SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2007

Redislokace v Břeclavi
K 1. prosinci 2007 vznikne dlouho očekávaná dceřiná společnost Českých drah - ČD Cargo. S tím je spojena řada změn a přesunů. Odvrácenou stranou tohoto procesu je však zásah do dosavadních míst, kde byla udržována a provozována historická vozidla - často jen na základě ochoty a pojetí vztahu k přiděleným vozidlům na více než jen pracovně-právní vztah. Jedním z takových míst je Provozní jednotka Břeclav (DKV Brno), kde vznikne Opravna kolejových vozidel, podřízená Středisku oprav kolejových vozidel (SOKV) Ostrava. Z toho důvodu byly odsud 8. 11. 2007 odvezeny motorové vozy 830.018, 801.448, 801.463 a přípojné vozy řad Blm a BDlm do Brna-Maloměřic. Zde by měly přesunuté vozy nalézt nový domov. Z historických vozidel nových trakcí zde ještě zbývá „pielstick“ 735.007, vedený do konce starého GVD jako záloha za řady 842 a 742, a neprovozní „hektor“ 721.190. Pro něj se ještě hledá vhodné umístění.
Břeclavské depo v nedávné minulosti opakovaně čelilo rušícím snahám, nakonec se však ukázalo jako výhodné místo pro vznikající ČD Cargo. K 10. 12. 2007, kdy v platnost vstoupí nový GVD 2007/2008, odsud prakticky zmizí osobní doprava. Ne zcela, protože depo bude nadále plnit funkci střediska lokomotivních čet a budou se zde zbrojit motorové vozy, které jsou zde zatím doma.
S mírným předstihem proběhl při Dni železnice 29. 9. 2007 Den otevřených dveří s výstavou, věnovanou motorovým vozům. Kolem točny severní rotundy byly stylově rozestavěny domácí vozy 842.015, 842.001 a 809.336 a hostující heršpická „Jituška“ 854.201. Vedle nich pózovaly poněkud starší a tvarově i barevně ladnější vozy 850.001 (PJ Brno-Horní Heršpice), 830.018 (PJ Břeclav), 820.113 (KPKV) a 801.448 (PJ Břeclav). Kolorit dokreslil vedle stojící stroj 735.007, občasně zasahující do osobní dopravy a nedávno přestavěná motorová jednotka Regionova TRIO 814.209/210 z PJ Veselí nad Moravou. Ta se dvakrát vydala na vyhlídkovou jízdu po rekonstruované trati do Lanžhota a tamní stanice.
Nezbývá než věřit, že přesunuté vozy naleznou v novém působišti dobré přijetí, zázemí a využití. Stejně tak, že těmito změnami nebude dotčena např. sezonní doprava výletních vlaků do Lednice, kde byly tyto vozy pravidelně nasazovány.
Na snímku z 29. září 2007 jsou zachyceny vystavené motorové vozy 850.001, 830.018, 820.113 a 801.448 před severní rotundou břeclavského depa.
Text a foto Leoš Tomančák
 
 
 
 
24. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3