SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Srpen 2005

Zkušební úsek pevné jízdní dráhy
V pondělí 1. srpna byla zprovozněna další významná stavba spojovací větve II. tranzitního koridoru. V 18:41 byl ze žst. Rudoltice v Čechách vypraven IC 106 jako první vlak do Třebovice v Čechách po nové 2. traťové koleji, která překonává Třebovické sedlo po zcela nově postavené trase přeložené do hlubokého zářezu oboustranně zpevněného milánskými stěnami, který je v nejhlubší části v délce 95 metrů překrytý železobetonovou deskou a zasypán zeminou (viz Stavební práce na přeložce úseku II. koridoru v Třebovickém sedle). Takto vzniklý nový Třebovický tunel byl navržen především z ekologickýh důvodů jako biokoridor. Zároveň zvyšuje tuhost zářezu proti tlaku nestabilních jílů a je po něm vedena silnice I. třídy.
Tento den je také významný pro historii dopravní cesty v ČR, protože s prvním vlakem byl zároveň uveden do provozu první, necelých 500 metrů dlouhý, zkušební úsek pevné jízdní dráhy u nás. Nachází se nad obcí Damníkov v místě druhé přeložky, což podmínilo jeho vybudování z důvodu podstatně delší doby výstavby pevné jízdní dráhy oproti klasické konstrukci svršku se štěrkovým ložem. V obou traťových kolejích je použit německý systém Rheda 2000, kde jsou kolejnice upevněny k vícevrstvé železobetovové desce se zalitými spřaženými dvoublokovými pražci bez použití štěrkového lože. Realizaci provedla společnost ŽS Brno ve spolupráci s ŽPSV Uherský Ostroh, která od firmy Pfleiderer zakoupila licenci jak na speciální dvoublokové pražce, tak i na vlastní technologii výstavby pevné jízdní dráhy systému Rheda 2000.
V poslední fázi výstavby obou přeložek byl od počátku dubna 2005 sveden veškerý provoz pouze do 1. traťové koleje vedoucí po prvním přeložení v roce 1866 na samostatném tělese jižněji v otevřeném zářezu společně s kolejí bývalé Moravské západní dráhy do Prostějova. To umožnilo v rámci rekultivace částečně zahladit původní těleso Olomoucko - pražské dráhy z roku 1845 včetně starého Třebovického tunelu, kterým projel jako poslední vlak 8. 4. před polednem Os 3707. Poté byl - především s ohledem na křížení s nově postavenou trasou, kterou podchází v malé hloubce ve své střední části - vyplněn cementopopílkovou směsí a jen s ponecháním drenáží zcela zasypán. Žel zasypání neunikly ani oba portály tohoto nejstaršího železničního tunelu v České republice postavené ze žulových kvádrů, které měly podle původních úvah zůstat po zazdění jako památník.
Podobný osud čeká i původní 1. traťovou kolej. 5. srpna v ranních hodinách zde začne nepřetržitá výluka. Tato trasa bude po snesení zcela opuštěna a nová 1. TK bude položena na nově vybudovaném dvoukolejném tělese hlubokým zářezem a novým Třebovickým tunelem vedle právě zprovozněné 2. TK. Zajímavostí je, že se tím tento úsek zkrátí o více než 400 metrů. Úplné dokončení modernizace úseku Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách by mělo nastat v druhé polovině listopadu tohoto roku.
Na horní fotografii pořízené 28. 7. 2005 jsou zdukumentovány dokončovací práce na prvním zkušebním úseku pevné jízdní dráhy v km 9,6 podle nového staničení. Dolní fotografie z 19. 6. 2005 zahycuje technologii výstavby systému Rheda 2000. Zatímco v 1. TK (v popředí) právě probíhá kompletování armatury vpletáním ocelových prutů mezi drátěnou konstrukci dvoublokových pražců, což je dobře patrné díky rozdílnému stupni koroze, v 2. TK je hotové betonování i ochranný nátěr bočních stěn.
Text a foto Petr Nohel
 
 
 
 
22. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3