Lokomotivy 742.618 a 742.634 jsou pronajaty firmě Slovenská železničná dopravná spoločnosť (SŽDS) a s pronájmem se počítá i u stroje 742.629.
SŽDS vstoupila na koleje ŽSR oficiálně 1. srpna 2004 a jejím prvním vlakem byl Pn 65331 / Pn 61720 z Čadce přes Vrútky a Hronskou Dúbravu do Kozárovců. Následně zahájila přepravu štěrku z kamenolomu Kozárovce do žst. Zohor (pro rekonstrukci úseku Zohor - Malacky). Vedle lokomotiv 742.618 a 742.634 využívala firma SŽDS také 34 vozů řady Faccpp pronajatých od ČD (TSS Pardubice). Dvě 17vozové soupravy sestavené z těchto vozů jezdily mezi žst. Kozárovce a Zohor (jedna ložená vždy v noci do žst. Zohor a druhá brzy ráno do Kozárovců pro nakládku). V žst. Zohor soupravu přebírala lokomotiva 742 ZSSK. V současnosti SŽDS zajišťuje přepravu štěrku ve stejných vozech v trase Bystričany - Pezinok - Šenkvice (pro rekonstrukci úseku Pezinok - Šenkvice pro traťovou rychlost 160 km/h).
Pro úplnost dodáváme, že kromě lokomotiv 742.618 a 742.634 TOOŽ se v úseku Trnava - Pezinok v rámci uvedené rekonstrukce trati objevují také stroje T 448.0687 (Železničné stavby Košice), 730.632, 797.701 a 701.480 (všechny tři Elektrizace železnic Praha).
Horní snímek z 30. října 2004 představuje lokomotivy 742.618 a 742.634 TOOŽ v službách SŽDS odstavené v žst. Šenkvice. Na dolním snímku z 5. srpna 2004 je zachycena uvedená souprava vozů Faccpp ČD v čele se strojem 742.024 ZSSK.
Text a foto Lukáš Šafář
 
 
 
 
11. 7. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3