SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Duben 2005

Konec přepravy surového železa mezi Novou hutí a Vítkovicemi?
Vzhledem ke sporům o cenu surového železa mezi společností Vysoké pece Ostrava (VPO) a Vítkovice Steel (resp. jejími vlastníky Mittal Steel Ostrava (MSO) a Osinek) mělo dojít od 1. května k zastavení dodávek této suroviny do ocelárny firmy Vítkovice Steel v Ostravě-Vítkovicích. Tato ocelárna je od zastavení provozu poslední vítkovické vysoké pece v roce 1997 zcela závislá na dodávkách surového železa od VPO.
Surové železo je z VPO v Kunčicích přepravováno v tekutém stavu po železnici v pojízdných mísičích tekutého železa, tzv. veronikách. Na přepravě „veronik“ se v úseku od vysokých pecí do Vítkovic východního nádraží podílí lokomotivy firmy Mittal Steel Ostrava (především řada 729, výjimkou však nejsou ani stroje řad 740, 771 či 721), odtud je přebírají stroje řady 740 nebo 729 společnosti Vítkovice Doprava.
1. května však k očekávanému zastavení dodávek surového železa naštěstí nedošlo, jednání mezi zúčastněnými firmami však dále pokračují. Případné zastavení dodávek v budoucnu by mělo přímý vliv na ukončení výše popisované vozby, ovšem nepřímo by ovlivnilo i přepravy jiných komodit i jiných dopravců. Největší negativní dopad by byl na straně přísunu surovin. Znamenalo by to především snížení objemu dovážené rudy (na území ČR zajišťují dopravu České dráhy) a uhlí (České dráhy a OKD Doprava) pro VPO, ukončen by byl také provoz zatím jediné relace provozované firmou Vítkovice Doprava po síti SŽDC (přeprava vápna mezi Štramberkem a Vítkovicemi (viz Vítkovice Doprava zahájila provoz na síti SŽDC).
Způsob dopravy surového železa dokumentují snímky pořízené krátce před původně stanoveným termínem ukončení jeho dodávek. Na horním snímku z 27. dubna projíždí stroj 740.405 MSO s „vyrovnávkovým“ přesunem „“veronik“ úsekem Vítkovice východní nádraží - Nová huť sever. Dolní snímek z 30. dubna dokumentuje předávku vozů na vítkovickém východním nádraží, na které se podílela vítkovická lokomotiva 740.660.
Text a foto Petr Štefek
 
 
 
 
22. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3