SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červenec 2006

Přeprava uhlí do Karosy Vysoké Mýto
Přepravu uhlí do Karosy ve Vysokém Mýtě již několik let zprostředkovává společnost Viamont. Každoročně se přepraví zhruba 6 000 t hnědého uhlí pocházejícího z Mostecké pánve.
První letošní přeprava se uskutečnila ze 7. na 8. června z Ledvic vlakem s číslem 97505, který čítal 44 ložených vozů Falls. Do Chocně dorazil v podvečerních hodinách. Zde byla souprava odstavena a rozvěšena na dvě poloviny po 22 vozech a 1 100 tunách. Z důvodu zavedení řízení dopravy podle předpisu D3 na trati Choceň - Litomyšl nebylo možné jako v předešlých letech tento vlak vypravit v denních hodinách, ale až po příjezdu Os 15023 v 23:14 do Chocně. Po dojezdu tohoto vlaku byla vypravena první polovina soupravy do Vysokého Mýta. Vyrovnávková souprava jela pod číslem 69872 a druhá polovina ložených vozů do Karosy pod č. 59871 a zpět až do Ledvic pod č. 59870.
Další návozy uhlí se uskutečnily z 16. na 17. 8., dále z 24. na 25. 8. a zatím poslední z 31. 8. na 1. 9. 2006. Na jmenované výkony byly využity lokomotivy 741.505 + 741.501. Lokomotiva 130.044 byla nasazena 17. 8. pouze k odvozu vyrovnávky do Ledvic. 130.050 zajistila návoz na přelomu 24. a 25. 8. do Chocně a zpět do Ledvic. Obě lokomotivy řady 130 má Viamont pronajaty od SD - Kolejové dopravy.
Na snímku pořízeném 17. července je zachycen již zmiňovaný vlak s lokomotivami 741.501 a 741.505 ve Vysokém Mýtě při sjíždění na vlečku Karosy.
Text a foto Filip Měchýř
 
 
 
 
11. 7. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3