Leden
Únor
Březen
Duben


 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Srpen 2005

Zkušební úsek pevné jízdní dráhy
V pondělí 1. srpna byla zprovozněna další významná stavba spojovací větve II. tranzitního koridoru. V 18:41 byl ze žst. Rudoltice v Čechách vypraven IC 106 jako první vlak do Třebovice v Čechách po nové 2. traťové koleji, která překonává Třebovické sedlo po zcela nově postavené trase přeložené do hlubokého zářezu oboustranně zpevněného milánskými stěnami, který je v nejhlubší části v délce 95 metrů překrytý železobetonovou deskou a zasypán zeminou (viz Stavební práce na přeložce úseku II. koridoru v Třebovickém sedle). Takto vzniklý nový Třebovický tunel byl navržen především z ekologickýh důvodů jako biokoridor. Zároveň zvyšuje tuhost zářezu proti tlaku nestabilních jílů a je po něm vedena silnice I. třídy.
Tento den je také významný pro historii dopravní cesty v ČR, protože s prvním vlakem byl zároveň uveden do provozu první, necelých 500 metrů dlouhý, zkušební úsek pevné jízdní dráhy u nás. Nachází se nad obcí Damníkov v místě druhé přeložky, což podmínilo jeho vybudování z důvodu podstatně delší doby výstavby pevné jízdní dráhy oproti klasické konstrukci svršku se štěrkovým ložem. V obou traťových kolejích je použit německý systém Rheda 2000, kde jsou kolejnice upevněny k vícevrstvé železobetovové desce se zalitými spřaženými dvoublokovými pražci bez použití štěrkového lože. Realizaci provedla společnost ŽS Brno ve spolupráci s ŽPSV Uherský Ostroh, která od firmy Pfleiderer zakoupila licenci jak na speciální dvoublokové pražce, tak i na vlastní technologii výstavby pevné jízdní dráhy systému Rheda 2000.
V poslední fázi výstavby obou přeložek byl od počátku dubna 2005 sveden veškerý provoz pouze do 1. traťové koleje vedoucí po prvním přeložení v roce 1866 na samostatném tělese jižněji v otevřeném zářezu společně s kolejí bývalé Moravské západní dráhy do Prostějova. To umožnilo v rámci rekultivace částečně zahladit původní těleso Olomoucko - pražské dráhy z roku 1845 včetně starého Třebovického tunelu, kterým projel jako poslední vlak 8. 4. před polednem Os 3707. Poté byl - především s ohledem na křížení s nově postavenou trasou, kterou podchází v malé hloubce ve své střední části - vyplněn cementopopílkovou směsí a jen s ponecháním drenáží zcela zasypán. Žel zasypání neunikly ani oba portály tohoto nejstaršího železničního tunelu v České republice postavené ze žulových kvádrů, které měly podle původních úvah zůstat po zazdění jako památník.
Podobný osud čeká i původní 1. traťovou kolej. 5. srpna v ranních hodinách zde začne nepřetržitá výluka. Tato trasa bude po snesení zcela opuštěna a nová 1. TK bude položena na nově vybudovaném dvoukolejném tělese hlubokým zářezem a novým Třebovickým tunelem vedle právě zprovozněné 2. TK. Zajímavostí je, že se tím tento úsek zkrátí o více než 400 metrů. Úplné dokončení modernizace úseku Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách by mělo nastat v druhé polovině listopadu tohoto roku.
Na horní fotografii pořízené 28. 7. 2005 jsou zdukumentovány dokončovací práce na prvním zkušebním úseku pevné jízdní dráhy v km 9,6 podle nového staničení. Dolní fotografie z 19. 6. 2005 zahycuje technologii výstavby systému Rheda 2000. Zatímco v 1. TK (v popředí) právě probíhá kompletování armatury vpletáním ocelových prutů mezi drátěnou konstrukci dvoublokových pražců, což je dobře patrné díky rozdílnému stupni koroze, v 2. TK je hotové betonování i ochranný nátěr bočních stěn.
Text a foto Petr Nohel
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2019