SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2007

Dodávky lokomotiv typu JT42CWRM pro Freightliner PL
Polská firma Freightliner PL (FPL), dceřiná společnost britského železničního dopravce Freightliner, zahájila svou činnost 1. října 2005 a již 7. prosince téhož roku získala licenci pro provozování drážní dopravy od polského drážního úřadu UTK. V roce 2006 se společnost zabývala přípravou na zahájení provozu, což spočívalo především v přijímání potřebného personálu.
Zároveň již americká společnost Electro-Motive Diesel Inc. (EMD) ve svém kanadském závodě v Londonu ve státě Ontario zahájila výrobu sedmi kusů lokomotiv typu JT42CWRM (v Evropě známý spíše jako Class 66) pro dodávky FPL v období únor až září 2007.
První lokomotivy pro Polsko společně s dalšími lokomotivami téhož typu pro jiné odběratele vypluly z přístavu Halifax na lodi MV Fairload 25. ledna 2007. Po zastávce v Newportu, kde 6. února proběhla vykládka dvou lokomotiv pro britský Freightliner, dorazila loď 9. února do Rotterdamu, kde byly vyloženy zbývající lokomotivy. 12. února budou lokomotivy přepraveny do dílen společnosti NedTrain v Tilburgu, kde proběhne příprava na provoz v Polsku. Zároveň se ve vagonce Greenbrier Europe / Wagony Świdnica pro FPL vyrábí série 432 kusů vozů pro přepravu uhlí.
FPL však bude již druhým provozovatelem lokomotiv „Class 66“ v Polsku, neboť obdobné stroje již provozuje dopravce Kolej Baltycka, která využívá lokomotivy své německé sestry Heavy Haul Power International. Mezi tyto stroje patří i lokomotiva 29001 „Robert JG Savage“, která se účastnila zkušebního provozu v Rumunsku. Tamní zkoušky dopadly úspěšně a Rumunsko se tak v lednu 2007 stalo desátou evropskou zemí (po Velké Británii, Německu, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Norsku, Švédsku, Dánsku a Polsku), kde je provoz těchto lokomotiv schválen.
Snímky pořízené 9. února 2007 zachycují vykládku lokomotiv JT42CWRM (nejen) pro Freightliner PL v přístavu Rotterdam Heyplaat.
Text Petr Štefek, foto Derk Luijt
 
 
 
 
25. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3